Országgyűlés: „Harcra fel!”
Bőséges elfoglaltság, a szolidabb hagyományoktól eltérően, csütörtökkel is kiegészülve, tengernyi pénz sorsáról is készülnek dönteni az induló új hét négy napján.
2017. október 15. 09:38

Fő eseménynek a törvényjavaslatok, határozatok  vitái, zárószavazásai ígérkeznek. Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható. Mély elmélkedésre késztető indítványok is szerepelnek a  napirenden. Persze csak azoknak, akik megtisztelik a Tisztelt Házat a jelenlétükkel és az ezernél is  több oldalt elolvasva fizetett tanácsadóik segítségével kellő szinten memorizálják a bennük foglaltakat.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

 

HÉTFŐ

Harcos napirend előtti  összecsapásokkal rajtol a Tisztelt Ház,  majd kevésbé ünnepélyes pillanat következik: Hadházy Ákos,  az LMP országgyűlési képviselő mentelmi jogának megőrzéséről vagy felfüggesztéséről döntenek. Utóbbihoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára lenne szükség. Meglepetés lenne, ha összejönne.

Az ebédidőt követően interpellációk és az azonnali kérdések-válaszok színesítik az Országgyűlés hétfői találkozóját. Sötétedik már odakinn, midőn érdemi munkához fognak.  

Tárgysorozatba-vételi kérelmek.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről.

szövege: PDF

Független:Szelényi Zsuzsanna

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

MSZP: Tóth Bertalan, Szakács László

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról.

szövege: PDF

Jobbik: Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám

 

Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról.

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról. - A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: belügyminiszter

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Kucsák László, Balla György

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: földművelésügyi ügyi miniszter

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (szövege: PDF) elfogadásáról.  - Nemzetiségi napirendi pont!

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány:- igazságügyi miniszter

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

 

Tárgyalás

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására. 

szövege: PDF

LMP

 

KEDD

Gárdonyi Géza emléknap alkalmából parlamenti képviselőink is tisztelegnek a magyar irodalom „Egri” csillaga előtt.Ezt követően „visszatérve” napjainkhoz, kevésbé ünnepélyes, harcos  pillanatok következnek. Törvények, határozatok, döntések, általános viták  szerepelnek éjszakába nyúlóan a napirenden. 

Zárószavazás törvényjavaslatokról. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány- igazságügyi miniszter

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: igazságügyi miniszter

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

MSZP: Tóth Bertalan, Szakács László

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról.

szövege: PDF

Jobbik: Staudt Gábor, Mirkóczki Ádám

 

Zárószavazás határozati javaslatról.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (szövege: PDF) elfogadásáról.  - Nemzetiségi napirendi pont!

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről.

szövege: PDF

Független:  Szelényi Zsuzsanna

 

Döntés kérelemről.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására. 

szövege: PDF

LMP

 

Általános viták a lezárásig.

 

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Selmeczi Gabriella

Wacław Fełczak Alapítványról.

szövege: PDF

Kormány: emberi erőforrások minisztere

Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

Kormány: belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

Kormány: nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről. - Uniós napirendi pont!

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Kormány: Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

SZERDA

E napon nem „tékozolják” az időt napirend előtti felszólalásokra, rögvest az elején „ a lovak közé csapnak” és érdemi vitába bonyolódnak.

Általános viták a lezárásig.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolójáról, s annak elfogadásáról. 

szövege: PDF

szövege: PDF

Magyar Nemzeti Bank

Gazdasági bizottság

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Varga Mihály, Cseresnyés Péter

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről.

szövege: PDF

KDNP: Rétvári Bence

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról.

szövege: PDF

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

szövege: PDF

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

A magyar jelnyelv napjáról.

szövege: PDF

Fidesz: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

 

CSÜTÖRTÖK

Indulásként megemlékeznek a magyar-bolgár barátság napjáról, majd pedig, - akik megtisztelik  e ”ráadás-napot” a jelenlétükkel - általános vitába bonyolódhatnak.

JAVASLAT

ELÓTERJESZTŐ

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről.

szövege: PDF

Fidesz: Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról.

HTML

Kormány: nemzetgazdasági miniszter

Jelentés Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. - Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

HTML

Állami Számvevőszék


Bartha Szabó József
megmondó
Azt is elismerem, hogy a német alkotmánybíróság bizonyára okosabb, szaktudásban mélyebb jogi ismeretekkel bíró intézmény nálam.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI