Csupa szín, csupa legenda!
Hogyan fog működni a 2018-ban elindítani tervezett országos jégkármegelőző rendszer? Rokonok, haverok, és mások! Érinthetetlen Fideszesek? Miért fordít hátat a kormány az egyszülős családoknak? Hogyan változott a minimálbér és a foglalkoztatás 2010 óta?
2017. november 9. 14:01

Az azonnali kérdések órája a T. Házban párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda! A mentelmi jog birtokában szabad volt  keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és  szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítették a másikon. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

Hogyan fog működni a 2018-ban elindítani tervezett országos jégkármegelőző rendszer?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Tavaly tavasszal azonnali kérdéssel fordultam a tárcához, hogy van-e lehetősége a kormánynak az országos jégeső-elhárító rendszer kiépítésére? Czerván György államtitkár úr tájékoztatott arról, hogy mivel az agrárkárenyhítési és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kockázatmegelőzésre, a jégesőkárok megelőzése biztosíthatja az egyik legnagyobb hozzáadott értéket az agrárágazat és a társadalom számára. Emiatt a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a jégeső-elhárítás országos rendszerré történő fejlesztésére. Az akkori tervek szerint az ország öt régióba történő beosztásával öt diszpécserközpont kialakítását tervezték. A Dél-Magyarországon működtetett talajgenerátorok integrálásával és az újonnan beszerzett eszközökkel létrejöhet a mintegy ezer talajgenerátorral működő országos rendszer. A becslések szerint ennek kialakítása egy-két éven belül megvalósítható, és ezáltal a termelői károk mintegy 40-70 százalékkal fognak csökkenni.

- Államtitkár Úr! Az utóbbi idők szélsőséges időjárásának köszönhetően megnövekedett az esetenként hirtelen lezúduló csapadék mennyisége, illetve különösen nagy gondot okoz, amikor ez a csapadék jég formájában okoz pusztítást. Ezért hallottam nagy örömmel a híradásokból, hogy az országos jégkármegelőző rendszer 2018-ban elindulhat. Ezzel kapcsolatban kérdezem:

- Hogyan és milyen forrásból tervezik működtetni az országos jégkármegelőző rendszert?

- Hogyan és milyen mértékben segíti ez a termelőket?

***

NAGY ISTVÁN, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Valóban, a klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási események gyakorisága, valamint azok kedvezőtlen gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai egyre inkább növekszenek. Azt mondhatnánk, hogy a mezőgazdaság a természetnek nagyon kitett ágazat. Ezért mindig a legnehezebb kérdés a biztonság, amely a termékbiztonságot jelenti, hogy hogyan tudunk tervezni, hogyan tud kiszámíthatóvá válni a munka megtérülése, amit a mezőgazdaságra fordítunk. Emiatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik valóban a kockázatmegelőzésre.

- Jégeső az országban bárhol előfordulhat, de hatékony védekezés eddig csak a Dél-Dunántúlon működött. Az agrártárca ezt alapul véve támogatta a talajgenerátoros jégkármegelőzés országossá való kibővítését. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vállalta az országos rendszer kiépítését, majd a működtetését, amelyhez a Földművelésügyi Minisztérium minden segítséget megad.

-  Három új logisztikai központ létrehozásával, az ország négy régióba sorolásával alakítja ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendszert. A Dél-dunántúli 141 egység integrálásával és az újonnan telepítendő talajgenerátorokkal létrejöhet a közel ezer generátorral működő országos rendszer. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintot tesz ki, és százszázalékos támogatásban részesülhet a vidékfejlesztési programból. A kiépítés alkalmával beszerzésre kerül közel 200 darab automata talajgenerátor, amelyek működtetéséhez kezelőszemélyzet nem szükséges. A hagyományos manuális berendezéseket kezelőszemélyzet fogja működtetni, akik elvégzik a készülékek hatóanyaggal történő feltöltését és kisebb javítását is. A kezelőszemélyzet toborzása jelenleg folyamatban van.

