Kábítószer: potenciális érintettek!
A stratégiai szakpolitikai feladatok bőségesek! Bízunk benne, hogy európai uniós és hazai forrásokból tovább tudjuk csökkenteni a drogkipróbálók és droghasználók számát, és bízunk benne, hogy a drogbűnözést is vissza tudjuk szorítani határozott eszközökkel.
2016. október 27. 10:50

Milyen lépéseket tervez a kormány a megelőzés vagy a drogrehabilitáció területén? E jövőt firtató interpellációjára várt és remélt megnyugtatóan optimista választ a kereszténydemokraták képviselője.

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Azt gondolom, nyugodtan mondhatom: mindannyiunk számára kiemelt felelősség a szenvedélybetegségek visszaszorítása, a betegek komplex kezelése. Ebben a kérdésben, állíthatom, össznemzeti érdekről beszélhetünk.

- Az elmúlt években sok mindent tettünk itt a Tisztelt Házban és a kormányzatban. Lefektettük az elvi alapjait a kábítószer-függőség elleni küzdelemnek, előreléptünk a drogprevenció javításában, emellett fontos döntések születtek a büntetőjog és a rehabilitáció területén is. A KSH adatai alapján a kábítószer-fogyasztók száma 12-17 ezer fő között mozgott az elmúlt években. A hivatalos adatok alapján ekkora körrel kell számolnunk, de természetesen, ha a megelőzés válik fontossá, akkor ez a kör jóval tágabb, hiszen a potenciális érintettek, főleg a fiatalok bizonyos csoportjainál igen komolyak a  társadalmi problémák.

- Államtitkár Úr! A 2013-ban elfogadott és 2020-ig szóló nemzeti drogellenes stratégia szerint a kábítószerek keresletének és kínálatának csökkentése kizárólag egységes stratégián alapuló együttműködéssel érhető el. Ehhez a szerhasználat nélküli életmodellt, az egészséget alapértékként közvetítő szemléletmódot állítja középpontba, a kábítószerfüggők ellátását pedig felépülés-központúvá kívánja tenni, összhangban természetesen az Európai Unió idevonatkozó általános célkitűzéseivel. Ez a stratégia nemcsak azokkal foglalkozik, akik már érintettek, hanem azokkal is, akik nem szerhasználók, de veszélyeztetettek, és célként tűzi ki, hogy ne is legyenek drogfüggők.

- A stratégiai szakpolitikai feladatok bőségesek. Kiemelnék néhány fontos elemet: az oktatási intézményekben az egészségfejlesztési továbbképzési programok és pedagógusok támogatása, a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése célzott megelőző beavatkozásokkal, a drogrehabilitációs intézmények tevékenységének és működésének áttekintése, javítása, a modern műszerek és eszközök beszerzése, a kábítószerügyi egyeztető fórumok erősítése, a szakemberek képzése és a kutatástámogatás mellett természetes részvétel a nemzetközi együttműködésekben. A felsorolásból is látható, hogy milyen komplex feladatok, megoldási lehetőségek előtt állunk, ha előre szeretnénk lépni a kábítószer-fogyasztás elleni harcban. Így az élet szinte minden területén van tennivalónk, sokféle feladatot ró ránk a nehéz küzdelem. Éppen ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat:

- Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseik mennyiben segítették a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelmet, és milyen lépéseket tervez a kormány a megelőzés, a drogrehabilitáció területén az idei évi többletforrások terhére?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A nemzeti drogellenes stratégiánk nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy 2020-ra véglegesen száműzze a kábítószereket, száműzze a kábítószerrel kereskedőket, és száműzze a kábítószerfüggést Magyarországról. Ez egy meglehetősen ambiciózus cél, de annál világosabbak és egyértelműbbek az eszközeink is, amivel ezt el kívánjuk érni. Nyilván, egyrészt a keresletcsökkentés, másrészt a kínálatcsökkentés, ami fontos, hogy kevesebben árulják és kevesebben vásárolják a kábítószereket.

