Megáldotta a világot a pápa
Ferenc pápa elítélte, gyalázatos tettnek nevezte húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetében azt az előző napi merényletet, amelyben százan meghaltak Aleppónál.
Utoljára frissítve: 2017. április 16. 16:45
2017. április 16. 16:00

“Az Úristen segítse azokat, akik azon fáradoznak, hogy gyógyulást és vigasztalást vigyenek a szeretett és mártír Szíria civil lakosságnak, egy olyan háború áldozatainak, amely szűnni nem akarón szüli a borzalmakat és a halált. Tegnap is egy borzalmas támadás ért menekülteket” – mondta a pápa a vatikáni Szent Péter-bazilika középső erkélyéről a téren összegyűlt több tízezer embernek “a városnak és a világnak” szóló hagyományos pápai üzenetben és áldásban.

Békét kért a világ többi, háború sújtotta országa számára is, megemlékezett a terrorizmus, a fegyveres konfliktusok, az elnyomó rezsimek és az éhínség áldozatairól. Mint Argentína szülötte támogatásáról biztosította a párbeszédet és a demokratizálódás folyamatát a latin-amerikai országokban, és kifejezte sajnálatát az európai ifjúságot érő nagy munkanélküliség miatt.

 

Le kell győzni a haragot

Az áldás előtt a Szent Péter téren – mint minden húsvétvasárnapon – misét mutatott be az egyházfő, és ezen a hagyományokhoz hűen sok különböző nyelven hangzottak el imádságok. A magyar nyelvű a negyedik volt, Kovács Szabolcs, a római Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum nevű papnevelde hallgatója olvasta fel, és így szólt: “A Húsvétból fakadó új élet kegyelme győzzön le minden megosztottságot és haragot, táplálja a testvériséget és segítsen mindenkit az igazság keresésében!”

Ezen a misén a pápák nem szoktak homíliát mondani – gondolataikat az Urbi et Orbi áldáson mondják el -, de Ferenc pápa ezúttal tartott egy rögtönzött beszédet, mert mint mondta, válaszolni szeretne sok hívőnek arra a gyötrő kérdésre, hogy miért van olyan sok szenvedés a világon, ha – mint hitük tartja – Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Arra biztatta a híveket és általában az embereket, hogy félelmeik, a háborúk, a betegségek és a világban megtapasztalt gyűlölet ellenére tartsanak ki a hitben.

--------------------------------------------

Ferenc pápa húsvéti üzenete: A feltámadt Úr jó pásztorként keres mindnyájunkat!

Kedves testvéreim! Boldog húsvétot!


Ma az Egyház az egész világon megismétli az első tanítványok ámulattal telt híradását: „Jézus feltámadt!” – „Valóban feltámadt, ahogyan előre megmondta!”

A húsvét ősi ünnepe, a zsidó nép szolgaságból való szabadulásának emlékezete, itt éri el beteljesedését: feltámadásával Jézus Krisztus megszabadított minket a bűn és a halál szolgaságából, és megnyitotta előttünk az örök életre vezető utat.

Amikor engedjük, hogy a bűn uralkodjon felettünk, mindannyian elvétjük a helyes utat, és elveszett bárányként tévelygünk. De Isten, a mi pásztorunk, eljött, hogy megkeressen minket: annak érdekében, hogy megmentsen minket, aláereszkedett egészen a kereszt megaláztatásáig. Ma pedig ezt hirdethetjük: „Feltámadt a jó pásztor, aki életét adta juhaiért, meghalt az ő nyájáért, alleluja!” (Római misekönyv, húsvét IV. vasárnapja, áldozási ének).

Az idők folyamán a feltámadt pásztor soha nem fárad bele, hogy keressen minket, a világ pusztaságaiban elveszett testvéreit. Kínszenvedésének jeleivel – irgalmas szeretetének sebeivel – az ő útjára, az élet útjára vonz minket. Ő ma is a vállára veszi megannyi testvérünket, akik mindenféle rossztól szenvednek.

A feltámadt pásztor keresi azt, aki eltévedt a magány és az elutasítottság útvesztőiben; segítségükre siet azon testvérek révén, akik tudnak tisztelettel és gyengéden közeledni hozzájuk, s meghallatják velük az ő hangját, ezt a soha el nem felejthető hangot, amely az Istennel való barátságra hívja őket.

