I. Lázadtak, zúgtak, lobogtak..!
Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal köszöntötték a frakciók az Országgyűlés őszi ülésszakának első találkozóját.
2018. szeptember 24. 10:40

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után követik el töretlen lelkesedéssel. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. A meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei. Példaként Winston Churchill híres beszédét idézhetnénk, miközben az ellenzék egyik női képviselője hangosan közbeszólt:
- Miniszter úr, ha ön volna a férjem, mérget tennék a kávéjába!
Churchill nagy nyugalommal levette a szemüvegét, és a várakozásteljes csendben így felelt:
- Ha az ön férje volnék, meg is innám azt a kávét!

 

 

Magyarország segít, hiteles válasz az illegális migráció megállítására!

JUHÁSZ HAJNALKA, (KDNP): - Képviselőtársaim! Ahogyan Alaptörvényünk Nemzeti, a kereszténység nemzetmegtartó szerepét becsüljük, és országunk különböző vallási hagyományait Hitvallása kimondja, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Idestova 450 év óta, az 1568-as tordai országgyűlés óta biztosítjuk a vallásszabadságot.

- Képviselőtársaim! Akik egy többségében bevándorláspárti Európai Parlamentet szeretnének, azok az illegális migrációval szembeni ellenállás szimbólumává vált Magyarországot támadják! Állnunk kell a sarat, és közösen kell megfékeznünk a további migrációs hullámokat és a kényszerbetelepítés végrehajtását!  Nem szabad elfeledkeznünk azokról a magyar képviselőkről sem, akik hazájukkal szembefordultak pusztán haragból és elkeseredettségből, mert pártjuk egymás után harmadszor vesztett a parlamenti választásokon. Az ellenzék nem képes a saját belpolitikai ellenfelei iránt érzett gyűlöletet a hazája sorsa mögé rendelni! Nem veszik észre, hogy e miatt a politikai teljesítményük miatt nem vívják ki a választók bizalmát. Sajnos nem érti meg azt sem az ellenzék, hogy a bevándorlás és a migránsinvázió nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy! Minden magyar képviselő kötelessége, hogy a nemzeti ügyekben a nemzet mellé álljon!

- Képviselőtársaim! Az Európára nehezedő illegális migráció veszélyét elsőként ismerte fel a magyar kormány, és konzekvensen, kezdettől fogva kiállt az ország határainak védelméért, valamint az európai keresztény kultúra megvédéséért! Az Európára nehezedő migrációs nyomás kezelésére eddig az Európai Parlament részéről kizárólag olyan javaslatok vetődtek fel, mint például a kötelező betelepítési kvóta, amely a magyar kormány számára elfogadhatatlan, és amely megsemmisítő lenne az európai keresztény kultúra számára! Magyarország Kormánya ezektől eltérő módon kívánja orvosolni a migrációs kihívásokat. A kormány által támogatott helyben történő segítés politikája azt jelenti, hogy a segítséget visszük oda, és nem a bajt hozzuk ide! Ez a leghitelesebb válasz, amely ma az illegális migráció megoldására adható Európában. A világon elsőként és ez idáig egyedüli kormányként emeltük államtitkársági szintre az üldözött keresztények megsegítésének ügyét, ezzel is tovább erősítve a keresztény közösségek védelmét és segítését a válságrégiókban.

- Képviselőtársaim! A magyar kormány 2017-ben hozta létre a Hungary Helps, Magyarország segít programot. A program létrejöttének célja, hogy bemutassa Magyarország nemzetközi humanitárius segítségnyújtását, támogatási és fejlesztési politikájának láthatóságát, és egységes arculattal jelenítse meg azt. Magyarország lakosságának nagyságának és gazdasági teherbíró képességéhez mérten a program keretében aktívan vesz részt a migrációs válság kezelésében. Az alapvető humanitárius cél lehetővé tenné a világ válságrégióiban, azaz a migrációs forrásövezetekben élő emberek számára a helyben maradást. Célja a világban létező szegénység és a globális egyenlőtlenségek csökkentése, külön figyelmet szentelve az üldözött keresztény közösségekre.

