Azonnal, de azonnal!
Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását? Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai? Ez a kiút? A tündérmesék kormánya? Lesznek-e válaszok?
2017. szeptember 28. 10:23

Párbajhoz hasonlatos  az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! A mentelmi jog birtokában szabad volt  keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és  szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.

A felszólalóknak az ügyvédek világából Cicero ajánlott mintát: „Tagadd a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Megtörtént. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítették a másikon. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr!  A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg Magyarországon 2000. január 1-jén, az első Fidesz-kormány idején. Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése, irányítása, a káros következmények felszámolása és a helyreállítás, az újjáépítés megvalósítása. A 2010-es kormányváltást követően a kormányzat visszaállította a Belügyminisztériumot, s oda visszahelyezett minden rendvédelmi szervet, köztük a tűzoltóságokat is. 2012. január 1-jén a katasztrófavédelemnél teljes egészében megtörtént az integráció. Ennek eredményeként létrejöttek a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amelyek a katasztrófavédelem helyi szerveiként működnek.

- A Fidesz-KDNP-kormány hét éve, a 2010-es megalakulásakor Magyarország biztonságának növelését ígérte. A katasztrófavédelem dolgozóinak munkakörülményei a hétköznapokon sem hétköznapiak: akkor kell szolgálni, amikor árvíz van, amikor tűzeset van, amikor vészhelyzet van. Ehhez elengedhetetlen a katasztrófavédők munkájának megbecsülése, az elvégzett munkát és az állandó veszélyhelyzetet honoráló életpályamodell kialakítása, valamint a katasztrófavédelem infrastrukturális eszközeinek megújítása, illetve folyamatos fejlesztése.

- Államtitkár Úr! Különösen örömteli, éppen ezért, hogy a múlt héten újabb hazai gyártású tűzoltóautókat vehetett birtokba a katasztrófavédelem. Az idén elkészülő 54 járműből most 25 kerül átadásra, amelyek az ország egész területén remélhetőleg számos éven keresztül fognak segítséget nyújtani a szükséghelyzetben. Természetesen a fejlesztés nem állhat meg, ezért kérdezem államtitkár urat:

- Milyen segítséget nyújtanak ezek a tűzoltójárművek a katasztrófavédelemnek, milyen további járműpark- fejlesztések várhatóak?

- Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Először is szeretném leszögezni: 2017. szeptember 21-én Pintér Sándor által átadott tűzoltógépjárművek a védekezés, a mentés eredményességét, így a magyar emberek, Magyarország biztonságát szolgálják. Itt is szeretnék köszönetet mondani valamennyi tűzoltónak, valamennyi katasztrófavédőnek, akik a magyar emberek, Magyarország biztonságáért dolgoznak, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy megvalósult az a kormányzati célkitűzés, amit 2010-ben tettünk, amikor is a közrend, a közbiztonság helyreállítását nemzeti ügyként határozta meg a kormány, és ennek érdekében a hivatásos állomány megbecsülését kiemelt feladatnak tekintettük. Kifizettük az elmaradt túlórákat, a hivatásos állománynak életpályamodellt biztosítottunk. 2015. július 1-jével az életpályaprogram 50 százalékos illetményemelést tett lehetővé; jelenleg 40 százaléknál tartunk. 2018. január 1-jétől újabb 5 százalék lesz, akkor 45 százaléknál leszünk, és 2019. január 1-jével, ha teljesül a program, akkor pedig elérjük az 50 százalékot.

- Új képzési és követelményrendszert vezettünk be. A technikai fejlesztések is azt szolgálják, hogy még eredményesebben tudjon dolgozni a katasztrófavédelem: Ebben az évben még további járművek átadását tervezzük, hiszen az emberek biztonsága a legfontosabb. Ennek érdekében a kormány egyrészt saját forrásból, másrészt uniós forrásból biztosít forrásokat.

- Külön szeretném említeni az önkéntes tűzoltókat: köszönöm a közösség érdekében végzett tevékenységüket! Magyarország kormánya és a katasztrófavédelem számít az önkéntes segítőkre, és fontosnak tartjuk a velük való együttműködést. A fejlesztési irányokat pedig úgy határozzuk meg, hogy ezt a tendenciát, amit 2010 óta folyamatosan tartunk, a jövőben is be tudjuk tartani, s emelni tudjuk Magyarország és a magyar emberek biztonságát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr! Mindannyiunk nevében megköszönhetjük azt a munkát, amit a katasztrófavédelem az elmúlt időszakban végzett. Számomra az is megnyugtató, hogy a Fidesz-KDNP kormánya élt azokkal a gazdasági lehetőségekkel, amiknek az eredményeit közösen értük el az ország lakosságával együtt, és valóban ez a gazdasági háttér teremtette meg a fejlesztések lehetőségét. A Belügyminisztérium nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a fejlesztéseket magyar vállalkozások, magyar berendezésekkel hajtsák végre, így a magyar gazdaság fejlesztésében is lehetőséget tudtak teremteni. Köszönöm!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - A képviselő úr által említett tényeket én is szeretném megerősíteni, és fontosnak tartom kiemelni: 2014 óta indult be egy hazai fejlesztés, hazai gyártás, ami a tűzoltógépjárműveket illeti. A BM Heros Zrt., együttműködve a Rábával készítette ezeket a tűzoltófecskendőket és egyéb mentőeszközöket. Ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, hiszen magyar emberek készítik el ezeket a magyar emberek biztonsága érdekében, jelentős részben magyar alkatrészeket felhasználva. Én ezt fontosnak tartom, és bízom abban, hogy jövőre még nagyobb eredményeket tudunk elérni. Azt gondolom, hogy a technikai fejlesztés, a reagáló képesség növelése, az életpályamodell mind-mind azt segíti elő, hogy a magyar emberek  még nagyobb biztonságban legyenek a jövőt illetően. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A magyar közvélemény előtt folyik lényegében most már hetek, hónapok óta egy baloldali bűnügyi teleregény, újabb és újabb részletekkel, Czeglédy Csaba főszereplésével, az MSZP és a DK statisztálásával.

- Mit lehet tudni erről a bűnügyi teleregényről eddig? Az már eddig is köztudott volt, hogy Czeglédy Csabát 2005-ben jogerősen csalásért pénzbüntetésre ítélték, de ez nem zavarta sem az MSZP-t, sem a DK-t abban, hogy közös jelöltként szombathelyi képviselővé nevezzék, illetve nem zavarta sem Gyurcsány Ferencet, sem Botka Lászlót, hogy házi jogászként őt alkalmazza.

- Az újabb fordulat, nem tanulva a korábbi esetekből, az, hogy 2013 és 2016 között úgy foglalkoztatott diákokat az általa vezetett szervezet, hogy nem fizette meg a járulékokat, mintegy 3 milliárd forintos kárt okozva ezzel a költségvetésnek. Az ügy pikantériája talán még csak annyi, hogy itt nem egyszerűen adócsalásról van szó, hanem minősített esetként több ezer diákmunkás bérét sem fizette ki az ifjú szocialista képviselő. Mindenki vérmérséklete szerint ítélje meg azt, hogy mindemellett havi bruttó 2,5 millió forint fizetést tett zsebre ezen idő alatt.

- Az újabb rész a héten jelent meg: egyes információk arról szólnak, hogy Kész Zoltán veszprémi baloldali képviselő is belekeveredett az ügybe, ugyanis Veszprém megyéből két gyanúsított cég is érintett az ügyben, és sajtóhírek szerint Czeglédy Csaba 2015-ben személyesen irányította Kész Zoltán kampányát. A kérdés az:

- Hány baloldali politikust érhet még el ez a bűnügyi szál?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Valóban, minden jóérzésű embert megdöbbentett, hogy diákok tömegeit nem fizette ki ez a baloldali maffiahálózat, amely iskolaszövetkezetet működtetett, és amelynek Czeglédy volt a vezére, illetve a főnöke.

- Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb korrupciós botránya! Tehát 2010 után sem szoktak le a szocialisták a korrupcióról. Szombathelyről indult, de behálózza az egész országot. Veszprém megyében is feltűntek a szálai. Jelenleg tizennégyen vannak előzetes letartóztatásban ennek a hálózatnak a tagjai közül, köztük maga Czeglédy Csaba is.

- A Veszprém megyei szálak valóban akár Kész Zoltánig is érhetnek, hiszen a választási kampányában erőteljesen részt vett Czeglédy,  ezért tisztáznia kell, hogy milyen kapcsolatban áll az MSZP, Gyurcsány és Botka ügyvédjével. Nemcsak azért, mert láthatólag politikailag elkötelezett, hanem mert magát ezt a bűnszövetkezetet Veszprém megyében is működtette.

