Parlamenti ütközet: ostromol a "bőség"!
Sok száz oldalnyi javaslatot lapozgatva, tengernyi pénz sorsáról készülnek dönteni. Harsognak mellette és ellene.
2017. november 13. 14:18

Harcos, három nap követi a hétfői „bemelegítő” ütközetet. Fő eseménynek a törvényjavaslatok, határozatok  vitái, zárószavazásai ígérkeznek. Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható. Hangzatos üzenetek váltják egymást. A mentelmi jog birtokában szabad lesz keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad lesz hazudni, sértegetni, vádaskodni. Mégis, fontos szereplésnek számít. Minden párt hálásan megtapsolja és győztesként ünnepli szószóját.

Ostromol a "bőség"! Tengernyi pénz sorsáról készülnek dönteni. Harsognak mellette és ellene. Lesznek akik örömmel, s lesznek akik bánattal fogadják, s  lesznek akik el sem olvassák, iránymutató emberükre figyelve nyomkodják szavazáskor az ”igen”, a ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

 

KEDD

 

ELŐTERJESZTŐ

JAVASLAT

Lázár János

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/17779

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

 

 

szövege: PDF

Uniós napirendi pont!

 

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17993

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről.

 

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17778

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról.

 

 

 

 

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

T/17996

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula, Németh Szilárd István

KDNP: Hollik István

H/17788

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről.

 

szövege: PDF

Fidesz: Gulyás Gergely, Répássy Róbert

T/18003

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/17784

A Wacław Fełczak Alapítványról.

szövege: PDF

Fidesz: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

T/18005

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Selmeczi Gabriella, Horváth László

T/16168

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.

 

szövege: PDF

Lázár János

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/17999

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról.

 

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17782

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17991

Az uniós vámjog végrehajtásáról.

szövege: PDF

Uniós napirendi pont!

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17994

Az adózás rendjéről.

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17995

Az adóigazgatási rendtartásról.

szövege: PDF

Nemzetiségi napirendi pont!

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/17998

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Fidesz: Varga Mihály, Cseresnyés Péter

T/17776

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról

 

szövege: PDF

KDNP: Soltész Miklós, Hollik István, Szászfalvi László

Fidesz: Balog Zoltán, Bóna Zoltán

T/17957

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról.

 

 

szövege: PDF

Fidesz: Varga Mihály, Tuzson Bence

T/18006

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény módosításáról.

 

szövege: PDF

Fidesz:Tiba István

T/18007

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról.

 

szövege: PDF

Fidesz:Gulyás Gergely, Répássy Róbert, Bartos Mónika, Galambos Dénes

T/18008

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról.

 

szövege: PDF

Fidesz: Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László

T/18009

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról.

 

szövege: PDF

Fidesz: Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László

T/18010

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Költségvetési bizottság

T/15813

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

 

szövege: PDF

Költségvetési bizottság

T/17872

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről.

szövege: PDF

 

Tárgysorozatba-vételi kérelmek, - döntés.

 

ELŐTERJESZTŐ

JAVASLAT

Független:  Kónya Péter

H/17747

Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról.

szövege: PDF

MSZP: Mesterházy Attila, Szakács László

T/17956

A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról.

 

 

 

szövege: PDF

MSZP: Tóth Bertalan, Bárándy Gergely

H/17684

A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről.

 

szövege: PDF

Jobbik-MSZP-LMP

H/17595

A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról.

szövege: PDF

LMP: Schmuck Erzsébet

T/17683

Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról.

 

szövege: PDF

 

Általános viták a lezárásig.

 

ELŐTERJESZTŐ

JAVASLAT

Lázár János

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/18320

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról.

 

szövege: PDF

Fidesz: Lázár János, Kósa Lajos

T/18307

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter

T/18313

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Győrffy Balázs, Font Sándor

T/18099

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/18317

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Fidesz: Selmeczi Gabriella

T/18275

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről.

 

szövege: PDF

Trócsányi László

 igazságügyi miniszter

T/18301

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

 

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

T/18298

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

 

 

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

T/18316

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

T/18310

A váltójogi szabályokról.

szövege: PDF

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

T/18315

Az üzleti titok védelméről.

szövege: PDF

Uniós napirendi pont!

 

SZERDA

 

ELŐTERJESZTŐ

JAVASLAT

Fidesz:  Becsó Zsolt

H/18302

A hazatérés falvairól.

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

T/18308

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

T/18305

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

 

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

T/18311

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

szövege: PDF

Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter

T/18318

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

T/18309

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.

 

szövege: PDF

 

CSÜTÖRTÖK

 

ELŐTERJESZTŐ

JAVASLAT

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18312

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

T/18306

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

 

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18304

Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

 

 

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18299

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

 

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18300

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről.

 

 

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18303

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

 

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18319

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

T/18314

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

Jobbik: Dóra Dóra 

KDNP: Földi László

LMP: Ikotity István  Fidesz: Nyitrai Zsolt

H/18211

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról.

 

szövege: PDF

 
 
Ragaszkodva a „szolid” hagyományokhoz, hatalomról és tengernyi pénz sorsáról elmélkednek.
Bartha Szabó József
  • Videó mint politikai csapásmérés
    Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
  • Elszállt egy hajó a szélben
    Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
MTI Hírfelhasználó