Hittel és erénnyel…
Mely területeken újult meg a kormány és a Magyarországi Református Egyház között létrejött megállapodás? Miért mondott le a kormány a gondozásra szoruló idős emberekről? Mikor nyújtanak végre érdemi segítséget a fával fűtő tömegeknek, vagy ez is a leendő Jobbik-kormányra vár? Mozgáskorlátozottakon nyerészkedni? Hogyan kell a magyar diplomatáknak megvédeni Magyarországot?
2017. október 19. 12:35

„Hazának füstje is kedvesebb mint idegen országnak tüze”.

/Patriae fumus igni alieno luculentior./

Kedvelt,  klasszikus ellenzéki műfaj a Tisztelt Házban az interpelláció, ám a kormánypártok soraiból is időnként színre lépnek. Az ellenzék bőszen ostorozza a kormányt, a kabinet, s pártjaik jelesei pedig a múlt sötét árnyaira emlékeztetve a jelen reménykeltő lépéseivel, és az egyre fényesebb távoli jövővel kecsegtetnek. Madárnyelven szólva szabad megítélés kérdése, hogy ki a varjú és ki a fülemüle. Az viszont biztos: énekes madár mindkettő.

Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, ezúttal azonban tallózó összeállításunkban  -  szent a béke alapon - a taps kivételével eltekintünk a zajok közvetítésétől.

Mely területeken újult meg a kormány és a Magyarországi Református Egyház között létrejött megállapodás?

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! 2017. október 4-én a kormány megújította a Magyarországi Református Egyházzal hitéleti, közcélú, valamint közéleti és társadalmi tevékenységek ellátásával kapcsolatos megállapodását. A korábbi, 1998-ban kötött megállapodásban a kormány és a Magyarországi Református Egyház közötti viszony alapelvei kerültek megerősítésre. A megállapodás kimondta, hogy az állam és az egyházak viszonya a demokratikus államrend visszaállításával új alapokra helyeződött. Ennek megfelelően a korábbi ideológiai szembenállás helyett a vallásszabadság biztosítása, valamint az állam és az egyház szétválasztásának elve mellett a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka következett. Ezért a megállapodásban a kormány elismerte a református egyház önkormányzatát, irányítására, felügyeletére szervet nem hozott létre.

- A megállapodás kitért a Magyarországi Református Egyház hitéleti, közszolgálati és közéleti tevékenységének az állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdéseire és azok garanciájára is. A református egyház vállalta, hogy hitéleti, közszolgálati, közéleti és társadalmi feladatokat végez. Hitéleti feladatai között gondoskodik hitéleti tevékenységének végzéséről, a hitbeli, vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, annak nyilvános gyakorlásáról és tanításáról. Közszolgálati feladatai között gondoskodik óvodai, iskolai, szociális intézmények alapításáról, fenntartásáról és működtetéséről; közéleti, társadalmi feladatai között pedig képviseli hagyományainak megfelelően azokat az értékeket, amelyeket megőriztek évszázadokon keresztül.

- Államtitkár Úr! A ’98-as megállapodás megerősítette a Magyarországi Református Egyház működésének feltételeit, éppen ezért kérdezem:

 - Melyek a kormány és a Magyarországi Református Egyház között létrejött megállapodás új elemei?

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az ön által feltett kérdésre néhány pontban összegyűjtve a megállapodás fő tartalmi elemeiről szeretnék beszámolni. Az egyik, talán legfontosabb: a református egyház által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények az állami önkormányzati intézményekkel azonos, a hosszú távon fenntartható működés feltételeihez szükséges működési forrást, illetve fejlesztési forrásokat, pályázati lehetőségeket is megkapják. A kormány jogszabályok, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek megalkotásánál természetes módon figyelembe veszi, hogy az egyház hitéleti, valamint közcélú tevékenysége érdekében adó- és más kedvezményben is részesüljön, illetve részesülhet.

- Kiemelném azt a kérését a református egyháznak, amely természetesen más egyházra is vonatkozni fog, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával összefüggésben olyan törvényjavaslatot fogunk az Országgyűlés elé terjeszteni, amely biztosítani fogja, hogy az egyház a javára rendelkező magánszemélyek számát településenként, illetve a nyilatkozatot tevő hozzájárulása esetén a nevét és a lakcímét is megismerheti.

- Fontos mindenképp a megállapodásban: a kormány elismeri, hogy a kórházakban és az egészségügyi intézményekben végzett lelkészi szolgálat az Alaptörvényben biztosított testi és legalább ilyen fontos lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos része, ezért a kormány vállalja a lelkészi szolgálatot végzők számára a felsőfokú végzettségüknek megfelelő valamennyi állami juttatás biztosítását az intézményben dolgozó más egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan. Legalább ilyen fontos döntés az is, hogy a kormány az egyház által fenntartott gyerekházak, tanodák, roma szakkollégiumok működtetéséhez más egyházi támogatásoktól elkülönített, önálló és tartós, kiszámítható pénzügyi támogatást biztosít az egyenlő finanszírozás elve alapján. Ugyanilyen fontos lépése a megállapodásnak, hogy a kormány elismeri az egyház történelmi kollégiumai által végzett feladatokat, különleges szerepüket, erre való tekintettel számukra speciális támogatást, működési, tudományos kutatást, fejlesztést biztosíthat.

- Mindenképpen fontosak még a felsőoktatással kapcsolatos döntések, illetve a megállapodás részeként ott vannak. A kormány kezdeményezi a Károli Gáspár Református Egyetemnek - mint a református egyház hitéleti és világi képzését is nyújtó egyetemének - kiemelt egyetemként történő elismerését. Ami legalább ilyen fontos és idetartozik, hogy mind a Pápai Református Teológiai Akadémia, mind a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál az alkalmazott tudományok egyetemeként történő elismerésnek a vizsgálatát, amiről később - ha ezt az Oktatási Hivatal támogatja - az Országgyűlésnek kell majd döntenie.

- Képviselő Úr! Köszönöm az ön munkáját, köszönöm a református egyház munkatársainak a munkáját és természetesen mindazoknak a munkáját, akik ebben a széles körű, sok mindenkire  kiterjedő megállapodásban a református egyház, a magyar keresztény hívők életét segítik! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Az is fontos, hogy szimbolikus jelentősége van a megújult megállapodás elfogadásának az időpontját illetően, hiszen ebben az esztendőben emlékezünk meg a reformáció 500. évfordulójáról. Óriási jelentősége van annak, hogy ebben a megújult megállapodásban a kormány, illetve a református egyház megerősíti az intézmények egyenlő finanszírozásának az elvét, annak biztosítását, illetve garantálását.

- Államtitkár Úr! A Magyarországi Református Egyház a XVI. század óta szolgálta elkötelezetten és szolgálja a magyar nemzetet oktatási, nevelési, szociális, kulturális és a közösségépítés területét. Mindezek alapján örömmel üdvözöljük a megállapodás megújítását, és sok sikert annak megvalósításában! Köszönöm a válaszát, természetesen elfogadom!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Miért mondott le a kormány a gondozásra szoruló idős emberekről?

SZABÓ SÁNDOR, (MSZP): - Államtitkár Úr! A KSH 2017 első negyedéves adataiból egyértelműen kiderül, hogy drasztikusan megnövekedett a halálozások száma a korábbi, 2016. évi hasonló adatokhoz képest. Sokféle ok van a halálozási okok között, de a leginkább a hiányos egészségügyi ellátásra vezethető vissza, amely elsősorban az idősebb korosztályt érinti. A hideg hónapokban sajnos Magyarországon még mindig van olyan ember, akinek a halálát a kihűlés okozza, és köztük sok az idős ember, akik alacsony nyugdíjuk miatt képtelenek kigazdálkodni a rezsiköltségeket, és ezért sokszor a fűtésen spórolnak. Persze, ha megfelelően működne a szociális és egészségügyi alapellátás, akkor sokak halála megelőzhető lenne, de azt tapasztaljuk, hogy a kormány az utóbbi években pont a szociális ellátásoktól vont el jelentős összegeket.

- Szintén szigorította a kormány az utóbbi években a házi segítségnyújtáshoz való hozzáférés szabályait is, ma már olyanok is kiszorulnak az ellátásból, akik korábban jogosultak lettek volna rá, pedig még fizettek is a szolgáltatásért. A házi segítséggondozást szétválasztották két külön tevékenységi körre, amelyek közül a szociális segítést közmunkások is végezhetik. Ezzel önmagában nem is lenne baj, de újabb állami területet tesznek a közfoglalkoztatás részévé, ami azt jelenti, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb bért és megbecsülést kapnak az ott dolgozók.

- Mivel szigorodtak a feltételek, ma már az idősotthonokba is nagyon nehéz bekerülni. Eddig is nagyon sok időbe tellett, hogy az ellátást igénylő idős emberek bejussanak az otthonba, és a várólisták folyamatosan növekednek. De aki esetlegesen be is tud jutni egy-egy ilyen otthonba, attól is drasztikus mértékű pénzt kérnek el, ez lehet akár 8 millió forint is. És még egyébként a havi térítési díj is jelentősen megemelkedett.

- Akiknek pedig semmilyen ellátás nem jut, azok a család vagy a rokonság segítségére számíthatnak. De hiába szeretné valaki otthon gondozni a hozzátartozóját, ma már ehhez sem ad megfelelő támogatást a kormány, hiszen megszüntették a méltányossági ápolási díjat is. Sőt, a szülőtartás bevezetésével az a célja a kormánynak, hogy minden körülmények között az idős embert a gyermekeit tartsák el, akár otthoni ápolásról van szó, vagy akár úgy, hogy egy-egy intézményben a térítési díjat kell nekik megtéríteni.

- Államtitkár Úr! Nem lehet a kormány időspolitikája az, hogy mindenki tartsa el vagy tartassa el magát! Felmerül a kérdés:

- Miért van erre szükség?

- Valóban nincs pénz arra, hogy megfelelő ellátást kapjanak ma Magyarországon az idős, beteg emberek?

- Akiknek semmilyen segítségük nincsen, azok valóban magukra kell hogy maradjanak?

- Miért mondott le a kormány a gondozásra szoruló idős emberekről?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ez a kormányzat mindenkinek segítséget kíván nyújtani, bármilyen élethelyzetben, bármilyen életkorban is van. Ugyanakkor meglepő volt pont a Szocialista Párt képviselőjétől azt hallani, hogy túl magasra nőtt a szegény emberek számára a rezsiköltség, miközben a Szocialista Párt volt az, amelyik a rezsi díját egekbe emelte, az áram árát megduplázta, a gáz árát megtriplázta, és mindeközben pedig nem nőttek a jövedelmek Magyarországon. A Fidesz-KDNP pedig 20 és 25 százalékkal tudta csökkenteni a rezsi díját. Ezt mindenki láthatja havonta azokban az értesítőkben, amit kapnak, mindenki látja, hogy hány százezer forint most már az, amit a rezsicsökkentéssel spórolni tudott. Aki tehát a rezsit emelte, az a szocialista kormány, és ezt nyilván a szegény emberek a pénztárcájukon érezték is.

- A nyugdíjak ügyében pedig szintén emlékeztetném azért képviselő urat: míg önök elvettek egyhavi nyugdíjat minden magyar nyugdíjastól, az IMF füttyentett, a Világbank füttyentett, és önök abban a pillanatban ellenállás nélkül minden magyar nyugdíjastól elvettek egyhavi nyugdíjat, aközben a Fidesz-KDNP az elmúlt hét évben 23,1 százalékkal emelte a nyugdíjak összegét. Ez azt jelenti, hogy vásárlóértékben 9,5, tehát majdnem 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak értéke. És olyan dolgokra fog sor kerülni a következő hónapokban, években, amelyre nem volt példa: nyugdíjprémiumot is tud Magyarország fizetni! A következő évi költségvetést is úgy fogadtuk el, hogy abban is 32 milliárd forint szerepel ezen a soron.

- Képviselő Úr! Ön azt mondta, hogy szűkül a házi gondozásban részt vevők száma, és sokan kiszorulnak a házi gondozásból. Íme, amit ön szűkülésnek, nehezebb hozzáférésnek, kiszorulásnak nevez: 2010-ben 75 054-en részesültek házi gondozásban, ez mostanra 107 294-re emelkedett. Ön azt mondja, hogy nehéz hozzáférni, szűkül a kör, egyre kevesebben vehetik igénybe, ehhez képest 40 százalékkal nőtt az a kör, amelyik ezt is igénybe tudja venni. Ugyanakkor sokkal nagyobb mértékben nőtt azok száma, akik foglalkoznak elsősorban az idős emberekkel: míg 2010-ben 5764 fő volt, aki házi segítségnyújtás keretében volt foglalkoztatott, ez 2016-ra 13 399-re nőtt. Vagyis már több mint kétszer annyian gondoskodnak a házi segítségnyújtásra szorulókról, mint korábban. Nem bonyolódott tehát a rendszer, nem szűkültek a feltételek, sokkal inkább egyszerűsödött az eljárás, és sokkal inkább többeknek volt lehetősége.

- Képviselő Úr! Amikor a szociális ellátásból pénzt vontak ki, arról pont az ön mellett ülő Korózs Lajost kérdezheti meg, aki annak idején, még bizottsági elnökként vagy államtitkárként amellett érvelt, hogy miért elviselhető az, hogyha 30 vagy 100 ezer forinttal  csökkentik a szociális normatívát. Nem növelték, sőt, önök csökkentették ezeket a támogatásokat.

- Az ápolási díjnál pontosan nem értettem, hogy ön mire céloz, tisztelt képviselő úr. Mi az emelt ápolási díj mellett bevezettük a kiemelt ápolási díjat, ami egy jóval magasabb segítség azoknak, akik a saját családtagjaikat otthon ápolják. Az új szakápolási központok pedig olyan megemelt szociális támogatási rendszert jelentenek, olyan magasabb szolgáltatást nyújtó szociális intézményt, amelyben szerintem aki majd körbenéz, amikor ezek felépülnek - hiszen a kormány már milliárdos támogatást biztosított arra, hogy az első ilyen megemelt, jobb minőségű szakápolási központok létrejöjjenek -, ha valaki ezt megnézi, látni fogja, hogy miként tudott segíteni a kormány a nehéz helyzetben lévőkön.

- Képviselő Úr! Azt tudom önnek mondani innen is, hogy a legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés: az, hogy 770 ezerrel több ember dolgozik, azt mutatja, hogy 770 ezerrel kevesebb ember van kitéve a szegénység és a nélkülözés kockázatának! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZABÓ SÁNDOR:  - Államtitkár Úr! Ha minden olyan szép és minden olyan jó, akkor mivel magyarázza, hogy rekordszámú rászoruló van a szociális várólistán? Idén szeptemberben közel 30 ezer ember várt valamilyen szociális ellátásra, többségük elsősorban idős ember, annak is jelentős része valamilyen otthonba való bekerülés kapcsán. Ez a szám körülbelül háromnegyede a valóságnak, hiszen a szociális és gyermekvédelmi főfelügyelőség által bekért adatok alapján csak az intézmények háromnegyede válaszolt erre a kérdésre. Ez a 30 ezres szám akár 41 ezer is lehet, és bizony-bizony ezeknek csak a harmada kapott valamilyen ellátást.  Ha minden ilyen szép és minden ilyen jó, akkor kérem az államtitkár urat, hogy ezt is magyarázza meg.! Köszönöm, nem tudom elfogadni a válaszát. (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 107 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Mikor nyújtanak végre érdemi segítséget a fával fűtő tömegeknek, vagy ez is a leendő Jobbik-kormányra vár?

APÁTI ISTVÁN, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Még csak október közepe van, de máris jelentőssé vált a tűzifahiány, és ahol lehet egyáltalán kapni, ott is nagyon drága a tüzelő. Önök előszeretettel hivatkoznak a rezsicsökkentésre, amit természetesen mi is támogattunk, elmondtuk, hogy ez egy kifejezetten előnyös dolog a háztartások számára, de kötelességünk felhívni az önök figyelmét a súlyos hiányosságokra. A KSH augusztusi adatai szerint egy év alatt 6,1 százalékkal drágult átlagban a tűzifa ára, azonban a valóság sokkal keményebb, sokkal zordabb, hiszen bőven két számjegyű ez a drágulás, sőt nagyon sok kereskedésnél több tíz százalékos vagy akár 50 százalékos tűzifaár-drágulással találkozunk az elmúlt egy év viszonylatában. Kifejezetten jónak találtuk a távhő és a földgáz fogyasztói árának csökkentését, de önök akkor is elfeledkeztek a fával fűtő tömegekről, pedig akkor is elmondtuk már, hogy több százezer család vagy talán milliónyi család számára nincs más lehetőség, mint a fatüzelés, hiszen eleve így készült el a lakóház, vagy a korábban folyamatosan növekvő gázárak miatt váltottak gázfűtésről fafűtésre.

- Államtitkár Úr! Egy átlagfizetésből lehetetlen felújítani vagy korszerűsíteni, energetikailag hatékonnyá tenni ezeket a lakóépületeket. Ezért fordulhat az elő, hogy egy kisebb alapterületű, de korszerűtlen, mondjuk, 30-40-50 évvel ezelőtt épült ház fűtése sokkal többe kerül, sokkal több fát igényel, mint egy jelentősen nagyobb alapterületű, de korszerű technológiával épült ház fűtése, tehát megint a szegények a vesztesek, megint a szegények faragnak rá!

- A megoldást korábban elmondtuk már: 2012 decemberében benyújtottuk a javaslatunkat, amely a tűzifa áfatartalmának 5 százalékra való csökkentését jelentette, illetőleg felvetettük az áfamentesség kérdését is. Ezt önök akkor lesöpörték az asztalról. És mire hivatkoztak? Arra, hogy Brüsszel nem engedi, brüsszeli előírások tiltják. Meglehetősen szánalmasnak tartom, hogy miközben folyamatos a szájkarate és az állítólagos politikai ketrecharc Brüsszellel, addig ennyit sem tudtak elintézni, hogy a tűzifa áfatartalmát lehessen csökkenteni. Az a helyzet, hogy a költségvetést ez rendkívül csekély mértékben terhelné meg, és ha jut pénz stadionokra, kisvasutakra, vietnami kórházra, haveri támogatásokra minden héten, akkor talán erre is jutna némi forrás!

- Borzasztóak az adatok államtitkár úr! Borzasztóak, hiszen 2010 óta több mint 1600-an fagytak meg, csak tavaly télen legalább 200-an! Az emberek 80 százaléka a saját otthonában fagy halálra, éppen ezért nem lehet megkerülni a következő kérdéseket.

- Belátják-e, hogy csökkenteni kell a tűzifa áfatartalmát, vagy akár az áfamentességet is biztosítani kell?

- Belátják, hogy amit eddig csináltak, az nagyon kevés volt és diszkriminatív?

- Mikor hajlandóak végre segíteni a fával fűtő családokon?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az adócsökkentési javaslat, az áfacsökkentési javaslat mindig is népszerű ellenzéki műfaj. Népszerű, mert úgy gondolják, aki hallja örülni fog majd, és nincs benne semmilyen felelősség; nincs mert az ellenzék nem felel azért, hogy a költségvetés egyensúlya megfelelő legyen, nem felel semmiért, egyszerűen csak azért, hogy javasoljon.

- Képviselő Úr!  A Jobbiknak azt is tisztáznia kell, hogy most milyen is a viszonya az Európai Unióval, mert egyébként amikor a bérunióról van szó, akkor az Európai Unió barát, akkor együttműködő, egyébként amikor meg az áfairányelvekről van szó, akkor pedig átnéznek az Európai Unión, átnéznek az Európai Unió irányelvén. Márpedig higgye el, hogy akárki kormányoz, annak az Európai Unió irányelveit be kell tartania, és azok azt mondják, hogy figyelembe kell venni az egymással versengő, egymást helyettesítő áruk áfakulcs-kialakításánál a szempontokat, figyelembe kell venni, hogy egyik vagy másik termék rovására vagy éppen előnyére nem lehet különféle áfakulcsokat alkalmazni. Ez vonatkozik a tűzifára is, hiszen ha a tűzifa áfakulcsa csökkenne, akkor a szénét és a földgázét is módosítani kellene, persze csak akkor, ha az európai irányelvet be akarjuk tartani; a mi kormányunk szeretné ezt betartani.

- Egyébként pedig nem csak áfacsökkentéssel lehet elérni a tűzifaprogram céljait. Erre példa az, amit a Belügyminisztérium pályáztatott meg az önkormányzatok körében, ahol 2255 önkormányzat nyert mintegy 4 milliárd forintot, és ez 180 ezer háztartást érint, amikor az emberek ingyenesen jutnak tűzifához, illetve tüzelőanyaghoz. Így 3,5 milliárd forint összegben lágy lombos tűzifát, közel 77 millió forint összegben barnakőszenet és 421 millió forint összegben szenet, illetve lágy lombos tűzifát is kaphatnak.

- Képviselő Úr!  A kormány elkötelezett célja, hogy igazságos társadalompolitikát folytasson, ezért az ön által ugyan lekicsinyelt rezsicsökkentés 2013. január 1. és 2016. december 31. között a földgáz-, a villany-, a távhőszámlákon, illetve a víz, a csatorna, a PB-gáz és a hulladék díjának csökkentése révén mintegy 909 milliárd forintot takarított meg. Ennyi összeg maradt a lakosság zsebében többletként a rezsicsökkentés által biztosított díjak alacsonyabb volta miatt!  Ez lényegesen több, mint bármelyik termék áfacsökkentése!

- Képviselő Úr! Azt tudom önnek mondani, hogy a javaslata nyilván egy célcsoportnak kedvező, azonban ha figyelembe vesszük az európai uniós irányelveket, figyelembe vesszük a kormány társadalompolitikai céljait, jelen esetben nem támogatható! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

APÁTI ISTVÁN: - Államtitkár Úr! Ez a válasz teljességgel elfogadhatatlan! Bántó érzéketlenségről árulkodik! Elhiszem, hogy önöknek nem okoz gondot a téli tüzelő beszerzése, önöktől már nagyon távol estek ezek a problémák, vagy úgy vannak vele, mint annak idején, 2003-ban a szabadszállási aktájában az egyik honvédségi kiképző, hogy a katona nem fázik, legfeljebb érzékeli a hideget! 

- Egész egyszerűen nem tudom, tisztában van-e azzal, államtitkár úr, hogy Nyíregyházától Győrig jelenleg egy mázsa friss vágású, 40-50 százalékos víztartalmú akácfa tüzelő mennyibe kerül mázsánként? Meg tudja nekem mondani? Segítek! Ötezer forintba Igen ötezer forintba! Ezt egy átlag magyar család nem tudja kigazdálkodni, ebből nem tudnak fűteni, ezért fáznak az emberek! Ezért kellene segíteniük! Majd megadom a címeket, képviselőtársaim, megadom, és akkor mehetnek oda önök is vásárolni! Ezért kellene csökkenteni az áfatartalmat, államtitkár úr, ezért kellene segíteni az embereken, tudja, mert nekik nincs annyi pénzük, mint önöknek! Elfogadhatatlan a válasza!  Taps a Jobbik soraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 109 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Mozgáskorlátozottakon nyerészkedni?

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Államtitkár Úr! Pár hete számoltam be arról a visszaélésekkel terhelt támogatási konstrukcióról, amelynek hasznait Garancsi István érdekeltségei fölözik le. A mozgáskorlátozottak csak úgy vásárolhattak használt autót 600 ezer forintos állami támogatással, hogy kötelező jelleggel - egészen elképesztő: kötelező jelleggel -, ha megvan a pénzük, akkor is 300 ezer forint kölcsönt kell felvenni a Garancsi érdekeltségébe tartozó Duna Lízingtől, másrészt új autót is csak úgy vehetnek hitelre, hogy Garancsi úr uzsorakölcsönére kényszerítik őket.

- Államtitkár Úr! A Duna Lízing Zrt. 17,4 százalékos teljes hiteldíjmutatóval kínálja a hitelt, holott piaci alapon az ilyen típusú hitelek már 4-5 százalékos THM-mel is elérhetőek, sőt találhatunk akár nulla százalékos hiteldíjmutatós ajánlatot is. A Lehetőségautó kalkulátorával viszont kiszámítható, hogy ha valaki felvesz például egy 1,2 literes Suzukira csaknem 2 millió forint hitelt, akkor 3 év alatt több mint 700 ezer forinttal többet kell visszafizetnie, és így az állami támogatás nagy része szépen átfolyik a Garancsi érdekeltségébe tartozó céghez. Új autót és csakis Suzukit Budapesten és környékén kizárólag a Lehetőségautó Kft.-től vehetnek, amely szintén Garancsi úr érdekeltségébe tartozik. Kérdéseim a következők:

- A kényszerhitel megszüntetése mellett tervezik-e eltörölni azt a súlyosan verseny- és lehetőségkorlátozó rendelkezést, hogy állami támogatással csak Suzuki típusú autót és azt is csak meghatározott kereskedőtől vásárolhatnak?

- Segíteni fognak-e azokon, akik korábban csak az előbb felvázolt kényszerfeltételekkel tudtak hozzájutni az autókhoz?

- Könnyítenek-e azoknak a hiteleseknek a visszafizetési feltételein, akik már most is nyögik ezt a 17,5 százalékos hiteldíjmutatót?

- Szándékukban áll-e változtatni azokon a lehetőséget kizáró adminisztrációs és bürokratikus feltételeken, terheken, ami miatt a legtöbb használtautó-kereskedő nem is áll szóba ezekkel a mozgáskorlátozott emberekkel?

 - És talán a legfontosabb kérdés: lehetővé teszik-e a versenyt a bankok, illetőleg a lízingcégek között azzal, hogy ne csak Garancsi István cége nyújtson hitelt a mozgáskorlátozottak autóvásárlásához?

***

RÉTVÁRI BENCE,  (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Különös az ön felszólalása a fogyatékossággal élők védelmében, hiszen azért közismert önről, hogy ön nem átallott bírósági perekkel is szembeszállni a szomszédságában lévő, fogyatékossággal élőket foglalkoztató vendéglátóhely kialakítása ellen, panaszkodván arra, hogy ott milyen ételszag fog terjengeni, illetve hogy megnövekszik a forgalom, és a garázshasználatot, az ön garázshasználatát is nehezíti. Zöldképviselőként tehát a garázs használatát, és az autója parkolóhelyét, fontosabbnak tartotta, mint a szomszédban épülő, hét, fogyatékossággal élő embert foglalkoztató munkahely létrejöttét, amelyet jogi hercehurcával évekig akadályozni is tudott, és hét, fogyatékossággal élő embernek konkrétan megnehezítette az életét, vagy legalábbis nem teremtett nekik egy új esélyt.

- Ezek után ön itt fölszólal képviselő úr, kritizálja azt a  programot támogat, amelynek a keretében egyrészről értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, hallási fogyatékosoknak és más fogyatékossággal élőknek tudunk segítséget nyújtani 2011-ben, amikor ez az átalakulás megtörtént, amit ön kritizált, megháromszoroztuk, egymillió forintra emeltük az új gépjármű esetén igénybe vehető támogatás összegét. Használt gépjármű esetén megkétszereztük a támogatás összegét, gépjármű-átalakításhoz pedig megháromszoroztuk, 90 ezer forintra emeltük az állami támogatás biztosítható keretét. Ezzel is igyekeztünk segíteni, hogy jó műszaki állapotú személygépkocsikat tudjanak a fogyatékossággal élők megvásárolni.

- Három és fél ezer fogyatékos embernek ez a konstrukció jó volt, hasznos volt, és igénybe vették. Egy olyan konstrukció, amely a Magyar Suzuki Rt. és a Duna Lízing együttműködésében létrejött konstrukció volt, amelyben nemcsak az állami támogatás csökkentette az árat, hanem az is segített, hogy a szerzési támogatáson felül jelentős mértékű kedvezményt biztosítottak az autók listaárából. A pénzügyi szolgáltatást természetesen pályázati eljárás keretében választotta ki a kiíró úgy, hogy teljes mértékben átlátható volt ez a kiírási folyamat is.