- A sajtóhírek szerint a napokban olyan beadvány érkezett a Legfőbb Ügyészségre - ha izzadságszagról van szó és az MSZP-ről hallunk, az nem lep meg bennünket egyébként -, amelyben az állt, hogy Czeglédy Csaba Veszprém megyei erős embereinek feladata, hogy eltüntessék a nyomokat, aktiválják az alvó cégeket, bírjanak hallgatásra olyan tanúkat, akik a hálózatra terhelő vallomást tehetnének. Ha a beadványt megalapozottnak ítélik, akkor újabb bűncselekmények miatt fog indulni nyomozás. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Államtitkár Úr! Nem tudunk elég aktuálisak lenni a teleregényben, hiszen épp mai hír, hogy igaz, tanúként, de egy makói diákszövetkezet kapcsán is meghallgatják Czeglédy Csabát, ahol az őáltala nagyon hasonló módszerrel 400 millió forintot csaltak el áfa-befizetésben. Tehát egy újabb szál lehet a fejlemény ebben az ügyben.

- Egyébként az az érdekes, hogy az látszik, hogy kétféle korrupciós ügy van. Vannak vélt vagy vizionált korrupciós ügyek, és vannak valódi korrupciós ügyek, valódi bűnszervezetek, és az látható, hogy a valódiak sajnálatos módon továbbra is a baloldalhoz, az MSZP-hez és a DK-hoz kötődnek. Szeretnénk, ha ezek az ügyek minél előbb tisztázásra kerülhetnének! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL: - Az elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá: tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Botka László közeli kapcsolatban állnak Czeglédy Csabával. Botka László is Dél-Magyarországon tanyázik, ezért nem meglepő a makói szál felbukkanása. De valószínűleg megilleti majd Czeglédyt és a többieket is az a kiváltság, ami az MNB Zrt. volt vezetőit illette meg: Császy Zsoltot ugyanis Gyurcsány Ferenc személyesen kísérte el a büntetés-végrehajtási intézet kapujáig, megjutalmazva azért, hogy elhallgatta az ő bűnrészességét, amit egyébként Gyurcsány nyíltan is hangoztatott, hogy tulajdonképpen helyette ültetik le.

- Szerintem ebben az ügyben is valószínűleg hasonló eredményre jutunk, hacsak Czeglédy Csaba nem működik közre a hatóságokkal és nem adja ki a megbízóit, illetve a pénzek útját, hogy hogyan vándoroltak ezek pártkasszákba az MSZP irányába. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ez a kiút?

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ön előtt is ismert: idén augusztus 31-én gyámság alá helyezték a pécsi polgármestert. Egy pécsi fideszes pártbizottság az, ami azóta a város ügyeiben eljár, őhelyette döntéseket előkészít és döntéseket is hoz.  (Font Sándor: A régi szép időkre emlékezel!)

- A polgármester végül is nagy nehezen, harmadjára találta el, hogy mennyi Pécs város ki nem fizetett számlája. Először 5 milliárdot mondott, később bevallotta, hogy ez 7,5 milliárd forint körüli pénz lehet. Erre mondta Orbán Viktor amikor eljött Pécsre, hogy hozzák helyre azok a hibát, akik elrontották a dolgokat!

- Látjuk, hogy nem tudják, de a kormány elengedte a pécsiek kezét, és csak úgy hajlandóak segíteni a 145 ezer pécsin, ha ezért valamit kapnak. Tehát jól jár a kormány is, meg jól járnak a kormányhoz közeli emberek is. Nagyon azt látjuk, hogy a csőd szélére sodortak egy várost, és a város ugyan elkezdett haldokolni, hiszen látjuk, hogy elveszíti a lakosságát, de önök nem várják meg a végórákat, szépen széthordják a családi ezüstöt. Sajtóhírekben azt lehet olvasni, hogy a pécs-pogányi repteret meg fogja vásárolni az állam, majd rögtön bérbe is adja egyébként a Roszatomnak.

- Igaz-e ez, államtitkár úr?

- Miért nem hagyják azt, hogy a pécsi önkormányzat, miért nem hagyják azt, hogy ez a cég, amelyik a pécsieké, az szedje be a bérleti díjat?

- Igaz-e, hogy ezek után a kormány a segítségért cserébe, hogy kihúzza a pécsieket a pénzügyi csávából rá akarja tenni a kezét a közműszolgáltató cégekre, a Tettye Forrásházra, amelyik ivóvizet szolgáltat, vagy éppen a hőszolgáltatóra?

- Igaz-e, hogy el akarják vinni Pécs frekventált helyein lévő ingatlanjainkat azért, hogy később azt majd önök hasznosítsák?

***

FÓNAGY JÁNOS, (nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ahogy mondani szokták, van egy rövid és van egy hosszabb válasz. A rövid válasz az, hogy nem, a hosszabb válasz az, hogy mindegyik kérdésére az a válasz, hogy nem. Ha viszont Pécs most valóban nem rózsás helyzetét nézem, akkor azért engedje meg, hogy önnel együtt visszapillantsak a múltba.

- Pécs adósságát a jelenlegi kormány éppen úgy rendezte annak idején, mint a többi más 3200 magyar települését, köztük a 26 kiemelt városét, amelyek adóssága sok milliárdra volt tehető. Pécs öröksége is nagyon terhes volt, és a feladata is. Ön is emlékszik rá, hogy amikor Pécs a kultúra fővárosa címét egyébként még, Isten nyugtassa, de szocialista vezetés alatt megszerezte, akkor messze erején felül vállalt fejlesztéseket, amelyek megépültek, és meg kell hogy mondjam: az egész ország a haszonélvezője, legyen ez akár a kulturális központ, legyen ez a Zsolnay, legyen minden más. Ugyanakkor ennek a terheit Pécs annak idején nem jól mérte fel.

- Valóban az a helyzet, hogy Pécs városának a jelenlegi mutatói, valóban nem túl kedvezők. De Pécsnek van egy legitim, megválasztott polgármestere, van egy legitim, megválasztott önkormányzata, a kormány és magam is biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek, akik Pécs választópolgárainak bizalmából vannak a jelenlegi helyen, urai lesznek ennek a helyzetnek, és orvosolni fogják.

- Ismétlem: a kérdéseire a válasz az, hogy nem! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Tehát akkor nem veszi meg az állam, a pécs-pogányi repülőteret? Akkor, gondolom, a minisztérium pedig sajtópereket fog indítani, és ezeket meg is fogja nyerni. Ha nem, akkor nem hiteles az, amit ön mondott.

- Államtitkár Úr! Legyen kedves, szóljon majd a pécsi képviselőknek, hogy az adóssághalmaz miatt folyamatosan ne visszamutogassanak! 2009 előtt ugyanis konszolidálták ezt a várost. Páva Zsolt, Pécs polgármestere azt mondta: kétmillió forint adóssága van a városnak, -  most meg 7,5 milliárd!

- Hát mire olyan büszkék, államtitkár úr? Hogyan fog segíteni a pécsieken a kormány? Ez a , kérdésünk, mert pillanatnyilag az van, hogy elviszik a működő tőkét a városból, elviszik a családi ezüstöt, a pécsieknek pedig ott maradnak pontosan e miatt a vezetés miatt a megemelt adók! (Taps az MSZP soraiban.)

***

FÓNAGY JÁNOS: - Köszönöm szépen, képviselő! A kormánynak a saját igazának bizonyítására és önbizalmának növelése érdekében nincs szüksége arra, hogy hírlapi kacsákat feleregető sajtóval szemben pereket indítson és ezeket megnyerje. Ismétlem: biztos vagyok benne, hogy Pécs törvényesen és demokratikusan megválasztott vezetése, élén a polgármesterrel ura lesz ennek a helyzetnek. Kérem, hogy ne beszéljen a családi ezüst eladásáról, részben ott nincs igazán családi ezüst, ezt önök már annak idején elpaterolták onnan (Derültség a kormánypártok soraiban.), másrészt a feltételezéseit, kérem, ne fogalmazza meg a Ház nyilvánossága előtt állításként! Ismétlem: sem a repülőtérrel, sem a mással kapcsolatos állításainak jelenleg semmifajta valóságalapja nincs! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A tündérmesék kormánya?

SZILÁGYI GYÖRGY,  (Jobbik): - Képviselőtársaim! Talán emlékeznek még a tündérmesék, a népmesék világára gyermekkorukból, ahol általában az volt a visszatérő elem, hogy az egyszerű szegény fiú elindul szerencsét próbálni, találkozik a királlyal, jó szolgálatokat tesz neki, majd utána megkapja a megfelelő jutalmát. Hát, vannak-e ma is ilyen népmesék, ilyen tündérmesék a mai magyar kormányban, és a Fideszben: igen, vannak, például ilyen Farkas Flórián! Az egyszerű büntetett szegény fiú elindul, megpróbál szerencsét próbálni, találkozik a nagy emberrel, aki esetünkben nem király, csak keresztapa, egy gengszter kormánynak a keresztpapája! Jó szolgálatokat tesz neki, szállítja az olcsó szavazatokat, a megvásárolható szavazatokat, és ezért azt csinál, amit akar, nyugodtan lophat a közpénzből, nyugodtan elveheti azt a pénzt, ami valamennyiünk pénze!

- Gondolom, emlékeznek még rá, hogy 2016 márciusában az EMMI bejelentette, hogy a felzárkóztatási projekt miatt gyanúbejelentést tesz, szabálytalanságokra hivatkozva, és visszaköveteli azt az 1,6 milliárd forintos támogatást, amit egyszerűen eltüntettek. Arra gondoltunk, hogy innentől Farkas Flórián miniszterelnöki megbízottnak befellegzett, számítottunk rá, hogy esetleg a parlamentből is visszahívják. De nem ez történt, önök 2017. május végén megújították a választási együttműködést, Kövér László aláírta Farkas Flóriánnal együtt, és azt mondta, milyen szép az élet! 

- Majd jött 2017. szeptember, amikor kiderült, hogy Farkas Flórián sofőrje több száz millió forintért egy állami árverésen vett egy budai ingatlant, hogy stílusosak legyünk a tündérmesékhez, egy XII. kerületi tündérhegyi ingatlant 509 millió forintért vásárolt meg Farkas Flórián volt sofőrje. Kérdezem én:

- Nem lehet, hogy ez a pénz abból az 1,6 milliárdból származott?

- Önöket nem érdekli, hogy ez a pénz vajon honnan volt Farkas Flórián sofőrjének, hiszen csak önöknél és a mesékben vannak ilyen nagy vagyont felhalmozó emberek, aki gázszerelő lehet vagy sofőr lehet?

- Hol tart ennek a bizonyos 1,6 milliárd forintos összegnek a behajtása, és milyen eszközökkel tudnák önök biztosítani, hogy ez a pénz visszakerüljön az államháztartásba?

***

SIMICSKÓ ISTVÁN, (honvédelmi miniszter): - Képviselő Úr! Bizonyára nem kerülte el a figyelmét  az a szigorú fellépés a kormány részéről a korrupcióval szemben, amely az elmúlt időszakban jellemző volt. Zéró toleranciát hirdettünk meg! (Derültség az LMP soraiban.) Ezért is foglaltuk Alaptörvénybe az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, ezért van nálunk Európa egyik legszigorúbb közbeszerzési törvénye (Derültség az LMP soraiban.), ezért szorította vissza a kormány az áfacsalásokat, ezért alakította át az uniós pályázati rendszert. És cseppet sem mellékesen: ma már minden pályázaton induló cégnek fel kell fednie a valós tulajdonosi hátteret!

- Képviselő Úr! A kormány sokat tett a feketegazdaság elleni harcban is! Ennek egyik kulcsa az online pénztárgép bevezetése, amely megnehezíti (Derültség az LMP soraiban.) a vállalati bevételek eltitkolását, és hozzájárul a feketefoglalkoztatás visszaszorításához. Egy másik jelentős lépés az elektronikus útdíjrendszer 2015-ös bevezetése, - ennek segítségével megelőzhetők a fuvarozással kapcsolatos áfacsalások.

- Képviselő Úr! Ha megnézik láthatják: a magyar gazdaság folyamatosan növekszik, erősödik! Ha észreveszik, és márpedig felelős parlamenti képviselőként látni kell, hogy a bérek is növekednek! (Derültség az LMP soraiban.) Pedagógusok, katonák, rendőrök és minden hivatásban elkötelezettek bére emelkedik, a családtámogatási rendszer növekszik, az emberek boldogulásának a feltételeit garantálja a kormány, nem beszélve arról, hogy a biztonságát is, hiszen az állami feladatokat ellátja a kormány tisztességesen!

- Képviselő Úr! Ha bármilyen visszaélésre önök látnak utaló jeleket (Derültség az LMP soraiban.), akkor nyugodtan lehet feljelentést tenni, nyugodtan, mert megbízhatóan működik az igazságszolgáltatás rendszere, Magyarország egy kiszámítható, biztonságos állam, és azt hiszem, hogy ezen az úton kell továbbhaladnunk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Államtitkár Úr! Úgy néz ki, hogy úgy gondolta, jó a mese, és folytatta tovább! (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Miniszter úr, de semmi gond!) Farkas Flórián itt ül, beszélt itt zéró toleranciáról, beszélt itt az online pénztárgépekről, persze, csak Andy Vajnának nem kell, a fodrásznak meg mindenki másnak kell! Meg aztán a kötvénybizniszekről is beszélhetünk meg minden egyébről a nagy zéró toleranciájukkal kapcsolatosan! Sokan, elaludtak ettől a mesétől!

- Államtitkár Úr! Van egy rossz hírem: a magyar társadalom kezd felébredni! Jó reggelt kívánok önöknek is! Felébrednek, és le fogják váltani önöket, és el fogják önöket zavarni! Vagy önök elszámoltatják Farkas Flóriánt 2018-ig, vagy ha nem, akkor mi el fogjuk számoltatni, higgye el nekem! Az ilyen embereknek, akik ellopják mindannyiunk pénzét, börtönben van a helye! Én azt gondolom, hogy ki kellene vizsgálni ezeket az ügyeket, és nem falazni kellene Farkas Flóriánnak, aki a mai napig itt ül miniszterelnöki biztosként. Szégyellhetnék inkább magukat, mint hogy mesékkel próbálják etetni a magyar társadalmat! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

SIMICSKÓ ISTVÁN: - Az az igazság, hogy én mindig azon politikusok közé tartoztam, akik igyekeznek megőrizni a türelmüket, és azt ajánlom mindenkinek, hogy tegye ezt. Szerintem nem feltétlenül vehemenciával és uszítással kell a hazát építeni, hanem nyugodtan, tettekkel! A magyar kormány minden tettével el tud számolni, a magyar emberek igenis biztonságban élhetnek és boldogulhatnak! Eszerint dolgozunk a jövőben is! Ezt a zászlót húztuk fel, és nyugodtan, következetesen visszük előre az országot, a magyar emberek boldogulását szolgálva! (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

 Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A magyar közvélemény előtt folyik lényegében most már hetek, hónapok óta egy baloldali bűnügyi teleregény, újabb és újabb részletekkel, Czeglédy Csaba főszereplésével, az MSZP és a DK statisztálásával.

- Mit lehet tudni erről a bűnügyi teleregényről eddig? Az már eddig is köztudott volt, hogy Czeglédy Csabát 2005-ben jogerősen csalásért pénzbüntetésre ítélték, de ez nem zavarta sem az MSZP-t, sem a DK-t abban, hogy közös jelöltként szombathelyi képviselővé nevezzék, illetve nem zavarta sem Gyurcsány Ferencet, sem Botka Lászlót, hogy házi jogászként őt alkalmazza.

- Az újabb fordulat, nem tanulva a korábbi esetekből, az, hogy 2013 és 2016 között úgy foglalkoztatott diákokat az általa vezetett szervezet, hogy nem fizette meg a járulékokat, mintegy 3 milliárd forintos kárt okozva ezzel a költségvetésnek. Az ügy pikantériája talán még csak annyi, hogy itt nem egyszerűen adócsalásról van szó, hanem minősített esetként több ezer diákmunkás bérét sem fizette ki az ifjú szocialista képviselő. Mindenki vérmérséklete szerint ítélje meg azt, hogy mindemellett havi bruttó 2,5 millió forint fizetést tett zsebre ezen idő alatt.

- Az újabb rész a héten jelent meg: egyes információk arról szólnak, hogy Kész Zoltán veszprémi baloldali képviselő is belekeveredett az ügybe, ugyanis Veszprém megyéből két gyanúsított cég is érintett az ügyben, és sajtóhírek szerint Czeglédy Csaba 2015-ben személyesen irányította Kész Zoltán kampányát. A kérdés az:

- Hány baloldali politikust érhet még el ez a bűnügyi szál?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Valóban, minden jóérzésű embert megdöbbentett, hogy diákok tömegeit nem fizette ki ez a baloldali maffiahálózat, amely iskolaszövetkezetet működtetett, és amelynek Czeglédy volt a vezére, illetve a főnöke.

- Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb korrupciós botránya! Tehát 2010 után sem szoktak le a szocialisták a korrupcióról. Szombathelyről indult, de behálózza az egész országot. Veszprém megyében is feltűntek a szálai. Jelenleg tizennégyen vannak előzetes letartóztatásban ennek a hálózatnak a tagjai közül, köztük maga Czeglédy Csaba is.

- A Veszprém megyei szálak valóban akár Kész Zoltánig is érhetnek, hiszen a választási kampányában erőteljesen részt vett Czeglédy,  ezért tisztáznia kell, hogy milyen kapcsolatban áll az MSZP, Gyurcsány és Botka ügyvédjével. Nemcsak azért, mert láthatólag politikailag elkötelezett, hanem mert magát ezt a bűnszövetkezetet Veszprém megyében is működtette.