- A NAK beruházási pályázatának pozitív elbírálását követően felgyorsulhat az országos rendszer kiépülése és a működtetéséhez szükséges földművelésügyi minisztériumi és agrárkamarai megállapodás megkötése. A tervezett működtetési költség megközelíti az évi másfél milliárd forintot, amelynek finanszírozására alapvetően a Kárenyhítési Alap áll rendelkezésre. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Azért is tettem fel a kérdést, mert azon a vidéken, ahonnan én jövök a parlamentbe, a gyümölcs- és szőlőtermesztés és természetesen a szántóföldi növénytermesztés is kulcskérdés. Az utóbbi másfél évtizedben nagyon sok gyümölcsös települt, sok új, sok fiatal gazda lépett be a termelésbe. Annak érdekében, hogy a fiatal gazdákat is benn tudjuk tartani a rendszerben, hogy az ő megélhetésük biztonságos legyen, kulcskérdés, hogy megoldjuk ezen problémát, hiszen az elmúlt években is a mi vidékünket is nagyon komoly jégkár érte, ennek okán gyümölcsösök mentek tönkre. Azoknak az újratelepítését meg kellett oldani. Tehát nagyon bízom abban a rendszerben, amit az FM, illetve az agrárkamara kidogozott. Ez nyilván az egész országban a gazdáknak nagyon jót fog tenni! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

NAGY ISTVÁN: - Teljesen igaza van kedves képviselőtársamnak. A rendszer bevezetésével a termelők jégesőkárai csökkennek, emiatt a jégkárokra lényegesen kisebb összegű kárenyhítő juttatást kell kifizetni a jövőben. Továbbá nagy segítség az, hogy az alap által nem kezelt, 30 százaléknál kisebb károk ellen is megoldást nyújt a rendszer. Tehát nem kell elszenvedniük a termelőknek a 30 százaléknál kisebb károsodást sem, ami azért fontos, ezt mindannyian tudjuk, mert egy hitelfelvétellel terhelt gazdaságban minden egyes megtermelt jövedelemre szükség van az eredményes működéshez.

- Az egyik legfontosabb hozzáadott érték, hogy az országos jégkármegelőzés bevezetése és működtetése nem jelent egyetlenegy forint költséget sem a termelők számára többletteherként. Ugyanakkor, mivel a jégkármegelőzés előnyeiből nemcsak a mezőgazdasági termelők részesülnek, hanem más ágazatok vállalkozásai, közvagyonnal gazdálkodó szervezetek, de a lakosság széles rétegei is, indokolt volt egyébként a vállalkozás tekintetében az állam által is támogatott módon az önkéntes hozzájárulás lehetőségét is megteremteni. Azt reméljük, hogy ezzel az országos beruházással a termelés biztonságát és eredményességét tudjuk növelni a gazdák érdekében a jövőben. (Taps a kormánypártok padsoraiból. -  Józsa István: így van, ez egy jó rendszer!)

Rokonok, haverok, és mások..!

BÁRÁNDY GERGELY: (MSZP): - Elnök Úr!  Ön legutóbb meglehetősen gyáván viselkedett, ugyanis miután elmondta beszámolóját a parlamentben, kiviharzott az ülésteremből, még azt sem várta meg, hogy az első vezérszónok belekezdjen a beszédébe. Eszembe jutott Monty Python híres filmjéből - megjegyzem egyébként, hogy ez a műfaj, mármint az abszurd humor amúgy sem áll nagyon távol öntől -, szóval a „Gyalog galoppból” Sir Robin históriája, ahol a kobzos azt énekli: „Sir Robin, a bátor elszaladt, a vész láttán, ahogy tudott, farkát behúzva elfutott!”  Na, de most legalább kénytelen személyesen végighallgatni a kérdést, és köteles személyesen megválaszolni! Pedig akkor is lett volna bőven miről vitatkozni. Ön viszont ahelyett, hogy a jegybank ügyeiről beszélt volna, pozíciójával összeférhetetlen módon pártpolitizálni kezdett, politikai támadást intézett egy országgyűlési frakció ellen. Persze nem ez volt a legnagyobb probléma, bár a szerepfelfogását a legékesebben bizonyítja azt, hogy ön nem egy független állami vezető, hanem egy vonalas pártember!

- Elnök Úr!  Az igazi probléma az, amit az MNB-ben művel! Az, hogy ön az intézmény vezetése helyett fideszes kifizetőhellyé tette a jegybankot és azok alapítványait, olyanná, ahonnan rokonai, haverjai és más fideszes pártemberek fáradságot nem ismerve talicskázzák ki azt a pénzt, amit a devizahiteleseken spóroltak meg! Nyilván az ilyen, de más jellegű felvetésekre sincs válasza, ezért futamodott meg, bátran a küzdőtéren hagyva helyettesét!

- Elnök Úr!  Ön azt mondta, hogy egy nyugati demokráciában példátlan az, hogy egy politikai párt bírálja a jegybankelnököt és a családját. Más szóval ön szerint nem az a példátlan, hogy egy jegybankelnök amellett, hogy beszámolója helyett pártpolitizál, a devizakárosultak megsegítése helyett az őket illető pénzből milliárdokért ingatlanokat, műtárgyakat meg perzsaszőnyeget vásárol, és rokonait stafírungozza ki a megtakarított pénzből, hanem az, hogy az ellenzék, akinek ez a törvényben meghatározott feladata, az Országgyűlésben ellenőrző jogkörében eljárva számonkérje ezt öntől. Szerintem meg ez példátlan egy európai demokráciában!

- Ez még nem fordult meg a fejében, elnök úr?!

***

MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke) - Képviselő Úr! Ön most már hónapok óta, lassan évek óta előáll egy-egy ötlettel, újságban olvasott hírrel, és azt igaznak véli, és ezzel vádolja vagy a Magyar Nemzeti Bankot, vagy annak elnökét, vagy az elnök családját! Így történt most is önnel, példátlannak minősítette azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank vezetésének munkamegosztása szerint az elnök megtartja a beszámolóját, majd az első elnökhelyettes válaszol a feltett kérdésekre. Ön ezt példátlannak tartja, hiszen nem nézte meg, hogy tavaly is így volt, a múlt évben is így volt, előtte is így volt, sőt az előző jegybankelnök alatt is ugyanez a munkamegosztás érvényesült a Magyar Nemzeti Bank elnöke és elnökhelyettesei között.

- Képviselő Úr! Azt mondta ön, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai elherdálták, korábban… - amire ön nagyon büszke, hogy egy bíróság egyelőre még nem ítélte önt el, hiszen ön megvádolta a jegybank elnökét és családját, hogy ellopta a 267 milliárd forintot -… Nos, most ezt felmelegítve ön elherdálásról beszél. Ezzel szemben ön is tudja, mindannyian tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai nem csupán megőrizték a rájuk bízott vagyont, hiszen azt el sem költhették, csak a hozammal gazdálkodhattak, hanem a vagyon most már 3 milliárd 125 millió forinttal többet ér, miközben 1200 kiváló oktatási, tudományos és kutatási projektet támogattak! Az pedig valóban példátlan az Európai Unió történetében, hogy egy jegybankelnököt és családját politikai támadások érik az ellenzék részéről! Nem szakmai, politikai! Ne csodálkozzanak, ha erre válasz érkezik! (Taps a kormánypártok soraiban. - Mesterházy Attila: Ez példátlan! Még Orbán sem csinált ilyet!)

***

BÁRÁNDY GERGELY: - Elnök Úr! Először is szeretném elmondani önnek, hogy polgári perekben senkit nem ítélnek el, ott még nem tartunk a diktatúra szintjét illetően Magyarországon (Derültség a Jobbik soraiban.), legfeljebb igazat adnak valakinek, és azt tudom mondani önnek, hogy abban a perben, amit ön indított ellenem, jogerősen nyertem meg a pert, gondolom, ezt elfelejtette vagy elmulasztotta most elmondani!

- A másik: ez nem a jegybank beszámolója volt, hanem az ön beszámolója, és az, hogy ön egyébként az eddigiekben sem vett részt, az is példátlan, az még nem magyarázza, hogy miért jó az, ha a legutóbbin sem, a beszámoló vitájában. Egyetlenegy olyan beszámolásra kötelezettet nem tudok, elnök úr, mondani önnek, aki személyesen ne ülte volna végig azt a vitát, ami a beszámolójáról szól! Még Polt Péter is, aki aztán igazán kapott hideget-meleget, és vele sem bántunk kesztyűs kézzel, mégis végig tudta ülni!

- Elnök Úr! Mindenesetre azt tudom önnek mondani, hogy mivel ön nem válaszol soha érdemben a kérdésekre, ezért írásban teszem fel a többi kérdést a bank felé. Remélem, hogy onnan, ahogy eddig is, a jövőben is érdemi válaszokat kapok, persze a rokonait illetően onnan sem, sajnos, gondolom, ezt letiltatja! (Taps az MSZP soraiban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY:-  Képviselő Úr! Ami a pert illeti, még egyszer: ön megvádolta a jegybank elnökét - jelen pillanatban jómagamat - és a családját, hogy ellopott 267 milliárd forintot. Tette ön ezt nem egy kocsma mélyén egy kis itóka után, hanem itt, a magyar demokrácia fellegvárában. (Derültség az MSZP és a Jobbik soraiban.) Szerintem ez példátlan! (Bárándy Gergely: Elnök Úr!  Megnyertem a pert!) És ezért minden jogorvoslati lehetőséget keresni fogok Magyarországon és Magyarországon kívül, ami önt teszi felelőssé ezekért a kijelentésekért!

- Még egyszer: így volt, és valószínűleg így lesz! (Bárándy Gergely: Most baromira megijedtem ettől! -  Közbeszólás a Jobbik soraiból: Most mehetsz haza!) Nem személy szerint adtam beszámolót, (Folyamatos a zaj. Az elnök csenget, újra csenget.) talán ezt meg sem tehettem volna, hanem a Magyar Nemzeti Bank elnökeként, és elmondtam azokat az eredményeket, amelyek alapján egészen világos, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kiválóan működő magyar állam egyik legeredményesebb intézménye! (Taps a kormánypártok soraiban. - Mesterházy Attila: A szerénység keresztényi érték!)

Érinthetetlen Fideszesek?!

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor környezetében álomkarrierek alakulnak ki! Úgy néz ki, hogy közvetlen környezete Orbán Viktornak zsenik sokaságából áll, ám most nem Mészáros Lőrincről kívánok beszélni, aki egyszerű gázszerelőből lett gazdasági zseni, és keres ma már 11 millió forintot óránként, hanem egy másik gazdasági zseniről kérdezném önt államtitkár úr: Tiborcz Istvánról, Orbán Viktor lányának a férjéről.Tiborcz István, Orbán Viktor veje, Orbán Ráhel férje a csúcsra ért, hiszen néhány év alatt Magyarország egyik leggazdagabb embere lett. Pár napja az a hír, hogy vásárolt egy ingatlant, egy palotát Budapest egyik legdrágább részén, a XII. kerületben, Kútvölgyben, nagyjából 400 millió forintért, és akkor még azt mondják, ezt fel is kell újítani. - Képviselőtársaim! Orbán Ráhel mondataira, gondolom, még mindenki emlékszik, alig két évvel ezelőtt mondta „A férjemmel önálló családunk van, saját lábunkon állunk, saját erőnkből boldogulunk, saját életünket éljük.”

- Hány olyan magyar család van - teszem fel a kérdést -, ahol a szülők megtakarítása, mondjuk, 740 ezer forint, mint Orbán Viktornak a vagyonbevallása alapján, nem tudják segíteni a gyereket, és ez a gyerek pár év alatt minden segítség nélkül Magyarország leggazdagabb emberei közé tartozik. Igen, mert a saját lábára állt Tiborcz István:  2009-ben a cégei után még csak 8,4 millió forintot tudott bevételként elkönyvelni, 2010-ben, mikor már Orbán Viktor a miniszterelnök, akkor már 686 milliót, 2011-ben 2760 milliót és 2012-ben 3000 milliót tudott elkönyvelni. Uraim! Orbán Viktornak semmi köze nincs ehhez? Benne van egy csomó bizniszben ez az ember, sorra jönnek azok a bizniszek, amikhez a neve kötődik, a kastélyvásárlásoktól a turizmuson keresztül a szállodavásárlásig.

- Nagyon úgy néz ki, hogy Orbán Viktor a saját családjának a meggazdagodására használja fel a miniszterelnöki pozíciót!

- Jól van ez így, államtitkár úr?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter) - Képviselő Úr! Én azt gondolom, hogy a közelgő választási kampány sem hatalmazza fel egyetlenegy képviselőtársunkat sem arra, hogy más képviselőtársaink családtagjait, akik egyébként nem közszereplők, a politika színpadára ráncigálják. Én a leghatározottabban szeretném ezt a stílust és hangnemet visszautasítani minden képviselőtársam nevében, azok nevében is, akik a kormánypártokhoz tartoznak, és azok nevében is, akik nem; és minden közéleti szereplő nevében, hogy bármikor és bármelyik hozzátartozóját meghurcolják! (Lukács László György közbeszól...)  Szeretném befejezni a mondatomat, hogyha megengedik…

- Képviselő Úr! Ebben az országban szerencsére nagyon sok sikeres vállalkozó van. Ez az ország sikere! Azért sikeres az ország, mert sikeresek a vállalkozók! Melyik sikeres vállalkozónak a nevét citálta most ide: azét, aki a miniszterelnöknek a veje. Idecitálta volna a nevét, ha nem ő lenne a miniszterelnök veje? Persze, hogy nem, mert akkor még több tízezer sikeres vállalkozó nevét kellett volna ma felsorolni. Mi fáj önnek, képviselő úr?  Az, hogy ön sikertelen?  Az fáj önnek, hogy sikertelen Hogy önök sikertelenek? Ez fáj önnek, képviselő úr? Ez semmi más, mint szimpla irigység, és a leghatározottabban szeretném arra kérni önt,  hogy a családtagokat hagyják ki a politikából, és hagyják ki a politizálásból! 

- Képviselő Úr! Aki ebben az országban nyitott szemmel jár, az pontosan tudja, hogy Tiborcz István családja, szülei, testvére és ő maga is a házasság előtt köztiszteletben álló és sikeres emberek voltak anyagi tekintetben is. Nem szorultak Orbán Viktor támogatására, és nem szorultak senkinek sem a támogatására. Önállóak voltak, és azok is maradtak, és ezt is elmondta egyébként már több alkalommal Tiborcz István és a felesége is. Nem világos számomra, hogy miért kell belekavarni a politikai vitákba a családtagokat, egy politikusnak, egy miniszterelnöknek a gyerekét vagy éppenséggel a vejét. Önöknek ez a politikai programjuk, ez lesz jó az országnak?  Ez a politikai ajánlatuk a választópolgárok számára, ettől lesz jobb Magyarország, amit ön itt az előbb képviselt?! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Miniszter Úr! Tudom, ismerjük az ön felfogását, azt az arrogáns felfogást, hogy mindenki annyit ér, amennyije van! Ezt ön mondta! Önnek az számít egy ember megítélésében, hogy mennyi pénze van!

- Miniszter Úr! Persze Nem, nem ezért citáljuk ide Tiborcz Istvánt!  Azért citáljuk ide, mert például Kecskeméten úgy nyert egy kiírt pályázaton, hogy teljesen rá írták a pályázatot. 704 millió forintos pályázatot úgy nyert meg, hogy csak ő volt egyedül, aki Magyarországon tudta teljesíteni a feltételeket! Azért mondjuk ezt, mert amikor belekezd például kastélyfelvásárlásokba, akkor önök olyan törvényeket hoznak, amelyek 2017-től lehetővé teszik a kastélyfelújítások költségleírását a társaságiadó-alapból 30 milliárd forint összegig! Azért mondjuk, mert amikor megveszi a keszthelyi kikötőt, önök vasárnapi boltzárat hirdetnek ugyan, mégis utána mit csinálnak: kormányrendelettel a kikötőkben vasárnap is nyitva lehetne bárki természetesen. Azért, mert önök így, politikailag segítik ezeket az embereket. (Manninger Jenő: Nincs is bolt ott!)

- Miniszter Úr! Nem a piacon élnek meg ezek az emberek, hanem az önök segítségével jutnak vagyonokhoz! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! Kár ennyit hazudni, mert ettől még nem fognak önökre szavazni! (Völner Pál Sőt!) Önmagában ez a hazugságözön, amit most ön előadott, egyes embereket, ügyeket idecitálva, nem fogja megalapozni, hogy bárki önre adja a szavazatát! (Bana Tibor Cáfold! Csak nem tudod!)

- Képviselő Úr! Először is azt kérem, hogy mások személyiségi jogait tartsa tiszteletben. Nyilván nem az én dolgom, hogy jogi dolgokat szóba hozzak, de nem közszereplőket citálnak ide rendszeresen, nem közszereplő vállalkozókat citálnak ide rendszeresen, csak azért, mert bármilyen közük van a Fideszhez. Én nem gondolom, hogy ez olyan program, amire érdemes volna bármilyen formában is támogatást biztosítani.

- Ami pedig a versenyt illeti: képviselő úr, az ön által felhozott ügyeket, az összes ügyet, ami az európai uniós pályázatokkal volt kapcsolatos, az Európai Bizottság, a különböző bűnüldözési szervek kivizsgálták. Semmilyen bűncselekményre utaló jelet nem találtak. Semmilyen nyomozás nem folyik, semmilyen olyan vizsgálat nincs, ami bárkit elmarasztalt volna. Önök, képviselő úr, csak azért szórakoznak Tiborcz Istvánnal, mert a miniszterelnök veje! Semmi más politikai programjuk nincs, csak ez a személyeskedés! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Miért fordít hátat a kormány az egyszülős családoknak?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Államtitkár Úr! Magyarországon a családbarátnak beállított kormánypolitika ellenére kifejezetten hátrányos helyzetben vannak a fiatal családok, különösen az egyszülős családok. Félmillió gyermeket nevel ma egyedülálló szülő, és ha az eddigi tendencia folytatódik, akkor sajnos minden harmadik kiskorú gyermek egyszülős családban fog nevelkedni. Ha ezek a családok nem kapnak azonnali segítséget, a helyzetük tovább fog romlani!

- Államtitkár Úr! Minden létező adat azt mutatja, hogy nagy a baj. Három egyszülős családból kettő szegénységben, nélkülözésben él! A kormány a családtámogatások magas arányát szokta hangoztatni, de azt már elhallgatja, hogy a támogatásokból milyen arányban részesülnek a rászoruló családok. Jelenleg a támogatási rendszer szinte egyáltalán nem vesz tudomást az egyedülálló szülők extraterheiről! Mindössze 1500 forinttal kapnak több családi pótlékot, ami 2008 óta nem nőtt, államtitkár úr! Hiába mondja a kormány, hogy rászorultsági alapon támogatja a családokat, ha úgy van meghúzva a jövedelemküszöb, hogy még minimálbér mellett sem számít a család rászorulónak!

- Államtitkár Úr! Szerintünk olyan családpolitikára van szükség, amely figyelembe veszi a különböző élethelyzetben lévő családok speciális szükségleteit. Az egyszülős családok ma nagyon súlyos anyagi hátrányt szenvednek, ezért 20 ezer forintra emelnénk a családi pótlékot, a nagycsaládoknak járó kedvezményeket kiterjesztenénk, és felülvizsgálnánk a tartásdíjak rendszerét. Nem tartható tovább ugyanis az az állapot, hogy a tartásdíjak behajtásában eredménytelen állam alamizsnát ad a családoknak. Célzott munkaerőpiaci programot, támogatott bébiszitter-szolgáltatást fogunk indítani, és segíteni fogunk a lakhatási gondokon. Kérdezem tehát államtitkár urat:

- Miért nem támogatják ezeket a javaslatokat?

- Miért nem visznek végbe ilyen intézkedéseket?

- Miért fordítanak hátat az egyszülős családoknak?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! A kormány legfontosabb célkitűzése volt, hogy a családokat meg tudja erősíteni, tudja segíteni, éppen ezért jóval több intézkedést hozott, mint elődei a megelőző korszakban. És most nem is arra célzok, amit a szocialisták elvettek a családoktól, hanem ami általában létrejött Magyarországon, hiszen míg 2010-ben az 1000 milliárd forintot sem érte el a családok támogatása, ez 2018-ra 2000 milliárd forint köré fog emelkedni, tehát itt egy nagyon nagy mértékű emelésről van szó!

- Képviselő Asszony! A családi pótléknál nyilván elfelejtette azt, hogy ha több gyermek van, akkor az 3 ezer forintot, négy gyermeknél 4 ezer forintot vagy további összegeket jelenthet. És azt is fontos elmondanunk az egyszülős családoknál, hogy a bölcsődei és minibölcsődei felvételi esetében az egyedülálló szülők gyermekeit előnyben kell részesíteni. A kormányzat szintén az elmúlt évben döntött arról, hogy 500 millió forintot ad az Egyedülálló Szülők Klubjának azért, hogy mintegy központot és a központon kívül egy országos hálózatot is létrehozzon, amely kifejezetten az egyedülálló szülőknek kíván segíteni.

- Az Erzsébet-táborokban az egyszülős családok számára szintén külön kedvezményes táborozási lehetőséget indítottunk, pontosan azért, mert tudjuk, hogy mind a bölcsőde és minibölcsőde esetében, mind a nyári tábor esetében egy egyszülős családban értelemszerűen nehezebb a gyermekfelügyelet megoldása. Éppen ezért indítottunk külön tábort a szünetre, és adunk kedvezményt a felvétel esetében a bölcsődében és minibölcsődében.