Vállára veszi mindazokat, akik ősi és új keletű rabságok áldozatai: az embertelen munkáé, az embercsempészeté, a kizsákmányolásé, a hátrányos megkülönböztetésé, a súlyos függőségeké. Vállára veszi mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akiket megfosztanak gondtalan gyermek- és ifjúkoruktól, hogy kizsákmányolják őket; és mindazokat, akiknek szívét a saját otthonukban elkövetett erőszak sebesítette meg.

A feltámadt pásztor útitársul szegődik mindazok mellé, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják szülőföldjüket a fegyveres konfliktusok, a terrortámadások, az éhínségek, az elnyomó rezsimek miatt. Ő segíti ezeket az elvándorlásra kényszerült embereket, hogy mindenhol találjanak olyan testvérekre, akik megosztják velük kenyerüket és a közös út reményét.

A népek bonyolult és olykor drámai viszonyai közepette a feltámadt Úr vezesse mindazok lépteit, akik az igazságosságot és a békét keresik, és adjon a nemzetek vezetőinek bátorságot, hogy elkerüljék a konfliktusok kiterjesztését és megállítsák a fegyverkereskedelmet.

Korunkban különösen is támogassa mindazok erőfeszítéseit, akik tevékenyen fáradoznak azon, hogy enyhülést és támaszt nyújtsanak Szíria civil lakosságának, a szeretett és halára gyötört Szíriának, mely olyan háború áldozata, amely nem szűnik rettegést kiváltani és halált osztani. Tegnap történt a legutóbbi gyalázatos támadás az éppen menekülők ellen, melynek következtében sokan meghaltak és megsebesültek. Adjon az Úr békét az egész Közel-Keletnek, kezdve a Szentföldtől, ugyanígy Irakban és Jemenben is.

A jó pásztor legyen közel Dél-Szudán, Szudán, Szomália és a Kongói Demokratikus Köztársaság népeihez, amelyek állandósult konfliktusoktól szenvednek. A harcokat a rettenetes éhínség súlyosbítja, amely Afrika egyes térségeit sújtja.

A feltámadt Jézus támogassa mindazok erőfeszítéseit, akik – különösen Latin-Amerikában – a társadalmi közjó biztosításán fáradoznak. Az ottani társadalmakat olykor politikai és szociális feszültségek jellemzik, melyek egyes esetekben erőszakba torkollnak. Kívánom, hogy legyenek képesek a párbeszéd hídjait építeni, kitartva a korrupció csapása elleni harcban, valamint a nézeteltérések békés és hatékony megoldásának keresésében, hogy így fejlődjenek és megszilárduljanak a demokratikus intézmények, a jogállamiság teljes tiszteletben tartása mellett.

A jó pásztor segítse Ukrajnát, amelyet még mindig véres konfliktus sújt, hogy újra megtalálja az egyetértést, és támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek a konfliktus következményeitől szenvedők drámáinak enyhítésére irányulnak.

A feltámadt Úr, aki szüntelenül árasztja áldását az európai földrészre, adjon reményt mindazoknak, akiket válság sújt és nehézségeken mennek keresztül, különösen a nagymértékű munkanélküliség miatt, mely főleg a fiatalok körében tapasztalható.

Kedves testvéreim, idén minden felekezet keresztényei egy időpontban ünnepeljük a húsvétot. Ily módon egy hangon zúgjon fel a föld minden részéről a legszebb híradás: „Az Úr valóban feltámadt, ahogyan előre megmondta!” Ő, aki legyőzte a bűn és a halál sötétségét, adjon békét napjainkban!

Boldog húsvétot!

Fordította: Tőzsér Endre SP

MTI - Magyar Kurír
  • Pluralizmus Ismét Működésben – PIM
    Ez itt a kérdés – Otthonosabbá tenni a magyar világot. Ezzel a címmel készített negyvenperces beszélgetést az M5-ös művelődési köztelevízió a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Demeter Szilárd székelyföldi íróval, költővel, filozófussal.
  • A Demokrácia Védvonal
    A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.
MTI Hírfelhasználó