- Képviselő Úr! A mi célunk az, hogy minél kedvezőbb feltételek mellett, minél egyszerűbb eljárás mellett, szabályozott körülmények között szerezhesse meg ki-ki a személygépjárművet. Egyéni finanszírozási szerződést kötnek. Elsöprő többségében a támogatottak igénybe szeretnék venni a hitelt; ennek összege nyilván attól függ, hogy kinek-kinek mekkora az önereje. 25 ezer forintos a minimális tétel, tehát ez nem jelent különösebben nagy adminisztrációt senkinek vagy későbbi terhet. Jelentős részben ezt az autót igénylők igénybe is veszik, és használják ezt a hitellehetőséget ennél sokkal bővebb forrásban. Ez azonban lehetőséget nyújt arra, hogy folyamatosan ellenőrizni lehessen a gépjármű állapotát, jó állapotú, jó karban tartott legyen, és a speciális igényeknek folyamatosan megfelelhessen. A használt autók esetében sem lehet öt évnél idősebb a használt autó, s ez viszont bármely autótípusra igénybe vehető.

- Képviselő Úr! Arra törekszünk, hogy minél többeknek jusson új, kitűnő műszaki állapotú, alacsony szervizigényű, olcsó fenntartású és környezeti szempontból is korszerű autó. 2017-ben egy kiegészítő új plusz 50 millió forintos pályázatot is meghirdettünk, amely azok számára jelent segítséget, akik szakorvosi indikáció alapján kerekesszéket vagy elektromos kerekesszéket használnak, vagy családon belül több mozgássérült személy is található. Őket a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. segíti.

- És abban is gondolkozunk, hogy 2018-ra hogyan lehet a kibővült források mellett még inkább egyszerűsíteni a feltételeket. Akiknek erre vonatkozó javaslatuk van, azokat eddig is igyekeztünk meghallgatni, eddig is beépítettük, és a későbbiekben is nyitottak vagyunk az egyszerűsítő javaslatoknak a beépítésére, ha azok valós igényeken nyugszanak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HADHÁZY ÁKOS: - Államtitkár Úr! Amikor tényekről kérdezünk, akkor lejáratással próbálkozik a kormány, ezt megszoktuk. De a szokáshoz képest is még inkább csalódást keltő az ön válasza. Azt mondta, hogy minden jó. Holott megváltoztatandó és elítélendő dolog 17,5 százalék kamatot kérni ezekért a hitelekért akkor, amikor bárki bárhol bemegy az utcáról, és 4-5 százalékért már autót tud venni. Ez egészen elképesztő! Csalódáskeltő, nem is értem, hogy lehetett ezt a választ adni. Természetesen nem fogadom el!

 ***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 101 igen szavazattal, 29 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Hogyan kell a magyar diplomatáknak megvédeni Magyarországot?

 NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Nagyjából három éve annak, hogy végleg megszűnt az SZDSZ. A rendszerváltás utáni Magyarország alighanem legkártékonyabb pártja nemcsak néhány dicstelen bekezdést hagyott maga után a történelemkönyvekben, de egy 500 milliós tartozást is, amivel kapcsolatban a mai napig zajlik a nyomozás. Bár a párt már elfoglalta jól megérdemelt helyét a történelem szemétdombján, politikusmúmiái időről időre kilépnek,  a történelmi panoptikumból és turnéra indulnak. Természetesen csakis külföldre, mert nagyon jól tudják, hogy itthon már senki sem kíváncsi rájuk, senki sem hisz nekik!

- A baloldali hagyományok egyenes folytatásaként ezeknek a megszólalásoknak a legfőbb lényege a gátlástalan hazudozás és Magyarország pocskondiázása. Két hete jelent meg egy interjú a l’Espresso című olasz hetilapban Demszky Gáborral. Az Augiász istállóját hátrahagyó volt főpolgármester persze nem minden idők legnagyobb uniós korrupciójáról, nem a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-korszakban lenyúlt 160 milliárdos négyesmetró-pénzről számolt be, hanem a hazai sajtószabadság lábbal tiprásáról és a Magyarországot a nemzeti kormány miatt sújtó súlyos gazdasági válságról.

- Mintha csak verseny lenne a levitézlett SZDSZ-es hatalmasságok között, Magyar Bálint még Demszkyn is messze túltesz. A bukott oktatási miniszter júniusban a Project Syndicate nevű online véleményoldalon írt lejárató cikket hazájáról. Az oldal neve onnan lehet ismerős, hogy két évvel ezelőtt itt tette közzé Soros György a tervét, évente legalább 1 millió bevándorló Európába áramlását. Ez az a terv, aminek az SZDSZ szellemi örökösei még a létezését is tagadják, noha mind a mai napig olvasható ezen az oldalon. A Project Syndicate egyik legnagyobb támogatója természetesen nem más, mint Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány.  Magyar Bálint a cikk közlése után az Egyesült Államokba, így többek között a kaliforniai Berkeley-re indult előadásokat tartani. Simicska Lajos lapjai és az évek óta problémákkal küzdő Klubrádió egymással versengve számoltak be arról, hogy az előadás után egy magyar diplomata szembesítette az igazsággal a hazudozót. A magyar diplomáciai karnak teljesen természetes és magától értetődő dolga kell hogy legyen, sőt kötelessége, hogy Magyarország érdekeit képviselje külföldön.

