Május elején lezárulnak a jogi viták
Tegnap lezárult azoknak a fellebbezéseknek az elbírálása, amelyeket pártok és magánszemélyek nyújtottak be a 106 egyéni választókerület eredménye ellen. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke, Patyi András a Magyar Időknek elmondta: a 93 listás hely ügyében is hamarosan dönt az NVB, majd pedig az eredmény jogerőre emelkedését követően, várhatóan május elején a képviselők megkaphatják megbízólevelüket. Ezután megtarthatják az új parlament alakuló ülését.
2018. április 21. 10:44

– A pártlistákon szereplő 93 új országgyűlési képviselőnek a szabály szerint ön adhatja át a megbízólevelet. Az esemény jelentőségét már az is jelzi, hogy a rendezvényt négy évvel ezelőtt a Parlament kupolacsarnokában tartották meg. Mire jogosítja fel a megválasztott közéleti embereket a megbízólevél?

– A dokumentum jelentősége nagy. A megbízólevél közokirat, s azt tanúsítja, hogy valaki országgyűlési képviselő lett. Képviselőnek pedig attól az időponttól tekinthető bármelyik politikus, hogy a megválasztásáról szóló bizottsági határozat jogerőssé vált. Jelenleg tehát, amikor még jogerős eredmény nincs, a 106 egyéni és a 93 listás induló csak jelöltnek minősül a szabályok szerint. A megbízóleveleket egyébként az egyéni képviselők választókerületük bizottsági elnökétől kapják meg, én pedig a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként a listán mandátumot szerző képviselőknek adom át az iratot.

 

Bizonyítékok is kellenek az újraszámolási kérelmekhez

– Mindig vannak, akik később veszik át a megbízólevelüket vagy egyenesen lemondanak róla. Hogyan zajlik le ez a folyamat?

– Senki sem kötelezhető arra, hogy képviselőjelölt vagy országgyűlési képviselő legyen, mint ahogy annak sincs akadálya, hogy valaki később vegye át a megbízólevelét. Pozíciójáról a jelölt a szavazás megkezdéséig mondhat le, a megválasztott képviselő pedig a megbízólevél átvétele után, a parlament elnökénél teheti meg. Ennek az az oka, hogy bár képviselővé akkor válik valaki, amikor a megválasztásáról szóló döntés jogerős lesz, de képviselői státusát csak a megbízólevéllel tudja igazolni. A visszavonuló képviselő pótlásáról egyébként az egyéni választókerületben időközi választáson gondoskodnak, listás mandátum esetén a házelnök jelzése alapján, az érintett párt kezdeményezésére az NVB határoz a megüresedő hely betöltéséről.

– A szabályok szerint a héten befejeződik az egyéni választókerületi eredményeket érintő fellebbezések tárgyalása, majd az NVB dönt az országos listák ügyében is. Hány kérelem érkezett a testülethez és milyen típusú beadványokkal találkoztak?

– Csaknem 180 fellebbezés futott be a 106 egyéni választókerület eredményét megállapító határozatok ellen. Sok a hasonló jellegű panasz, több esetben kérték a szavazatok újraszámolását. Tudni kell azonban, hogy a ­10 300 szavazókör eredményeit külön-külön nem lehet megtámadni, az ilyen helyi döntések csak az érintett egyéni választókerület határozatainak részeként kritizálhatók. Hangsúlyozom még, hogy minden kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kezdeményező személy vagy szervezet miért tartja jogsértőnek a döntést, s milyen bizonyítékokkal valószínűsíti, hogy hibáztak a választási szervek. Az összesen 199 parlamenti hely sorsát eldöntő végeredmény egyébként a bírói felülvizsgálati határidők letelte után, május elején válhat jogerőssé.

– Megítélése szerint kellően érvényesültek-e az április 8-i szavazáson a választójogi törvény alapelvei: a törvényesség kívánalma, a választás tisztaságának, nyilvánosságának követelménye?

– Az alapelvek és a konkrét, tételes szabályok is érvényesültek. A részvétel magas volt, a választási eljárásban több millió állampolgár szavazott Magyarországon vagy levélben, adott esetben külképviseleten. Amikor ilyen sok ember együttműködését kell megszervezni, előfordulhatnak szabálytalanságok. Ezeknek a vizsgálatára hivatottak a választási bizottságok és a bírósági jogorvoslati fórumok. A beadványok elbírálása folyamatos, a szükséges esetekben szankciót is alkalmaznak az illetékes szervezetek. Éppen a meghozott döntések a bizonyítékai annak, hogy a választási rendszer előírásai nemcsak papíron léteznek, hanem érvényesülnek a gyakorlatban is.

– Az NVB elmarasztalta a Nemzeti Választási Irodát amiatt, hogy a hivatalos honlapon egy ideig nem lehetett hozzájutni bizonyos adatokhoz. Érvényesült végül is a nyilvánosság?

– A honlap ki tudta szolgálni az alapvető tájékoztatási igényeket. A választás tisztaságát vagy a választási eredményt nem érinti, hogy például 1990-ig visszamenően a választási adatokat pár napig nem lehetett tanulmányozni. Igaz: az NVB megállapította, hogy néhány adat elérhetetlensége sértette a törvény rendelkezéseit, a választási iroda azonban már pótolta a ­hiányt. Hangsúlyozni kell, hogy nem a honlap alapján születnek az eredmények, hanem az eredmények jelennek meg a honlapon. Ha a honlap akadozik, annak semmi köze az eredményösszesítő rendszer működéséhez. Utóbbi érintetlen maradt, és magas színvonalon látta el a feladatát. Meggyőződésem, hogy a választási rendszer és eljárás egészében véve megfelelt a rendeltetésének.

magyaridok.hu
  • Deutsch kritizálni mert, most ki akarják zárni a néppártból
    Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójában kezdeményezés indult Deutsch Tamás kizárására a politikus egy friss nyilatkozata miatt. A Fidesz-alapító lapunknak az üggyel kapcsolatosan elmondta: az tökéletesen megmutatja, miért kell nemet mondani a brüsszeli jogállamisági mechanizmusra.
  • Állnak a végvárak
    Magyarország mindig keserves árát adta annak, ha elalélt a figyelme. A határon túli magyar sajtónak éppen ebben van óriási felelőssége: erősíteni az összetartozás-tudatot. Látjuk, milyen nemtelen támadásokat intéznek a határon túli liberális szócsövek akár Kolozsvárról, akár Pozsonyból a magyar kormány ellen.
  • A Nyugat politikai vaksága
    A tények nem számítanak, ahogy nem számítottak a holodomor idején sem. Ma politikai vakok vezetnek világtalanokat.
MTI Hírfelhasználó