Magyar Múzsa - folyóirat indul
Új folyóirat indul: szeptember 28-án mutatkozik be Budapesten a Magyar Újságírók Közösségnek lapja, a Magyar Múzsa.
2017. szeptember 26. 20:37

A főszerkesztőnek, Madár Jánosnak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Főszerkesztő úr, meglehetősen feszült korszakunkban elsősorban kiknek és mihez kíván ihletést adni a Magyar Múzsa?

 – A Magyar Újságírók Közösségének tagjai között sok irodalmár – költő, író, irodalomtörténész, kritikus, esszéista – van. Ugyanakkor számtalan olyan kortársunkkal tartunk szoros kapcsolatot, akik a MÚK szellemiségének megfelelően a magyar irodalmi, művészeti és társadalmi értékeket őrzik, hirdetik. Erre a megkerülhetetlen és elkötelezett alkotóközösségre szeretnénk építeni a folyóirat folytonosságát. Mindebből – talán – érződik az a szándék is, hogy a népben, nemzetben gondolkodó írók, művészek, gondolkodók műveinek szeretnénk kiemelt hangsúlyt adni. Hiszen mégis felháborítónak tartom, hogy bizonyos körök Németh László, Veres Péter, Sinka István, Szabó Pál, József Attila, Illyés Gyula, Váci Mihály, Nagy László, Ratkó József, Csoóri Sándor, s a többi, nagy alkotók életművét megpróbálják mellőzni és lejáratni. Már a folyóirat neve – Magyar Múzsa – is egyértelműen utal a magyar értékek őrzésére és annak hirdetésére. Irodalomtörténeti visszatekintésre és a kortársirodalom ilyen irányú megszólaltatására egyaránt gondolunk a folyóirat további számaiban. 

- A szerkesztőbizottság tagjai között látjuk Bertha Zoltánt, Cs. Varga Istvánt, Ködöböcz Gábort: vidéki nagyvárosok irodalmi kiválóságait. Csiszolt gondolatokkal hogyan kívánnak beférkőzni az elnagyoltsághoz szoktatott ifjak elméjébe?

– Köszönöm ezt a kérdést, hiszen magam is érzem ezt a problémát, hogy a mai fiatalok – az internetnek és ehhez kapcsolódó szupertechnikai vívmányoknak köszönhetőn – eltávolodtak az olvasástól, a könyvtől, a folyóirattól. Az a véleményem, hogy – a posztmodern és más kísérletekkel szemben – a fiatalok és idősek kezébe újra hiteles műveket kell adni, amelyek magyar sorsról, magyar értékről, magyar jövőről szólnak. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy – a jó versek, novellák és egyéb kisprózák mellett – kiváló irodalomtörténészek, elméleti szakemberek, kritikusok szólaljanak meg. Közöttük a vidéki nagyvárosok irodalmi kiválóságait is igyekszünk folyamatosan megszólaltatni. Éppen ezért hívtuk meg a szerkesztőbizottságba Bertha Zoltánt, Cs. Varga Istvánt és Ködöböcz Gábort is. A velük való kapcsolat egyébként sem most kezdődött... 

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Ennek örvényében miként próbál új értékek létrehozásában segíteni, s ezen új értékek fölfedezését hogyan kísérli meg elősegíteni a Magyar Múzsa?

– Ebben a folyamatban azonnal felfedezhetjük az ellentmondást. Nekem az a véleményem – és a Magyar Múzsa című folyóirat szellemisége is ezt próbálja erősíteni –, hogy helyben, a saját „tiszta forrásunknál” kell felfedezni, őrizni és hirdetni a saját kultúránkat. Hiszen – a néprajzi, irodalmi és egyéb hagyományaink gazdagsága azt sugallja, hogy naponta föl kell fedeznünk azt a hihetetlen gazdagságot, amit csak a saját földrajzi és szellemi közegünkben tudunk hitelesen felismerni, megszólaltatni. Tehát semmiféle külső jelmondatra nincs szükségünk ahhoz, hogy felismerjük a magyar értéket. A történelmünkben rejlő néplélek, magyar sors lehet az egyetlen hiteles iránytű, semmi más. Nem kell nekünk új értéket létrehozni; elegendő, ha az előbb említett történetiségünket – benne a magyar kultúrát – tisztességgel ápoljuk. Ezt szeretnénk szolgálni a Magyar Múzsa című folyóiratban azzal, hogy folyamatosan visszatekintünk és a jövőbe nézünk hiteles alkotások tükrében.  

preshaztarsasag.wixsite.com/preshaz/hungary
MTI Hírfelhasználó