Zengzetes találkozás!
KDNP: Mit tesz Magyarország az üldözött keresztények megsegítése érdekében? Jobbik: El a kezekkel a tudománytól! Gyurcsány: jobban tennék, ha csendben maradnának! LMP: Elmaradt a cselekvés! MSZP: Más a Fidesz kommunikáció és más a magyar valóság! Párbeszéd: Tényleg? Fidesz: Költségvetés az Európai Unióban és Magyarországon!
2018. június 20. 00:04

Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel ”köszöntötték” a héten is   egymást.Kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni,  hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat - a hagyományokhoz híven - e héten is hangos  „észrevételek” kísérték.  Szerényen stilizálva,  egy-egy alkalommal  a ”szolidabb” zajokat, „beszólásokat” is jelezve, közvetítjük ”szózataikat”.

 

 

Mit tesz Magyarország az üldözött keresztények megsegítése érdekében?

DR. VEJKEY IMRE,  (KDNP): - Képviselőtársaim! Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk, hogy ha az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, akkor Isten tőle kéri számon az elveszett emberi életeket. Isten őrállókká rendelt bennünket, s mi megfújtuk a kürtöt. Rávilágítottunk arra, hogy a szélsőséges iszlám irányzatok térnyerése a világon mindenütt veszélyt jelent a keresztényekre. Jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ugyanis a világ 108 országában 215 millió ember szenvedi el az üldözés valamilyen formáját!

- Érdekes módon a magukat jogvédőnek álcázó szervezetek és a balliberális média képviselői valahogy nem tartják fontosnak, hogy a keresztényüldözésről beszámoljanak. Az elmúlt években elkövetett keresztényellenes támadások és terrorcselekmények nemcsak a vallásukat gyakorló, rendszeresen templomba járó embereket veszélyeztetik, de a keresztény többségű, keresztény kultúrájú és történelmű országok minden állampolgárát is. A szélsőségesek célja a keresztény kultúra és civilizáció eltörlése! Ennek része a keresztény kulturális örökség megsemmisítése, ugyanis a szélsőséges irányzatok célja az, hogy úgy a keresztény templomokat, mint a keresztény művészeti alkotásokat szisztematikusan megsemmisítsék, ahogyan azt sajnos az elmúlt évek közel-keleti példái során már láthattuk is.

- Hölgyeim és Uraim! Az Iszlám Állam nevű dzsihádista terrorszervezet azonban nemcsak a templomokat és a keresztény kultúrát pusztítja szisztematikusan, hanem magát a Krisztus-hívő embert is, és megpróbálja megfélemlíteni az egész zsidó-keresztény világot. Ezért a terrorszervezetek nemcsak Irakban és Szíriában végeztek szörnyű pusztítást, hanem jelen vannak Afrikában is, és közük van a nyugat-európai terrortámadásokhoz is, amelyek már napi szinten követelnek áldozatokat, számtalan felháborító, véres merénylet!

- Hölgyeim és Uraim! Az iszlám által elfoglalt területekről menekülniük kellett a keresztényeknek! Akik nem menekültek, azok vértanúk lettek, mert kegyetlenül lemészárolták őket saját otthonaikban, saját szülőföldjükön. A kivégzettek bűne mindössze annyi volt, hogy keresztények voltak, és nem tagadták meg keresztény hitüket. Az üldözött keresztények nem a jobb életszínvonal miatt útra kelő, illegális migránsok, hanem valóban menekültek, akiknek az élete veszélyben forog. Ők nem berúgták a kerítést, hanem bebocsátást kértek. Igazolni tudták személyazonosságukat, együttműködtek a hatóságokkal, és tiszteletben tartják a befogadók törvényeit. Legtöbbjük egyébként nem jött Európába, hanem szülőföldjéhez közeli országba menekült, s ott várta, ott várja, hogy a harcok véget érjenek, mert amint lehet, vissza akar térni saját falujába, saját szülőföldjére.

- 2016-ban a Magyar Országgyűlés ötpárti határozatot fogadott el a keresztényüldözés és a közel-keleti, valamint az afrikai népirtás elítéléséről, továbbá az üldözöttek támogatásáról. A határozatot követően egy hónap múlva a magyar kormány létrehozta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárságot, mely nemzetközi szinten is élen járó kezdeményezés. Az elmúlt években számos magas rangú, közel-keleti, keresztény egyházi vezető járt Budapestben. Ők abban kértek segítséget, hogy az otthon maradást, illetve a hazatérést, újjáépítést segítsük.

- Hölgyeim és Uraim! Ha az elüldözött keresztények nem térnek vissza hazájukba, akkor olyan helyen szűnhet meg a kereszténység jelenléte, ahol akár kétezer éve is már jelen van. Kérem, hallgassanak a szívükre, és személy szerint tegyenek meg mindent az üldözött keresztények érdekében, mint ahogyan azt Magyarország Kormánya is megteszi! (Taps a kormánypártok soraiban.) - Dr. Vadai Ágnes közbeszól.)

El a kezekkel a tudománytól!

GYÖNGYÖSI MÁRTON,  (Jobbik): - Képviselőtársaim! Közismert tény, hogy számarányát, összlakosságát tekintve Magyarország adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak, azonban az is elgondolkodtató, hogy mégis miért külföldön érvényesültek a tudósaink, miért ott teljesedtek ki, holott a tudást itt szerezték Magyarországon. A rendszerváltásig ráfoghattuk a kívülről ránk kényszerített totalitárius rendszerek ember- és tudományellenes politikájára és működésére azt, hogy ez így alakult, ez üldözte el a gondolkodóinkat, a tudósainkat, de 27 éve fölmerül a kérdés: mire tudjuk ráfogni azt, hogy ez a trend semmit nem változott? A képzett fiatalok, a tudósaink ezrei vándorolnak el a kis hazánkból! Változásokra van szükség Magyarországon kutatási és tudományos területen is, de a Fidesz, mint sok más területen, megint rossz irányból fogta meg ezt a kérdéskört akkor, amikor a 2019. évi költségvetési törvényt módosította és a Magyar Tudományos Akadémiának a pénzügyi autonómiáját kvázi megszüntette.

- Államtitkár Úr! Sok-sok negatív tapasztalattal rendelkezünk az elmúlt nyolc évből. Például akkor, amikor központosították a közoktatást és létrehozták a KLIK-et, ami egy teljes csőd; amikor a felsőoktatásban a kancelláriák intézményét létrehozták, és ezáltal kvázi politikai komisszárokat neveztek ki felsőoktatási intézmények élére; amikor egyetemek beszüntetéséről döntöttek itt; vagy amikor Pálinkás Józsefet most megpróbálják eltávolítani a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal éléről, csak azért, mert ezt a fajta ténykedést nem tudta kritika nélkül szemlélni. Éppen ezért nincs meg önökben a bizalom akkor, amikor a költségvetési törvény módosításával és a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvénymódosítással a Tudományos Akadémiának a pénzügyi autonómiáját próbálják megszüntetni.

- Államtitkár Úr! Alapvetően két független intézmény áll még ma Magyarországon, amely a NER-től független: a magyar bíróságok és a Magyar Tudományos Akadémia. Elvonják a közvetlen költségvetési támogatás feletti önálló rendelkezési jogot akkor, amikor az Innovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül juttatják el az állami támogatást, közel évi 40 milliárd forintot, de ha ehhez még hozzávesszük a felsőoktatási intézmények kutatásra és fejlesztésre jutó összegeit vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram éves finanszírozását, akkor ez közel 70 milliárd forintot tesz ki. És itt az ITM, egyfajta egységes koordinációra hivatkozva, semmiféle garanciát nem nyújt azért, hogy az intézethálózat fenntartását, a bér- és működési költségek meghatározását, a kutatási témák meghatározását, a pályázatok értékelését a Magyar Tudományos Akadémia önállóan tudja elvégezni. És az a módszer, ahogy ezt önök csinálják, az is egészen elképesztő: az, hogy egy ilyen változást, egy ilyen módosítást úgy küldenek el a Magyar Tudományos Akadémia Jogi és Igazgatási Főosztályára, hogy szerencsétleneknek 54 percük marad a véleményezésre.

- Államtitkár Úr! Ez a Magyar Tudományos Akadémia integritása, függetlensége ellen elkövetett merénylet! A független intézmény költségvetése átkerül az államhoz, ezáltal államosítják a Magyar Tudományos Akadémiát, ami a XX. századi diktatúrákra jellemző, a XX. századi diktatúrák tudomány- és kutatásellenes politikáját idézi. Ezt a hagyományt követik önök akkor, amikor ideológiák alá szeretnék a tudományt és a kutatást helyezni! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára):  - Képviselő Úr! Minden hiedelme ellenére alaptalanok azok a félelmek, amelyeket ön megfogalmazott, amelyeket az egységes innovációs stratégia megteremtését előkészítő intézkedéseknek, a tudomány függetlenségének lebontására tett kísérletnek lát. Kétségtelen, hogy a magyar tudományos élet szereplői megéltek már nem egy olyan történelmi helyzetet, amikor a hatalom célja valóban a függetlenség lebontása volt. De hasonlóan az 1950-es évekhez, gondolhatunk a 2002-2010-es időszakra, amikor a szocialista-liberális kormányzat tevékenykedett, 2005-ben ugyanis Kóka János gazdasági miniszter az alapkutatások felszámolását és a piaci profitot nem termelő kutatóintézetek - szó szerint idézem: - földdel egyenlővé tételét tűzte ki a zászlajára.

 -  Képviselő Úr! Annak, amit a kormányunk törvényjavaslat formájában most az Országgyűlés elé terjesztett, semmi köze bármilyen, az Akadémiát nómenklatúrává redukáló, privatizálni akaró vagy pénzügyileg ellehetetlenítő kísérlethez. Éppen ellenkezőleg, az Akadémia és az ott felhalmozott tudás olyan értékeket hordoz, amely értékekre az országnak nagy szüksége van a jelenlegi technológiaváltási kihívások és az automatizáció térhódítása közepette. Magyarország ugyanis csak akkor maradhat sikeres és versenyképes a jövőben is, ha az európai innováció élére áll. Ezt azonban kis országként, korlátozott lehetőségek és forrásadottságok birtokában csak akkor érhetjük el, ha a magyar innováció valamennyi letéteményese összehangoltan, hatékonyan és azonos célrendszer mentén végzi a munkáját. A kormány éppen ezért létrehozza és meg is valósítja Magyarország egységes innovációs és tudománypolitikai stratégiáját! A stratégia megvalósítása során azonban nemcsak a kutatás-fejlesztési források bővítésére kell gondot fordítani, elérve 2020-ig a GDP 1,8 százalékát, hanem a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználását is. Ennek érdekében tett javaslatot a kormány arra, hogy az állami intézményeknél lévő 70 milliárd forint allokálásának tervezése ne az Akadémia, a felsőoktatási intézmények és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram külön-külön struktúrájában történjen, hanem közösen és összehangoltan, kezelve a párhuzamosságokat és a hiányterületek kérdéseit.

 -  Képviselő Úr! Hadd emlékeztessem önt arra, hogy az Orbán-kormány nem először valósít meg sikeresen ilyen jellegű, szükségszerű tudománypolitikai lépést. 2015-ben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram koordinálása került át egy állami szerv, az akkori Nemzeti Innovációs Hivatal irányításába. Akkor sem volt hiány felháborodásban, a tudományos autonómia temetésében. Aztán az indulatok elültével kiderült, a rendszer jól, eredményesen, a tudományos szabadság csorbítása nélkül működik. Az érintett intézmények, így az Akadémia intézménye a jövőben is a most élvezett tudományos szabadságok teljességének birtokában működnek; az innovációs tárca természetesen nem kíván beleszólni abba, hogy a tudósok mit kutatnak és mit nem. A tervezett intézkedés egyetlen következménye, hogy a jövőben egy hatékonyabb és felelősségteljes együttműködési keret részeként járulhatnak hozzá ezek az intézmények a magyar kultúra és tudomány fejlődéséhez.

 -  Képviselő Úr! Bizonyára elkerülte a figyelmét: az innovációs tárca azért jött létre, hogy a magyar kutatás rendszere hatékonyabban működjön. A kormány azonban nem kíván beleszólni abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hogyan osztja el a rendelkezésére álló forrásokat, kizárólag arról van szó, hogy a kutatásokra szánt forrásokat a hatékonyság érdekében egy helyen tervezzük a jövőben. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Az európai Magyarországról!

GYURCSÁNY FERENC, (DK): - Államtitkár Úr!  Mint önök is tudják, a kormány azt tervezi, hogy a magyar történelmi, kulturális, szellemi örökség részét képező kereszténység védelmét az állami intézmények kötelező feladatává teszi, és ezt az Alaptörvényben kívánja rögzíteni. Első hallásra meghökkentő a terv. Van-e bárki is, aki megkérdőjelezné a kereszténység szerepét Magyarország történelmi kultúrájában, szellemi életében? Azt hiszem, nincs. Fenyegeti-e bármi ezt az örökséget? Hát, ha valami fenyegeti, akkor azt gondolom, hogy éppen egyfajta állami védelem, de a szellemnek és a hitnek az életét és a fennmaradását csak egy dolog biztosíthatja: annak szabadsága!

- Nem elválasztható a kereszténység szellemi-kulturális tartalma az aktív, a belső meggyőződésből származó és gyakorolt istenhittől! Vajon dolga-e bármely államnak, hogy az egyébként színes kulturális-szellemi vagy vallásos örökség tárházából egyet kiemelve, azt állami hitté, vallássá, örökség részévé tegye? Azt gondolom, hogy nem! Nem, mert az állam alkotmányos kötelessége, hogy éppen abban védje meg polgárait, hogy szabadon választhassanak a kultúrák, meggyőződések, hitek, vallások széles körében.

- Ráadásul van-e olyan kapaszkodó, amely utat mutatna bármely állami intézménynek, hogy mi is valójában a ma autentikus keresztény örökség? Vajon ki interpretálja azt a legmegfelelőbben: a szeged-csanádi püspök vagy a váci? Ferenc pápa vagy a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke? Mi következik mindebből? És vajon nem jut-e eszébe mindazoknak, akik ezt a tervet dédelgetik, hogy mi szenvedést és tragédiát hozott a XX. században minden olyan állam, amely egyetlenegy zárt eszme kizárólagos képviselete mellett kötelezte el magát, és próbálta azt polgáraira kényszeríteni? Nem az történt-e, hogy éppen annak a szellemnek és eszmeiségnek és az azt képviselőknek, végül pedig magának a nemzetnek tették a legrosszabbat, és fordították soha el nem múló fájdalmú és emlékezetű nemzeti tragédiává? Szerintem igen! Szerintem azt kell pártolni, hogy az ország polgárai szabadon ápolhassák, építhessék ezt az örökséget, merthogy az nem változatlan, mert újraépíti a kultúra önmagát, és fogalmazza meg újra és újra a valóságról vallott felfogását.

- Most viszont azt látjuk, hogy a szeretet keresztényi hite nevében Alaptörvénybe foglalják vagy kívánják foglalni a hajléktalanság, az utcán való élés tilalmát, ami tudom, hogy sok embert zavar, de mégiscsak lehet-e egyszerre ugyanabból a szájból tüzet és vizet… Szerintem nem. Lehet-e a kereszténység nevében megbélyegezni szervezeteket, intézményeket, házak falát megjelölni letörölhetetlenül? Nem emlékeznek-e rá, hogy mi minden történt hasonló akciók nevében a XX. században? Nem értik-e, hogy ez nem játék?

- Államtitkár Úr!  Olyan eszmékkel és olyan megoldásokkal kokettálnak önök, ami Európának ezt a felét, majd végül az egészet lángba borította! Nem állítom, hogy ezt szeretnék, de azt állítom, hogy olyan eszközt vesznek a kezükbe és adnak mások kezébe, amelyekkel nem Magyarország szellemi-kulturális örökségét fogják ápolni, hanem akarva-akaratlanul, egymással szembe fogják fordítani az embereket, és ők a gyűlölet lovagjaivá fognak majd válni! Ezért csendesen azt javasolnám: fontolják meg, lehet, hogy jobban tennék, ha ebben az ügyben csendben maradnának! (Taps a DK soraiban.)

***

DR. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Azt hiszem, hogy frakcióvezető úrnak nagyon jót tenne, ha egyszer tükörbe nézne. Megnézné önmagát, hogy mit ad elő itt a parlamentben, megnézné, hogy mit adott elő itt a parlamentben, amikor miniszterelnök volt, és megnézné azt, hogy milyen cselekedetei voltak a kormánynak akkor, amikor Magyarországot vezethette.

- Frakcióvezető Úr! Magyarország egy keresztény kultúrájú ország. Ön itt kétségbe vonja, hogy ezt Alaptörvénybe is iktassuk. De akkor kérdezem én: ön szerint milyen kultúrájú ez az ország, ha nem keresztény kultúrájú? Ezeréves államiságunkat mi más alapozta meg, ha nem a kereszténység? A teljes társadalmi berendezkedésünk, az ország morális alapjai milyenek, ha nem keresztény morális alapok? Hol máshol jött létre bárhol a világon, ha nem egy keresztény kultúrájú közegben a vallási türelem? Ön hallott már muzulmán vallási türelemről? Vannak nagyon jó kezdeményezések, de az a vallás mégsem a türelemre épít, hanem egy totális világnézetet ad, amely a vallási kérdéseket, a társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket egyaránt uralja. Akar ön egy ilyen világban élni? Vagy ki akarja mondani, hogy mi egy 450 éves vallási türelmen is alapuló országban élünk, ahol az európai népek közül az elsők között biztosították a keresztény vallásgyakorlókat, hogy szabadon gyakorolják a vallásaikat, hiszen akkor többféle keresztény felekezet volt már Magyarországon.

- Frakcióvezető Úr! Magyarország keresztény kultúrájú ország! Azért van képesség benne a jólétre, a biztonságra és a gazdasági versenyképességre, mert keresztény kultúrájú. Ha valaki ellátogat más, nem keresztény kultúrájú országokba más kontinenseken, láthatja, hogy mennyire más ott a világ. És ha a keresztény kultúrában élni akaró embereknek eltagadjuk azt a jogát, hogy Európában egy ilyen világban éljenek, akkor ők hol éljenek? A világnak melyik része lesz az, ahol a keresztény kultúrához ragaszkodó emberek élhetnek? És ez nem egy világnézeti kötelezést rejt magában. Ön ezt próbálja belemagyarázni. Egyáltalán nem erről van szó!

- Frakcióvezető Úr! Ismerjük az ön vallási ismereteit. Akár rendszeresen is tud bérmálkozni, amivel új teológiai távlatokat is meg tud nyitni. De ha komolyan vesszük ezt a kérdést, akkor láthatjuk, hogy a vallásszabadság itt mindenki számára természetesen biztosított. Ön olyan tételekbe ment bele, különböző hitelvi tételekbe, amelyeket, hála Istennek, nem ön határoz meg, hanem az egyház különböző tisztségviselői. Magyarországon az Alaptörvény példamutató módon, azt hiszem, minden más országhoz képest is példamutató módon a vallás szabad gyakorlását vagy az attól való tartózkodását mindenki számára biztosítja nagyon korszerű módon, és azt mondja, hogy vannak olyan közösségi célok, amikért az állam és az egyház együttműködik. De különben külön-külön működnek, nem fonódnak össze. Ez így a leghelyesebb, hiszen a hívő emberekből indulunk ki. Az pedig, képviselő úr, hogy a hajléktalanság ügyében ön azt mondja, az egy jó irány, hogy ha hagyunk embereket ezerszámra az utcán maradni, nagyon nehéz körülmények között, reménytelenségben, és ez lenne a jövő szabadságának az útja, akkor mi azt gondoljuk, hogy nem! Az a jövő útja, hogyha ezeknek az embereknek segítünk abban, hogy kikecmeregjenek ebből a helyzetből. Ezért tartunk fönn több milliárd forintból egyre szélesebb és szélesebb körű szociális segítő intézményrendszert. Van annyi éjjeli szállásunk, van annyi befogadóállomásunk, amely ezeket az embereket be tudja fogadni, és segíteni tud abban, hogy kikerüljenek ebből.

- Képviselő Úr! 1990 óta számtalan kormánya volt ennek az országnak, de a hajléktalanság jelenségét mégsem sikerült megoldanunk. Most ez a kormány végre őszintén szembenéz ezzel a problémával, és megpróbálja ezekkel az eszközökkel ezeket az embereket visszasegíteni a normál életbe, és tőlük is együttműködést elvárni, hogy fogadják el az állam segítségnyújtását. Nem abban áll a szabadság, hogy az állam segítségnyújtását eltaszíthatom, és ezzel magamat is meg a körülöttem élő embereket is valamilyen egészségügyi vagy más veszélynek kiteszem! Abban áll a szabadság, hogy elfogadom az állam segítségét, önmagamat is megpróbálom az emberhez méltó életformára segíteni, és ezáltal a környezetemet is megpróbálom biztonságosabbá tenni. Szerintünk ez a valós és helyes szabadságfelfogás!

- Frakcióvezető Úr! Azt pedig teljes mértékben elutasítom, amit önök egyébként már évtizedek óta tesznek: ha nincs semmilyen érvük a nemzeti kormányokkal szemben, akkor a XX. századi egyik gyilkos eszmével való párhuzamokat állítanak föl. Erre önöknek semmilyen morális alapjuk nincs, akiknek a hatalma az MSZMP hatalmából eredeztethető. Másrészről pedig ez azt mutatja, hogy semmifajta valós érvük nincs, és erre a magyar választók sem voltak vevők sem az előző, sem az azt megelőző, sem az azelőtti választásokon. Úgyhogy azt kérem, pontosan azért, hogy a magyar politikai közbeszéd ne az ilyesfajta vádaskodásoknak és a gyűlöletnek legyen a közbeszéde, hogy ezeket a párhuzamait egyszer s mindenkorra felejtse el! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Elmaradt cselekvés a migrációs krízis okainak kezelése kapcsán!

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Államtitkár Úr!  Az egymás mellett való elbeszélés jól illusztrálja azt a problémakört, amiről itt röviden szólni szeretnék napirend előtt. Lassan véget ér itt az Országgyűlésben az Alaptörvény, illetve az úgynevezett Stop Soros törvényjavaslat vitája. Ez tulajdonképpen két salátatörvény, amiről elmondhatjuk, hogy az indoklásában nagyon komoly problémákat vet fel, nagyon komoly kibeszéletlen kérdésekről szól, és ezeknek a megoldásait próbálja kínálni. Ugyanakkor olyan javaslatok fogalmazódnak meg, amelyeknek ehhez a gyökérproblémához tulajdonképpen semmi közük. Az elmúlt időszakban, de mondhatjuk, hogy az elmúlt években, illetve az elmúlt néhány hétben, amióta az Országgyűlés előtt itt vannak ezek a törvényjavaslatok, szintén azt tapasztalhattuk, amit most ebben a Házban, hogy egymás mellett elbeszélnek politikusok. Igazából azokról a problémákról nem esik szó, amelyek valóban megoldandó, nagyon komoly kritikus problémák, mondhatni, hogy sorskérdést jelentenek Európa és mindannyiunk számára, de valamiért nem tudtunk eljutni sem a magyar, sem az európai politikában oda, hogy ezekről a kérdésekről nyíltan beszéljünk, és elkezdjünk a valós megoldásokról szólni.

- Államtitkár Úr!  Az elmúlt évek, illetve az elmúlt néhány hét aktuális eseményeit értékelve elmondhatjuk, hogy a globális migrációs krízis valós súlyos probléma. De ez a kormány számára nem egy megoldandó problémaként jelent meg, hanem egy kommunikációs eszközként, egy olyan hatalomtechnikai eszközként, amivel nem az volt a célja, hogy megoldja ezeket a problémákat, hanem az volt a célja, hogy beemelje a politikája középpontjába. Tette volt azért, hogy ebből egy politikai tematikát tudjon gyártani, ezzel készüljön fel az országgyűlési választásokra, illetve már előre láthatóan az európai parlamenti, adott esetben az önkormányzati választások számára is egy erős politikai tematikát biztosítson.

- Államtitkár Úr! Én pécsi képviselő vagyok. Mi megtapasztaltuk és testközelből láthattuk, hogy miképpen lett ebből az igen fontos kérdésből nem más, mint kizárólag egy politikai kampánytéma. 2015-ben, amikor a migrációs krízis erőteljes hullámai elérték hazánkat, akkor egy kormányzati döntéssel, az Orbán-kormány döntésével egy ideiglenes befogadótábort kívántak létesíteni Pécs közvetlen szomszédságában Martonfa településre, mégpedig oly módon, hogy erről semmiféle előzetes konzultációt nem folytattak sem a település lakosságával, sem a szomszédos Pécs lakosságával. Tehát diktátumként jelent meg ez a döntés az Orbán-kormány részéről. S amikor az ellenzék fölhívta erre az elfogadhatatlan eljárásra a figyelmet, akkor a Fidesz politikusai arról beszéltek, hogy az ellenzék populista. Majd néhány hónap múlva megjelent a politikai kormányzati kommunikációs direktíva, és igazából már semmi másról nem tudtak beszélni, csak a migráció kérdéséről, ugyanakkor ezzel összefüggésben nem a valós problémákról, nem az okokról, hanem kizárólag a tünetekről és a tüneti kezelés lehetőségeiről.

- Államtitkár Úr! Azt elismerem, hogy az Orbán-kormánynak annyiban volt egy minimális pozitív szerepe, legalábbis a tüneti kezelések kapcsán, hogy bizonyos európai uniós döntések vagy döntéskezdeményezések kapcsán egyfajta vitát generált, amiképpen legalább ez az ügy többek figyelmét felkeltette az európai politikában. Ugyanakkor azt is láthatjuk, én magam is láttam három év alatt Brüsszelben, amíg a Régiók Bizottsága tagjaként ott teljesítettem szolgálatot, hogy nem tudtak a magyar kormány politikusai sem a nemzetközi politikában túllépni az európai politikusok legtöbbjén, nem tudtak ezeknek a kérdéseknek az okaival foglalkozni, nem tudtak egy őszinte vitát nyitni, és ilyen módon teljes mértékben elmaradt erről a kérdésről a tartalmi vita.

- Államtitkár Úr! Mi látjuk ökopolitikai pártként, látjuk az LMP tagjaiként, hogy ez a problémakör, a globális migrációs krízis problémaköre egy sokkal súlyosabb kérdés, és középtávon sokkal inkább fog mindannyiunkat érinteni, mint amiről egyáltalán a Fidesz-kormány beszél. Azt kell mondanom, hogy ez egy súlyos mulasztás az önök részéről, hogy sem érdemi vitát nem kezdeményeztek, sem a megoldásokról nem kezdtek párbeszédet. Az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, amióta megjelent az Országgyűlés előtt az Alaptörvény módosítása, illetve az úgynevezett Stop Soros módosítása, azt láttuk, hogy az az eljárás, amit követtek, az az eljárási mód, hogy egy salátatörvényben próbáltak megoldási javaslatokat kínálni teljesen oda nem illő elemek bevezetésével, azt bizonyítja, hogy önök egy olyan javaslatot kívántak letenni az asztalra, amit az ellenzék egészen biztosan nem fog tudni elfogadni. Nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy őszintén, a valós problémákat feltáró vita által egy olyan javaslatot terjesszenek az Országgyűlés elé, amit esetleg valamennyi párt, valamennyi ellenzéki párt, adott esetben a teljes Országgyűlés egységesen tudott volna elfogadni, és ez adott volna egy nagyszerű kiindulópontot ahhoz, hogy egy európai szintű vitát, nyílt, őszinte vitát kezdeményezzünk a kérdésekről. (Taps az LMP soraiban.)

***

DR. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára) - Képviselő Úr! Az ön felszólalásából kiderült, hogy nem ismeri el a déli kerítésépítés fontosságát. Donald Trump és Angela Merkel elismerték az elmúlt héten. Hát, együtt kell élnünk azzal, hogy Keresztes László Lóránt nem ismerte el. A kettő politikai súlyát pedig mindenki mérje föl!

- Képviselő Úr! Ön arról beszél, hogy nincsenek konzultációk a bevándorlás kérdéséről. Lapozza föl, legyen szíves, a 3-4 évvel ezelőtti mondatait, amikor azt mondták, hogy fölösleges a nemzeti konzultáció, fölösleges a népszavazás, nem kell erről ennyit beszélni, nem kell az állampolgárokat megkérdezni. Most meg ön azt mondja, hogy miért nincsenek megkérdezve az állampolgárok?. Ahogy önt hallgattam, kicsit olyan, mintha ön híreket azóta kezdett volna el olvasni, amióta itt képviselő, de az előtte lévő eseményekből mintha valahogy kimaradt volna.

- Képviselő Úr! Ha ön megnézi, 2015 óta Magyarország volt az, amely európai szinten és ha kellett, világszinten is a legőszintébben beszélt erről a kérdésről. Akár az Európai Parlamentben volt erről vita, akár az ENSZ-ben, akár bármelyik nemzetközi testületben, aki erről őszintén beszélt és nyíltan elmondta azt amit megoldásnak is gondolt.

- Képviselő Úr! Ön azt mondja, hogy ez egy hatalomtechnikai eszköz. Az emberek érdekei szerinti kormányzás, ha ezt ön pejoratíve mondja hatalomtechnikai eszköznek, akkor a lelke rajta, de mi ezt a demokrácia lényegének gondoljuk. Ha az emberek egyértelműen azt szeretnék, hogy Magyarországot a magyarok országának őrizzük meg, egy keresztény kultúrájú nemzetnek, akkor mi ennek meg fogunk felelni! És nem azt keresgéljük, hogy ki az, akinek sok pénze van, és ezzel ellentétes dolgokat gondol, és majd azoknak próbálunk meg megfelelni. Mint ahogy teszi ezt, mondjuk, az ön pártelnöke, Szél Bernadett, aki olyanokat mondogatott az ön által idézett időszakban, hogy ilyen kihívások lesznek az egész században, ha elkezdünk riogatni, ha elkezdünk arról beszélni, hogy lezárjuk a határokat, azzal semmire sem fogunk menni. Ezt mondta az ön pártelnöke! Azt is mondta, amit ön is mondott most itt a felszólalásában, hogy Magyarországon a bevándorlás nem probléma, nincs menekülthullám. De azt is elmondta még az RTL Klub híradójának, hogy gyakorlatilag most már napi szinten olyan témát hangosít fel a médiában a Fidesz-KDNP-kormány, amivel Magyarországnak jelenleg nincs problémája.

- Képviselő Úr! Ha csak az utolsó részt nézem, akkor azért nincs problémája ezzel Magyarországnak, mert kiépítettük a határzárat, amit önök persze nem támogattak. Nem szavazták meg, azt sem, hogy Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az kötelező betelepítési kvótákat, nem szavazták meg a betelepítési kvótákat tiltó alaptörvény-módosítást sem, és a népszavazásnál sem álltak ki a betelepítési kvóták ellen. Tehát ha önökön múlt volna, akkor ennek a mondatnak a második része, hogy Magyarországnak jelenleg nincs problémája, nem állna fönn; mert Magyarországnak ugyanolyan problémája lenne, mint Ausztriának vagy Olaszországnak, ahol kormányokat söpör el az a fajta elégedetlenség az emberek részéről, ha nem az ő érdekeit képviselik a kormányok, hanem valamilyen, kicsit fantomizálódott brüsszeli vagy Soros György hálózatához tartozó érdekcsoportok érdekeit járják ki. Mi viszont az emberek érdekében szeretnénk eljárni. Az pedig csak hab a tortán, amit az ön pártelnöke a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén mondott, hogy a kerítés nem humánus és egyáltalán nem jelent megoldást a menekültkérdésre.

- Képviselő Úr! Úgy látom, és most már egyre több európai és amerikai vezető is úgy látja, hogy Magyarország választotta ebben a kérdésben a helyes utat. Az olyasfajta torzításait meg visszautasítom, hogy bármifajta állomás létesült volna Pécs környékén. Nem állomásokkal, hanem kerítésépítéssel próbáltuk ezt a problémát orvosolni, és ez utóbbi volt a sikeres. Ezt bizonyítják az elmúlt évek. Az LMP számára viszont, azt hiszem, Schiffer Andrásnak is volt egy-két megfontolandó tanácsa. A pártpolitikának pontosan addig van értelme, üzeni ezt a még az LMP-ben maradottaknak ő, aki alapító elnökként elhagyta a pártját, mert a párt elhagyta az elveit, tehát a pártpolitikának pontosan addig van értelme Schiffer András szerint, amíg jól azonosítható morális céloknak rendeljük alá a taktikai szempontokat, és nem fordítva. Az önök európai parlamenti képviselője viszont sorozatosan arról nyilatkozott, hogy márpedig európai kötelező kvótákra van szükség és más megoldás nincsen. Azt is mondta az önök korábbi pártelnöke, hogy az LMP nem kínált föl a magyar emberek számára sem jövőképet, sem semmilyen egységes irányt, és az elmúlt hónapokban az LMP politikája számára vállalhatatlan volt, mert nagyítóval sem különböztethető meg az ön körül ülő többi párttól!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Más a Fidesz kommunikáció és más a magyar valóság!

 BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Képviselőtársak! 2018 a családok éve lesz, mondta tavaly a miniszterelnök. Végül is igaza volt, a rokonai 1,5 milliárd forint osztalékot vettek fel, négy év alatt közel 4,4 milliárdnyi jövedelemhez jutottak így. Minden gyerek kapott egy játszóteret, Orbán Ráhel a foci helyett a divatot választotta, csak ő a divat diktátora lesz, nem az országé. Másik gyermeke egyházat alapított, és ki tudja, milyen vallás igéjét hirdeti az országban.

- Miközben együtt ünnepelhetjük az Orbán család évét, aközben sokak szívják a fogukat, hogy miből fizessék ki a gyermekük nyári táborát, miből iskolázzák gyermeküket, miből finanszírozzák egyetemre járó gyermekük lakhatását, egyáltalán miből éljenek meg. Ha elnézzük a 2019. évi költségvetés tervezetét, lényegében jövőre sem változik semmi. A gazdagoknak még jobb lesz, a nagy többségnek még rosszabb, miközben felesleges beruházásokra megy el az adófizetők pénze: sportcsarnokokra, stadionokra, felcsúti kisvasútra. Mondhatnánk azt is, hogy jövőre is a haverok és a gazdagok biztonságban, a szegények létbizonytalanságban tartása a célja a kormánynak!  A kormány 4,1 százalékos növekedés ellenére sem hajlandó többet áldozni a GDP arányában a jóléti kiadásokra, sőt egyre kevesebbet költ egészségügyre, oktatásra, a családok, a munkanélküliek, az idősek, a szegények támogatására, miközben mindenki tudja, hogy brutálisan növekszik az infláció.

- Államtitkár Úr! A kormány arról beszél, hogy milyen családbarát intézkedéseket fog megvalósítani. Igen ám, de mindez kinek kedvez? Emelték-e az elmúlt nyolc évben a családi pótlékot, a gyest, az anyasági támogatást? Nem! Jövőre ezeket az ellátásokat már 11. éve változatlan összegben fogják utalni a magyar családoknak. A nehézségekkel küzdő gyermekes családok továbbra sem részesülnek a gazdaság növekedéséből. Az előirányzatok összege pedig szinte minden esetben csökken. Azt is mondhatjuk, látjuk, hogy nem születik több gyermek, sőt drasztikusan csökken Magyarország lakossága.

- Családi pótlékra közel 5 milliárd forinttal jut kevesebb, gyesre majdnem 800 millió forinttal, gyetre több mint 0,5 milliárd forinttal, a babakötvény utalási összege továbbra is változatlan marad. De ami ennél is kirívóbb, hogy a kormány egyik büszkeségére, a gyermekétkeztetésre jövőre kevesebb pénz jut, mint idén, miközben egyre emelkednek az üzemanyagárak és az élelmiszerárak is. A gyermekétkeztetés támogatására jövőre 330 millió forinttal kevesebb jut. Ráadásul összevonták az idén még külön összegekkel szereplő, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása című sort és az intézményi gyermekétkeztetési támogatás című előirányzatokat. Így nem tudni pontosan, mekkora összeget terveznek a nehéz körülmények között élő gyermekek szünidei támogatására.A szociális támogatások nagy része változatlan. Az ápolási díj alapösszege jövőre nem változik, a közgyógyellátás egy főre jutó keretösszege sem nő továbbra sem. A járási segélyekre szánt keret 332 millió forinttal csökken jövőre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi kétszeri utalási összege is változatlan marad. Nem jut több jövőre a gyermekvédelmi lakásalap támogatására sem. A különböző szociális, társadalmi, civil és nonprofit szervezetekről, fogyatékosszervezetekről is beszélünk, jövőre sem számíthatnak nagyobb állami támogatásra. Ennyit arról, hogy jövőre minden családnak jobb lesz.

- Államtitkár Úr!  A jövő évi költségvetésben megint százmilliárdok mennek el felesleges beruházásokra, ami nemcsak arra jó, hogy a haveroknak osztogassák a pénzt, hanem ténylegesen mondhatjuk, hogy a fideszes haverok elköltik a költségvetés támogatásait! Jellemző, hogy a „szegénység” szó meg sem jelenik a költségvetés általános indoklásában. Nagyon jól tudjuk, hogy az önök számára ez a szó nem is létezik, kitörölték a szótárukból! A Fidesz úgy tesz a költségvetésben is, a 2019-es költségvetésben: ”ha valamiről nem beszélünk, akkor úgy van, mintha nem is létezne.” Csak, kedves képviselőtársaim, attól, hogy önök nem beszélnek a szegénységről, nem beszélnek arról, hogy lopnak, arról mindenki tud, és Magyarországon ez a valóság! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Ami a családok évét illeti, ez a kormány már nem idéntől kezdve, hanem sokadik éve adókedvezményekkel segíti a családokat, ön erről nem beszélt. A fiatal házasok is kapnak adókedvezményt, azok is, akik gyermeket nevelnek; aki több gyermeket nevel, azok többet kapnak; otthonteremtési programmal is segítjük őket. Ezzel vetettünk véget annak a korszaknak, amit a devizahitelezés jellemzett, aminek egyébként önök engedtek teret. Ezt bántóan kihagyta a felszólalásából. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Háromszor annyi pénz áll rendelkezésre most gyermekétkeztetésre, mint a baloldalinak mondott szocialista kormány idejében. Erzsébet-táborban, táborokban több tízezer gyermek nyaralhat, egyre többen tehetnek így. Ilyen tábor ötlete önöknek még csak eszükbe sem jutott. Ennyit a családok évéről…

- Képviselő Asszony! Amióta önök nem kormányoznak, azért történt pár dolog Magyarországon. Ez az ország nem kevés eredményt tud felmutatni; engedje meg, hogy párat kiemeljek. Több mint 700 ezer új munkahely jött létre. Ezt azért mondom külön, mert ez a legrövidebb a szegénységből, ha mindenkinek lehetőleg van munkája. Az Eurostat szerint közel 800 ezerrel csökkent a szegénységnek kitett emberek száma, a minimálbér 88 százalékkal nőtt, a szakmunkás-minimálbér pedig megduplázódott, közben a nettó átlagkereset 60 százalékkal nőtt az önök utolsó kormányzati évéhez képest. Csökkentek az energiaárak, csökkent az alapvető élelmiszerek áfája, az idősek már kaphatnak a gazdaság teljesítményének köszönhetően nyugdíj-kiegészítést és nyugdíjprémiumot, és egyébként, amint mondtam, háromszor annyit költhetünk gyermekétkeztetésre, mint az önök idejében.

