Településeink, családjaink biztonságát szolgálják!
Fontos, hogy törvényben rögzítsük a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyát, amely a pálya vonzerejét növeli, ugyanakkor megteremti azokat az optimális feltételeket, amelyek között úgy teljesíthetik a szolgálatukat, hogy az a rend és a közbiztonság betartását maradéktalanul biztosítja minden területen és minden körülmények között az ország teljes lakossága számára.
2016. október 14. 15:18

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat előterjesztője a belügyminiszter.Szövege: PDF.  Rögzített célja a rendvédelmi és honvédelmi állomány anyagi és erkölcsi megbecsülésének erősítése,  pályán tartása,  a határvédelem és a  közbiztonság sikeres fenntartása.

A  KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka feketén-fehéren  hangsúlyozta: olyanelőterjesztésáltalános vitáját tartjuk, amely hűen  szolgálja a személyi állomány elismerését, Magyarország és a magyar emberek közbiztonságát.

2002 óta nem tapasztalt illetménynövekedés!

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Képviselőtársaim! Többször hangoztatott célunk hogy olyan jogszabályt alkossunk amelynek alapelve az, hogy szolgálja a rendvédelem és a honvédelem felelősségteljes szolgálatát ellátók megbecsülését és nem utolsósorban azt a nemzeti érdekünket, amely az ország közösségeinek mindennapi életéhez, működéséhez szükséges közbiztonságot jelenti. Ennek messzemenő biztosítása a jelenben az eddigieknél is fokozottabb kihívásokat jelent a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásosok számára, amelyek szorosan összefüggnek a migrációs válsággal, a népvándorlási hullámmal, a fokozott közveszéllyel, ami a közbiztonság megerősítésének fokozódó igényét, formáit és legösszetettebb módon megvalósítandó feladatát jelenti.

- Településeink, családjaink biztonságát szolgálja, hogy törvényben rögzítsük a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyát, amely a pálya vonzerejét növeli, ugyanakkor megteremti azokat az optimális feltételeket, amelyek között úgy teljesíthetik a szolgálatukat a hivatásos állomány tagjai, hogy az a rend és a közbiztonság betartását maradéktalanul biztosítsa minden területen, minden körülmények között az ország teljes lakossága számára.

- Általánosságban az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk: az új közszolgálati életpálya alapelvei között az elvi, jogi megalapozottság és a komplexitás megfelelő módon érvényesül. Jól szolgálja azt az alapvető célt, amelyet a kiszámítható és motiváló előmeneteli és új illetményrendszer kialakítása is jelent. 2002 óta nem tapasztalt illetménynövekedést biztosít, amely a mintegy 60 ezer fős hivatásos állomány anyagi megbecsülését jelenti, továbbá új alapelvekkel működő, bevezetett előmeneteli rendszert is. Az új illetményrendszer tükrözi a szolgálati beosztás értékét, a szolgálati tapasztalat értékét, a hivatásos állományhoz tartozás megbecsülését, a felelősségérzet és az elvégzett munka rangját, megbecsülését és az adott időszakban nyújtott teljesítményt. Ezeken túl, az új ellátási rendszer, a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás, a rendvédelmi életpálya során bekövetkező rendkívüli események, élethelyzetek, balesetek vagy betegségek miatti, hivatásos szolgálatra vagy adott szolgálati beosztásra való egészségügyi alkalmatlanság hatékony kezelését is szolgálja. Továbbá, a jelenlegi törvénymódosítási javaslattal a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás alapelveivel megegyezően, a honvédelmi egészségkárosodási ellátás szabályai is beépítésre kerülnek a törvénybe.

- Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak minden, a haza, a lakosság, családjaink védelmében, a közbiztonság védelmében szolgálatot teljesítőnek, különösen a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományába tartozó honfitársainknak és honvédjeinknek a helytállásért, a szolgálatáért. Ezért is kérem, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos szolgálat iránti megbecsülésünk és elismerésünk jeléül, továbbá az ország, az állampolgárok biztonsága iránti kellő felelősséggel döntve, a KDNP-hez hasonlóan,  támogassák a törvény módosítását. 

Bartha Szabó József
megmondó
Vélhető, hogy ebben az esetben a hatóságnak nemcsak a menettel szemben felsorakozók ellen kellett volna intézkednie.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI