Parázs vitákkal fűszerezve…
53 új, elfogadott és kihirdetett törvényt alkotottak az esztendő első felében. 31 zárószavazás új jogszabályok létrejöttét jelentette, míg 22 a már meglévőket módosította.
2018. augusztus 6. 12:34

A parlamentek legfontosabb feladata a törvényalkotás. Magyarország alaptörvénye félreérthetetlenül rögzíti:  a kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A kormány az Országgyűlésnek felelős,  rendeletei a  törvénnyel nem lehetnek ellentétesek. A miniszterelnök  határozza meg a kormány általános politikáját. Fontos szempont: a kormány az európai uniós döntéshozatal során csak az Országgyűlés állásfoglalásának alapulvételével járhat el. A miniszterek a kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítják az államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint ellátják a kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat. Tevékenységükért felelősek  az Országgyűlésnek és a miniszterelnöknek. A miniszterek feladata, hogy az irányításuk alá tartozó szakterület hatékony működésének elősegítése érdekében jogszabályjavaslatot dolgozzanak ki, és végrehajtsák a kormányprogramban foglaltakat. Feladattuk  továbbá, hogy képviseljék a magyar kormányt az Európai Tanácsban és más nemzetközi szervezetekben is.

Parázs vitákkal fűszerezve zúgott, zakatolt a Tisztelt Ház. A kormány kiemelkedő szerepét törvényalkotási programja révén alapvetően meghatározza a törvényalkotás témaköreit és "menetrendjét", többség révén pedig biztosítja a napirendre tűzést, a sürgős tárgyalást, a részletes vitára bocsátást, illetve a törvényjavaslatok elfogadását. Üléseztek késő estig, és még azon is túl, hajnalok hajnaláig. Aratási időben volt ekkora buzgóság a régmúlt századokban: akkor a búza, a rozs, árpa, ezúttal pedig a törvények, jogszabályok betakarítása, a cséplőgép gyorsaságával történő feldolgozása ösztönözte a jelen-, és távollévőket. Ezer oldalt messze meghaladóan áradtak, szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet!Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni.

Szabad jelzésre számíthattak a kormányoldalról érkező javaslatok, és bár az ellenzék indítványai  is a retorika lángján lobognak, a hagyományokhoz híven sorra elhamvadtak. Ismerve a harcos viszonyokat mégis meghökkentő eredménynek számított, hogy a sokat szidott kormány, s pártjai javaslatából  25 az ellenzék által egységesen „üdvözölve”, ellenszavazatuk és tartózkodásuk nélkül  kapott zöld utat, 7 pedig csupán néhány ”eltévedt nem” kíséretében jutott célba. Megtörtént hogy a karmesterre kormányoldalról nem kellően figyelő képviselő is „nem”  gombot nyomott. Persze amikor megkülönböztetett sok pénzről, hatalomról volt szó, mindkét oldalon egységesen összezártak a sorok.

Legfőbb téma az ország sorsát meghatározó  jövő évi költségvetés volt. Soha ennyi milliárd sorsáról még nem döntött a Tisztelt Ház.  Késhegyre menő viták kísérték,  parlamenti rekord is született: az ellenzék  810 (!) módosító javaslattal próbálta számára kedvezőbben elosztani a ”dohányt”.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az elfogadott, emlékezésre avagy emlékeztetésre méltó új törvények, törvénymódosítások.

 

KIHÍRDETVE

BENYÚJTÓK

ELŐTERJESZTŐK

TÖRVÉNYJAVASLAT

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:     5

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

A gyülekezési jogról.
 

 2018: LV. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   56

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az üzleti titok védelméről.
 

2018: LIV. tv.

szövege: PDF

Igen:   129

Nem:    17

Tart:     38

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Törvényalkotási bizottság

A magánélet védelméről.
 

2018: LIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  153

Nem:   34

Tart:      0

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

A szociális hozzájárulási adóról.
 

2018: LII. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   48.

Tart:      8

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló szerződés kihirdetéséről.
 

2018: LI. tv.

szövege: PDF

Igen:  161

Nem:     0

Tart:    23

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről.
 

2018: L. tv.

szövege: PDF

Igen:  128

Nem:   56

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Gulyás Gergely

miniszterelnökséget vezető miniszter

Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról.         

2018: XLIX.. tv.

szövege: PDF

Igen:  127

Nem:   56

Tart:      0

Fidesz:

Gulyás Gergely

Dunai Mónika

Törvényalkotási bizottság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról.
 

2018: XLVIII. tv.

 szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   54

Tart:      0

Fidesz-KDNP

Zsigmond Barna Pál

Nacsa Lőrinc

Törvényalkotási bizottság

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról.
 

2018: XLVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:   20

Tart:      5

Fidesz:

Bánki Erik

Nagy Csaba

Dunai Mónika

Törvényalkotási bizottság

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról.
 

2018: XLVI tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   48

Tart:     8

Palkovics László

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról.

2018: XLV. tv.

szövege: PDF

Igen:  154

Nem:    33

Tart:       0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.
 

2018: XLIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  132

Nem:   54

Tart:      0

Fidesz:

Czunyiné  Bertalan Judit

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról.
 

2018: XLIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  130

Nem:   22

Tart:    33

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XLII. tv.

szövege: PDF

Igen:  178

Nem:     0

Tart:      9

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról.

2018: XLI. tv.

szövege: PDF

Igen:  131

Nem:   33

Tart:    23

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról.
 