- Képviselő Asszony! Amit az oktatásról és az egészségügyről mondott, az egész egyszerűen nem állja ki a valóság próbáját. Oktatásra 428 milliárddal, egészségügyre pedig 550 milliárddal költünk többet a szocialista kormányzáshoz képest. Ezt önök is nagyon jól tudják. Önök most egyébként a kongresszus után szolgáltató MSZP-ről és szociáldemokráciáról beszélnek, de jól tudjuk, hogy milyen szolgáltatást nyújtottak akkor, amikor még önök voltak kormányon. Hol volt az önök szociális érzékenysége akkor, amikor duplájára nőtt a munkanélküliség a baloldali kormányzás alatt? Vagy amikor százezrek kerültek utcára azért, mert önök lapátra tették őket.  Vagy amikor százezrektől vettek el egyhavi bért, idősektől, munkavállalóktól is. Miért nem voltak ilyen gondoskodóak akkor, amikor százezrek kerültek adósságcsapdába a devizahitelezés miatt? (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Képviselő Asszony! Amikor önök kormányoztak, és ez a legsúlyosabb dolog, sokkal jobban megérte munka helyett segélyből élni. Na, ez mindenről szól, csak az emberi méltóságról nem, ami egyébként a baloldalnak elvileg annyira fontos! Sokat beszélnek mostanában oktatásról és egészségügyről is, mindezt úgy, hogy egy rakás iskolát bezártak, az egészségügyet pedig nemes egyszerűséggel fizetőssé akarták tenni. És ha lehetőséghez jutnának, akkor most is pont ugyanezt tennék. Mindez azt jelenti, hogy az MSZP-t továbbra is teljesen hidegen hagyja a választás üzenete, az, hogy a biztonság az első, ami nemcsak a bevándorlási válságra vonatkozik, hanem az anyagi biztonságra is. Tehát ez az MSZP ugyanaz az MSZP! Nem új, hanem ugyanaz a régi alakulat, amely már többször csődbe vitte az országot, és továbbra is megszorításmániás. Egyáltalán nem tudja megvédeni Magyarországot, valószínűleg azért, mert nem is akarja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tényleg?

 TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-KDNP sokadszor csúfolja meg az alkotmányosságot, de a saját Alaptörvényét is! Mondanám, hogy rossz vicc, ahogy a keresztény kultúra védelmét a módosítás módosításaként egy éjszaka alatt belepasszírozták az Alaptörvénybe, nem sokkal a hajléktalanok betiltása mellé. Rossz vicc, amit biztos maguk sem vesznek komolyan. De az a helyzet, hogy az egész fideszes pártállami Alaptörvény egy rossz vicc, amit maguk nagyon is komolyan vesznek. Tehát egy pillanatra vegyük mi is ezt komolyan, és kezdjük az elején!

- Európa és benne Magyarország nem vegytisztán keresztény kultúrájú ország, hanem egyaránt építkezik az ókori demokráciák, a zsidó-keresztény kultúrkör és a felvilágosodás hagyományaiból. Azt értem, hogy a Fidesztől végtelenül idegen a demokrácia, ezért kihagyták a saját különbejáratú pártállami Alaptörvényükből. Azt is értem, hogy a felvilágosodás eszméje is távol áll attól a rezsimtől, amely újra a szellemi sötétségbe akarja borítani hazánkat. De akkor nézzük a kereszténységet! Annál is inkább, mert amióta rájöttek, hogy az illiberális állam rettentően kínos kifejezés, azóta az egész rezsimet kereszténydemokráciaként próbálják eladni. Előrebocsátom, jómagam ateista vagyok, de nagyra értékelem azt a radikális baloldali humanista társadalomfilozófiát, amit Jézus Krisztus képviselt. És fordítva: ha Jézus ma élne és szétnézne Magyarországon, minden bizonnyal keblére ölelné a hozzánk hasonló tisztességes emberbarátokat, és adna egy-egy beutalót a pokol legmélyebb bugyraiba a kormányzati politika kiszolgálóinak. (Moraj, közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Mert a maguk politikája szöges ellentéte a keresztényi elveknek, mégsem átallják magukat és kormányzásukat keresztényinek nevezni.

- Államtitkár Úr! A Fidesz politikája a gyűlöletkeltésről és a félelemkeltésről szól! A kereszténység második fő parancsa viszont így hangzik: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” János apostol első levelében ehhez azt teszi hozzá: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” A Fidesz most betiltja a hajléktalanokat, üldözi a menedékkérőket, politikája következetesen sújtja a szegényeket és a betegeket. Mit mond erről maga az Úr a Bibliában? (A Bibliát kezébe véve:) Ézsaiás könyve 58. fejezete szerint: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!… Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.” Jézus pedig ezt mondja Máté evangéliumának 25. fejezetében: „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám.” Akkor így válaszolnak neki az Igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?” A Király így felel majd nekik: „Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” És végezetül: a Fidesz politikája leginkább arról szól, hogy lopnak! Lopnak mindenből és mindenkitől, lopnak éjjel és nappal! Mit üzen nekik is Pál apostol az efezusiaknak írt levelében? „A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” Köszönöm! (Kocsis-Cake Olivio tapsol.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Örülök, hogy bibliai idézeteket hozott az Országgyűlés elé. Ez egy lépés az ateizmusból a kereszténység irányába… (Tordai Bence közbeszól.) Mindenképp jót tesz sok-sok embernek, a történelem, a kereszténység kétezer éves történelme azt mutatta, hogy sok mindenki átment azon az úton, amin talán ön a mai idézeteivel elindult.

- Képviselő Úr! Hogy ki kelt gyűlöletet, én erre nem szeretnék kitérni, de amit ön mondott, , hogy a hajléktalanokat be akarjuk tiltani,  az többszörösen is butaság. Vagy magyarul nem jól fogalmaz, és magyarul nem érti a fogalmakat, vagy pedig szándékosan összekeveri, és olyat akar állítani, ami nettó hazugság. Azért mondom ezt, mert hajléktalanokat senki nem tud betiltani, a világ leggazdagabb országai közé tartozó Svájc sem, Németország sem, az Amerikai Egyesült Államok sem. És nem a hajléktalanokat akarja betiltani senki, maximum a hajléktalanságon akar változtatni, segíteni. Ami Magyarországon az elmúlt években történt, azt gondolom, egy hatalmas nagy változás volt, szükség volt a korábbi évtizedek szemléletbeli változására, szükség volt arra, hogy 2010 óta egy teljesen más hajléktalanpolitikát és szociálpolitikát folytasson ez az ország.

