Országgyűlés: „Harcra fel!”
Bőséges elfoglaltság, a szolidabb hagyományoktól eltérően, csütörtökkel is kiegészülve, tengernyi pénz sorsáról is készülnek dönteni az induló új hét négy napján.
2017. október 15. 09:38

Fő eseménynek a törvényjavaslatok, határozatok  vitái, zárószavazásai ígérkeznek. Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható. Mély elmélkedésre késztető indítványok is szerepelnek a  napirenden. Persze csak azoknak, akik megtisztelik a Tisztelt Házat a jelenlétükkel és az ezernél is  több oldalt elolvasva fizetett tanácsadóik segítségével kellő szinten memorizálják a bennük foglaltakat.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

 

HÉTFŐ

Harcos napirend előtti  összecsapásokkal rajtol a Tisztelt Ház,  majd kevésbé ünnepélyes pillanat következik: Hadházy Ákos,  az LMP országgyűlési képviselő mentelmi jogának megőrzéséről vagy felfüggesztéséről döntenek. Utóbbihoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára lenne szükség. Meglepetés lenne, ha összejönne.

Az ebédidőt követően interpellációk és az azonnali kérdések-válaszok színesítik az Országgyűlés hétfői találkozóját. Sötétedik már odakinn, midőn érdemi munkához fognak.  

Tárgysorozatba-vételi kérelmek.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről.

szövege: PDF

Független:Szelényi Zsuzsanna

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

MSZP: Tóth Bertalan, Szakács László

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról.

szövege: PDF

Jobbik: Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám

 

Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról.

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról. - A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: belügyminiszter

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Kucsák László, Balla György

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: földművelésügyi ügyi miniszter

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (szövege: PDF) elfogadásáról.  - Nemzetiségi napirendi pont!

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány:- igazságügyi miniszter

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

 

Tárgyalás

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására. 

szövege: PDF

LMP

 

KEDD

Gárdonyi Géza emléknap alkalmából parlamenti képviselőink is tisztelegnek a magyar irodalom „Egri” csillaga előtt.Ezt követően „visszatérve” napjainkhoz, kevésbé ünnepélyes, harcos  pillanatok következnek. Törvények, határozatok, döntések, általános viták  szerepelnek éjszakába nyúlóan a napirenden. 

Zárószavazás törvényjavaslatokról. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány- igazságügyi miniszter

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

MSZP: Tóth Bertalan, Szakács László

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról.

szövege: PDF

Jobbik: Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám

 

Zárószavazás határozati javaslatról.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (szövege: PDF) elfogadásáról.  - Nemzetiségi napirendi pont!

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről.

szövege: PDF

Független:  Szelényi Zsuzsanna

 

Döntés kérelemről.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására. 

szövege: PDF

LMP

 

Általános viták a lezárásig.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Selmeczi Gabriella

Wacław Fełczak Alapítványról.

szövege: PDF

Kormány: emberi erőforrások minisztere

Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Kormány: belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

Kormány: nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

SZERDA

E napon nem „tékozolják” az időt napirend előtti felszólalásokra, rögvest az elején „ a lovak közé csapnak” és érdemi vitába bonyolódnak.

Általános viták a lezárásig.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolójáról, s annak elfogadásáról. 

szövege: PDF

szövege: PDF

Magyar Nemzeti Bank

Gazdasági bizottság

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Varga Mihály, Cseresnyés Péter

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről.

szövege: PDF

KDNP: Rétvári Bence

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról.

szövege: PDF

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

szövege: PDF

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

A magyar jelnyelv napjáról.

szövege: PDF

Fidesz: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

 

CSÜTÖRTÖK

Indulásként megemlékeznek a magyar-bolgár barátság napjáról, majd pedig, - akik megtisztelik  e ”ráadás-napot” a jelenlétükkel - általános vitába bonyolódhatnak.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről.

szövege: PDF

Fidesz: Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról.

HTML

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Jelentés Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. - Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

HTML

Állami Számvevőszék


Bartha Szabó József
  • Vakulástól látásig
    Mondom, 1998-ban a világ még boldog (?) volt. De eltelt harminc év és most nem vagyunk annyira boldogok. És talán azért nem, mert felébredtünk. Azt nem mondanám, hogy buták voltunk, de mégsem láttunk semmit.
  • Rágalmazás mint politikai művelet
    Egy jelöltet undorító rágalmakkal illetni – ez a „demokrácia” része.
MTI Hírfelhasználó