Sokan jól járnak az új adózási szabályokkal
Enyhülnek a KATA szabályai, kedvezőbb lesz az ingatlan-bérbeadás adózása, valamit öt százalékra csökken az internethozzáférés és az éttermi szolgáltatások áfakulcsa.
2017. június 23. 16:27

Ez derül ki a már megszavazott adózási salátatörvényből.

Nem kell jelentősebb adóügyi módosításokra számítani jövőre sem – állítják a Mazars szakértői, miután kihirdették az Országgyűlés által a múlt héten megszavazott adózási salátatörvényt. A csomag több mint 230 paragrafust tartalmaz, és közel két tucat adózási tárgyú törvényt módosít. Az adóeljárás szabályai azonban több ponton szigorodnak, így például a cégeknek külföldi bankszámlájukat is be kell jelenteniük az adóhatóságnál; azok pedig, akiknek adótartozásuk áll fenn, nem reménykedhetnek kedvezőbb eljárásban a NAV részéről egyéb kérelmeik esetén sem.

A Mazars szakértői összefoglalták a legfontosabb újdonságokat.

Személyi jövedelemadó

Emelkedik a munkáltató által, mobilitási célú lakhatási támogatásként adómentesen biztosítható juttatás összege. A foglalkoztatás első két évében a minimálbér hatvan százalékáig, a második két évben a negyven százalékáig, végül az ötödik évben a húsz százalékáig adható köztehermentesen a támogatás. Ugyanazon munkáltatóval létrejövő, új munkaviszony esetében a törvényalkotó kiköti a munkaviszonyok időtartamának összeszámítását. Jövő január 1-től határozott időtartamra kötött munkaszerződések esetében is juttatható a támogatás.

A saját célra folytatott („saját számlás”) belföldi és külföldi áruszállítás, személyszállítás esetében is juttathat napidíjat a munkáltató. Többen választhatják a tételes átalányadózást a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozók közül. A jövőben nem csupán azok élhetnek a lehetőséggel, akik egyetlen helyszínen (lakásban, üdülőben) folytatják tevékenységüket, a törvényalkotó a helyszínek számát háromban maximálta.

A közös tulajdonhoz kapcsolódó jövedelemszerzések - például ingó vagyontárgy, ingatlan értékesítése, bérbeadása - esetében az elismert költségeket bármely tulajdonos levonhatja a jövőben, a nevére szóló bizonylat ellenében. A változás az áfaszabályokkal való összhangot szolgálja.

Egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulás

Kedvező változás, hogy az ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelmet terhelő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettség megszűnik. Eddig is ismert volt, hogy 2018-tól a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) tovább csökken, 22 százalékról húsz százalékra. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege viszont 7110 forintról 7320 forintra növekszik.

A kisadózói vállalkozások tételes adója (KATA)

Az egyetemi tanulmányok mellett katás vállalkozást folytatók számára jó hír, hogy jövőre már a közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulók sem számítanak majd főállásúnak, így havi 50 ezer helyett csak 25 ezer forint adófizetés terheli majd őket.

Elnézőbb lesz az állam az adótartozást felhalmozókkal szemben is: a jövőben nem szűnik meg a kata-alanyiság, amennyiben a vállalkozás a százezer forintot meghaladó adótartozását a megszűnésről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

Már a 2013. január 1-jét követően keletkezett bevételeknél alkalmazhatóak a kisadózó vállalkozások bevételére, valamint a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás igénybevételéről szóló rendelkezések, a korábbi 2014. január 1-i időpont helyett.

Kisvállalati adó (KIVA)

Jövőre további egy százalékponttal csökken, így 13 százalékos lesz a KIVA adókulcsa. A korábbi jogértelmezéssel egyezően a törvényben is kimondásra kerül, hogy a kivára való áttéréssel egy önálló üzleti év zárul le, amely évről a vállalkozásnak beszámolót kell készítenie és azt közzé is kell tennie. Ugyanez érvényes az adóalanyiság megszűnésére is.

Társasági adó (TAO)

A társasági adóban és az úgynevezett Robin Hood-adóban (azaz az energiaellátók jövedelemadójában) adóalap-kedvezmény lesz érvényesíthető elektromos autók töltőállomásának létesítése és üzemeltetése esetén. Az adózás előtti eredmény azonban csak az egyik adónemben lesz csökkenthető.

Kedvező változás, hogy a bejelentett részesedés feltételei közül törlik a tíz százalékos minimumkorlátot. Jövő január 1-jétől bármilyen mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz. A bejelentett részesedés kivezetéséhez kapcsolódó korrekciós tételek változatlanul alkalmazandók maradnak.

A Tao a munkavállalók számára történő bérlakás-építést is támogatja, jövőre ugyanis csökkenti az adózás előtti eredményt ennek bekerülési értéke a beruházás, felújítás befejezésének adóévében. A pénzügyi szervezetek annak örülhetnek, hogy a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményét – bizonyos keretek között – a bankadóból is le lehet majd írni, a fizetendő adó ötven százalékáig, méghozzá kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése nélkül.

Helyi adókról szóló törvény

A határozott időre rögzített adómértéket is emelheti az önkormányzat, ha rendkívüli mértékben (50 százalékkal) csökken az adóbevétele, de legkorábban csak a határozott időszak harmadik évétől kezdődően. A módosítás értelmében az adózó a helyi adó fizetési kötelezettségét korábban is teljesítheti úgy, hogy az „előrehozott adónak” minősüljön, és kizárólag a jövőben esedékes adóba legyen beszámítható. A vállalkozásoknak a jövőben nem kell külön az önkormányzatnál bejelentkezniük, elegendő lesz a NAV-nál megtenni ezt.

