A kormány teljesíti kötelességét!
Az Európai Unió mali kiképző műveletében történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló.
2016. október 16. 17:48

A mali haderő műveleti képességeinek kialakítását és fejlesztését célzó kiképző művelet létrehozásáról 2013-ban döntött az Európai Unió, ezt idén márciusban 2018. május 18-áig meghosszabbítottaA kormány, fenntartva a 2013-ban tett vállalásokat, a Európa Tanács határozatával összhangban engedélyezte a műveletben való részvétel további két évvel, 2018. május 18-áig történő meghosszabbítását.

A parlamenti vita során a kereszténydemokraták vezérszónoka hangsúlyozta: a kormányprogramban megfogalmazottak szerint hazánk támogatja az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának kiteljesedését, és aktív részt vállal az Európai Unió válságkezelő műveletében, nem csupán az európai kontinensen, hanem szolidaritásunk kifejezéseként korlátozott számban más földrészen is. A Mali misszióban való magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek.

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Tisztelt Ház! A számú beszámoló benyújtásával a kormány teljesíti azt az Alaptörvény  47. cikkelyébe foglalt kötelességét, amely a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők határátlépésével járó csapatmozgásaival, illetve a Magyar Honvédségnek az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásával kapcsolatos.

- A döntéseinek értelmében a kormány hozzájárult az Európai Unió mali kiképző műveletéhez történő magyar katonai részvétel mandátumának 2018. május 18-ig történő meghosszabbításához. A döntés és a beszámoló alapját az adja, hogy Magyarország szolidáris szövetségeseivel, a konfliktus sújtotta térségben is hozzájárulunk a problémák kezeléséhez. Ez az adott térség stabilitását szolgálja. Magyarország külföldi katonai szerepvállalásai ezért kulcsfontosságúak, és a szövetségi kapcsolatrendszerünk szerves részei. A Magyar Honvédség három földrészen továbbra is mintegy közel ezer katonával vesz részt nemzetközi missziókban.

- Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy ezt az alkalmat is felhasználjam arra, hogy itt, a tisztelt Ház falai között köszönetet mondjak a Magyar Honvédség katonáinak, akik megváltozott biztonsági környezetben az országon belül és a külföldi missziókban is tisztességesen helytálltak és helytállnak, és köszönetet mondjak mindazoknak is, akik az ország határain szolgálnak, továbbá minden magyar katonának, akik válságövezetekben katonai missziók során vagy katonai és humanitárius segítségnyújtással is példamutató módon helytállnak, Magyarország és a Magyar Honvédség elismerését és rangját öregbítik azzal, hogy hozzájárulnak a biztonság megteremtéséhez, megerősítéséhez vagy akár a tömeges migrációs helyzet kezeléséhez. Az elismerést a kormány az éppen az ezt követően tárgyalandó törvénymódosításban foglaltakkal is szeretné kifejezni, amelyben a rendvédelemben dolgozó hivatásos állomány és a honvédek megbecsültségének igyekszünk érvényt szerezni.

- Tisztelt Ház! A kormányprogramban megfogalmazottak szerint Magyarország támogatja az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája kiteljesítését, és ennek érdekében aktívan részt vállal az EU válságkezelő műveleteiben az európai kontinensen és korlátozott mértékben más földrészeken is. A mali katonai művelet ezeknek a törekvéseknek a sorába tartozik. A Kereszténydemokrata Néppárt frakciója a beszámolót és a határozati javaslatot támogatja,  elfogadásra ajánlja. 

Bartha Szabó József
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó