Boldoggá avatják a csángó vértanút
Szerzetesrend-alapítók, vértanú trappista szerzetesek neve mellett bukkant fel magyar név egy néhány napja közzétett szentszéki dekrétumban: Antal Veronikáé. A fiatalon erőszakos halált halt csángómagyar lányt szülőhelyén évtizedek óta a tisztesség szentjeként tisztelik, de most, vértanúságának szentszéki elismerésével hivatalosan is megnyílhat az út boldoggá avatása előtt.
2018. január 31. 17:52

Ferenc pápa január 27-én fogadta a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, Angelo Amato bíborost, akit meghatalmazott azon dekrétumok közzétételére, melyekben négy csoda, húsz vértanúság, valamint két Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel – adta hírül a Vatikáni Rádió magyar adása.

A kukoricaföld mártírja

Az egyik dekrétumnak érdemes különös figyelmet szentelnünk, mert ez áll benne: „Isten szolgálója, Antal Veronika ferences harmadrendi világi hívő vértanúságának elismerése. 1935. december 7-én született a moldvai Nisiporeştben (Románia) és 1958. augusztus 24-én halt meg az észak-csángóföldi Halasfalván (Hălăuceşti, Románia)”.

Az iszlám terroristák által lemészárolt tizenkilenc algériai vértanú elismerése mellett ő a huszadik mártír a szentszéki listán. A Vatikáni Rádió által a „kukoricaföld mártírjának” nevezett fiatal nőre sok tucatnyi késszúrással a testében, rózsafüzérébe kapaszkodva leltek rá falubélijei egy kút közelében, Botfalvánál, 1958-ban.

(Forrás: canonizari.ofmconv.ro)

Korán megtanult imádkozni

A moldvai minorita rend összeállítása szerint Antal Veronika 1935. december 7-én született a Botfalva (Botesti) községhez tartózó Nisiporeştiben, Észak-Moldvában. Szülei, György és Éva egyszerű, de istenfélő földműves emberek voltak. Három testvére mellett ő volt a legidősebb. A kis Veronika alig kezdett beszélni, édesanyja és nagymamája már korának megfelelő imádságokra tanította. Rokonai és ismerősei úgy vallottak később: Veronika kemény alkatú, kedves, intelligens és tisztelettudó gyermek, majd nő volt.

Miután elhatározta, hogy Istennek szenteli életét, kérte felvételét a faluban működő Assisi Szent Ferenc Missziós Nővéreinek Kongregációjába. A kommunista diktatúra azonban keresztülhúzta terveit, a szerzetesnővéreket elvitték a faluból, a rendházat pedig bezáratták.

Magánfogadalmat tett

Szíve szerinti hivatását szem előtt tartva, lelkiatyja, Donea Alajos tanácsára felvételét kérte Szent Ferenc Harmadrendjébe (Világi Harmad Rend, terciáriusok) és tisztasági magánfogadalmat tett. A szülői ház mellé kis cellát építtetett magának; hetente többször is nyolc kilométer távolságot tett meg a falubeliekkel, hogy a szentmisén részt vehessen.

A visszaemlékezések szerint Veronika mindenkinek megbocsájtott, a betegeket és az elmagányosodott időseket gyakran látogatta, a gyerekeket imádkozni tanította, dédelgette.

Antal Veronika (Forrás: canonizari.ofmconv.ro)

Huszonnyolc éves korában, augusztus huszonharmadikán este Halasfalvára ment ifjú barátnőivel, a másnapi bérmálási ünnep miatt. Másnap részt vett a szentmisén, de egy barátnője elmondása szerint szomorú volt – mintha előérzete lett volna a bekövetkező dolgokról.

Negyvenkét késszúrás

Mikor falubélijei később hazafelé indultak, Veronika még a vendéglátó családnál maradt egy kis időre. Megígérte barátnőinek, hogy nemsokára utoléri őket az úton. Mikor végül útra kelt, szaporán lépdelt és közben a rózsafüzért hangosan imádkozta.

A lány életének egy Mocanu Pavel nevű férfi vetett véget. A fiatalember Veronikát megállította útja közben, szemérmetlen dolgokról beszélt neki és testi kapcsolatra akarta rávenni. Veronika visszautasította, mire a férfi a kukoricamezőre hurcolta és erőszakoskodni kezdett, ám a fiatal nő teljes erejéből ellenállt. A férfi negyvenkét szúrással oltotta ki Veronika életét.

Érintetlenül halt meg

A mezei munkára siető falubéliek találtak rá másnap reggel: arccal a földre borulva feküdt, jobb kezében a rózsafüzérrel, testén egy kukoricaszárból font kereszttel, amit a gyilkos tett oda.

A rendőrség megérkezése után Veronika testét a szülői házba szállították, ahol az egyik vizsgáló orvos a visszaemlékezések szerint kijelentette: „Boldog az az asszony, aki világra hozott, mert tisztaságban jöttél a világra és szűzen is távozol a világból”.

1958. augusztus 27-én temették el szülőfalujában. Halála óta sokan látogatják a sírját, kérik a közbenjárását minden szükségben.

Antal Veronika sírja (Forrás: canonizari.ofmconv.ro)

Gyilkosát is meghallgatták az egyházi eljárásban

1980-ban Demeter Antal atya, a közeli falu plébánosa, a rokonoktól és a falubéliektől sok adatot összegyűjtött Veronikáról. Vallomást tettek az atyának olyanok is, akik Veronika közbenjárására meggyógyultak, vagy csodás segítségét megtapasztalták.

Veronika szentté avatási posztulátora, Patrascu Damián atya erőfeszítéseinek köszönhetően 2003. november 25-én a nisiporeşti templomban több ezer hívő jelenlétében hivatalosan is megkezdődött a boldoggá avatási per. A per során az egyház által kinevezett személyek eddig számos tanút meghallgattak, köztük a megtért gyilkost is.

A kihallgatások befejeztével az iratokat átadták a Szentté Avatási Kongregációnak, ezzel kezdetét vette azon folyamatnak egy újabb fázisa, amelynek eredménye lehet, hogy Veronikát hivatalosan is szentként tisztelje az egyház.

hirado.hu
  • Ha nincs gyermek, nincs jövő
    "Mi a saját gyermekeinkre szeretnénk hagyni az országot, nem pedig idegenekre, ezért ha van gyermek, akkor van jövő, ha nincs gyermek, nincs jövő se a családnak, se az országnak" - jelentette ki a közrádióban Orbán Viktor, hozzátéve, ez az első mondata a kormányprogramnak 2010 óta, de már így volt 1998-ban is.
  • Az ország ellen dolgozó ügynökök
    Az elmúlt 15 évben egyebek mellett a genderideológia terjesztésével, a migráció ideológiai megalapozásával, majd a tömeges illegális bevándorlási hullám elindításával próbáltak bomlasztani Európát az ellenérdekelt nagyhatalmak.
  • Egy kinevezés biztonsági kockázatai
    Elborzasztó módon a kinevezések feltétele a gyenge politikai képességből fakadó másodlagos értékrend követése. Ha valaki lelkesen támogatja az illegális migrációt, és a gender- valamint az LMBTQ-őrültséget, máris számíthat jelentős beosztásra.
MTI Hírfelhasználó