- A migrációs válság kezelésének egyik fontos eszköze a fejlesztési együttműködés keretében megvalósuló programok, amelyeken keresztül a nemzetközi közösség olyan életfeltételeket teremthet a kibocsátó országokban, hogy az emberek millióinak ne kelljen arra kényszerülniük, hogy elhagyják az országukat. A Magyar Országgyűlés 2016-ban a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítélését határozatban fejezte ki. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért veszítik el életüket, mert hitükhöz hűek maradtak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával. Az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák által elkövetett atrocitások népirtásnak, emberiség elleni és háborús bűncselekménynek minősülnek.

- A Hungary Helps, „Magyarország segít” programnak köszönhetően valósult meg például az iraki erbíli Szűz Mária általános iskola építésének támogatása. Az ott élő, illetve az iszlamista támadások elől idemenekült keresztény gyermekek oktatásának biztosításához szükségessé vált egy iskolaépület felépítése is. 2016-ban a magyar katolikus egyház gyűjtését, ami 80 millió forint volt, a magyar állam 120 millió forinttal egészítette ki, és így Erbílben megkezdődhetett az iskola építése. 2017-ben az iskola meg is kezdte működését. A városban lévő Szent József Kórház gyógyszerkészletei 2017 májusára teljesen kimerültek. Az intézmény féléves gyógyszerellátásához szükséges forrás biztosításáról akkor, ami 150 millió forint volt, Balog Zoltán miniszter úr és Bashar Matti Warda káld katolikus érsek 2017-ben aláírta a megállapodást, ezzel is elősegítve az iraki keresztény kultúra megmaradását.

- Képviselőtársaim! Minden nemzetközi támadás és zsarolás ellenére a keresztény kultúra megvédése Szent István-i örökségünk és kötelezettségünk. Ez az egy igazi út, amelyet őseink hagyományoztak ránk, ez az örökségünk, amit meg kell védenünk. Ahogyan Teréz anya mondta, úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, de a nélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

2018 őszén..!

GYURCSÁNY FERENC, (DK): - Kérdezném a szemben ülő képviselőktől, hogy vajon ismerik-e Emma Allent? Tudják-e, hogy ki ő? Ismerhetnék! A világ egyik legnagyobb átváltozó és átváltoztató művésze. Nézzék egyszer meg! Nézzék, mert úgy látom, hogy nagyjából rokon szakmát űznek, látszólag politikusok, de valójában mégsem! Olyan módon maszkírozzák át magukat és saját véleményüket egyikből a másikba, amelyet egyébként, ha egy másik porondon adnának elő, akkor sokra értékelnék.

- Kikéri magának a kormányfő a hazaárulás vádjára történő reagálást. Ez egy becsületbeli kérdés. Amikor azon vitatkozunk, hogy szabad-e megengedni, hogy a mi vitánk önökkel jelentheti-e a hazaárulás vádját vagy sem, akkor alapvető becsületbeli kérdésről beszélünk. És nem véletlenül hivatkoztam erre a bizonyos átváltozó művészre. Talán, ha rövid az emlékezetük, 2003-ban a mai kormányfő, az akkor ellenzéki pártvezető nemcsak hogy támogatta, hanem kezdeményezte is a magyar kormányt elítélő állásfoglalást a Kereszténydemokrata Internacionálé ülésén. Amikor ebben a Házban megkérdezték - nem vádolták, csak kérdezték -, hogy mit gondol, ez nem hazaárulás-e, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy minden emberi jogi ügy nemzetközi ügy, minden ezzel ellentétes gondolkodás húsz évvel ezelőtti, - amire ő még jól emlékszik, azóta viszont elfelejtette.

- Nem megsértődni, nem hazaárulónak kell tekinteni azokat, akik felteszik a kérdést! Őszintén szólva, kinek volt akkor igaza? A 2003-as akkori ellenzéki vezetőnek, aki azt mondta, és kezdeményezte, hogy nemzetközi intézmény lépjen fel Magyarországgal szemben, vagy most annak, aki azt mondja, hogy végső soron ez hazaárulás. Itt valami mégiscsak nincs rendben. Nehogy azt mondják, hogy ez egy konzekvens magatartás! Nehogy ezt mondják,  amikor azt írja az önök európai programja, hogy az Európai Unió nem habozhat, amikor arról van szó, hogy egyes kormányok megsértik az Unió által vallott értékeket, legyen szó emberi, polgári vagy kisebbségi jogokról, dolgozzunk ki eljárásokat, hogy ilyen esetben senki se bújhasson a be nem avatkozás nemzetközi jogelve mögé. Ezt követelték önök! Idéztem a programjukból. Most ezt teszi az Európai Parlament., amikor e követelésnek megfelelően véleményt mond önökről. Akkor minek a megsértődés?