2018: XL. tv.

szövege: PDF

Igen:  133

Nem:   58

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Palkovics László

innovációért és technológiáért felelős miniszter

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.   

2018: XXXIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  156

Nem:   26

Tart:      8

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

2018: XXXVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  157

Nem:     2

Tart:    33

Fidesz:

Győrffy Balázs

Jakab István

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról.
 

2018: XXXVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   58

Tart:      0

Fidesz:

Gulyás Gergely

Bajkai István

Zsigmond Barna Pál

Kocsis Máté

Németh Szilárd István

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról.
 

2018: XXXVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   34

Tart:      0

Fidesz:

Hende Csaba

Bajkai István

 Zsigmond Barna Pál

Törvényalkotási bizottság

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról.
 

2018: XXXV. tv.

szövege: PDF

Igen:  134

Nem:   58

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről.        

2018: XXXIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Varga Mihály

ex-nemzetgazdasági miniszter

Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről.

 

2018: XXXIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     7

Tart:      1

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.    

2018: XXXII. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről. 

2018: XXXI. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXX. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  181

Nem:     0

Tart:      9

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás kihirdetéséről.

2018: XXVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  158

Nem:     1 

Tart:    32

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról.

2018: XXVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  113

Nem:   54

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Törvényalkotási bizottság

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXV. tv.

szövege: PDF

Igen:  166

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

 

Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XXIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  140

Nem:     0

Tart:     25

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  171

Nem:     0

Tart:      0

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018: XXII. tv.

szövege: PDF

Igen:  161

Nem:     1

Tart:      7

Pintér Sándor

belügyminiszter

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

2018: XXI. tv.

szövege: PDF

Igen:  171

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről.

2018: XX. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XIX. tv.

szövege: PDF

Igen:  181

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XVIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  186

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2018: XVII. tv.

szövege: PDF

Igen:  187

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XVI. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XV. tv.

szövege: PDF

Igen:  192

Nem:     0

Tart:      0

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről.

2018: XIV. tv.

szövege: PDF

Igen:  183

Nem:     8

Tart:      0

Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

 

Trócsányi László

igazságügyi miniszter

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

2018: XIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  190

Nem:     0

Tart:      1

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XII. tv.

szövege: PDF

Igen:  183 

Nem:     0

Tart:      9

Lázár János

ex-miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: XI. tv.

szövege: PDF

Igen:  180

Nem:     9

Tart:      2

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési megállapodás kihirdetéséről.

2018: X. tv.

szövege: PDF

Igen:  176

Nem:     8  

Tart:      0 

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: IX. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: VIII. tv.

szövege: PDF

Igen:  184

Nem:     0

Tart:      0

Seszták Miklós

ex-nemzeti fejlesztési miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2018: VII. tv.

szövege: PDF

Igen:  183

Nem:     0

Tart:      0

Pintér Sándor

belügyminiszter

Hende Csaba

Törvényalkotási bizottság

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról.

2018: VI. tv.

szövege: PDF

Igen:  159

Nem:   19

Tart:      0

Orbán Viktor

Semjén Zsolt

Rogán Antal

Gulyás Gergely

Kocsis Máté

Fidesz

KDNP

Fidesz

Fidesz

Fidesz

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

2018: V. tv.

szövege: PDF

Igen:  127

Nem:   35

Tart:     0

       

KIHÍRDETÉSRE VÁR

Pintér Sándor

belügyminiszter

Törvényalkotási bizottság

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról.
 

szövege: PDF

Igen:   129

Nem:    39

Tart:     16


Bartha Szabó József
 • Putyin téved, a liberalizmus nem elavult, hanem...
  Az úgynevezett „liberalizmus” ma is világhatalomra törekszik, éppúgy, ahogy egykor a világ egyhatodát uraló kommunizmus. Ebben is hasonlít egymásra a „liberalizmus” és a kommunizmus.
 • Az állam a legrosszabb tulajdonos...
  „Az állam a legrosszabb tulajdonos” – ismételgette mantraként számos külföldről megfizetett – fölbérelt – politikus a kilencvenes években. Sokan bedőltek nekik, mert ez a külföldi propagandaközpontban megfogalmazott mondat nagyon hatásos volt. Négy évtizednyi kommunista uralom után jól hangzott.
 • Macron fegyverei
  Európa pillanatnyi állapotát jól jelzi, hogy a gazdasági bajoktól gyötört Franciaország odahaza nem igazán népszerű köztársasági elnöke, Emmanuel Macron az unió legaktívabb politikusa, szándéka szerint jövőjének meghatározó formálója.
 • Brenzovics: Ez össznemzeti ügy, megmaradásunk a tét
  Sajnálatos módon a Központi Választási Bizottság az ukrán törvényi előírásokkal ellentétben nem hozott létre magyar választási körzetet. Ráadásul huszonnyolc év után először fordult elő olyan, hogy egyetlen ukrán párt sem ajánlott fel az Ukrajnában élő kisebbségek számára pártlistán befutó helyet.
 • Vívó-vb - Siklósi Gergely parádés vívással világbajnok
  Az aranyéremért a csapatban háromszoros Európa-bajnok Szergej Bidával kellett megmérkőznie. A 26 éves orosz már sokkal nagyobb falatnak bizonyult, de Siklósi még nála is jobb napot fogott ki, ezt jelezte, hogy a nehéz helyzetekből is ki tudott keveredni.
MTI Hírfelhasználó