Röpködtek a milliárdok!
Sok száz oldalnyi javaslatot lapozgatva tengernyi pénz sorsáról kellett dönteni. Harsogtak mellette és ellene. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal fogadták, s voltak akik el sem olvasták, az iránymutató emberükre figyelve nyomkodták az ”igen”, ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját.
2017. november 14. 17:21

Parlamentünk fő eseményét  - változatlanul - a törvényjavaslatok, határozatok  zárószavazásai jelentették. Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatók a legfrissebb döntések.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

A megállapodás céljai a következők: a felek közötti politikai párbeszéd számára megfelelő keret biztosítása, az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése, a felek közötti kereskedelem, valamint a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kibővítésének előmozdítása, valamint a gazdasági, társadalmi, kulturális, pénzügyi és monetáris együttműködés fejlesztése.

Libanonnal az Európai Unió 2002-ben kötött társulási megállapodást, ami 2006. április 1-jén lépett hatályba. A közel-keleti térség egyik legfejlettebb plurális politikai rendszerét működtető Libanont, amelynek stabilitása kulcsfontosságú a régió biztonsága szempontjából is, az EU sokoldalú támogatásban részesíti, különösen az emberi jogok érvényesülése, a kormányzati hatékonyság javítása, az oktatás és a belbiztonság területén. A kétoldalú kapcsolat jogalapját képező társulási megállapodást kiegészíti az európai szomszédságpolitikai cselekvési terv, valamint a közeljövőben elfogadásra kerülő partnerségi prioritások. Az Európai Unióból érkező támogatás elsődleges forrása az Európai Szomszédságpolitikai Eszköz. Libanon a térség menekültválság által leginkább érintett országaként is jelentős támogatásban részesül. Az Európai Unió Libanon legjelentősebb kereskedelmi partnere is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom 2015-ben 6,9 milliárd euró volt, ami Libanon külkereskedelmének  Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot  181 ”igennel”, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta. elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        104

KDNP:         17

MSZP:         26

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     6

- 0 -

 

 

- 0 -

 

 

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről.

Az Egyezmény törvényi kihirdetéséről rendelkezik. Célja, hogy figyelembe vegye a nemzetközi kereskedelem képviselőinek és más érdekelt köröknek kifejezett kívánságait az áruk ideiglenes behozatali eljárásban való behozatalának megkönnyítését illetően. Az áruk ideiglenes behozatali eljárásban való behozatalára vonatkozó közös eljárási szabályok megalkotása lényeges előnyökkel jár a nemzetközi kereskedelmi és kulturális tevékenység számára, és magasabb fokú összhangot és egységet eredményez a Szerződő Felek vámrendszereiben. Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.  

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot  184 ”igennel”, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

MSZP:         26

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     6

- 0 -

 

 

- 0 -

 

 

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Mansziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról.

Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat nemzetközi kötelezettségvállalásunk teljesítése céljából jogszabályi deregulációt, illetve egyoldalú jognyilatkozat-kihirdetést tartalmaz. Két fejezetből áll. Az első fejezetben foglaltak a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben, az úgynevezett megtakarítási irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások deregulációját célozzák. A második fejezetében foglalt egyoldalú nyilatkozat megtétele az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv, amely Magyarországon kihirdetve a 2014. évi XLII. törvény, a továbbiakban adóügyi jogsegélyegyezmény 6. cikkének korábbi alkalmazhatóságát célozza. Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.  

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot  178  ”igennel”,  5 ”tartózkodás” kíséretében                  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:       106

KDNP:        17

MSZP:        26

Jobbik:        23

Független:    6

- 0 -

LMP: 5

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

Célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatok, információk felhasználásával egy integrált működtetési rendszer jöjjön létre. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelkezésre a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladataihoz.Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot  153  ”igennel”,  31 ”tartózkodás”  kíséretében                  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:      107 

KDNP:       17

Jobbik:       23

LMP:           5

Független:   1 – Kész Zoltán

- 0 -

MSZP:      26

Független:  5

 

 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

A javaslat rögzíti: a pártlistát állító párt köteles a kincstárnak visszafizetni a kapott támogatást, ha a pártlista az országgyűlési képviselők általános választásán a választási eljárásról szóló törvény alapján kiesik, vagy ha a párt az országos listára leadott érvényes szavazatok legalább 0,5%-át nem szerzi meg. A javaslat azt is biztosítja: amennyiben a párt országos listája nem szerzi meg az érvényes szavazatok legalább 0,5%-át és a párt nem fizeti vissza a kincstárnak a támogatást, az adóhatóság a párt vezető testületének bármely tagjától behajtja a követelést. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Gulyás Gergely, Répássy Róbert, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 182  ”igennel”,  2 ”nem” és  1 ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        109

KDNP:         16

MSZP:         27

Jobbik:         23

LMP:             4

Független:     3

KDNP:       1   - Dr. Latorcai János

Független:  1  -  Kész Zoltán

Független:  1  - Szelényi Zsuzsanna

 

 

A Wacław Fełczak Alapítványról.

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt a Wacław Felczak Alapítvány létrehozására. Célja a magyar és lengyel nemzet közötti barátság kulturális örökségének megőrzése, megismertetése és terjesztése, valamint nemzedékek közötti átörökítése érdekében olyan közfeladatot lát el, amely a magyar-lengyel fiatalok és szakemberek közötti kapcsolatépítést ösztönző tevékenységét pályázatok kiírásával, és programszervezéssel támogatja. A feladatok ellátásához és az Alapítvány működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a költségvetési törvény rendelkezik.Szövege: PDF.

Előterjesztő: Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula, Németh Szilárd István  (Fidesz), Hollik István, (KDNP).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 154  ”igennel”,  27 ”nem” és  5  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        109

KDNP:         17

Jobbik:         23

LMP:             5

MSZP:      26

Független:  1  - Kész Zoltán

Független:  5 

 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

Az olimpiai járadékra való jogosultság feltételeit a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény módosította azzal a kitétellel, hogy azt a 2012. január 1. után megindult olimpiai járadékkal kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni. Ez a rendelkezés hátrányosan érintett, illetve érinthet olyan sportolókat, fogyatékos sportolókat, akik 2012 előtt szereztek érmet, de elsősorban életkorukból adódóan még nem adták be az olimpiai járadék iránti igényt, a törvényjavaslat ezért rendezi az olimpiai járadék feltételeinek méltányos alkalmazását. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt,(Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 155 ”igennel”, 31 ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

 

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:       109

KDNP:        17

Jobbik:        23

LMP:            5

Független:    1 – Szabó Szabolcs

 

- 0 -

MSZP:      26

Független:  5 

 

 

 

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények a legvisszataszítóbb bűncselekmények közé tartoznak. Továbbra is kiemelt cél a gyermekek fokozott büntetőjogi védelme. A javaslat kimondja: ha a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt az elkövető tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, az elkövetőt végleges hatállyal el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.Szövege: PDF,

Előterjesztő: Répássy Róbert, Németh Szilárd István, Selmeczi Gabriella, Horváth László, (Fidesz)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 182 ”igennel”,  3 ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

MSZP:         27

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     3 

 

- 0 -

Független:  3 

 

 

Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról.

A Javaslat célja, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, mint köztestület számára új közfeladat kerüljön meghatározásra. Erről kizárólag törvény rendelkezhet, a részletes szabályok meghatározása kormányrendeletben történik. A Magyar Építészeti Múzeum és az azzal egyesített kulturális örökségvédelmi tudományos gyűjtemények továbbra is állami tulajdonban maradnak, és a Magyar Művészeti Akadémia a vagyonkezelői, fenntartói feladatokat látja el.Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 147  ”igennel”, 38 ”nem” kíséretében  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

Jobbik:         23

MSZP:         27

LMP:             4

Független:     6

- 0 -

 

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

A javaslat félreérthetetlenül leszögezi:

1. E törvényt kell alkalmazni az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság által megállapított, nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtása során.

(2) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni arra a végrehajtásra, amelyet az általános közigazgatási rendtartás alapján az állami adó- és vámhatóság foganatosít.

(3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azon köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtása során, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el.Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 125  ”igennel”, 30 ”nem” és  30  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        108

KDNP:         17

 

MSZP:         27

Független:     3

Jobbik:       23

LMP:            5

Független:    2

 

 

Az uniós vámjog végrehajtásáról. 

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a vámbevételek biztosítása céljából, figyelembe véve az uniós vívmányokat, alkotja az Országgyűlés e törvényt.

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény tárgyi, területi és személyi hatályát meghatározó rendelkezés. A vámjogi szabályozás speciális abban a tekintetben, hogy a szabályozás jelentős részét a közvetlen hatállyal alkalmazandó uniós vámjogszabályok adják, amelyek nemzeti végrehajtását és a jogalkalmazást segítő értelmezését szolgálja a tagállamok nemzeti szabálya. A vámjogszabályok alkalmazásához szükséges meghatározni a nemzeti vámtörvényben bevezetett fogalom egységes értelmezését, így a jogszerű tevékenységi előéletnél vizsgált adószabályokat, a vámigazgatási eljárásokban a vámokkal együtt kiszabott egyéb terheket, a vámigazgatási bírság mértékének megállapításánál használt vámhiány fogalmát.

Az eljárási alapelvek meghatározzák a rendeltetésszerű joggyakorlás, a hivatalbóliság, a költséghatékonyság elvét. Meghatározásra kerül a vámhatóság azon kötelezettsége, hogy a vámigazgatási eljárásban biztosítania kell, hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője a jogairól és a kötelezettségeiről tudomást szerezzen, az ügyféli jogok gyakorlása biztosított legyen. Lefektetésre kerül a jóhiszemű eljárás elve is, illetve általános elvként kerül meghatározásra, hogy a rosszhiszeműség bizonyítása a vámhatóságot terheli.

Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 154  ”igennel”,  29  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        108

KDNP:         16

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     2

- 0 -

MSZP:         27

Független:     2

 

 

Az adózás rendjéről.

A koncepció szerint az újraszabályozás célja annak tükrözése, hogy az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt, segíti az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében, ugyanakkor ezt oly módon teszi, hogy a költségvetés bevételi érdekei nem sérülnek, minden kötelezett a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vegye ki részét a közteherviselésből. Ezen célkitűzésekre figyelemmel, többek között a bérszabályokat és az adózók számára nyújtott szolgáltatásokat is módosítja.

Az alapvető rendelkezések rögzítik a törvény alapelveit, hatályát, az adójogviszony alanyait, a hatásköri és illetékességi szabályokat, valamint az adóhatóság által nyújtott szolgáltatásokat és az adózót terhelő adókötelezettségeket. Ezek a szabályok meghatározzák a törvény általános kereteit, áthatják a részletszabályokat, adónemektől független, közös szabályok mentén határozza meg az adózási eljárás rendjét.  Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 124  ”igennel”,  31 ”nem” és 29 ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

 

MSZP:         27

Független:     4

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     1 – Szabó Szabolcs

 

 

Az adóigazgatási rendtartásról.

Az újraszabályozás célja:

- a lehetőségekhez mérten rövid, átlátható, közérthető és könnyen követhető szabályozási környezet megteremtése,

- az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése,

- az önkéntes jogkövetők intézményesített támogatása kötelezettségeik teljesítésében,

- az eljárási határidők és a jogorvoslati rend felülvizsgálatával olyan eljárások kialakítása, melyek ésszerű időn belül lezárhatóak, 

- az adóhatóság rendelkezésére álló információk, adatok hatékonyabb felhasználásával az adózókkal való személyes kapcsolatfelvétel esetköreinek szűkítése,

- az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése, az adókötelezettségeik teljesítésének megkönnyítése. Szövege: PDF.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123  ”igennel”,  30 ”nem” és 30  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

 

MSZP:         27

Független:     3

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     2

 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról.

Indoklása szerint szükségessé vált az adóigazgatási eljárás szabályait tartalmazó, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény teljes körű újraszabályozása, melynek eredményeként készült el az adóigazgatási rendtartásról, valamint az új adózás rendjéről szóló törvény tervezete. 2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános közigazgatási végrehajtó szolgálatként jár el, melyhez kapcsolódóan önálló közigazgatási végrehajtási törvény készül, mely a hatályos adózás rendjéről szóló törvényből kikerülő végrehajtási szabályokat is tartalmazza. Az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggésben felül kellett vizsgálni valamennyi kapcsolódó jogszabályt a jogrendszer koherenciájának biztosítása érdekében. Jelen törvényjavaslat a kapcsolódó törvénymódosításokat, valamint a belső és külső jogharmonizáció miatt szükséges módosításokat tartalmazza.Szövege: PDF.     A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Előterjesztő: kormány, - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146  ”igennel”,  29 ”nem” és 9  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         16

Jobbik:         23

MSZP:         27

Független:     2

LMP:             5

Független:     4

 

 

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 2016. november 24-én megállapodtak a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emeléséről, valamint a munkáltatói bérterhek csökkentéséről. A megállapodásnak megfelelően a makrogazdasági feltételek kedvező alakulására tekintettel a törvényjavaslat a szociális hozzájárulási adó kulcsának a korábbi 20 százalékra történő csökkentése helyett 19,5 százalékra történő mérséklését kezdeményezi 2018. január 1-jétől. E kulcs csökkentésével párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra. A javaslat tartalmazza továbbá a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével összefüggésben a személyi jövedelemadó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak pontosítását. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Varga Mihály, Cseresnyés Péter, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 155  ”igennel”, 27 ”nem” kíséretében  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     4

MSZP:         27

Független:     2

- 0 -

 

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról.

A javaslat szerint Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás alapján a Magyarországi Református Egyház településenként megismerheti a javára felajánlást tett magánszemélyek számát, - amennyiben a javára felajánlást tett magánszemély ehhez hozzájárul, ezen magánszemély nevét és lakcímét is megismerje, továbbá a javára rendelkező magánszemély a nyilatkozatát több évre, vagy határozatlan időre tegye meg. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Soltész Miklós, Hollik István, Szászfalvi László, (KDNP), Balog Zoltán, Bóna Zoltán, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 130 ”igennel”, 2 ”nem” és 51  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

LMP:             5

Független:     1 – Kész Zoltán

Független:  2

MSZP:         25

Jobbik:         23

Független:     3

 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény módosításáról.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényjelenleg is lehetővé teszi fejlesztési adókedvezmény igénybevételét számos jogcímen. A fejlesztési adókedvezményben részesíthető beruházásokhoz EKD támogatást is lehet igényelni, és így a közvetett és közvetlen támogatás együttesen fejti ki ösztönző hatását. Az EKD támogatás szabályozásának 2017. május 30-tól hatályos változása értelmében EKD támogatás igényelhető termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházás esetén is. A fejlesztési adókedvezmény azonban e típusú beruházásokhoz jelenleg nem igényelhető. A javaslat célja mindezekre tekintettel a szabályozás olyan módon történő módosítása, hogy az említett jogcímeken megvalósuló beruházásokhoz mindkét támogatási forma elérhető legyen. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Varga Mihály, Tuzson Bence, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 126 ”igennel”, 33 ”nem” és 25  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

Független:     3

MSZP:         27

LMP:             5

Független:     1 – Kónya Péter

 

Jobbik:         23

Független:     3

 

 

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról.

A sport és a sportolás, a rendszeres sporttevékenység kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzésben. A sporttevékenység és az utánpótlás-sport szervezésében ugyanakkor nemcsak a különféle állami szervek, hanem a sportvállalkozások is részt vesznek, amellett, hogy gazdasági tevékenységet végezve a különféle anyagi adójogi normák alanyai is egyben. A sportvállalkozások sporttevékenységgel összefüggő feladataira tekintettel, működésük segítése érdekében indokolt számukra kedvezmények biztosítása az egyes adónemek tekintetében. Ezért a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat különféle kedvezményeket tartalmazó rendelkezéseket iktat be a helyi adókról, a társasági és osztalékadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, valamint az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvényekbe.  Szövege: PDF.

Előterjesztő: Tiba István, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 124 ”igennel”, 59 ”nem” kíséretében  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         17

 

 

MSZP:         25

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     6

- 0 -

 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról.

A javaslat kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal, továbbá pontosítja a kisvállalati adóra áttérő vállalkozások veszteségelhatárolásának szabályait.Szövege: PDF

Előterjesztő: Gulyás Gergely, Répássy Róbert, Bartos Mónika, Galambos Dénes,(Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146 ”igennel”, 5 ”nem” és 32  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

Jobbik:         23

LMP:  5

MSZP:         27

Független:     5

 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugróan magas munkaerőszükségletének minél rugalmasabb és teljesebb kielégítését szolgálja az egyszerűsített foglalkoztatás továbbfejlesztésével a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tapasztalatai alapján.Szövege: PDF.

Előterjesztő: Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot  183 ”igennel”, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

MSZP:         26

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     6

- 0 -

 

 

- 0 -

 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  módosítására vonatkozó törvényjavaslat célja, hogy megteremtse az összhangot a földforgalmi törvény szabályaival, és enyhítse a termőföldszerzés illetékmentességére vonatkozó szigorú szabályokat.Szövege: PDF.

Előterjesztő: Győrffy Balázs, Jakab István, Vécsey László, (Fidesz).

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123 ”igennel”, 5 ”nem” és 56  ”tartózkodás” kíséretében elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

 

LMP:  5

MSZP:         27

Jobbik:         23

Független:     6

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

A beszámolót kísérő kérelem lényege: az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi költségvetésének végrehajtását 33 372,1 millió M Ft, azaz harminchárommilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 29 300,5 M Ft, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázmillió-ötszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Költségvetési bizottság.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123 ”igennel”, 61 ”nem” kíséretében  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        106

KDNP:         17

 

 

MSZP:         27

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     6

- 0 -

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről.

