Resurrexit tertia die
Protonok, elektronok, neutronok élettelen parányaiból ragyog fel a csodálatos, megfoghatatlan, de azért körülírható, és egyértelműen csodálatos érték: a szeretet.
2017. április 15. 12:15

Babits fordítása szerint „... folyton-gyors kerékként forgatott vágyat és célt bennem a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot." Az Isteni színjáték az univerzum legkülönlegesebb értékére fókuszálja a figyelmet.

Dante szerint ez a szeretet.

Protonok, elektronok, neutronok élettelen parányaiból, sőt parányok – test, anyag – nélküli vibrálásból ragyog fel a csodálatos, megfoghatatlan, de azért – ha nehezen is – körülírható, és egyértelműen csodálatos érték: a szeretet.

Szent Pál összefoglalta.

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel."

Türelmes – hosszú tűrésű.

Mennyivel szebb a középkori fordítás. Egyes mesterek a „hosszútűrő" változattal élnek: ez is mennyivel kifejezőbb, mint a buta divatszóként is – sőt propagandaelemként is – koptatott, nyelvileg is erőtlen: „türelmes".

Igen, a hosszú tűrés is része a szeretetnek.

„A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik" – világítja meg Szent Pál. Majdhogynem a sziklára épült erőd is minta lehetne – de annál is erősebb.

Balassi valószínűleg a Szent Pál-i gondolatra rímeltette versét.

„Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak,/Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak,/ Tavaszi szép rózsák, liliom, violák idővel mind elhullnak..."

Summázva: „mindennek vége szakad..."

Egyetlen kivétel van: „Csak én szerelmemnek, mint Pokol tüzének / nincs vége, mert égten-ég" – nevezi néven a lelke szerinti örök értéket a poéta. Ő ugyanis a Júlia iránti szerelmének „Véghetetlen voltát, semmi változását" tapasztalja nem kis gyötrelemmel.

A Jézus-i feltámadás valahol a szeretet legyőzhetetlenségét is fénybe helyezi.

Az Emberfia szeretetet ajándékozott híveinek, kezdve a kánai menyegző borszaporításával, és folytatva a szemek fényének visszaadásával, a bénák megegészségesítésével, az ördög lélekből való kiűzésével, az utolsó vacsora élményével.

Istentől megbocsátást kért kínzóinak is.

Ez az Isten-i lelkierő nem adatik meg talán még az erre kiválasztottaknak, a Katolikus Egyház által oltárra emelt szenteknek sem. Nem véletlen, hogy mi magyarok nem – a Kempis Tamás-i szóhasználattal – „imitáljuk", hanem – a Pázmány Péteri- fordítás szerint – követjük Krisztust.

Harmadnapon feltámadott.

Feltámadásával, majd az emmauszi tanítványok szemének felnyitásával – és az emmauszti vacsorával – a remény újraébresztését ajándékozta nemcsak a tanítványoknak, hanem az emberiségnek, azon belül elsősorban nekünk, keresztényeknek.

Szent Pál írja: „megmaradt a hit, a remény, a szeretet."

Ám a Szentföldön még Jézus hívei ellen harcoló, ám a damaszkuszi kapuban villanásszerűen megtérő, majd Rómában leveleit író bölcselő ezt a különleges háromságot feloldja, és megnevezi az elsőt.

„...közülük a legnagyobb a szeretet."

Kovács G. Tibor
megmondó
De most történt valami. Olyan, amit nehéz a magyar nép bölcsességével azonosítani.
 • Az Európai Unió tulajdonosa
  A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van.
 • Elnökjelölt rovott múlttal
  Azaz a baloldali politika továbbra sem óhajt megtisztulni: benne hagyja a szennyeződést a magyar közéletben.
 • Aztán eljött az este
  Most várhatjuk, hogy a gender-Macron, a kvóta-Merkel és a whisky-Juncker mikor és milyen őszintén gratulál.
 • Nagy lehetőség: kibukhat az LMP
  Az európai demokráciában az ellenzéknek is meg kell felelnie bizonyos szellemi minimumnak.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI