Nyelvi bűnözés
A sokszínűséget hozza-e el, ha a gyilkost „fiúnak” nevezi, a bűnözőt „”fiatalnak” titulálja egy szerv?
2017. május 2. 15:29

Egy hivatalos szerv „fiúnak”, majd „fiatalnak” nevez egy 15 éves gyilkost, aki néhány perc alatt két embert is megölt egy magyar városban. Fölvetődik a kérdés: alkotmányos-e ez a torzító nyelvhasználat.

Ugyanis közérdekű adatot hamisít a szerv.

Az Alaptörvény IX. cikkelyének (2) pontja kimondja: „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”

A hivatalos torzítás megfelel-e ennek a követelménynek?

A sokszínűséget hozza-e el, ha a gyilkost „fiúnak” nevezi, a bűnözőt „”fiatalnak” titulálja egy szerv? A hamisítás, a torzítás szín lehet-e a demokráciában, főleg ha ezt nem magánsajtó, hanem hivatalos szerv követi el sorozatosan?

Demokratikus közvélemény alakul-e ki hazugságokból?

A szerv „emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt - őrizetbe vétele mellett – folytat büntetőeljárást a fiú ellen” – így szól a hivatalos közlemény. „A 15 éves fiatalt előállították…”

„Fiú”… Fiatal…”

Ez a tényhamisító szóhasználat sérti a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapvető alkotmányos – alaptörvényi – jogot. Az állampolgároknak zavarossá teszi az eligazodást, lehetetlenné teszi, hogy személyes és családi ügyeikben jó döntéseket hozzanak.

A közérdekű adat hivatalos definíciója meglehetősen zavaros.

„Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

A bűnözésre vonatkozó adat eszerint is közérdekű.

„A közérdek sokszor megköveteli bizonyos személyes, vagy más adatok nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét” – írja a magyarázat. Nos: a rendőrségi közlemény nevet gondosan nem közöl. Így nincsen szó személyes adatról.

Gyilkos. Bűnöző.

Vélhetően ezek a szavak tájékoztatnak alkotmányosan a kétszeres emberülésről. Aki két embertársát néhány perc leforgása alatt megöli, azt valószínűleg nem lehet „fiú” vagy „fiatal” szóval illetni. A „gyanúsított” kifejezés és torz, hiszen a tettes részletes beismerő vallomást tett.

Olyan körülményt ismert, amilyet csak a gyilkos ismerhet.

Ez azért lényeges, mert egy rendőrségi vallomás csak akkor vehető komolyan, ha ilyen részleteket is tartalmaz. Önmagában az, hogy a rendőrségen valaki valamit „beismer”, semmit nem jelent hazánkban az Andrássy út 60-ban végzett ávós kihallgatások óta.

„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”

Ezt az Alaptörvény XX. cikkelyének (2) pontja rögzíti. Noha a lelki egészség fogalmát maga az Alaptörvény is zavarosan sugallja, ám egyértelműen sérti az állampolgár lelki egészségét az, ha tapasztalja, hogy egy hivatalos szerv – amely az ő védelmére hivatott – hazudik.

Márpedig a gyilkost „fiúnak”, a bűnözőt „fiatalnak” nevezni durva hazugság.

Az eset tanulmányozójában fölvetődik: lehet-e pszichológiai bűnsegédnek nevezni azt, aki közleményben fiúnak, fiatalnak nevez egy gyilkost. Ez a fogalom az olaszliszkai gyilkosság ügyében vetődött fel.

Pszichológiai bűnsegédek voltak-e, akik tapsoltak?

Ezt akkor nem sikerült egyértelműen tisztázni, s a mostani eset még bonyolultabb. Itt ugyanis a bűncselekmény már megtörtént, a fogalmazó csak órákkal később adta ki a hamisító közleményt. Ebben a konkrét ügyben tehát nem volt bűnsegéd.

De elősegíti-e, hogy a jövőben több utcai emberölés történjen?

Valószínűleg igen: ugyanis azt a hamis látszatot kelti, hogy bármelyik „fiú” vagy „fiatal” agyonverheti, agyonkéselheti embertársát az utcán, egy „fiú”, egy „fiatal” életformájába ez beletartozhat, ebben nincs semmi különös.

A hírhamisítás ezt a hamis világképet rajzolja a társadalom elé.

Helyre kell állítani a törvényességet, érvényt kell szerezni az alkotmányosságnak a bűnügyi hírek közlésében is. Eljárás alá kell vonni azokat a személyeket, akik hamisító szóhasználattal fosztják meg a társadalmat a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapvető jog érvényesülésétől.

Kovács G. Tibor
megmondó
De most történt valami. Olyan, amit nehéz a magyar nép bölcsességével azonosítani.
 • Az Európai Unió tulajdonosa
  A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van.
 • Elnökjelölt rovott múlttal
  Azaz a baloldali politika továbbra sem óhajt megtisztulni: benne hagyja a szennyeződést a magyar közéletben.
 • Aztán eljött az este
  Most várhatjuk, hogy a gender-Macron, a kvóta-Merkel és a whisky-Juncker mikor és milyen őszintén gratulál.
 • Nagy lehetőség: kibukhat az LMP
  Az európai demokráciában az ellenzéknek is meg kell felelnie bizonyos szellemi minimumnak.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI