Tétre menő ütközet..!
Látványos kétharmados többséggel kaptak zöld utat a kormány törvényjavaslatai.
2018. június 21. 15:29

A hét fő eseménynek a törvényjavaslatok zárószavazásai ígérkeztek. Tizenhat várta fölöttébb optimistán a sorsát, lévén az ellenzéki indítványok már menetközben kiestek a rostán. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal fogadták, s  voltak akik el sem olvasták, iránymutató emberükre figyelve nyomkodták szavazáskor az ”igen”, a ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját. Itt-ott módosításokkal igazítva, javítva, szavaztak róluk, az eredmény azonban nem volt kétséges: zöld útra terelődtek, - teljesítve a kormány óhaját!

 

 

Három javaslatot kísért megkülönböztetett fogadtatás.

Fölöttébb hangos ütközetek után tért zöld útra az alaptörvény hetedik módosítása. Fő szabályként rögzítette: az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be! Jogi védelembe részesítette az otthon nyugalmát, megtiltotta az életvitelszerű közterületen tartózkodást és cseppet sem mellékesen létrehozta a közigazgatási bíráskodást.

Az MSZP, az LMP és a DK látványos tiltakozásként nem vett részt a szavazáson, a Párbeszéd pedig egységesen nemmel voksolt. Mindez nem jelentett akadályt, az Országgyűlés a kétharmados többséget meghaladóan elfogadta az alaptörvény módosítását.

Elfogadta az Országgyűlés a kormány "Stop Sorosnak” becézett törvénycsomagját is, amely alapján büntető törvénykönyvi tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése, támogatása. Az új Btk.-paragrafus szerint a jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását az követi el, aki szervező tevékenységet folytat azért, hogy Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyasvalakinek, aki nincs üldözésnek kitéve ott, ahonnan - vagy amely országon keresztül - érkezik. A szervező tevékenység irányulhat arra is, hogy tartózkodási jogcímet szerezzenek jogellenesen belépőknek. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, ezek a tettek vétség miatt elzárással büntetendők. Aki viszont ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy a szervező tevékenységet rendszeresen folytatja, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanígy kell szankcionálni azt is, aki a bűncselekményt vagyoni haszonszerzésért, több embernek segítséget nyújtva vagy a 8 kilométeres határzónában követi el. Módosult a menedékjogi törvény is, amelynek értelmében ezentúl nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki olyan országon keresztül érkezik Magyarországra, ahol nincs kitéve üldözésnek, súlyos sérelem veszélyének, vagy ha az az ország, amelyen keresztül utazott, megfelelő védelmet biztosított vagy biztosított volna, ha a kérelmező ilyen igénnyel él.

Az MSZP és a Párbeszéd félreérthetetlen nemmel voksolt, a DK és az LMP pedig „látványosan” távol tartotta magát a szavazástól, a kétharmados többséget azonban e „tüntetés” sem veszélyeztette.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosítását azért nyújtotta be az igazságügyi miniszter, mert május 25-étől közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Unió valamennyi tagállamában az új adatvédelmi rendelet. A javaslat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) jelölte ki az uniós adatvédelmi rendelet által szabott hatáskörök gyakorlójaként. Indoklása rámutatott: a rendelet alkalmazása jelentős terheket ró a kis- és középvállalkozásokra, a törvényben ezért meghatározták, hogy a hatóság - az arányosság elvét figyelembe véve – első alkalommal csak figyelmezteti azokat az adatkezelőket vagy adatfeldolgozókat, akik először sértik meg az adatvédelmi előírásokat.

Hümmögés, zümmögés kivételével nem kísérte  látványos ellenállás, mindössze Tordai Bence (Párbeszéd) „szolid” tartózkodása  színesítette a szavazást.

***

Jóval csendesebb körülmények között, tizenhárom nemzetközi szerződés kihirdetéséhez is hozzájárult a Tisztelt Ház. Nem kis meglepetésre az ellenzék hasznosnak mondva támogatta a kormány összes indítványát,  egyedül az LMP lógott ki időnként a sorból, s egy alkalommal a DK is csatlakozott hozzá.   

 

BENYÚJTÓ

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

 

T/332.Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása.  Szövege: PDF

 

159

5

0

Pintér Sándor

Belügyminiszter

 

T/333.Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosítása.  Szövege: PDF

159

19

0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

 T/335. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.  Szövege: PDF

190

 

0

 

1

 

Seszták Miklós

Ex nemzeti fejlesztési miniszter

(előző ciklusból átiktatott javaslat)

T/ 387.A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről.  Szövege: PDF

192

0

0

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/396.Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.  Szövege: PDF

192

0

0

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/397.Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről. Szövege: PDF

192

0

0

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/398.Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.  Szövege: PDF

183

 

0

 

LMP: 9

 

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/399. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.  Szövege: PDF

180

 

LMP:9

 

 

DK: 2

 

 

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

T/401. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről. Szövege: PDF

183

 

LMP:8

 

0

 

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

T/402.A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló egyetértési megállapodás kihirdetéséről. Szövege: PDF

176

 

LMP:8

 

0

 

Pintér Sándor

belügyminiszter

T/407.A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.  Szövege: PDF

187

 

0

 

0

 

Pintér Sándor

belügyminiszter

T/408.A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.  Szövege: PDF

181

 

0

 

0

 

Pintér Sándor

belügyminiszter

T/409.A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.  Szövege: PDF

186

 

0

 

0

 

Seszták Miklós

Ex nemzeti fejlesztési miniszter

(előző ciklusból átiktatott javaslat)

T/410.Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.  Szövege: PDF

184

 

0

 

0

 

Seszták Miklós

Ex nemzeti fejlesztési miniszter

(előző ciklusból átiktatott javaslat)

T/411. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.  Szövege: PDF

184

 

0

 

0

 

Seszták Miklós

Ex nemzeti fejlesztési miniszter

(előző ciklusból átiktatott javaslat)

T/412.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.  Szövege: PDF

183

 

0

 

0

 


Bartha Szabó József
  • A Szent Péter-i Európa védelme
    Belülről akarják felrobbantani – vagy talán inkább szétmállasztani – a szellemi birodalmat, hosszú ideje, ám most egyfajta végkifejlet látszik közeledni.
  • Orbánt támadja egy lenini hasznos idióta
    Most a populista jelző – nem is címkéjével, hanem – bunkójával ütik le azokat, akik másként gondolkoznak, mint a Központ.
MTI Hírfelhasználó