- Képviselő Úr! Az elmúlt hat évben szakítottunk a tűcserékkel, és inkább a felépülés-központúság felé indítottuk el a drogmegelőzési politikát. A nemzeti drogellenes stratégia fő cselekvési területe: azok, akik még nem próbálták ki a kábítószereket, bennük erősítsük meg, hogy  helyes utat követnek! Másrészről nyilvánvalóan, akik már valamilyen módon rabjaivá váltak, azokat megpróbáljuk leszoktatni, felépülés-központúan kisegíteni a függőségből. Éppen ezért szakítottunk a tűcserékkel, és inkább a felépülés-központúság felé indítottuk el a drogmegelőzési politikát.

- Ha az idei évi költségvetést nézem, az közel 800 millió forint, ami szinte duplája annak az összegnek, ami korábban erre a területre rendelkezésre állt. Ennek a 800 millió forintnak a legnagyobb részét, 490 millió forintot pályázatokra, pályázati támogatásra kívánjuk felhasználni. Ennek egy része a megelőző programok, ezenkívül a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása is a célok között szerepel. Pályázni lehet helyi drogellenes politika megerősítésére, ami nyilvánvalón helyi szervezetek, drogellenes tanácsok, helyi programok kidolgozását jelenti. És nagyon fontosak a kutatások is. Ez valósul meg költségvetési forrásból, de az európai uniós forrásokból is igyekszünk minél többet fordítani drogmegelőzésre vagy olyan szenvedélybetegség-kezelésekre, amelyeknek a drogmegelőzés is része lehet. Így az emberi erőforrás-fejlesztési operatív programból 3 milliárd forintot fordítunk a „célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című konstrukcióra. Ebben egyrészről vannak szemléletformáló programok, másrészről vannak célzott és javasolt beavatkozások,. Ehhez adódik még 1,7 milliárd forint, ami óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére fordítható, ami az ott lévő kollégák segítségével szintén fontos a megelőzés terén. Akiknél pedig a megelőzés korábban nem volt eredményes, és a rehabilitációs ellátást nyújtó intézményekben vannak, az ottani feltételek javítására 3,8 milliárd forint, közel 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből is látható, hogy jelentős milliárdok állnak rendelkezésre a  kábítószer megelőzésre.

- Nagyon fontos új kategória volt az elmúlt időszakban a serdülőrehabilitáció bevezetése. A program a serdülők számára, tehát a 16 éves koruk környékén járók számára is megteremteni a rehabilitációt új ágyakkal. E tevékenységre 42 millió forintot fordítunk a költségvetésből. Bízunk benne, hogy ez most már a serdülőknek is segítségére szolgálhat. Ezen túl fejlesztjük a gyermek- és ifjúságpszichiátriát, az addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastruktúráját, sor kerül pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztésére. Javítjuk a pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségét és a hozzáférhetőségét.

- Képviselő Úr! Bízunk benne, hogy európai uniós és hazai forrásokból tovább tudjuk csökkenteni a drogkipróbálók és droghasználók számát, és bízunk benne, hogy a drogbűnözést is vissza tudjuk szorítani határozott eszközökkel.

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr!  Véleményem szerint össznemzeti ügyről van szó. És ha össznemzeti ügyről van szó, akkor a kormány ez irányú törekvéseit természetesen maximálisan támogatni kell. El kell ismerni, hogy azok a források, amit a kormány erre a célra fordít, az valóban a gyerekeink, az unokáink érdekében történik. Nagyon fontos, hogy a bűnüldöző szervek is tegyenek meg mindent a drogterjesztők, drogdílerek vonatkozásában. Üldözzék ezeket az embereket, ezeket a cselekményeket, mert a terjesztőkön keresztül is veszélyeztettek a gyerekeink! 

Bartha Szabó József
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó