Parlamenti csoda..!
Igazi ritkaság, sok esztendőre visszatekintve is, főleg választások után, midőn ég még a harci láz!
2018. június 16. 12:49

A hét második napján 12 (!) kormány által alkotott törvényjavaslat általános vitáját kezdte meg a Tisztelt Ház, és valójában majd mind a 12 félreérthetetlen biztatásban részesült az ellenzéki padsorokból is. Hogy aztán a végszavazásnál is megtörténik-e csoda, az a jövő titka…   

 

 

 

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF.)

MENCZER TAMÁS, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára,  előterjesztő: - A kormány a keleti nyitás politikájának jegyében törekszik a magyar-kínai kapcsolatrendszer sokoldalú fejlesztésére. Az aláírt nemzetközi szerződés a budapesti és pekingi ingatlanok kérdését, mindkét fél számára kölcsönösen előnyös módon rendezi.

HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz vezérszónoka: - Ez a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy Magyarország megvásárolja a pekingi magyar nagykövetségként használt, eddig bérelt épületet, Kína pedig megvásárolhatja a terézvárosi Benczúr utcában található nagykövetségi rezidencia szomszédságában álló, a kínai nagykövetség által már jelenleg is használt épületet.

MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik vezérszónoka: - Abszolút logikus és indokolt ez a javaslat, természetesen támogatni fogjuk!

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - A nemzetközi szerződés a budapesti és a pekingi ingatlanok kérdését összekötve mindkét fél számára kölcsönösen rendezi az érintett diplomáciai ingatlanok helyzetét, ezért a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja támogatja a javaslat elfogadását.

Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás, valamint annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről. (Szövege: PDF.)

MENCZER TAMÁS, Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára,  előterjesztő: - A megállapodást módosító jegyzőkönyv a vízummentes beutazás és tartózkodás napjainak számát 30 napról 90 napra emeli. Előírásokat tartalmaz az útlevelek érvényességi idejére vonatkozólag is, továbbá előírja a diplomáciai és konzuli képviseletek vagy a nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletek tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik számára, hogy az akkreditálásukhoz a beutazásukat megelőzően vízumot szerezzenek be a fogadó államtól.

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz vezérszónoka: - Az előttünk fekvő, a szerződő felek által 2018 februárjában aláírt jegyzőkönyv, úgy vélem, összhangban áll a kormányprogrammal, amely szerint  Magyarország külpolitikájának alapvető célja, hogy a magyar érdekek nemzetközi fórumokon és a kétoldalú kapcsolatokban történő következetes képviseletével elősegítse az ország nemzetközi súlyának növekedését.

MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik vezérszónoka: Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom: fogjuk támogatni ezt a javaslatot.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - :Üdvözöljük a magyar-kazah, elsősorban gazdasági, oktatási, kulturális és tudományos kapcsolatok erősítését és elmélyítését. Reméljük, hogy a magyar kormány számára sem a magyar-kazah rokoni szálak felkutatása a fontos Asztanában, hanem a magyar cégek számára kíván lehetőségeket teremteni.

Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről. (Szövege: PDF.)

MOSÓCZI LÁSZLÓ, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, előterjesztő: - Megteremti az európai uniós konformjogi hátteret a két ország közötti légi járatok indításához. Kiterjed a két ország közötti légi forgalomban a járatok üzemeltetésének szabályaira, a légügyi hatóságok együttműködésére, valamint a légi közlekedés biztonságát, azon belül a személyi és vagyonbiztonságot szolgáló intézkedések összehangolására. Elősegíti, hogy a légi szállítás hozzájáruljon a két ország gazdasági együttműködéséhez, a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez.

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja: - Egy olyan egyezményt hirdethet ki az Országgyűlés rövidesen, amely korszerűen és jól szabályozza a Szingapúrral fennálló légi közlekedési kapcsolatainkat.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik vezérszónoka: -A  Jobbik frakciója támogatja ezt az egyezményt, és reményünk van arra, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai ezen egyezmény segítségével is elmélyülnek, és ebből mindkét ország számára jelentős előnyök származnak.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Támogatjuk. a megállapodás megkötését, melynek révén az eddig kiaknázatlan együttműködési lehetőségek adódnak a közösségi közlekedés, a városfejlesztés, a digitalizáció, a vízgazdálkodás, a kereskedelemfejlesztés és a befektetésösztönzés területén is. A közvetlen légi járat jövőbeli elindítása remélhetőleg elősegíti az ezeken a területeken történő sikeres együttműködéseket is.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

MOSÓCZI LÁSZLÓ, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, előterjesztő: - A megállapodás célja, hogy olyan közös légteret hozzanak létre, amely a felek számára kölcsönös piacra jutást tesz lehetővé a légi közlekedési piac tekintetében A módosító jegyzőkönyv aláírásával, illetve kihirdetésével Horvátország is részesévé válik a megállapodásnak. 

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - A társulási megállapodás bizonyítja az Európai Unió elkötelezettségét aziránt, hogy a Moldovai Köztársasággal szorosan együttműködve továbbmélyítse a két fél közötti politikai társulást és gazdasági integrációt. Támogatjuk!

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik vezérszónoka: - A  Jobbik és én magam is úgy ítélem meg, nemcsak ezen egyezmény okán, hanem egyébként is Moldovával való kapcsolatunk mélyítése érdekében, hogy mindent el kell követni a magyar politikának ahhoz, hogy egy ilyen szépen fejlődő és az európai integrációt szorgalmazó ország vonatkozásában segítsük őket az útjukon.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Egyértelmű tőmondatunk: támogatjuk!

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött EuroMediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

MOSÓCZI LÁSZLÓ, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, előterjesztő: - Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Jordán Hásimita Királyság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodást 2010. december 15-én írták alá Brüsszelben. Magyarország A 2011. évi XII. törvény hirdette ki. A légi közlekedési megállapodáshoz Horvátország a 2016. május 3-án aláírt jegyzőkönyvvel csatlakozott. Tekintve, hogy a jegyzőkönyv szerves részét képezi a megállapodásnak, így a jegyzőkönyvet törvényben kell kihirdetni.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz a Fidesz vezérszónoka: - Az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti euromediterrán légi közlekedési megállapodás célja, hogy előmozdítsák a légi fuvarozók közötti tisztességes versenyen alapuló nemzetközi légi közlekedési rendszer létrehozását, a nemzetközi légi fuvarozási lehetőségek bővülését, hogy eleget tegyenek az utasok és a fuvaroztatók megfelelő légi közlekedési szolgáltatások iránti igényeinek. Továbbá az a szándék, hogy a nemzetközi légi fuvarozásban a legnagyobb fokú biztonságot és védelmet biztosítsák, valamint a szabályozási környezet konvergenciájának, a szabályozási együttműködésnek és a piacra jutás liberalizációjának elvein alapuló euromediterrán légtér ügyét előmozdítsák. Ennek a megállapodásnak válik részesévé Horvátország. Támogatjuk!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, a Jobbik vezérszónoka: - Alapvetően egy technikai jellegű javaslatról van szó, amely előttünk fekszik, és nyilván, ha a légi fuvarozásról, a légi közlekedésről beszélünk, a kormány képes arra a bravúrra, hogy eljusson innen egy huszárvágással a migrációig vagy akár az ott élő menekülteknek nevezett személyek helyzetéig. Önmagában az, hogy a jordán termékek kedvezményesen kerülhessenek uniós piacra, Aspirin a haldoklónak, tehát azt kell mondjam, ha ez az Unió megoldása, akkor mi nagyon-nagyon nagy bajban vagyunk….

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Egyértelmű: támogatjuk  a törvényjavaslat elfogadását!

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.   (Szövege: PDF,)

MOSÓCZI LÁSZLÓ, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, előterjesztő: - A módosítás tartalmazza a  megállapodás horvát nyelvű szövegének hitelességéről szóló rendelkezést, valamint a jegyzőkönyv jóváhagyásáról, hatálybalépéséről szóló rendelkezéseket. Tekintve, hogy szerves részét képezi a megállapodásnak, így a jegyzőkönyvet törvényben kell kihirdetni. Tisztelt kérem Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat elfogadását szíveskedjen támogatni!

