Jézus békét teremt Isten és az emberiség között
Jézus a közvetítő, ő teremt békét Isten és a tévútra sodródó emberiség között - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában.
2016. december 25. 09:03
A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter arról beszélt: ma, amikor a Közel-Keleten nem tudnak elhallgatni a fegyverek, és amikor karácsonyra készülő ártatlan emberek sokaságát gyilkolják Európában is, a "szívünkben" kell megtalálni a békét.
 
A béke felbukkan a karácsonyfa alatt, a családok asztalánál, de még a kórházban, vagy a magányos és idős emberek otthonában is, ha gyertyát gyújtanak és ránéznek a betlehemi képre - mondta.
 
"Ha ezt a békét meg tudjuk őrizni" az ünnep elmúltával is, "ha merünk kedvesek lenni azokkal is, akik ezt talán meg sem érdemlik", akkor "a bűn és a nyomorúság minden akadályával szemben" "rajtunk keresztül is Isten legyőzhetetlen szeretete és békéje árad szét a világban" - fogalmazott homíliájában a bíboros.
 
Erdő Péter szólt arról is, hogy Jézus "nagyszerűségének felismerése rendet teremt" az ember életében. "Ha rádöbbenünk, hogy ő az a végtelen erő, akinek mindent köszönhetünk, akkor felemeljük a fejünket, és elindulunk sugárzó fényességének nyomában. Akkor elárad bennünk és körülöttünk az igazi béke, az Istentől származó, valódi rend nyugalma" - mutatott rá.
 
A betlehemi gyermek jászolánál lehet igazán megismerni "Isten fönségét, amely a szegénységet vállalta, Isten örök Igéjét, amely csecsemőként született közénk, Isten bölcsességét, amely túláradó szeretetből egyszerű alakot öltött". 
 
"Mert Isten bölcsessége Jézus keresztjének látszólagos ostobasága által győzött a világon, és így nyitotta meg számunkra az utat az isteni élet gazdagsága felé. Ezért örülünk Jézus születésének"  - tette hozzá Erdő Péter.
 
 
Erdő Péter bíboros homíliáját az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.
 
1. „Gyermek született nekünk és fiú adatott nekünk. Az ő vállán van a fejedelemség. Ő a csodálatos, az erős Isten, a béke fejedelme. Ő az atyja az eljövendő világnak” (vö. Iz 9,5). Ma teljesedett a próféta jövendölése, ma született Betlehemben Jézus Krisztus, a megváltó. Ma ünnepeljük, hogy megszületett több mint 2000 évvel ezelőtt, ma is jelen idejű valóság az ő születése. 
 
De miről ismerhetjük fel őt, aki a megközelíthetetlen magasságból, a tér és idő felett álló Isten valóságából lépett közénk? Mert nem királyi, díszes környezetben született, sem császári palotában, nem is aranyozott bútorok között. Pedig az ókori ember az aranyat az istenség jelének tartotta. 
 
Hanem született rongyos istállóban, ágy helyett jászolba fektették, nemhogy előkelő udvarban, de még a vándorok szállásán sem jutott hely a számára. 
És mégis a prófétai mondások sejtelmes megvalósulása és az angyalok szózata már a hit fényei villantja fel. Mert az evangélium nem szól ugyan konkrét állatokról, akik az istállóban meghúzódtak, de a próféta az Úr érkezéséről jövendölve hajdan mégis megjegyezte: „Az ökör felismeri gazdáját és a szamár Urának jászlát” (Iz 1,3). A pásztoroknak pedig a születés órájában nagy örömet hirdet az angyal, mert megszületett nekik és minden embernek ezen a világon a Messiás, aki az Úr. Ő érkezett el Dávid városában. Az ő jele a pólya és az egyszerű jászol (vö. Lk 2,12). De hogy az angyal szava ne magányos hang legyen, drámai erővel szólal meg körülötte a mennyei seregek kórusa. Dicsőséget hirdet az Istennek és békességet a földön az embereknek, akiket Isten megajándékozott szeretetével. Az ő nagyszerűségének felismerése rendet teremt az életünkben. Ha rádöbbenünk, hogy ő az a végtelen erő, akinek mindent köszönhetünk, akkor felemeljük a fejünket, és elindulunk sugárzó fényességének nyomában. Akkor elárad bennünk és körülöttünk az igazi béke, az Isten akarta, valódi rend nyugalma.
 
 
2. Ezekre a tanúságokra épül katolikus hitünk, és táplálkozik abból az elbűvölt és lelkes meggyőződésből, ami Jézus tanítványainak szívét töltötte el a feltámadás után. Mert Krisztus feltámadásának fényében feltárul születésének titka is. 
 
Ezért, kedves testvérek, a mai ünnepen ne pusztán bölcs elmélkedéssel járuljunk „az isteni kegyelem trónusa elé”, hanem induljunk el és menjünk a betlehemi gyermek jászolához. Ott ismerjük meg Isten fönségét, amely a szegénységet vállalta, Isten örök Igéjét, amely csecsemőként született közénk, Isten bölcsességét, amely túláradó szeretetből egyszerű alakot öltött. Mert Isten bölcsessége Jézus keresztjének látszólagos ostobasága által győzött a világon, és így nyitotta meg számunkra az utat az isteni élet gazdagsága felé. Ezért örülünk Jézus születésének. Ő a közvetítő Isten és ember között, ő teremt békét a tévútra sodródó emberiség és a bennünket gondviselő szeretettel kísérő Isten között. 
 
3. De hol ez a béke, kedves testvéreim, hol ez a béke ma, 2016 Karácsonyán, amikor a Közel-Keleten nem tudnak elhallgatni a fegyverek, amikor sötét szándékok mentén karácsonyra készülő ártatlan emberek sokaságát gyilkolják Európában is, amikor minden zűrzavar és fáradt tehetetlenkedés között a céltalanság és a cinizmus ijesztő képe rajzolódik ki a gondolkodó ember előtt? – Ez a béke a szívünkben van. És felbukkan a karácsonyfa alatt, a családok asztalánál, de még a kórházban, vagy a magányosak és idősek otthonában is, ha meggyújtják a gyertyát, ha rátekintenek a betlehemi képre, Szűz Máriával, Szent Józseffel, középen pedig a kis Jézussal, aki fényt, reménységet, igazi életet hozott a világba. Ha ezt a békét meg tudjuk tartani holnap is, holnapután is, a jövő évben is, ha merünk kedvesek lenni azok felé is, akik ezt talán meg sem érdemelnék, akkor rajtunk keresztül is a bűn és a nyomorúság minden akadályával szemben Isten legyőzhetetlen szeretete és békéje árad szét a világban. Ez a szeretet és béke töltötte el mindannyiunk szívét, ezt ajándékozza Isten népünknek és az egész világnak.
 
MTI - Magyar Kurír
 • A Demokrácia Védvonal
  A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.
 • Mikulássapkás hazugság
  Amerikában kezdték el ezt a hazugsághadjáratot évtizedekkel ezelőtt. Egy svéd reklámgrafikus egy híres üdítőitalhoz rajzolta le Santa Claus-t. Az ő Szent Kolozsuk eleve reklámfigura. Egy üdítőitalt ünnepelnek Szent Miklós helyett.
 • A hazához vezető kalauz sokaknak
  1948-ban a kommunisták eltávolították az állásából Fekete Istvánt, elsősorban a Zsellérek című könyve miatt, melyben megírta, hogy Ajkán milyen kegyetlenségeket követtek el 1919-ben a vöröskatonák.
 • Milliárdokba kerülhetnek Karácsony Gergely gáttervei
  A főváros a római-parti mobil gát felépítését elvetve, a Királyok útja-Nánási útra terveztethet új árvízvédelmi vonalat. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jövő héten támogatja az előterjesztést, akkor 1,9 milliárd forintba és két-három évbe telhet a tervdokumentáció elkészítése. A képviselők újabb cégvezetők visszahívásáról és a Lánchíd felújításáról is szavazni fognak.
 • Itthon és külföldön is egyre aktívabb a Soros-hálózat
  Az Európai Parlament képviselői elfogadták a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről szóló határozatot. Az EP baloldali pártjai által kezdeményezett újabb boszorkányüldözés mögött elemzők szerint valójában a Soros-hálózat áll.
MTI Hírfelhasználó