Cél a segítségnyújtás, nem a büntetés
Mindannyian tudjuk, miről van szó: a városok parkjait, közterületeit, Budapest metróaluljáróit, utcáit hajléktalan emberek életvitelszerűen használják.
2018. július 12. 15:34

Az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése módosításának hatálybalépését követően – 2018. október 15. – tilos lesz a közterületen életvitelszerűen tartózkodni. Az Alaptörvény módosulása alapján megszűnik az a szabályozási jogi keret, amely kimondta, hogy törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítse az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés tényállásának jelen módosítása szükséges ahhoz, hogy az Alaptörvény jelzett módosításával összhangban legyen a szabálysértési szabályozás.

 

MÓRING JÓZSEF ATTILA, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka a törvényjavaslat vitájában nem titkolta:

- Reményemet fejezem ki abban, hogy ezzel a szabályozással sikerül eredményt elérni a hajléktalanság megoldásában. Ennek sikeréhez azonban mind a rendőrség hatékony közreműködésére, mind a hajléktalanokat segítő intézményrendszer, beleértve a civil és karitatív szervezeteket, valamint az egyházakat is, mind a hajléktalanok együttműködési készségére is szükség van.

- Mindannyian tudjuk, miről van szó: a városok parkjait, közterületeit, Budapest metróaluljáróit, utcáit hajléktalan emberek életvitelszerűen használják. Mindannyian tudjuk azt is, hogy amit látunk, az nem jó sem az érintett hajléktalanoknak, sem pedig a szintén érintett közterületet használóknak. Nem mehetünk el e társadalmi probléma mellett, hiszen a hajléktalanoknak is emberhez méltó életkörülményeket szükséges biztosítani, az érintett közterületet használóknak pedig a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelmét. A hajléktalan emberek méltóságát nem azzal segítjük, ha hagyjuk, hogy az utcán éljenek, hanem azzal, ha megfelelő körülményeket és hozzáférhető ellátórendszert biztosítunk a számunkra. Aligha tudnánk kimerítően felsorolni, mely okok vezetnek a hajléktalansághoz. Okozhatja egy megromlott egészségi állapot, alkoholizmus, kábítószer-használat, válás vagy akár erőn felül vállalt hitel bedőlése is.

- A KDNP-frakció egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan, közös gondolkodás és számos intézkedés szükséges a megoldás érdekében. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés tényállásának jelen módosítása szükséges ahhoz, hogy az Alaptörvény módosításával összhangban legyen a szabálysértési szabályozás.Ha a helyszíni intézkedés során az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személy a jelen lévő hatóság vagy más szerv felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében, akkor a szabálysértés nem valósul meg. Tehát az intézkedés célja nem a hajléktalan büntetése, hanem a hajléktalan számára megfelelő intézményi segítség felajánlása, segítségnyújtás. A kormány és a karitatív szervezetek jelenleg is több ezer hajléktalan számára tudnak ellátási lehetőséget biztosítani, aminek igénybevétele sok esetben a hajléktalanok elutasítása miatt hiúsul meg. A szociológiai kutatások lényegében kivétel nélkül megállapítják, hogy a hajléktalanok nagy része nem azért nem megy szálláshelyre, mert nincs hova, hanem azért, mert nem akar. Ez azonban nem választás kérdése, az utcán élést senki nem választhatja. A mi felelősségünk, hogy ettől megóvjuk a rossz helyzetbe kerülőket, vagy éppen kiemeljük őket ebből az állapotból.

- Magyarországon 9800 éjjeli menedékhely és átmeneti szállás áll a hajléktalanok rendelkezésre, ezeken kívül télen még további 1500 többletférőhelyet biztosítanak. Emellett országosan több mint 7600 nappalimelegedő-kapacitás áll rendelkezésre, a tartósabb ellátást igénylő személyek részére 218 férőhellyel hajléktalanok rehabilitációs intézménye és 446 férőhellyel hajléktalanok otthona. A kormány a jövő évi költségvetésben is biztosítja az ellátórendszer működéséhez szükséges feltételeket, a kellő számú szálláshelyet és a megfelelő férőhelyet.A KDNP-frakció támogatja az előterjesztett törvényjavaslatot! (Szövege: PDF.)

Bartha Szabó József
  • Vakulástól látásig
    Mondom, 1998-ban a világ még boldog (?) volt. De eltelt harminc év és most nem vagyunk annyira boldogok. És talán azért nem, mert felébredtünk. Azt nem mondanám, hogy buták voltunk, de mégsem láttunk semmit.
  • Rágalmazás mint politikai művelet
    Egy jelöltet undorító rágalmakkal illetni – ez a „demokrácia” része.
MTI Hírfelhasználó