- Ami pedig a legutóbbi kijelentést illeti, hogy mi jobban utáljuk önöket, mint amennyire szeretjük hazánkat, ez egy régi politikai bonmot, azt kell mondjam, hogy nem így van! Mi, őszintén szólva, nem barátkozunk önökkel, ez nem szeretet meg utálat kérdése. Mi megvetjük azt, amit önök csinálnak, ez a helyzet! Ebben nincsen érzelem, nem értünk vele egyet. Mélyen nem értünk vele egyet! Ha jól emlékszem, önök vádolnak bennünket hazánk utálatával. Akkor nem kell megsértődni Harrach frakcióvezető úrnak, amikor azt mondom, hogy van itt egy tudathasadás!  Ha én mást mondok, mint önök, mást képviselek a határon túliak szavazati jogával kapcsolatban, mást gondolok a médiaszabadságról, a sztrájkjogról, akkor én hazaáruló vagyok?

- Hölgyeim és uraim, nem ez a helyzet! Az a helyzet, hogy alapvetően mást gondolunk Európáról! Igen, mi egy erős Európát akarunk; önök egy laza Európát! De miért vannak megsértődve? Nem normális ez a vita? Nem normális az a vita, hogy legyen közös határvédelem? Senki nem akarja elvenni a magyar határvédelem lehetőségét és jogát. A beterjesztett javaslat arról szól, hogy aki nem tudja megcsinálni, annak segítséget nyújtanak. Hát, el kellene olvasni szerintem a beterjesztett javaslatokat, mert különben ez csak arról szól, hogy miközben önök bennünket hazaárulóznak, még fel vannak háborodva, hogy nahát, ez a Gyurcsány milyen szenvedélyes. Persze, hogy szenvedélyes, mert én szenvedélyesen szeretem a hazámat, önök pedig… (Az elnök kikapcsolja a szónok mikrofonját. - Taps a DK soraiban.)

Aktuális ügyek…

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Polgártársak! A mai napon nemcsak a Sargentini-jelentés kapcsán kell beszélnünk a Fidesz által a magyar emberek ellen elkövetett jogfosztásokról, hanem a 45 ezer családot érintő otthonápolás ügye miatt is. A mai napon a Párbeszéd minden felszólalásában kitérünk a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő szeretteiket otthon ápolók tarthatatlan helyzetére. Arra, hogy miközben az otthonápolást, hogy szerencsésebb országokat ne is említsünk, Romániában is munkaviszonyként ismerik el, 130 ezer forintnyi fizetéssel honorálják, addig Magyarországon legfeljebb nettó 53 ezer forinttal alázzák meg ezeket az egyébként is elképesztően nehéz helyzetben lévő családokat.

- Az otthonápolás ügye nemcsak az érintettekről szól, ez mindannyiunk ügye! Mindannyiunk ügye azért is, mert együtt érzőek és szolidárisak vagyunk az otthonápolókkal, azért is, mert egy kormány, egy politikai rendszer erkölcsi minőségét az mutatja meg, ahogyan a közösség legkiszolgáltatottabb tagjaival bánik, ahogy róluk gondoskodik, illetve jelen esetben nem gondoskodik. És ebből is pontosan látszik, hogy a Fidesz-kormány, az Orbán-rendszer erkölcsileg milyen végtelenül hitvány! Nemhogy az út szélén hagyják honfitársaink tömegeit, de az árokba is rúgják őket. Nem adnak segítséget azoknak, akik erre rászorulnak, és nem hagyják kibontakozni azokat, akik erre képesek lennének. Az Orbán-rendszerben a fejlődés, a gazdasági növekedés jótéteményei a felső 1 százaléknak jutnak, a 99 százalék pedig nem vagy alig részesül a nemzeti össztermék növekményéből. 2010 óta nem emelték a családi pótlékot, nem emelték a nyugdíjminimumot, nem emelték százezernyi közalkalmazott bérét, emelték viszont a kis- és közepes keresetűek adóját az adójóváírás eltörlésével!

- És kinek kedvezett az Orbán-kormány az elmúlt nyolc évben? A nagyvállalatoknak, amelyek 19 százalékos adó helyett elméletben 9, az adókedvezményekkel együtt a gyakorlatban pedig átlagosan 5 százalékos adót fizetnek. Az Orbán-kormány emellett a bankoknak kedvez, amelyek tavaly történelmi rekordot jelentő 700 milliárdos nyereséget termeltek a tulajdonosaiknak. Ennyit vettek ki a magyar emberek és vállalkozások zsebéből! Az Orbán-kormány az offshore cégeknek kedvez, amelyek 30 százalékos adóját már 2011-ben eltörölte a fideszes többség. Az Orbán-kormány a fideszes oligarcháknak kedvez, akik közül csak Orbán Viktor kedvenc strómanja, Mészáros Lőrinc évente százmilliárdokkal gazdagodik a mi pénzünkből.

- Az Orbán-rendszerben a társadalom kettészakadt, a fideszes és Fidesz-közeli milliárdosok, Orbán Viktor és családja dúskálnak, míg a magyarok többségének nincs egy fillér megtakarítása sem. Százezrek nyomorognak, 2,5 millióan élnek lakásszegénységben, 120 ezer család retteg a kilakoltatástól, a gyerekes családok 42 százaléka létminimum alatti jövedelemből, a nyugdíjasok fele 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjból tengődik. De a dolgozók többsége sem visz haza többet havi 150 ezer forintnál. A családok évében, 2018-ban 1,2 millió gyerek számára nem biztosított a társadalmi minimum, és 300 ezren közülük tanszerek nélkül vágnak neki a tanévnek.

- A miniszterelnök lánya által villantott karóra 12 millió forintos ára egy halmozottan sérült gyermekét egyedül nevelő édesanya 13 évnyi jövedelmével egyezik meg. Ezért mondja azt a Párbeszéd, hogy radikális átalakításra van szükség, a felső 1 százalék érdekei helyett végre a 99 százalékot kell képviselni. Be kell vezetni az alapjövedelmet, amivel polgártársaink háromnegyede egyetért, és el kell kezdeni végre orvosolni a legsúlyosabb társadalmi és emberi válságokat, a szociális válságot, a lakhatási válságot, az egészségügy válságát, az oktatás válságát, a kultúra válságát és a jövedelmi válságot.

- Üzenem a fideszes padsorokba: a közpénzeket nem ellopni kell, hanem odaadni az otthonápolóknak, hiszen az igényeikkel a társadalom többsége egyetért.  Támogatni kell a Párbeszéd, az MSZP és a többi ellenzéki párt indítványát, amely ezt a 6-8 milliárd forintot átcsoportosítani javasolja a költségvetésben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kormánypárti képviselőtársaim vajon megtalálják-e az emberséget magukban, és megtalálják-e a jó szándékot a kormány politikájában? (Taps a Párbeszéd soraiban.)

Merre tovább Magyarország?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Képviselőtársaim! Orbán Viktor a választások után arról beszélt, hogy 2030-ig tervez miniszterelnökként, és hogy addigra Magyarországot az Unió öt legélhetőbb államának egyikévé teszik. Hangzatos kijelentés, de azt már tudjuk, hogy az ilyen kijelentések nem sokat érnek! A rendszerváltás utáni politikai elit azt ígérte a magyar népnek, hogy rövid időn belül olyan életszínvonalon élünk, mint a sógorok. Ebből azonban semmi sem lett, sőt, a leszakadásunk folyamatosan nő. Egyébként is, ha a miniszterelnök 2030-ig tervez, akkor nem elegendő azt mondani, hogy „folytatjuk”. A kormánynak legalább most be kellene mutatni a 2030-ig szóló tervét, amelyben értékelik, hogy melyek a mai Magyarország legnagyobb társadalmi, gazdasági és környezetpolitikai kihívásai, figyelemmel a globális kihívásokra, és ismerteti, hogy ezekre a kihívásokra a kormány milyen válaszokat, megoldásokat tervez. De nemhogy 2030-ig, még az elkövetkezendő négy évre sincs ilyen terve a kormánynak. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány továbbra is ad hoc módon kormányoz, leginkább a multinacionális tőkét kiszolgálva!

- Tisztelt Ház! Nem fenntartható az az ország, amit lassan félmillió ember hagy el, lassan egy teljes generáció hiányzik az országból. De itt nemcsak a fiatalokról van szó, az ápolóktól kezdve a buszsofőrökön át egészen a pincérekig mindenki menekül az országból. És ez nem csak valami tőlünk független globális folyamat. A kormány gazdaságpolitikájának ebben óriási szerepe van! A Fidesz gazdaságpolitikája a külföldi nagyvállalatokra épít, ezért tudatosan sok éven át nagyon alacsonyan tartotta a hazai béreket, és most csodálkoznak, hogy a gazdaság minden egyes szektorában munkaerőhiány van, mert az emberek elmennek. Pedig nincs min csodálkozni. Ez az elhibázott, rövidlátó gazdaságpolitika következménye! Ennek a gazdaságpolitikának nemcsak az a következménye, hogy az emberek külföldön keresik a megélhetést, hanem kialakult egy óriási függés a külföldi tőkétől, amit még tovább súlyosbít, hogy az ipar teljesítménye gyakorlatilag az autóipartól, a járműgyártásról függ. A magyar gazdasági növekedés labilis lábakon áll! Egy gazdasági válság Magyarországot, a magyar embereket súlyos helyzetbe sodorhatja, különösen akkor, amikor a magyar háztartások harmada él a létminimum alatt. Márpedig nincs félig sikeres ország, nem lehet olyan politika eredményes, ahol az eredményekből csak kevesek részesülnek. Márpedig úgy nehéz az Unió legélhetőbb tagállamává válni, hogy a 7 magyar régióból 4 az Unió legszegényebb 20 régiója közé tartozik. Ha tovább folytatódik a társadalom szétszakadása, annak hosszú távon minden egyes magyar állampolgár a vesztese lesz!

- Képviselőtársaim! Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha nem lebontjuk, hanem építjük és erősítjük a társadalmi kohéziót. Az okosforradalom időszaka elkezdődött, a digitalizáció és a hálózatok korába értünk. A negyedik ipari forradalom arról szól, hogy a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba kapcsolódnak, a reálgazdaság egyetlen hatalmas intelligens információs rendszerbe integrálódik. Óriási kihívás ez az oktatás számára. Ám ahelyett, hogy az oktatási rendszerünkbe fektetnénk, a kormány tovább folytatja az oktatás szétverését!

- Másik nagy kihívás a magyar társadalom egészségi állapotának folyamatos romlása! Egy egészségében és oktatási színvonalában romló társadalom nem lesz képes semmilyen felzárkózásra, magas hozzáadott érték megtermelésére. És nemcsak a kormány fenntarthatatlan társadalom- és gazdaságpolitikája miatt nincs esélyünk arra, hogy 2030-ra az Unió öt leginkább élhető országai közé tartozzunk, hanem azért sem, mert a kormány számára nem létezik a környezetpolitika, szétverte annak intézményrendszerét. A kormány nincs tisztában azzal, hogy a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség megőrzése a gazdaság fejlődésének alapja, és az egészséges környezet pedig feltétele az emberek egészségének. Márpedig a környezetpolitika szempontrendszerének integrálása a társadalom- és gazdaságpolitikába alapvető kérdés, enélkül fenntartható fejlődésről, fenntarthatóságról nem beszélhetünk és élhető országról sem. Itt az ideje, hogy szembenézzenek azzal a ténnyel, hogy Magyarország fenntarthatatlan pályán halad! (Taps az LMP padsoraiban.)

Aktuális kérdésekről.

Dr. HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Mi lehetne aktuálisabb egy olyan napon, ahol a miniszterelnök alkotmányos hagyományainkból adódó kötelezettségeinek eleget téve megörvendeztetett minket azzal, hogy beavat abba, hogy a következő időszakban milyen fontos politikai kérdések lesznek Magyarországon, illetve hogy mi történt a nyári szünetben. Bár teszem hozzá, azért Orbán Viktor szájából az „alkotmányos hagyományaink” kifejezés enyhén megmosolyogtató, sokak számára inkább sírásra késztető!

- Tisztelt Ház! Megtudhattuk Orbán Viktortól, hogy az új gazdasági mechanizmus kilencedik évében minden szipi-szupi ebben az országban, mindenki boldog, mindenkinek munkája van, jól él, és minden rendben van, a munkaalapú gazdaság dübörög, és mint ahogy mondta, 4,5 millió magyar dolgozik, - csak elfelejtette hozzátenni a miniszterelnök úr, hogy vajon melyik országban! És bár a viszonválaszában kitért arra, hogy ő mennyire kiáll és megvédi az egyébként határon túl dolgozó, most már inkább a millióhoz, mint a félmillióhoz közelítő honfitársunkat, azért ez a megszólalása kifejezetten cinikus és sértő ezekre az emberekre nézve mindaddig a pontig, amíg ettől a sok százezer magyar állampolgárunktól a Fidesz-frakciónak köszönhetően elvette és ma is elveszi az egyenlő szavazati jogot, azt, hogy teljes jogú állampolgárként beleszólhassanak hazájuk jövőjének eldöntésébe. Nagyon fontos dolgokat tudhattunk meg például a felsőoktatásról.

- Külön felhívnám a figyelmüket képviselőtársaimnak, hogy a miniszterelnök véletlenül a tavalyi évihez hasonlította az idei adatokat, vagy talán nem is véletlenül, hiszen azt a pár ezer fős növekedést, amivel itt dicsekedett, kicsit lerontja az a tény, hogy 2010-hez képest viszont közel 29 ezerrel kevesebb az idei évben a beiratkozó egyetemista a felsőoktatási intézményekbe. És megtudhattuk, hála a Jóistennek, hogy mintegy 20 ezer laptopot, képzeljék el, kiosztott a kormány a középiskolákban! Szerintem sokkal boldogabb lett volna mindenki ebben a teremben és ezen kívül meg pláne, ha inkább arról számol be a miniszterelnök, hogy az a 4-5 ezer pedagógus a laptopok helyett hogyan kerül az iskolákba, és hogyan tudja a gyermekeinket tisztességgel tanítani.

- Aztán rátért az európai politikára, ahol őszerinte háttérhatalmak szeretnék az európai uniós nemzetállamokat meggyengíteni. Az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy összeesküvők valóban Európát akarják gyengíteni, de a valódi összeesküvést nem Brüsszelből, hanem Moszkvából irányítják, és az összeesküvők legfőbb képviselője éppen Orbán Viktor és szélsőjobboldali párttársai! Az Európai Unió, kedves képviselőtársaim, a mai napig a világ vezető katonai és gazdasági hatalma tud lenni, ha összekapaszkodik és képes a jövőjét maga irányítani. Ezt a folyamatot igyekszik megállítani, szétverni és szétzilálni nyugatról a brexit, keletről Orbán Viktor és Kaczyński, délről az új olasz csillag. Nagyon reméljük, hogy Európa felébred és látja, hogy ezt nem lehet tovább így csinálni!

- Azt is mondta a miniszterelnök még, hogy a legnagyobb probléma az Unióval, hogy lehetővé tennék a legális migrációt. Brüsszel újabb kötvényprogramot akar hazánkra rákényszeríteni, és újabb tízezreket akar ellenőrizetlenül Európára és Magyarországra telepíteni. Az Európa népeit képviselő Európai Parlament kétharmados szavazással erre azt mondta: eddig és ne tovább! Azt mondta, hogy elég volt, hiszen évekig nagyon hatékonyan hitegette, csapta be és hazudozott Orbán Viktor nyugati testvérpártjainak és a nyugat-európai politikusoknak az előző kormányokra, a kommunistákra, a különböző hazugságokra alapozva, és fedte el azt, hogy valójában mit csinál Magyarországon. De mára rájöttek, hogy Orbán Viktor nem kereszténydemokráciát, hanem kleptokráciát, azaz lopásalapú kormányzást alakított ki Magyarországon! És csak halkan kérdezném meg önöktől, hogy mire számítottak ezen a szavazáson, miután a miniszterelnök rendszeresen eljátszotta az elmúlt években, hogy kedden valamit mondott az európai uniós vezetők szemébe, majd pénteken a Kossuth rádiós lelkigyakorlatokban már annak az ellenkezőjét mondta el.

- Képviselőtársaim! Európa megtanulta a leckét a második világháború után: van olyan határ, amit tisztességes politikus és tisztességes kormány nem léphet át! Önök ezt átlépték, és európai párttársai, a saját kereszténydemokrata párttársai is az önök kezére csaptak, hogy álljanak le! Én azt szeretném önöktől kérni, hogy legyenek kereszténydemokraták, és akkor nem kerülnek a történelem szemétdombjára! (Taps az MSZP és a függetlenek soraiból.)

Hány udvariasan kopogtató Ahmad tartózkodik jelenleg Magyarországon?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Hölgyeim és Uraim! Illúzióm nincs, de én azért szeretném néhány fontos dologra felhívni a figyelmet. A Fidesz-KDNP propagandája két éve arról szól, csak és kizárólag, hogy XXI. századi Hunyadi Jánosként védi egyes-egyedül Magyarországot és egész Európát. Nem kevesebbet állítanak, mint ezt! Ezzel szemben a Fidesz és a Jobbik között ebben a kérdésben 2016-ra datálható egy vita, amely nem arról szól, hogy mi támogatnánk adott esetben pláne az illegális bevándorlást, hanem arról szól, hogy az az elleni fellépés minősége és jogrendszere hogyan nézzen ki. Ugye, emlékeznek rá: mi azt mondtuk, hogy se szegény, se gazdag. Önök azt mondták, hogy szegények egyáltalán nem, gazdagok viszont a letelepedési kötvények útján jöhetnek. A vita erről szólt. Mára az eltelt két év bebizonyította, hogy mindkettőben sajnos igazunk volt!

- Vegyük sorra! Az első: a szegény migráns nem más, mint aki a genfi egyezmény útján jogosult arra a bizonyos oltalmazotti státuszra, és ők azok, akikről Orbán Viktor azt állította, hogy van a menekülteknek és a bevándorlóknak egy része, akik udvariasan megállnak a határnál, kopogtatnak, együttműködnek a hatóságokkal, és ha a feltételek megfelelnek, akkor különböző oltalmazotti, menekülti státuszt kapnak. Nos, egy ilyen udvariasan kopogtató az az Ahmad, akit most Ausztriában elfogtak és a magyar hatóságok nemi erőszak miatt eljárás alá vontak.

- De ugorjunk a második részre! Ezek voltak a szegény migránsok. Mi azt mondtuk, hogy gazdag se jöjjön, mert potenciális kockázatokat hordozhatnak. Nem tudhatjuk előre, de a mi meggyőződésünk szerint egy harmadik országból érkező ember esetében, főleg, ha a földgömb túloldaláról jön, nincs az a titkosszolgálat, aki százszázalékosan kizárni tudja, hogy nem fog biztonsági kockázatot jelenteni. Ezek voltak a kötvényesek. A napokban robbant a hír, hogy az orosz hírszerzés főnökéhez köthető személyek, különböző orosz szervezett bűnözői körökhöz köthető személyek bizony-bizony letelepedési kötvényhez jutottak, és a magyar hatóságoknak most lenne feladata. Ma szó volt erről a Nemzetbiztonsági bizottságban, és abban talán egyetért velem, hogy akár az elhárításnak, akár más magyar hatóságoknak ezen személyek esetében bizony-bizony van feladata a jövőre nézve, és adott esetben arra is teszek javaslatot, hogy vizsgáljuk felül ezeknek a kötvényeseknek a biztonságikockázat-elemzését.

- Viszont történt közben jó néhány olyan ügy, amely kiváltotta a politikai vitát - és itt a „vita” elég finom kifejezés. Idesorolható a Pharaon-ügy, idesorolható Zaid Naffa és sok-sok más olyan szereplő, aki egészen a kormányzat legmagasabb szintjéig jutott. Mindkét fronton tehát, akár a szegényeket vesszük, akár a gazdagokat, kijelenthető, hogy önök nem mondtak igazat, amikor azt mondták, hogy mi mindig és mindenkitől megvédjük az országot, ide senki be nem teheti a lábát, aki adott esetben akár az állampolgáraink bármely tagjára, akár nemzetszinten gazdasági vagy politikai kockázatot jelentene. Meg tudják-e mondani, hogy hányszor szavazták le, ha már a határvédelem a mai napon ilyen fajsúlyosan szóba került, hányszor szavazták le a Jobbik azon javaslatát, hogy újra önálló határvédelem, határőrség jöjjön létre Magyarországon? Sokszor! Ne felejtsük el, hogy önök és a szocialisták közösen szüntették meg 2008-ban az önálló magyar határőrséget! Ez most olyan akut probléma, amit ismét felvetünk, és kérjük, hogy támogassák a javaslatunkat!

- Egy a lényeg: szerintem a magyar biztonság nem lehet pártpolitikai csatározások színtere, a magyar biztonság akkor a leghatékonyabb, ha konszenzuson nyugszik! Mi konszenzusra törekszünk, de akkor a propaganda helyett beszéljünk egymással őszintén! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

Sargentini-jelentés politikai üzenete!

HENDE CSABA, (Fidesz): -  Tisztelt Országgyűlés! Az úgynevezett Sargentini-jelentés hazánk számára semmilyen veszélyt sem jelent. Ezt azért jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, mert erről a valótlanságoktól hemzsegő fércműről egy olyan eljárásban szavaztak az Európai Parlamentben, amelynek a végén semmilyen szankció sem lesz. Még akkor sem, ha az eljárás netán végig tudna futni a külhoni és hazai ellenfeleink által elképzelt pályán. A fenti állításom legerősebb garanciája az ezeréves lengyel-magyar barátság. Lengyel testvéreinkben történelmünk során sohasem csalódtunk és most sem fogunk. A hazánknak ártó szándék azonban már az elején zátonyra futott. A jelentést ugyanis a helyes értelmezés szerint szabályosan el sem fogadták. Szavaztak ugyan róla, de elbukott. Elbukott, mert az Európai Unió jogi alapját képező lisszaboni szerződés 354. cikke és az Európai Parlament eljárási szabályzatának 178. cikk 3. pontja egyértelműen rögzíti, hogy a szavazás során az elfogadáshoz szükséges kétharmados többséget a tartózkodó szavazatok beszámításával kellett volna elérni. Ez pedig Magyarország ellenfeleinek - pestiesen szólva - nem jött össze. Még szerencse, hogy Európában más is tud olvasni és tudja a jogi szabályokat értelmezni. Üdvözlöm az Osztrák Köztársaság alkancellárjának, Strache úrnak a nyilvánosság előtt elmondott azonos véleményét, és köszönöm neki különösen azt, hogy Kneissl asszonyt, az osztrák külügyminisztert felkérte arra, hogy a szavazás körüli aggályokat terjessze az Európai Unió illetékes testülete elé. A Der Spiegel minapi számában pedig Alexander Thiele göttingeni professzor fejtette ki hasonló szakmai álláspontját. Mindez természetesen nem helyettesítheti Magyarország jogi úton való fellépését a tévesen elfogadottnak nyilvánított iromány ellen. Erre biztatom tehát hazánk kormányát.

- Képviselőtársaim! Az ügy tanulságai nagyon fontosak. Első tanulság: demokrácia csak ott van, ahol a jog uralkodik! Az az Európai Parlament, amely a saját szabályait rúgja fel, demokratikus legitimációja és erkölcsi tekintélye utolsó morzsáit is feléli! Feléli, hiszen jogállamisági kifogásokkal úgy ítél el egy tagországot, hogy eközben maga sérti meg saját eljárásjogi szabályait.

- Második tanulság: mostantól kettőzött erővel kell küzdenünk azért, ami aktuálisan ránk van bízva a közös európai ügyből. Össze kell tehát fognunk nekünk, magyaroknak azért, hogy a következő Európai Parlamentbe csak olyan képviselőket válasszunk, akik ott Magyarország javán munkálkodnak,szemben némely jelenlegi európai parlamenti képviselőnkkel. Ők a Sargentini-jelentés támogatásával ismét bebizonyították, hogy pártérdekeiket hazánk érdekei elé helyezik. Nem használni, hanem ártani akartak! Bizonyára jó ideig nem lesz könnyű végigmenniük az utcán. Amit tettek, az olyan bűn, amelynek igen hosszú az árnyéka!

- Képviselőtársaim! A tapasztalat fontos dolog. A Sargentini-jelentés körüli cécó megmutatta, kiben mi lakik, kitől mit várhatnak a magyarok. A kép világos, könnyű lesz dönteni. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok! 

Bartha Szabó József
  • Két majom
    Az érdekes, hogy mindketten beleszóltak, mit beleszóltak, próbáltak beleavatkozni a magyar belpolitikába.
  • Hollywoodi csőcselék a demokrácia ellen
    Jót derülhetnénk rajta, de az emberiségellenes akcióban óriási a kockázat. Megszűnhet a demokrácia mint az egyik már-már utolsó rendező elv. Egy antihumánus propagandaközpont fölbérelte az agyonfizetett söpredéket, hogy hisztériázzanak a demokrácia ellen.
MTI Hírfelhasználó