Egyértelművé válik, hogy az alapítványok, egyesületek ingatlan bérbeadási tevékenysége vállalkozási tevékenységnek minősül, így az ebből származó bevétel is része a nettó árbevételnek.

A szabadtéri reklámhordozókra speciális építményadó vonatkozik 2018-tól. Az új szabályozás rögzíti, hogy az önkormányzatot csak az építmény és a telek kapcsán köti az a szabály, miszerint egyféle adótárgy esetén csak egyféle adó fizetését írhatja elő. A reklámhordozókra kivetett adó viszont párhuzamosan kiszabható az építményadóval.

A kis-és középvállalkozói törvény

Ha a kkv-besorolás elvégzéséhez nem áll rendelkezésre elégséges adat a konszolidált beszámoló alapján, úgy az egyedi beszámolóban szereplő mutatók, vagy ezek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni a státuszt.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Talán az egyik legfontosabb változás, hogy az úgynevezett tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára január 1. helyett csak 2018. július 1-jétől csökken egymillió forintról százezer forintra. Ez összefügg azzal, hogy ekkortól kerül bevezetésre a számlázó programok valós idejű online adatszolgáltatása is.

A módosítás áfát érintő leglényegesebb pontjai, hogy 2018. január 1-től az internethozzáférés áfakulcsa a jelenlegi 18 százalékról, míg a hal forgalmi adókulcsa 27 százalékról csökken öt százalékra. Nem tartozik a kedvezményes áfakulcs alá a díszhal és a cápahús sem.

Ne feledjük azt sem, hogy egy korábban elfogadott törvénymódosítás értelmében az éttermi szolgáltatások áfakulcsa, amely 2017 januárjától 27 százalékról 18 százalékra csökkent, 2018-tól kezdődően öt százalékra mérséklődik. (Ezzel egyidejűleg azonban bevezetik a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.)

Adózás rendje

Ami az adóeljárás szabályait illeti, itt megfigyelhető néhány szigorítás. A belföldi cégeknek a jövőben a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan is bejelentési kötelezettsége keletkezik a NAV felé. Átmeneti szabály alapján a már meglévő külföldi számlaszámokat az adózó 2018. január 31-éig köteles bejelenteni. Bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye (ezt pl. korábban adótartozással megszűnt cégek többségi tulajdonosai, ügyvezetői esetén követelheti meg az adóhatóság, amikor e személyek új cégben kívánnak részt venni).

Általános szabállyá válik, hogy a NAV az általános szabályoktól az adózó számára kedvező eltérést csak akkor engedélyezhet, ha az adózó nem rendelkezik nettó adótartozással (kivétel a fizetési könnyítés és az adómérséklés). Ez alapján pl. egy adóelőleg-mérséklési kérelem esetén is figyelni kell az adószámla egyenlegét. A jövőben a NAV honlapján nyilvánosságra kell hozni azoknak az adózóknak az adatait, akik legalább három egymást követő áfabevallási kötelezettségüket elmulasztották.

Változik az úgynevezett súlyosítási tilalomra vonatkozó szabály is. A jövőben, ha például egy felülellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az egyéves időtartamon belül átadnak, akkor egy éven túl is hozható az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat (azonban legkésőbb 18 hónapon belül). A módosítás megteremti a közvetlen email-kapcsolattartás lehetőségét mindazon külföldi jogalanyok részére, akik egyébként ügyfélkapu használatára nem kötelezettek (ez például az úgynevezett regisztrációs adószámmal rendelkező külföldi cégek képviselői számára lehet előnyös).

Vám

A vámhatóságok és a gazdálkodók a kockázat azonosítására és ellensúlyozására irányuló kölcsönös együttműködés céljából olyan információkat is cserélhetnek egymás között, amelyeket a vámjogszabályok kifejezetten nem írnak elő. Az engedélyezett gazdálkodói engedéllyel (AEO engedéllyel) rendelkezők részére a módosítás értelmében a Vámhatóság ilyen kockázati információkat fog átadni, így ezzel is szélesedik majd az AEO engedélyhez kapcsolódó előnyök köre. Kiemelendő változás, hogy a vámjogi képviseletre vonatkozó formanyomtatványokat a jövőben csak elektronikus úton lehet majd benyújtani.

Jövedéki adó

A jövőben nem lesz szükség az elektronikus nyilvántartások NAV részéről történő előzetes jóváhagyására a jövedéki eljárásokban. A törvényhozó kiszélesíti a kisüzemi sörfőzdék körét: 20 ezer hektoliter helyett már a kjétszáz ezer hektolitert előállító sörfőzdék is a kisüzemi sörfőzdék körébe tartoznak majd. További enyhítés, hogy nem szükséges jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkezni, amennyiben valaki nem zárjegyköteles alkoholtermékekkel kereskedik. 

Forrás: Pr7/Mazars

Pr7
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
 • Elszállt egy hajó a szélben
  Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
 • Élményekkel nevel a bakonyi erdőrengeteg
  Napjainkban a természetközeli életre nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Erdei Iskolánkba óvodás csoportok is érkeznek, ezek a gyermekek játékos formában ismerkednek meg munkánkkal. Az általános iskolai csoportok életkoruknak megfelelően erdőpedagógiai foglalkozás keretében kapnak ismereteket az általunk végzett erdő-, és vadgazdálkodásról.
 • Orbán: Tovább kell őrizni az identitást és erősíteni a versenyképességet
  Magyarország a sorozatos európai válságok után azt a következtetést vonta le, hogy meg kell őrizni az identitást, meg kell védeni a biztonságot és tovább kell erősíteni a versenyképességet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a ZalaZone zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemének átadásán.
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
MTI Hírfelhasználó