Mi megvédjük a határainkat
Orbán Viktor: Ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl.
2018. szeptember 15. 13:39

Orbán Viktor felszólalása az úgynevezett Sargentini-jelentés vitájában

Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők!
Tudom, hogy önök már kialakították az álláspontjukat. Tudom, hogy a jelentést az önök többsége meg fogja szavazni. Azt is tudom, hogy az önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide önökhöz, mert önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának.

Azt a Magyarországot, amely munkájával és, ha kellett, vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege, a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, és amikor kellett, megnyitotta határait a keletnémet sorstársai előtt.

Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Most itt állok, és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait.

Azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért mondom, hogy az önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország, sérti a magyar nép becsületét.

Magyarország döntéseit a választók hozzák meg a parlamenti választásokon. Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke.

Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek. Ezért azt kell mondanom, hogy a jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek. Ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést.

Nekünk Magyarországon a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Önök most számbeli többség alapján akarnak erkölcsi ítéletet mondani és megbélyegezni egy országot és egy népet.

Önök súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor – először az Európai Unió történetében – egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Önök megfosztanák Magyarországot attól, hogy a saját érdekeit képviselhesse az európai családban, amelyhez tartozik. Vannak és lesznek is még vitáink. Különbözőképpen gondolkodunk Európa keresztény jellegéről, a nemzetek és a nemzeti kultúrák szerepéről, másképpen fogjuk fel a család lényegét és hivatását, és homlokegyenest ellenkező nézeteket vallunk a migrációról.

Ha valóban egységet akarunk a sokféleségben, akkor a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy bármelyik országot megbélyegezzék és kirekesszék a közös döntés lehetőségéből. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.

Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56 százalékos, 2014-ben 52 százalékos többség szavazott ránk.

Az Európai Parlamentnek mi vagyunk a legsikeresebb pártja. A szocialista és liberális ellenfeleink érthetően nem boldogok a sikerünktől, de bosszút állni a magyarokon, amiért nem őket választották, nem tisztességes és nem is európai.

Ráadásul ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. A jelentés bevallja, elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra, vagyis önök megfelelő tényfeltárás nélkül fognak dönteni. A jelentés 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz. Erről tegnap minden képviselő kézhez kapott egy 108 oldalas dokumentumot.

A mi uniónkat az tartja össze, hogy a vitákat szabályozott keretek között rendezzük. Magyarország nevében én magam is kötöttem megállapodásokat és kompromisszumokat a bizottsággal a médiatörvényről, az igazságszolgáltatási rendszerről, sőt még az alkotmányunk egyes passzusairól is. Ez a jelentés felrúgja az évekkel ezelőtt megkötött megállapodásokat.

De ha ezt önök megtehetik, és fölrúghatják, mi értelme megállapodást kötni bármely európai intézménnyel? Amit önök tesznek, az az unióra és a konstruktív párbeszédre is csapást mér.

Minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképp rendezi be a saját életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit, megvédtük Magyarországot és megvédtük Európát. A mai eset az első az Európai Unió történetében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit.

Beszéljünk egyenesen: Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorlóország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás- és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket.

Tisztelettel tájékoztatom önöket, akármilyen döntést hoznak is, Magyarország nem enged a zsarolásnak. Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is.

Mi, magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát az európai politikába.

A kormányfő viszonválasza

Akik a konkrétumokat hiányolják, egy 108 oldalas jelentésben mindegyiküknek elküldtük. Kérem, olvassák! Megfejtettem, azt hiszem, Verhofstadt úr irántunk fönnálló érzéseit, kár, hogy nincs itt.

Úgy látom, az a helyzet, tisztelt Verhofstadt úr, hogy ön jobban gyűlöl bennünket, konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát. És a saját hazájuk ellen szavazó magyarokra is csak azt tudom mondani, az a baj önökkel, hogy jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat.

Ami a korrupciót illeti, Bullmann képviselőtársamnak mondom: Magyarországon minden pályázat nyilvános, bármely európai cég elindulhat, az egyedül induló pályázatok aránya Magyarországon 26 százalék, az uniós átlag 24, itt még van mit javítanunk. A bizottsági jelzés alapján indított vizsgálatok aránya Magyarországon 47 százalék, az uniós pedig 42, tehát mi ebben jobban állunk.

A Timmermans úr által ismertetett bizottsági javaslatot a zéró toleranciával egyébként, amit júniusban kaptunk, mi elfogadtuk. Ami a CEU-t illeti, Weber úr téved. A bajor szabályokat ha megnézi, azt fogja tapasztalni, hogy azok szigorúbbak, mint a magyar szabályok. Ön kettős mércével mér, hiába tartozunk egy pártcsaládhoz.

Ráadásul, kérem önöket, menjenek föl a CEU honlapjára. Én ma, mielőtt idejöttem volna, fölmentem a honlapra, és ott a következő gondolatokat olvastam, most tőlük idézek, arról a honlapról.

Ezt olvashatják önök ott. „A CEU működése a jövőben is biztosított” – írja magáról az egyetem. „Minden most beiskolázott Budapesten fogja befejezni a tanulmányokat” – írja az egyetem magáról. „Minden akkreditációja az egyetemnek érintetlen” – írja magáról az egyetem. És azt is mondja: „Budapest egy vendégszerető város, várjuk önöket, jöjjenek el, és nézzenek körül.”

Ami a szélsőséges pártokat illeti, a migráció elleni küzdelem nem pártkérdés. Én minden kormánnyal hajlandó vagyok együttműködni, amelyik meg akarja védeni a határokat, és megemelem a kalapomat a bátor olaszok előtt.