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - Magyarország következetesen támogatja Grúzia európai és euroatlanti integrációs törekvéseit. A két ország között van közvetlen légi járat, Budapest-Kutaiszi útvonalon, ami szintén elősegíti a kapcsolatok, valamint a turizmus fejlődését. A megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírásával, illetve kihirdetésével Horvátország is részesévé válik a közös légtérre vonatkozó megállapodásnak. Kérem a Tisztelt Házat  támogassák a törvényjavaslatot.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik vezérszónoka: - Magyarország számára kedves országról van szó. Azt remélem, hogy az ilyen nemzetközi partnerségi viszonyokban egy esetleges jövőbeni, Európai Unióhoz való csatlakozás következtében Grúzia problémái is meg fognak szűnni. Támogatjuk a jegyzőkönyv ratifikációját.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Röviden és tömören: a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: - A megállapodás alapján létrejött társulás céljai a következők: egyrészt a politikai párbeszéd számára megfelelő keret kialakítása; Macedónia erőfeszítéseinek támogatása a gazdasági és nemzetközi együttműködés fejlesztése terén, különösen jogszabályainak az európai uniós jogszabályokhoz való közelítése révén; a harmonikus gazdasági kapcsolatok előmozdítása és majd egy szabadkereskedelmi terület fokozatos kiépítése, továbbá a regionális együttműködés támogatása. A most kihirdetendő megállapodás reményeink szerint elősegíti a Macedónia és az Európai Unió közötti kapcsolatok további fejlődését és az ország jövőbeli uniós csatlakozását, amelynek hazánk következetes és elkötelezett támogatója a Balkán egészének stabilizációja érdekében.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: -  Jelen szerződés célja, hogy olyan keretet alakítson ki az Európai Unió és Macedónia közötti politikai párbeszéd előmozdítása érdekében, amely révén lehetőség nyílik a kapcsolatok fejlesztésére, Macedónia gazdasági és nemzetközi együttműködése fejlesztése céljából tett erőfeszítéseinek támogatására, harmonikus gazdasági kapcsolatok előmozdítására és egy szabadkereskedelmi terület fokozatos kiépítésére. Magyarországnak egyértelműen érdeke, hogy segítse a Nyugat-Balkán, azon belül Macedónia mielőbbi európai integrációját.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, a Jobbik vezérszónoka: - Az előttünk fekvő egyezmény támogatása mellett szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy akkor van értelme a szélesebb értelemben vett Európa külső határai védelmének, ha belül nem okoznak párhuzamosan hatalmas károkat.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Magyarország nemzeti érdeke a térség stabilizációja és Macedónia mielőbbi euroatlanti integrációja. Ezért a Magyar Szocialista Párt támogatja Macedónia európai uniós és NATO-s integrációs törekvéseit, ennek megfelelően pedig a jelen törvényjavaslat elfogadását is.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó EuroMediterrán  megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: - A megállapodás céljai a következők: megfelelő keret kialakítása a politikai párbeszéd számára; az áruk, szolgáltatások és a tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése; a felek közötti kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlődésének előmozdítása; valamint a regionális együttműködés elősegítése a békés egymás mellett élés és a gazdasági és szociális stabilitás megszületése érdekében. A most kihirdetendő megállapodás reményeink szerint elősegíti az Egyiptom és az Európai Unió közötti kapcsolatok további fejlődését a nehézségek ellenére is, hiszen Egyiptom politikai, gazdasági és társadalmi stabilitása nemcsak regionális érdek, hanem Európa egészének az érdeke is.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - Érdekünk az, hogy Egyiptom külkapcsolatai, külgazdasági kapcsolatai kiegyenlítettek maradjanak, és ebben növekvő aránnyal vegyen részt az Európai Unió és annak tagállamai, köztük Magyarország is. Ennek a társulási euromediterrán megállapodásnak fontos célja lehet az is, hogy Egyiptom térségbeli stabilitását és térségbeli mértékadó szerepét tovább tudja erősíteni. A frakciónk támogatja!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, a Jobbik vezérszónoka: - Nem lehet kétséges, hogy támogatjuk az előttünk fekvő javaslatot. Vannak persze kétségeim a tekintetben, hogy a jelenlegi, néha elképesztő impotencia jeleit mutató Unió képes-e egy ilyen folyamat kivitelezéséhez egyáltalán hozzájárulni. De bízzunk abban, hogy ne rajtunk múljon!

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: Jelen törvényjavaslatban foglalt megállapodás célja a megfelelő keret kialakítása a politikai párbeszéd számára a felek közötti szoros politikai kapcsolatok fejlesztése céljából, az áruk, szolgáltatások és a tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése, párbeszéd és együttműködés révén a felek közötti kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlődésének előmozdítása, a regionális együttműködés elősegítése a békés egymás mellett élés és a gazdasági és szociális stabilitás megszilárdítása érdekében, az együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken…Mivel a Magyar Szocialista Párt maradéktalanul egyetért ezen célok teljesítésével, támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről. (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló kormányközi egyezmény keretében a magyar állam 30 fős ösztöndíjkeretet ajánlott fel magyarországi egyetemeken tanuló üzbég hallgatóknak. A megállapodás a demokráciaépítés és az emberi jogok terén is rögzíti az együttműködés kereteit, és lehetőséget teremt az illegális migrációval szembeni fellépésre, valamint kiterjed a kulturális és pénzügyi együttműködés, a technikai segítségnyújtás területére is.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - Nekünk különösen nem mellékes, ha egy dinamikusan fejlődő közép-ázsiai ország szorosabbá fűzi a viszonyát az Európai Unióval és annak tagállamaival. Az erősödő kereskedelmi kapcsolatok pedig bizonyára a jó viszony mélyítését fogják szolgálni, ezért a Fidesz frakciója támogatja a törvényjavaslatot.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik vezérszónoka: - Érzékeljük és látjuk, hogy Üzbegisztán mindent elkövet azért, hogy a nyugati világgal való kapcsolata erős legyen, és mind a kereskedelmi, mint a politikai kapcsolataiban egy elismert ország legyen. Már csak ennek okán is úgy ítéljük meg, hogy minden ilyen jellegű megállapodás és azok kiegészítése, valamint az EU és Üzbegisztán kapcsolatának fejlesztése a Magyar Köztársaság érdeke is. A Jobbik frakciója a szavazáson támogatni fogja ezt a kezdeményezést.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Ez egy rendkívül fontos megállapodás  A demokráciaépítés és az emberi jogok terén is rögzíti az együttműködés kereteit, valamint kiterjed a kulturális és pénzügyi együttműködés, valamint a technikai segítségnyújtás területére is. A Magyar Szocialista Párt egyetért e célok megvalósulásával, ezért támogatja az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat elfogadását.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: - A törvényjavaslat célja valóban egyrészről az Európai Közösség és tagállami, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetése. A megállapodás kilátásba helyezte a felek közötti partnerséget, megteremtette a politikai párbeszéd kereteit, és fontos előrelépést hozott a kereskedelem és az ágazati együttműködés területén, rögzítve a legnagyobb kedvezmény elvét, illetve a szabadkereskedelmi szintfelmérés lehetőségét. A kitűzések között szerepel továbbá az orosz gazdaság szerkezetátalakításának, a környezetvédelemnek és a harmonikus társadalmi fejlődésnek az elősegítése is.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - A világ ma jelentős átrendeződési folyamatban van. Ez a most zajló átrendeződés esélyt ad arra, hogy létrejöjjön az európai béke alapfeltétele, a stabil és kiegyensúlyozott kapcsolat Oroszország és az Európai Unió között, bár tudjuk azt, hogy jelenleg nehézségek és különböző szankciók sújtják ezt az együttműködési rendszert. De az Európai Közösségnek és az Orosz Föderációnak véleményünk szerint törekednie kell az együttműködésre, hogy kedvezőbb feltételeket teremthessenek az áruk és szolgáltatások és a tőke kereskedelmének. Ez Magyarországnak gazdasági érdeke is. Hazánk évek óta arra törekszik, hogy minél több országgal kiépítse a földgázszállítás útvonalait. A megállapodás biztosítja az együttműködés révén a felek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlődését és a békés egymás mellett élés lehetőségét. Ennek tudatában frakciónk támogatja a törvényjavaslatot.

DR. APÁTI ISTVÁN, a Jobbik vezérszónoka: - Mint bizonyára mindenki tudja, Horvátország 2013-ban vált az Európai Unió tagjává, s a csatlakozási okmányban szerepelt, hogy valamennyi, az EU és tagállamai által kötött nemzetközi szerződéshez jegyzőkönyv révén csatlakozhat. A jegyzőkönyv 2016. április 1-jén lépett hatályba. Eredeti célja a politikai párbeszéd előmozdítása volt, a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok élénkítése, egyfajta gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés is. Azonban itt ki kell térni az EU és Oroszország viszonylatában fennálló szankciós politikára is, amely nemcsak az EU-ból Oroszországba irányuló exportot érinti, hanem egyébként hazánkat is igen súlyosan és érzékenyen. Utóbbi esetében a szankciók bevezetésétől a 2016. év végéig 15 százalékos kiesést, magyar viszonylatban 10 százalékos kiesést láthatunk, ez hazánk vonatkozásában bő egymilliárd eurós kiesést jelent.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - A megállapodás célja különösen a kereskedelem és a beruházások, ezen belül a szállítási szolgáltatások kereskedelmének előmozdítása, valamint keretet hoz létre átfogó gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés megteremtésére. A Horvát Köztársaság jegyzőkönyv útján csatlakozik az Európai Unió és tagállamai által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodáshoz. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: - Magyarország és Mongólia viszonyrendszerének szerződéses alapjai szilárdak, a felmerülő ügyek intézésére a hatályban lévő nemzetközi egyezmények és a kétoldalú szerződéseink megfelelő hátteret biztosítanak. Az EU-mongol kapcsolatok fejlesztése összhangban áll a magyar kormány keleti nyitást szorgalmazó külpolitikai szándékaival és érdekeivel is és üdvözli a Horvát Köztársaság csatlakozási szándékát.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - Az Európai Unió tagállamai és a Horvát Köztársaság csatlakozásával kapcsolatos jegyzőkönyv kihirdetéséről beszélünk, de ezzel a törvényjavaslattal tudjuk segíteni azt is, hogy Magyarország minél nagyobb részese lehessen az Európai Unió, annak tagállamai és Mongólia közötti kapcsolatrendszernek, ezért a frakciónk támogatja a törvényjavaslatot.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik vezérszónoka: - Az ilyen jellegű megállapodások erősítik a belső-ázsiai országok, valamint a nyugati világ kapcsolatát, amelyben az EU kohéziós erőt képez. A Jobbik frakciója üdvözli az ilyen jellegű megállapodásokat, és természetesen támogatja a jóváhagyását.

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - A keretmegállapodás tartalmazza az emberi jogokra, a Nemzetközi Büntetőbíróságra, a tömegpusztító fegyverekre, a kézi- és könnyűfegyverekre és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós sztenderd politikai záradékokat, továbbá végrehajtja az adózással és a migrációval kapcsolatos uniós szakpolitikákat. Alapot nyújt az Európai Unió és tagállamai Mongóliával folytatott hatékonyabb együttműködésére fejlesztési, kereskedelmi, gazdasági és igazságügyi területen. Olyan területeket ölel fel, mint az egészségügy, környezetvédelem, éghajlatváltozás, energiaügy, oktatás, kultúra, munkaügy, foglalkoztatás és szociális kérdések, a tudomány és technológia, valamint a közlekedésügy. Kiterjed továbbá a jogi együttműködésre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja egyértelműen támogatja.

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.  (Szövege: PDF.)

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, Miniszterelnökség államtitkára, előterjesztő: - A megállapodás célja az Európai Unió és Chile között egy olyan politikai és gazdasági társulás létrehozása, amely a viszonosságon, a kölcsönös érdeken és a valamennyi alkalmazási területen fennálló kapcsolatok elmélyítésén alapul. Hozzájárul az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének könnyítéséhez, a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kibővítéséhez, valamint a gazdasági, társadalmi, kulturális, pénzügyi és monetáris együttműködés fejlesztéséhez. Úgyhogy a kormány részéről azt gondoljuk, hogy indokolt ennek a javaslatnak az elfogadása.

BALLA MIHÁLY, a Fidesz vezérszónoka: - Mexikó és Brazília után Chile a harmadik legnagyobb kereskedelemi partnerünk. Mindez azt mutatja, hogy a most beterjesztett törvényjavaslat az Európai Unió és Chile közötti társulási megállapodásról Magyarország és Európa érdekeit helyesen és időszerűen ismerte fel, és nekünk is használ, külpolitikai irányvonalunkba illeszkedik. Támogatjuk!

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, a Jobbik vezérszónoka: - Különösen fontosnak gondoljuk az agrárpolitika területén szereplő intézkedési terveket, a növényegészségügyi intézkedések támogatását, hiszen tudjuk azt, hogy több esetben Magyarország is importál növénytermékeket, gyümölcsöket Chiléből. Mindenképpen hangsúlyosnak látom azt, hogy a nemekkel kapcsolatos együttműködés megerősítéséről is szó van ebben a társulási megállapodásban, amely azért is fontos, hogy a nők könnyebben hozzáférjenek az alapvető jogaik teljes körű gyakorlásához, és erre a társulási megállapodás még további intézkedéseket tesz. A Jobbik képviselőcsoportja üdvözli ezt a megállapodást a Chilei Köztársasággal, és támogatni fogja!

DR. GURMAI ZITA, az MSZP vezérszónoka: - Az előterjesztés szerint a magyar érdekeltség szempontjából kiemelendő, hogy a latin-amerikai térségen belül Mexikó és Brazília után Chile a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnerünk. a Magyar Szocialista Párt támogatja a megállapodást, valamint a csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat elfogadását.

Bartha Szabó József
  • „Tudományos” látásmód
    Ilyen körülmények között lefordíthatjuk-e Lenint magyar pénzből angolra?
  • Eltüsszentett forradalom
    Tényleg feltámadt a baloldali ellenzék, legalábbis sok éves tespedését felszámolva mintegy varázsütésre in concreto a tettek mezejére lépett.
MTI Hírfelhasználó