- Azt is fontos elmondani, hogy az egyszülős családok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében igénybe vehető jogosultságok esetében szintén kedvezőbb elbírálásban részesülnek, könnyebben jutnak ehhez hozzá. Az is fontos, hogy az elmúlt időszakban a kormányzat számtalan döntést hozott, például az édesanyák diákhitel-tartozásának elengedését, amely az egyszülős családokat is nagyon pozitívan tudja érinteni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

DEMETER MÁRTA: - Államtitkár Úr! Önök az egyszülős családokhoz viszonyulnak, ez mindent elmond arról, hogy mit gondolnak a magyar családokról! Szeretném emlékeztetni, lehet, hogy önök ezt már elfelejtették, de a magyar családok nem felejtették el, hiszen önök állították: a párok papíron elválnának a magasabb támogatás reményében. Államtitkár úr, egy évvel ezelőtt önök azt mondták ki ezzel, hogy a magyar családok haszonlesők lennének. Önök azért büntetik az egyszülős családokat, mert haszonlesőnek tartják a magyar családokat. Ilyen lesújtó véleménnyel vannak a magyar családokról! Mi ezt visszautasítjuk a magyar családok nevében is!

- Államtitkár Úr! Azok a pozitív lépések pedig, amiket említett, az LMP-nek köszönhetők, hiszen mi javasoltuk a bölcsődei előnyben részesítést és a családközpontok létrehozását is skandináv mintára! Egyébként ezek az intézkedések kellenek, de nem elegendők! Legalább ennyit kell fordítani arra, hogy a gyermek ne csak bekerüljön a bölcsődébe, hanem megfelelő anyagi támogatást, a munkaerőpiaci és a gyermekellátási nehézségek leküzdéséhez is támogatást kapjanak. Azaz, legyen olyan nyitvatartása a bölcsődének, hogy a szülő műszakkezdés előtt és túlóra után is el tudjon menni a gyermekért, ehhez viszont a dolgozók bérét emelni kell, és a túlórapótlékot is!

***

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Asszony! Én pedig az ön vagdalkozását utasítom vissza, amiket itt a kormányzat fejéhez vágott. Mi minden családon igyekeztünk segíteni! Az Alaptörvényben rögzítettük a családok támogatásának a fontosságát. Egy gyermek nem tehet róla, hogy egyke vagy sok testvére van, hogy egy szülő gondozza vagy több szülő. Ez a kormányzat számára mindegy. Az a lényeg, hogy a gyermekeket támogassuk! Akik nehezebb helyzetben vannak, mert sok testvérük van, és ez több költséget eredményez a családnak, vagy csak egy szülő gondoskodik róluk, azoknak speciális támogatásaik vannak. Ezt soroltam fel önnek az előző percekben.

- Képviselő Asszony! Fontosnak tartom, hogy évről évre bővülnek a családok kedvezményei. Nem volt olyan év a Fidesz-KDNP kormányzásának megkezdése óta, amikor ne bővült volna a családtámogatások köre. A következő évben is tovább fog bővülni, a kétgyermekes-kedvezmény tovább nő 35 ezer forintra, és ha utána is a Fidesz-KDNP kapja meg a kormányzás lehetőségét, akkor tovább fogjuk ezt emelni 40 ezer forintra. Most már 1-1 millió forint leírható a hiteltartozásból is a gyermekek után. Azt hiszem, a családi adókedvezmény mellett nagyon sok más olyan kedvezményt is adtunk a családoknak, amivel érezhetik, hogy a kormányzat az ő munkájukat, a családon belül végzett tevékenységet, munkát tartja a legfontosabbnak!

Hogyan változott a minimálbér és a foglalkoztatás 2010 óta?

MANNINGER JENŐ, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Ma már a nemzetközi köz- és szakvélemény is tudja és elismeri, hogy a 2010-es kormányváltás óta valamennyi gazdasági mutatónk jelentősen javult. Nem jelent kivételt ez alól a foglalkoztatási ráta és a minimálbér sem. (Zaj. Az elnök csenget.)  A baloldali kormányok elhibázott gazdaságpolitikáját jól mutatta, hogy míg kormányzásuk kezdetén 5,5 százalék volt a munkanélküliség Magyarországon, addig ezt a Medgyessy- és Gyurcsány-kormány 2008 őszére, még a gazdasági válság hatásainak megjelenése előtt, 7,7 százalékra emelte. A Fidesz a szocialisták katasztrofális kormányzása után hirdette meg 2010-ben azt az új gazdaságpolitikát, amely az ország talpra állítását és tíz év alatt egymillió új munkahely megteremtését tűzte ki célul. Akkor a bukott baloldal, de még a Jobbik is azt mondta, hogy ezt lehetetlen lesz megvalósítani! A fanyalgóknak nem lett igazuk! 

- A kormány és az emberek sikeres szövetségének és munkájának köszönhetően 2014 után is tovább tudtunk haladni a megkezdett úton, és ennek köszönhetően mostanra több mint 700 ezer új munkahely jöhetett létre. A foglalkoztatottak átlagos létszáma ugyanebben az időszakban 4 millió 450 ezer fölé emelkedett, ami a rendszerváltás óta nem látott magas szám. A munkanélküliség is az európai átlagnál is alacsonyabb szintre csökkent. A munkavállalók, a munkáltatók és a kormány a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán tavaly kötött megállapodása legfontosabb pontja a minimálbérek és a garantált bérminimum emeléséről szól.

- Államtitkár Úr! Ezek után most már valóban az egyik legfontosabb kérdés a bérek emelése. Kérdezem ezért:

- Hogyan halad a megvalósítása?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára) -  Képviselő Úr! Valóban, a 2010-es kormányváltás óta a gazdasági mutatóink jelentősen javultak. Nem jelent kivételt ez alól a foglalkoztatás és a minimálbér, a reálbér esete sem. A Fidesz 2010-ben, a szocialisták katasztrofális kormányzása után hirdette meg az új gazdaságpolitikáját, amely az ország talpra állítását és tíz év alatt egy jelentős foglalkoztatás-bővítést tűzött ki maga elé célul. E program megvalósítása jó úton halad, hiszen ha csak a foglalkoztatáspolitikai eredményeket és a foglalkoztatás terén megmutatkozó eredményeket nézzük, akkor több mint 740 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma; nyugodtan mondhatjuk, hogy 740 ezer fővel nőtt a munkából élők száma.

- A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán tavaly év végén megkötött megállapodásban a minimálbér 2017-ben 15 százalékos, 2018-ban 12 százalékos emelését határoztuk el, valamint a szociális hozzájárulási adó két év alatt 27 százalékról 19,5 százalékra történő csökkentését, valamint a társaságiadó-kulcs mértékét ugyancsak csökkentettük, ezt pedig egységesen 9 százalékra. Jelentős könnyítés ez a munkaadók, a foglalkoztatók esetében. Így a tavaly novemberi bérmegállapodás alapján azt lehet mondani, hogy 2018-ig a minimálbér 88 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 102 százalékkal emelkedik, ami európai uniós viszonylatban kiemelkedő. Ennek a megállapodásnak is köszönhetően jelentős mértékben nőtt a nettó bér és a reálbér is; 2010-től 2016-ig a nemzetgazdasági reálbér mintegy 24 százalékkal nőtt, az elmúlt nyolc hónap eredménye pedig azt mutatja, hogy további, valamivel több mint 10 százalékos reálbér-növekedést sikerült elérnünk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

MANNINGER JENŐ: - Államtitkár Úr! Parlamenti képviselőként az Európa Tanács közgyűlésének is tagja vagyok, és a legutóbbi ülésen egy OECD-vizsgálatot ismertettek ott, ahol elemezték, hogy a kereseti különbségek az elmúlt 20-30 évben hogyan nőttek Európában; sajnálatos módon 7-ről 10-szeresére nőtt a felső és alsó tíz százalék közti különbség. Három országot említettek kivételként, az egyik Magyarország volt. És azt is elismerték ebben a szakértői anyagban, hogy a 2010 után következett változásoknak köszönhető az, hogy Magyarország most nem került ebbe a negatív rangsorba. Valóban azt lehet mondani, hogy a minimálbérek emelése is segítette ezt.

- Államtitkár Úr! Ön is említette, hogy a nettó átlagkereset is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, 130 ezer forintról most már a 200 ezer forintos szintet is elérte. Én bízom abban, hogy tovább haladunk ezen az úton. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER: - Képviselő Úr! Szeretném még megemlíteni összefoglalásképpen a reálbér-növekedés kapcsán, hogy ha a 2010 és 2016 közötti reálbér-növekedést és az elmúlt nyolc hónapban mutatkozó reálbér-növekedést összehasonlítjuk, akkor ez valamivel több mint 36 százalékos reálbér-növekedést jelent. Ez is bizonyítja, hogy jelentős az előrelépés, az európai uniós bérekhez  zárkózik fel a magyar bér. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
  • Polgárverés – 12 éve
    Azt sem sikerült kideríteni, hogy a brüsszeli bürokrácia miért hunyta be a szemét, amikor látta, hogy európai uniós polgárokat vernek véresre.
  • Antall József és Sargentini
    Amikor nagy a zűrzavar, a cosmos helyett chaos van, amikor a szervezetlen rotyogás uralkodik, nem árt, ha fogódzót keresünk.
MTI Hírfelhasználó