Ami az antiszemitizmust illeti, szeretném világossá tenni, hogy Közép-Európában az csökken, Nyugat-Európában pedig nő. Sőt, a modern antiszemitizmus központja Brüsszelben van, mert onnan támogatják az Izrael-ellenes szervezeteket.

Kérem, ennek szenteljenek a jövőben figyelmet. És nem mi voltunk, hanem önök, akik megkoszorúzták Marxnak – aki a modern piacellenes antiszemitizmus atyja – a szobrát. És végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, én az Európai Néppárthoz tartozom. Látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk.

Mi, európai néppártiak nem vagyunk elég erősek, hogy a saját utunkat járjuk. Úgy látom, hogy gyengék vagyunk, és úgy táncolunk mi, néppártiak, ahogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha a jövőben ezen tudnánk változtatni.

Aki pedig azt állítja, hogy a jelentés nem Magyarországot ítéli el, olvassa el a címét. Itt nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot.

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója

Csak néhány mondat, mert a vita nyilvános volt, és önök azt követhették. A vita alapvető karaktere mégiscsak az, hogy ez egy abszurd vita. Az egész helyzet abszurd.

Magyarországon néhány hónappal, talán öt hónappal ezelőtt, áprilisban volt egy választás, a magyar emberek eldöntötték, hogy mi legyen, és a választási kampányban az összes kérdést, ideértve a CEU-t, a civil szervezeteket, minden fontos politikai kérdést, megvitattunk, és az emberek ezeket eldöntötték.

És most arra vállalkozik az Európai Parlament, hogy a magyar emberek által meghozott döntést fölülírja, illetve arra kényszerítse a magyar kormányt, hogy az emberek döntése helyett azt hajtsa vége, amit itt ránk akarnak erőltetni. A második karaktere ennek a vitának az, hogy itt a legnehezebb mindig a türelem.

Fotó: MTI

Az egyik képviselő, talán brit képviselő mondta azt, hogy a kommunista komisszárok szoktak úgy beszélni az emberrel, mint ahogy itt néhányan beszélnek velünk vagy velem személyesen.

És ezt alá tudom húzni: valóban a kommunista időkben beszéltek velünk úgy, mint ahogy itt néhányan, amit itt néhányan megengedtek maguknak. Ez a kioktatás, fenyegetőzés, kirekesztés a civilizált emberek világából, ez egy kommunista tempó, hiába nem a Szovjetunióban, hanem az Európai Parlamentben vagyunk.

A helyzetet önök is ismerik, látják, hogy mi lojális tagjai vagyunk az Európai Néppártnak. Bajban vagyunk, az Európai Néppárt bajban van. Az elmúlt években elvesztettük a karakterünket, elhagytuk az alapító atyák tanításait.

Egy olyan európai pártcsalád lettünk, amelynek nincs karaktere, nincs saját akarata, állandóan óvatos és méricskél, és gyakorlatilag úgy ugrálunk, ahogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. És egyetlen célja van az Európai Néppártnak, hogy jaj, csak meg ne vádoljanak bennünket az európai sajtóban vagy az európai fórumokon. Ez baj.

A Fidesz a maga részéről az Európai Néppárt lojális tagja, ott is akarunk maradni, és azért fogunk dolgozni, hogy meg tudjuk reformálni az Európai Néppártot, hogy visszataláljunk az alapítók és a Helmut Kohl által kijelölt útvonalra, értékekhez, irányokhoz, bátorsághoz és karakterhez, hogy a keresztény konzervatív megközelítésnek is legyen pártja az európai politikában, az ilyen gondolkodású embereknek is legyen képviselete Európában, mert ma nincs.

Azt is világossá tettem, mert sok spekulációt hallok a Salvinivel való találkozásom után, szeretném világossá tenni, hogy a határok megvédése nem pártkérdés. És számomra és Magyarország számára közömbös, hogy az a kormány, amelyik meg akarja védeni a határokat, tőlünk jobbra vagy balra áll. Egy dolog számít, hogy akarja megvédeni Európa határait, mert azok a mi közös hatá-
raink.

És szeretném világossá tenni, hogy én minden kormánnyal, pártösszetételre való tekintet nélkül mindig együtt fogok működni annak érdekében, hogy közösen meg tudjuk védeni az európai határokat.

Ennyit érdemes belelátni az olasz kormány és a magyar kormány együttműködésébe.

magyaridok.hu
 • Séta egy holland zöldinnel
  Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember.
 • Stratégiai rasszizmus
  Ismét kiderült, hogy a spekulánsi szervezetek számára a terrormigránsok fontosabbak, mint az európai gyermekek.
 • Orbán: Antall József nem adta fel sosem a célját
  Antall József öröksége, hogy a kedvezőtlen erőviszonyok ellenére sem adta fel sosem a célját, hogy visszavezesse Magyarországot a kommunizmus előtti önmagához - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban.
 • Szirt a habok közt
  Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt volt országgyűlési képviselője, a KDNP tiszteletbeli elnöke Antall József kormányában népjóléti miniszterként szolgált. Személyes visszaemlékezésével tisztelgünk a szocialista diktatúra időszaka utáni első szabadon választott kormány 25 éve elhunyt miniszterelnöke előtt.
 • Megszavazták a humanitárius vízum bevezetését
  Az Európai Parlament (EP) kedden, strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a migránsok legális uniós beutazási kereteit rögzítő, humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést.
MTI Hírfelhasználó