- Képviselő Úr! Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy az a 700 ezerrel több munkahely, amit teremtettünk az elmúlt nyolc év alatt; lehetővé tette, hogy a hajléktalanotthonok nagy része most már nemcsak szállást, élelmet, adott esetben melegedési lehetőséget kapnak, hanem lehetőséget arra is, hogy visszatérjenek abba az életbe, ahová egyébként a nagy többség vissza kíván térni. S ha már ön a Bibliából idézett, én nem akarom Pál apostol szavait szó szerint értetni, mert sokan kiforgatják azt is, de mégis azt mondta: „Aki nem dolgozik, ne is egyék!” Nem erről van szó! Mi pontosan azt a bibliai parancsot követjük, hogy akit lehet, megtanítunk halászni, és nem halat adni! Akit lehet, kimentünk abból a nyomorból, amiben él, nem pedig ott tartani abban a nyomorban, az ország és mindenkinek a szégyenére! Önök persze balhét csinálnak ebből, néhány száz, Facebookon jelentkező, liberális társaság örömére, akiknek egyébként fogalmuk sincs, hogy az ilyen élethelyzeteket hogyan kell kezelni.

- Képviselő Úr! Az embert méltóvá kell tenni az emberiséghez való kapcsolatára, azt is, aki kiesett a környezetéből, és azt az embert is, aki hajléktalan, ugyanúgy a méltóságában kell tisztelni, szeretni, de nem úgy, ahogy önök teszik, hanem igenis azon a segítségnyújtáson keresztül, amire a pénz, a támogatás, az ember, a karitatív szervezetek, az állami szervezetek megvannak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Költségvetés az Európai Unióban és Magyarországon!

KOCSIS MÁTÉ,  (Fidesz): - Tisztelt Ház! A magyar kormány az elmúlt héten benyújtotta a magyar költségvetés tervezetét, annak középpontjában a biztonság megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése van. Meg kell őrizni Magyarország pénzügyi stabilitását, emellett az emberek akaratát érvényesítve garantálni kell Magyarország biztonságát, a határvédelmet és az illegális migráció elleni küzdelmet.

- A kormányzat 2019-re 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, folytatódik az adócsökkentés iránya, és az előrejelzések szerint a reálkeresetek is jelentősen nőnek a következő esztendőben. Erre tekintettel 2 százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, ezzel mintegy 100 milliárd forint marad a magyar vállalkozóknál.

- A családok támogatása az egyik kiemelt területe a költségvetésnek. Folytatja a kormány a családi otthonteremtés támogatását, a CSOK-ra jövőre 242 milliárd forint jut, megmarad a gyes, a gyed extra, és 20 ezer forintra emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye. Nemcsak a gyermekvállalást, de a gyermeknevelést is támogatja a kormány, bővülnek a bölcsődei férőhelyek is.

- Az általános tartalék és a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék összegét a másfélszeresére emeli a kormány, emellett nem csökken egyetlenegy szakterület költségvetése sem, egészségügyre 101 milliárddal, biztonságra pedig 156 milliárddal több jut jövőre. Ezzel szemben áll az Unió költségvetése. Megkezdődtek a viták erről is, az Unió talán idejekorán benyújtott költségvetéséről, amely homlokegyenest szemben áll a magyar tervezet céljaival, szándékaival, több probléma is van vele. Az egyik az, hogy kevesebb forrás jut egy sor területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken. Árulkodó jel, hogy most már nem határvédelemről beszél a tervezet, hanem migrációról és határmenedzsmentről. Azt is tudjuk, hogy a britek kilépésével kisebb lett a torta, kevesebb pénz áll majd a tagállamok rendelkezésére, ezért a felelősség a brit kilépésért is Brüsszel elhibázott politikáját terheli! De az egyik legmegdöbbentőbb, hogy visszaköszön az a Soros György-féle javaslat is, amely 30 milliárd eurós Marshall-tervet szorgalmazott, a fókuszában a migrációval, a brüsszeli javaslat migráció és az előbb említett határmenedzsment fejezete pedig 35 milliárd euróról beszél. Kísértetiesen azonos számok! További eurómilliárdokat akarnak költeni a kohéziós és szociális forrásokból a már Európában tartózkodó migránsok integrálására.

- Képviselőtársaim! Brüsszel költségvetési javaslatának céljai ellentétesek a magyar és az európai érdekekkel, éppen ezért azt elutasítjuk. Azt pedig végképp, hogy a 2021-27-es időszakra vonatkozó költségvetésről idejekorán pusztán azért döntsenek, hogy a bevándorlással kapcsolatos szempontjaikat még a jövő évi európai parlamenti választások előtt minél inkább érvényesíteni tudják. Azt is elutasítjuk, hogy a kisebb gazdaságoktól a nagyobbakhoz csoportosítana át forrásokat a javaslat. A javaslat bünteti a teljesítményt, és nem lehet nem észrevenni, hogy a V4-es országokat, a közép-európai országokat érinti a leghátrányosabban, azokat, amely tagállamok homlokegyenest másképp gondolkodnak ebben a kérdésben, mint Brüsszel. Azt sem tartjuk szerencsésnek, hogy azokat is dotálja a javaslat, akik nem tartják be a költségvetési fegyelmet és az uniós jogot sértő gazdaságpolitikát folytatnak. Szerintünk fair költségvetésre van szükség az Unióban, amely a veszteségeket korrekt módon osztja el! Éppen ezért nem támogatjuk azon javaslatokat, amelyek az európai polgároktól vesznek el forrásokat a migránsok számára.

- Képviselőtársaim! Bizonyára hallottak önök is arról a hajóról, amely az elmúlt héten komoly vitát váltott ki Franciaország és Olaszország között, és talán a költségvetés kapcsán érdemes megemlítenünk, hogy sokkal helyesebben járna el Brüsszel, ha az ilyen Soros-hajók - amelyek migránsok ezreit szállítják Európába - elleni fellépésre költene sokkal többet, és sokkal jobban járna az Európai Unió, ha nemcsak a pénzügyi, de a szabályozási korlátját is megtalálná a Soros-hajók bejövetelének!  (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József
  • Semjén Zsolt Földön és égen című könyve
    A budapesti Lengyel Intézetben élénk érdeklődés mellett mutatták be kedd este Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke Földön és égen című könyvének kétnyelvű - magyar és lengyel - új kiadását.
  • Úzvölgyi katonatemető - csíkszeredai tüntetés
    Több száz, Székelyföld különböző térségeiből összesereglett tüntető követelte kedden Hargita megye prefektusának lemondását Csíkszeredában azon a demonstráción, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hirdetett meg az úzvölgyi katonatemető körüli botrány miatt - derült ki a Székelyhon.ro erdélyi hírportál helyszíni beszámolójából.
  • Az emberi jogok természetjogi mércéje
    A baloldal által az Egyesült Államokban és külföldön felépített jogi és közpolitikai gondolkodás mára eltávolodott az embereket a természetjog alapján megillető elvektől. Ma tudniillik olyan követelményeket terjeszt, amely eltiporja ezeket az alapvető jogokat.
MTI Hírfelhasználó