- Államtitkár úr, hogyan állunk ezen a téren?

- Számíthatunk-e végre a jövőben is arra, hogy a magyar diplomaták megvédik hazánkat a lejárató támadásoktól?

***

MAGYAR LEVENTE, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Természetesnek kellene lennie minden körülmények között és minden ország esetében, hogy egy ország demokratikusan választott kormánya a legmesszebbmenőkig kiáll minden olyan támadással szemben, amely méltatlanul éri az országot. Az, hogy Magyarországon ez sokáig nem így volt még a rendszerváltás után sem, egyértelműen annak a nehéz történelmi örökségnek tudható be, amely az 1989 előtti szocialista, majd az 1990 utáni időszakosan posztszocialista múltunkból fakad.

- Képviselő Úr! Ez az időszak a nemzeti önbecsülés szisztematikus rombolását hozta. Ebben az időszakban a külpolitika egyedüli zsinórmértéke a feltétel nélküli igazodás, a megfelelési kényszer. A magyar külpolitikában a jófiú-szerep magunkra erőltetése volt a külpolitika vezércsillaga. Ezt kellett megváltoztatnunk, különösen azoknak, akik abba a fojtó légkörbe nőttek bele, hogy az a premissza uralja a magyar külpolitikát, a magyar diplomáciát, hogy még a látszólagos és még a felületes békesség is többet ér, mint a valós érdeksérelmeink felvállalásának kényelmetlenségei.

- Képviselő Úr! Az elmúlt évek egyértelműen bizonyították, hogy mi ezzel a nehéz örökséggel szakítottunk, és minden körülmények között kiállunk országunk jó hírnevéért és becsületéért! Természetesen ez soha nem jelenthet öncélú konfliktusgenerálást, azonban az elmúlt évek turbulens külpolitikai eseménysorozata is arra mutat rá, hogy ez egyetlen esetben sem így történt, mindig először támadtak bennünket, és mi csak arra adtunk adekvát és a diplomáciában arányosnak mondható reakciót.

- Képviselő Úr! Itt van például az illegális migráció kérdése, amiben a kollégák nekem összeszedték, hogy miket mondtak Magyarországról különböző államférfiak. Ezt a Ház diszkréciója jegyében nem ismertetném részletekbe menően, de mindannyian emlékszünk arra, hogy méltatlan szavakkal illették hazánkat. Erre a méltatlan támadássorozatra pedig minden esetben megadtuk a kellően kemény választ, ami korábban messzemenően megengedhetetlen, sőt elfogadhatatlan lett volna még a 2010-es korszak előtti időszakban is.

- És ma már, ha körülnézünk Európában, elég csak a tegnapi osztrák választásokat figyelni: a választók megadták az értékítéletet, megadták a politikai ítéletet, és gyakorlatilag egymás után születnek olyan választási eredmények szerte Európában, de legalábbis Közép-Európára ez mindenképpen igaz, amelyek szinte tökéletesen egybeesnek azzal, amit a magyar kormány ebben a kérdésben évek óta a fősodorral szemben képvisel. Elmondtak bennünket mindennek, aminek el lehet mondani. Mi ezeket a támadásokat visszavertük, és lám, néhány évvel az események után beigazolódik, hogy a magyar kormánynak volt igaza, hiszen ki más mondjon jogos verdiktet ebben a hatalmas horderejű kérdésben, semmint a választópolgárok, akik tegnap még egyszer - ez néhány órás hír -, Ausztriában így is tettek.

- Képviselő Úr! Tehát azt gondolom, hogy a magyar diplomácia ilyen szempontból a helyén van, és a jövőben is számíthat minden magyar állampolgár arra, hogy ha akár őket, akár az eredményeiket, akár az országukat támadják, a leghatározottabban ki fogunk ezek ellen állni!  (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN: - Gratulálok  államtitkár úr, hogy rendet raktak a Külügyminisztériumban, mert nekünk a magyar érdeket, Magyarország érdekeit kell képviselnünk idehaza és külföldön is.  Köszönöm a válaszát, természetesen elfogadom! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Bartha Szabó József
  • Vakulástól látásig
    Mondom, 1998-ban a világ még boldog (?) volt. De eltelt harminc év és most nem vagyunk annyira boldogok. És talán azért nem, mert felébredtünk. Azt nem mondanám, hogy buták voltunk, de mégsem láttunk semmit.
  • Rágalmazás mint politikai művelet
    Egy jelöltet undorító rágalmakkal illetni – ez a „demokrácia” része.
MTI Hírfelhasználó