- A sajtóhírek szerint a napokban olyan beadvány érkezett a Legfőbb Ügyészségre - ha izzadságszagról van szó és az MSZP-ről hallunk, az nem lep meg bennünket egyébként -, amelyben az állt, hogy Czeglédy Csaba Veszprém megyei erős embereinek feladata, hogy eltüntessék a nyomokat, aktiválják az alvó cégeket, bírjanak hallgatásra olyan tanúkat, akik a hálózatra terhelő vallomást tehetnének. Ha a beadványt megalapozottnak ítélik, akkor újabb bűncselekmények miatt fog indulni nyomozás. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Államtitkár Úr! Nem tudunk elég aktuálisak lenni a teleregényben, hiszen épp mai hír, hogy igaz, tanúként, de egy makói diákszövetkezet kapcsán is meghallgatják Czeglédy Csabát, ahol az őáltala nagyon hasonló módszerrel 400 millió forintot csaltak el áfa-befizetésben. Tehát egy újabb szál lehet a fejlemény ebben az ügyben. Egyébként az az érdekes, hogy az látszik, hogy kétféle korrupciós ügy van. Vannak vélt vagy vizionált korrupciós ügyek, és vannak valódi korrupciós ügyek, valódi bűnszervezetek, és az látható, hogy a valódiak sajnálatos módon továbbra is a baloldalhoz, az MSZP-hez és a DK-hoz kötődnek. Szeretnénk, ha ezek az ügyek minél előbb tisztázásra kerülhetnének! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL: - Az elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá: tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Botka László közeli kapcsolatban állnak Czeglédy Csabával. Botka László is Dél-Magyarországon tanyázik, ezért nem meglepő a makói szál felbukkanása. De valószínűleg megilleti majd Czeglédyt és a többieket is az a kiváltság, ami az MNB Zrt. volt vezetőit illette meg: Császy Zsoltot ugyanis Gyurcsány Ferenc személyesen kísérte el a büntetés-végrehajtási intézet kapujáig, megjutalmazva azért, hogy elhallgatta az ő bűnrészességét, amit egyébként Gyurcsány nyíltan is hangoztatott, hogy tulajdonképpen helyette ültetik le.

- Szerintem ebben az ügyben is valószínűleg hasonló eredményre jutunk, hacsak Czeglédy Csaba nem működik közre a hatóságokkal és nem adja ki a megbízóit, illetve a pénzek útját, hogy hogyan vándoroltak ezek pártkasszákba az MSZP irányába. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Lesznek-e válaszok?

 HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Amikor a címet adtuk a kérdésemnek, akkor még nem is gondoltam, hogy a mai napon valahogy ennyire színvonaltalan lesz a kormányoldal válaszadó gárdája. Ma már beszéltünk Farkas Flóriánról, és szerintem a mélypont az volt, amikor a miniszter Farkas Flórián ügyében az útdíjról kezdett el beszélni, tehát valahogy Farkas Flóriántól eljutott az útdíjig. Márpedig Farkas Flórián ügye is a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb embereket, embercsoportokat érinti. Ennél még sötétebb ügy volt az a koraszülötteket érintő ügy, amikor egy miniszter feleségének az alapítványa kétszer annyi pénzt kapott teljesen ugyanarra a feladatra, mint két másik alapítvány. Amikor megnéztük, hogy ezt hogyan költötték el, akkor elképesztő összegeket találtunk: az 1,2 milliárd forintból 50 millió forintot költöttek például az óránkénti 50 ezer forintos tanulmányírásra vagy jogi tanácsadásra, vagy pedig havonta 800-900 ezer forintot terveztek be a mentorházak bérlésére.

- A győztes alapítványnak  úgy kellett volna beadni a pályázatát, hogy ezeket az összegeket, ezeket az elképesztő összegeket előzetes árajánlatkéréssel támasztja alá és  akkor nem hasraütésszerűen lehetett volna összegeket bemondani: Ezt megtette a pécsi alapítvány, megtette a debreceni alapítvány, de nem tette meg a szegedi alapítvány. Teljesen szabálytalanul kapták ezt a pénzt. Ezért is kérdezem:

- Ön szerint hogy történhetett meg ennek a formailag teljesen alkalmatlan pályázatnak a támogatása?

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem: a kormányzati válaszok színvonalának muszáj alkalmazkodnia a kérdező szellemi képességeihez, ellenkező esetben az érthetőség talán problémát okozna, ezért próbálunk meg mindig a kérdező szintjén válaszolni. Amint magasabb szellemi színvonalat tapasztalunk, akkor a válaszok mértéke is, higgyék el, emelkedni fog.

- Képviselő úr többször is hozott furcsa helyzetbe egy olyan alapítványt, amely - azt gondolom - társadalmilag fontos missziót végez, méghozzá a koraszülött-ellátás tekintetében. Engedjék meg, hogy egy korábbi hazugságával szembesítsem Hadházy képviselő urat: amikor a képviselő úr arról beszélt 2017. szeptember 9-én Szegeden egy szakmai egyeztetésen,  mielőtt gazemberséggel vádolt egy alapítványt, hogy teljeskörűen tájékozódott és minden kívánalomnak eleget tett, ami elvárható egy országgyűlési képviselőtől.

- A képviselő úr 2017. VI. hó 21.-én közadatigényléssel fordult az alapítványhoz. Július 11-én teljes körű tájékoztatást kapott az alapítvány részéről a megfogalmazott program tekintetében. A képviselő úr IX. hó 7-én - anélkül hogy szóban, írásban vagy személyesen részt vett volna bármilyen olyan egyeztetésen, amit az alapítvány felkínált - nevezte gazemberségnek azt a pályázatot, nevezte gazemberségnek azt a missziót, amit az alapítvány a koraszülött-ellátásban végez, majd a 9-i sajtótájékoztatón azzal mentette ki magát, hogy most itt van és áll a kérdések elé. Még egyszer mondom: azt megelőzően fogalmazta meg a vádjait.

- Képviselő Úr! Ön  a szakmai kérdések mindegyikére választ kapott. Választ kapott arra, hogy nem 50 millió forintos jogi eljárásról van szó, hanem 39 millió forintról, ami jogsegélyt jelent, jogi tanácsadást jelent, különböző szerzői jogi kérdéseket is lefed. Ha valóban elolvasta a megvalósíthatósági tanulmányt, ezt tudnia kéne! Választ kapott volna arra a kérdésére, amely szerint hazudott akkor, amikor azt mondta, hogy 900 ezer forintért fognak három ingatlant bérelni Gyulán, Kecskeméten, illetve Szegeden, mert ennél sokkal több, 27 járási ingatlanbérlést fed le az alapítvány pályázata.

- Képviselő Úr! Fenntartom állításomat: amennyiben nem kér bocsánatot ezt követően az alapítványtól, ön egy gazember!  (Taps a kormánypárti padsorokból.)

***

HADHÁZY ÁKOS: - Államtitkár Úr! Nem nagyon tudok egy ilyen válaszra mit mondani. Azt tudnám még egyszer megismételni, mert nem adott a kérdésemre választ: hogy lehet az, hogy ez az alapítvány nem adott be előzetes árajánlatokat a pályázatához? Papíron egyébként ott van, le van írva papíron, havonta 900 ezer forintért három mentorházat lehetne bérelni. Tehát ön hazudik! Egész egyszerűen itt a parlamentben hazudik, ott van leírva a papíron, ön is nagyon jól tudja! Szó sem volt - eljöttek oda, Szegedre - arról, hogy hány házat, többet kellene bérelni. Ezt azóta kitalálták! A papír ott van, és a dokumentumban is megvan! Még egyszer kérdezem, válaszoljon erre, bármilyen is a szellemi képességem:

- Ön szerint: hogy lehetett az, hogy az alapítvány nem adott be előzetes árajánlatokat ahhoz, hogy alátámassza ezeket az egészen elképesztő összegeket?

- Ez hogyan történhetett, illetve hogyan lehetett az, hogy ennek ellenére megkapta a pénzeket?

***

CSEPREGHY NÁNDOR: - Képviselő Úr! Kétfajta eljárástípust ismer az európai uniós pályázatunk finanszírozási rendszere. Remélem, ezt tudja, ha nem, akkor vegye elő azokat a szakkönyveket, amelyeket ajánlok figyelembe - talán a Horváth professzor úr által írt a leghatékonyabb. Az egyik olyan eset, amikor pályázó pályázik valamilyen konkrét cél megvalósítására, mondjuk, egy ingatlan építésére, akkor nagyon világos összehasonlítási alap áll rendelkezésére a pályázatot értékelő minisztériumnak, hogy mihez hasonlítja a beadott árajánlatot. Ott, ahol egy teljesen új eljárásnak a kikísérletezéséről van szó, ez a típusú ellenőrzési folyamat pedig a projektbe építetten minden kifizetést megelőzően kell hogy megtörténjen.

- Tehát az EMMI mint támogató, akkor kell hogy ezeket az áralátámasztásokat értékelje, amikor konkrét kifizetési igény érkezik a pályázatról. Remélem, hogy kellően lassú voltam és megalapozott, hogy követni tudta! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Bartha Szabó József
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó