II. Kormány a vártán..!
Harcos tavasz után, az esztendő második felében, semmivel sem csendesebben, 74 törvényjavaslatát fogadta el a Tisztelt Ház.
2018. január 4. 11:08

Mozgalmas évet zárt a parlamentben is a kormány. Éves összesítésben, több évre visszatekintve is, fölöttébb elégedett lehet, lévén az Országgyűlés által elfogadott és kihirdetett 208 törvényjavaslatból 165, az ellenzék összes csörgése, zörgése, zajongása ellenére,  ”egy az egyben” szentesítette az akaratát.

Ezer oldalt messze meghaladóan áradtak, szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni. Tán ezért is meglepő, hogy nem kevés (!) javaslatot az ellenzéki oldalon is, hol egységesen, hol különváltan támogattak.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva a javaslatok ”szövegeire”  eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre,  vagy  feledésre méltó új törvények, törvénymódosítások.

 

MINISZTERELNÖKSÉG

 

TÖRVÉNYEK

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CXCV. törvény

szövege: PDF

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról.

120

55

2

2017. évi CLXXXVI. törvény

szövege: PDF

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról.

119

26

8

2017. évi CLXXXI. törvény

szövege: PDF

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

118

28

25

2017. évi CLXVII. törvény

szövege: PDF

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

181

0

0

2017. évi CLXV. törvény

szövege: PDF

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról.

147

38

0

2017. évi CXL. törvény

szövege: PDF

 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

174

0

0

2017. évi CXXXIX. törvény

szövege: PDF

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

144

0

31

2017. évi CXXXVII. törvény

szövege: PDF

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról.

 

144

28

4

2017. évi CXXV. törvény

szövege: PDF

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról.

146

27

3

2017. évi CXXIV. törvény

szövege: PDF

 

 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

174

0

0

2017. évi CXXIII. törvény

szövege: PDF

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

112

23

29

2017. évi CX. törvény

szövege: PDF

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

162

0

0

2017. évi CV. törvény

szövege: PDF

 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról.

121

49

0

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2017. évi CLXXXIX. törvény

szövege: PDF

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

119

30

24

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

2017. évi CCV. törvény

 szövege: PDF

 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról.

119

53

6

2017. évi CXCVI. törvény

szövege: PDF

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

120

55

2

2017. évi CXXXI. törvény

szövege: PDF

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

113

30

26

 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

2017. évi CLXXVI. törvény

szövege: PDF

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

155

3

0

2017. évi CXIII. törvény

 

szövege: PDF

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

162

0

0

2017. évi CXI. Törvény

szövege: PDF

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

163

0

0

 

BELÜGYIMISZTÉRIUM

2017. évi CXLIII. törvény

szövege: PDF

Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról.

 

141

29

5

2017. évi CXILI. törvény

szövege: PDF

 

Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

174

0

0

2017. évi CXXXIV. törvény

szövege: PDF

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról.

117

58

0

2017. évi CXVII. törvény

szövege: PDF

Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

161

0

0

2017. évi CXVI. törvény

szövege: PDF

Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

162

0

0

2017. évi CXV. törvény

szövege: PDF

 

 

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

160

0

0

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2017. évi CCVIII. törvény

szövege: PDF

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

120

31

25

2017. évi CCIII. törvény

szövege: PDF

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról.

119

53

6

2017. évi CXCIX. törvény

szövege: PDF

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

119

28

30

2017. évi CXCIV. törvény

szövege: PDF

Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

145

6

25

2017. évi CLXXXII.  törvény

szövege: PDF

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

116

2

52

2017. évi CLXIV. törvény

szövege: PDF

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

153

0

31

2017. évi CXLII. törvény

szövege: PDF

 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

175

0

0

2017. évi CIX. Törvény

szövege: PDF

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

164

0

0

2017. évi CVIII. törvény

szövege: PDF

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

163

0

1

2017. évi CVII. Törvény

szövege: PDF

 

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetésér

158

0

6

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2017. évi CLXXXVIII. törvény

szövege: PDF

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

 

141

24

8

2017. évi CLXXX. törvény

szövege: PDF

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

137

27

7

2017. évi CLXXVIII. törvény

szövege: PDF

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról.

 

173

0

0

2017. évi CLXXV. törvény

szövege: PDF

 

 

Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről.

169

0

0

2017. évi CLXXIV. törvény

szövege: PDF

 

 Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

145

24

0

2017. évi CLXXII. törvény

szövege: PDF

 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről.

169

0

0

2017. évi CLXXI. törvény

szövege: PDF

 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

170

0

0

2017. évi CLXVI. törvény

szövege: PDF

Wacław Fełczak Alapítványról.

154

27

5

2017. évi CXXI. törvény

szövege: PDF

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

112

51

1

2017. évi CXIV. törvény

szövege: PDF

 

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

148

15

0

 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

2017. évi CXCVII. törvény

szövege: PDF

 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

119

28

30

2017. évi CLXXXV. törvény

szövege: PDF

A váltójogi szabályokról.

 

146

0

29

2017. évi CLXXIX. törvény

szövege: PDF

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

119

26

28

2017. évi CLXXIII. törvény

szövege: PDF

 

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

170

0

0

2017. évi CXLIV. törvény

szövege: PDF

 

 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról.

145

32

0

2017. évi CXXXVI. törvény

szövege: PDF

 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

119

31

27

2017. évi CXXX. törvény

szövege: PDF

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

112

28

27

2017. évi CXXIX. törvény

szövege: PDF

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

133

31

1

2017. évi CXXVIII. törvény

szövege: PDF

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

111

1

55

2017. évi CXXVII. törvény

szövege: PDF

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról.

118

31

1

2017. évi CXXVI. törvény

szövege: PDF

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

140

27

2

2017. évi CXX.. törvény

szövege: PDF

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról.

140

0

23

2017. évi CXIX. törvény

szövege: PDF

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

120

19

25

2017. évi CXVIII. törvény

szövege: PDF

 

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról.

117

0

46

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

 

 

2017. évi CXCVIII. törvény

szövege: PDF

 

Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról.

120

31

26

2017. évi CXCIII. törvény

szövege: PDF

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról.

177

0

0

2017. évi CXCII. törvény

szövege: PDF

 

 Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.

118

2

56

2017. évi CXCI. törvény

szövege: PDF

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról.

120

33

24

2017. évi CLXX. törvény

szövege: PDF

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (HTML) szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról.

116

54

0

2017. évi CLXIX. törvény

szövege: PDF

 

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről.

184

0

0

2017. évi CLXVIII. törvény

szövege: PDF

 

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról.

178

0

5

2017. évi CLIX. törvény

szövege: PDF

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról.

146

29

9

2017. évi CLIII. törvény

szövege: PDF

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

125

30

30

2017. évi CLII. törvény

szövege: PDF

Az uniós vámjog végrehajtásáról.

 

154

0

29

2017. évi CLI. törvény

szövege: PDF

Az adóigazgatási rendtartásról.

123

30

30

2017. évi CL. törvény

szövege: PDF

Az adózás rendjéről.

 

124

31

29

2017. évi CXLV. törvény

szövege: PDF

 

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

117

34

25

2017. évi CXII. törvény

szövege: PDF

 

 

Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről.

161

0

0


Bartha Szabó József
  • Polgárverés – 12 éve
    Azt sem sikerült kideríteni, hogy a brüsszeli bürokrácia miért hunyta be a szemét, amikor látta, hogy európai uniós polgárokat vernek véresre.
  • Antall József és Sargentini
    Amikor nagy a zűrzavar, a cosmos helyett chaos van, amikor a szervezetlen rotyogás uralkodik, nem árt, ha fogódzót keresünk.
MTI Hírfelhasználó