A kérelem lényege: az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió

forintban,

b) bevételi főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió

forintban hagyja jóvá. Szövege: PDF.

Előterjesztő: Költségvetési bizottság.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 124 ”igennel”, 60 ”nem és 1 tartózkodás” kíséretében  elfogadta.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz:        107

KDNP:         16

Független:      1  -  Fodor Gábor

 

MSZP:         27

Jobbik:         23

LMP:             5

Független:     5

KDNP: 1  - Harrach Péter       

 

 

HATÁROZAT

 

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről.

 

 2017. májusában derült fény az elmúlt évek egyik legjelentősebb bűnszervezetben elkövetett csalássorozatára, amelynek közvetlen károsultja közel 1000 fiatal munkavállaló  is. A fiatalok számos vállalatnál végeztek diákmunkát a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt.

által szervezett hálózaton keresztül. Czeglédy Csaba és az általa vezetett cégháló azonban többhavi jövedelmüket nem fizette ki. A megalapozott gyanú szerint éveken át, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással károsították meg a magyar államot is.

Az ügyészség szerint Czeglédy Csaba társaival együtt többszintű céghálót működtetett, hogy így kerüljék el a közterhek megfizetését. Az általa vezetett Human Operator Zrt. köré szerveződő, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat 2013 és 2016 között – a megalapozott gyanú szerint – mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek: 1,7 milliárd áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.

Az Országgyűlés - tekintettel a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó mintegy ezer fiatal munkavállalóra, akiket Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és társai tudatosan megkárosítottak – felkéri a kormányt, hogy tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében.

Az Országgyűlés felkéri azokat a munkáltatókat is, amelyek a Czeglédy Csaba által vezetett céghálón keresztül foglalkoztatták a megkárosított fiatal munkavállalókat, hogy a lehető legszélesebb körben működjenek együtt a megkárosítottak részére járó tagi jövedelem mértékének meghatározása érdekében a fiatalok jogi képviselőivel és a kormánnyal annak érdekében, hogy a kárrendezés kifizetése mielőbb lehetségessé váljon.

Az Országgyűlés indokoltnak látja annak vizsgálatát is, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt- e köze azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.  Szövege: PDF.

Előterjesztő: Gulyás Gergely, Bóna Zoltán, Hende Csaba, Budai Gyula, Németh Szilárd István,  (Fidesz), Hollik István, (KDNP) .

***

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 148 ”igennel”3 tartózkodás kíséretében  elfogadta.

Az MSZP és az LMP távol tartotta magát a szavazástól.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

Fidesz: 108

KDNP: 17

Jobbik: 23

- 0 -

Független:  3 - Kész Zoltán, Kónya Péter,  Szelényi Zsuzsanna


Bartha Szabó József
 • "...a gyanúsítottat agyonlőtték"
  Jött arra valaki, gyanúsnak találták, és lelőtték. Lehet, hogy háromgyerekes, a családjáról példamutatóan gondoskodó, kollégáival kedves agysebész volt az illető, de rosszkor jött rossz helyre: a rendőrök „gyanúsítottnak” minősítették, és ártalmatlanították.
 • Politikai stabilitás mint érték
  Az SZDSZ is megtorpedózta az 1996-os világkiállítást. A szélsőséges párt akkor bebizonyítatta, hogy komoly tényező az országban, nagy kárt tud okozni neki.
 • Csak magára számíthat a magyarság
  Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára szerint a magyar vezetőknek tisztában kell lenniük a magyar történelmi fejlődésből adódó sajátságokkal és a néplélekkel, hiszen utóbbiak behatárolják, hogy milyen döntések és stratégiák lehetnek sikeresek hazánkban.
 • Bayer Zsolt: Brexit
  Bár a hazai ellenzéki „újságok” szerdán még arról deliráltak, hogy „zárul az olló” a konzervatívok és a munkáspártiak között, csütörtök este Johnsonék kiütéses győzelmet arattak.
 • Tiszta viszonyok jöhetnek jövőre a hazai egészségügyben
  Júliustól átlátható és biztonságos rendszerre áll át a társadalombiztosítás, ezentúl nem veheti senki ingyenesen igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat anélkül, hogy ne lenne meg hozzá a jogosultsága – mondta lapunknak az adóügyi államtitkár a héten megszavazott új társadalombiztosítási járuléktörvény kapcsán.
MTI Hírfelhasználó