Orbán a ringben…
Az azonnali kérdések órája a T. Házban párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda!
2018. október 3. 17:55

MOTTÓ:  Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Kiváltképp a parlamentben! Példaként Winston Churchillhíres beszédét idézhetnénk, miközben az ellenzék egyik női képviselője hangosan közbeszólt: - Miniszter úr, ha ön volna a férjem, mérget tennék a kávéjába!

Churchill nagy nyugalommal levette a szemüvegét, és a várakozásteljes csendben így felelt: - Ha az ön férje volnék, meg is innám azt a kávét!

 

 

A miniszterelnököt is ringbe szólították  A jó hír elillant, a rossz nem távozott! Köptek sarat és minden mást. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott! A kérdések zöme költőnek is mondható volt, szerepelt már bennük az „ítélet” is. A „nemzetrontó, mindent tönkretevő”   kifejezést csupán enyhe jelzőként használták az ellenzék padsoraiban.  Látni vélték a kormány leggyengébb láncszemeit, és mindazokat a területeket, amelyeket  harsány bírálataik szerint a tévelygés, a káosz és az „Orbán-ártalom” vezérel.

Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal  csak a ”szolidabb”  zajokat, bekiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” a szónoklatokat.

Mennyire hiteles a kormány politikája?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Önök három éve kizárólag a migrációs tematikát tartják napirenden. Semmi másról nem hallunk önöktől, csak és kizárólag a migrációval szembeni fellépésről, ami meggyőződésünk szerint egy nagyon fontos kihívás, éppen ezért a Jobbik nagyon fontos javaslatokat tett le az asztalra. Nagyon örülünk annak, hogy miniszterelnök úr és a Fidesz is a migrációval szemben hatékonyan fellépett. S bár mi folyamatosan hangoztattuk azt, hogy a letelepedési államkötvényeket ki kell vezetni, a határőrséget pedig vissza kell állítani a határvédelem biztosítása érdekében, ezt önök nem fogadták meg, hanem makacsul ellenálltak ennek a javaslatnak!

- Most, hogy önök az Európai Unióban is letették a javaslataikat, most, hogy az Európai Unió végre, úgy tűnik, hogy befogadta sok-sok javaslatunkat, és Magyarország álláspontját most már sokan osztják az Európai Unióban, most, hogy az Európai Unióban is végre rádöbbentek arra, hogy a hatékony határvédelemnél nincs fontosabb a napirenden, most, hogy Juncker is végre az évértékelő beszédében arról beszélt, hogy a Frontexet meg kell erősíteni, és azt a nemzeti határvédelem szolgálatába kell állítani, önök, miniszterelnök úr, úgy viselkednek most, mint egy hisztis kisgyerek! Előállnak olyan egészen elképesztő elképzelésekkel, hogy az Európai Unió a kapukulcsot akarja elvenni önöktől, miközben teljesen nyilvánvaló a szövegtervezetben az, hogy a Frontex a magyar törvények és a magyar parancsnokság alá lenne rendelve.

- Miniszterelnök úr, miért viselkedik így? 

- Miért nem fogadja el ezt a javaslatot, és miért nem működik együtt az Európai Unióval annak érdekében, hogy a határainkat hatékonyan meg tudjuk védeni?  (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): -  Képviselőtársaim! Lehet azon segíteni, ha valaki a kormány munkájából csak a migrációval foglalkozó mondatokat és intézkedéseket hallja ki? Lehet újságot olvasni, és javasolnám azt is, hogy kövessék figyelemmel a Jobbik képviselői a ”Kormányinfó” nevű tájékoztatót, ahol minden második héten pontosan elmondjuk, hogy mi mindennel foglalkozik a kormány. Ha ezt megteszik, akkor rögtön látni fogják, hogy az az állítás, miszerint csak a migrációval foglalkoznánk, nem állja meg a helyét!

- Ami pedig az Európai Unió javaslatát illeti: arról most csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy nem én vagyok az egyetlen miniszterelnök, aki nem fogadja el, nagyon sok miniszterelnök kritizálja ezt az előterjesztést! Meg fogjuk ezt majd vitatni október 18-19-én, és úgy látom, hogy miután sokan vagyunk, akik ezt a javaslatot nem tartják jónak, ebből a javaslatból nem lesz semmi!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Miniszterelnök Úr! Én azt látom, hogy önök nem teljesen állják ki a hitelesség próbáját ebben a kérdésben sem!  (Derültség a kormánypárti oldalon.) Nem,  hiszen önök három éven keresztül a határok védelméről beszéltek, arról beszéltek itthoni és európai fórumokon is, hogy hogyan kell az Európai Unióval közösen megvédeni Európa határait. Ön is és több minisztere, képviselőtársa is többször beszélt arról itthon és nemzetközi fórumokon is, hogy hogyan kell a közös európai határvédelmet megvalósítani, többek között a Frontex megerősítésén keresztül.

- Miniszterelnök Úr! Most, amikor Juncker előáll végre egy olyan javaslattal, ami fontos tárgyalási alapot tudna teremteni Magyarország és az európai civilizáció védelmében, önök, mivel ezt a témát kizárólag belpolitikai célokra használják, hisztis kisgyerekként viselkednek!

- Miniszterelnök Úr! Az ön kormányának a hitelessége a tét, és Európa biztonsága a tét! Legyen kedves, vegye komolyabban ezt a kérdést!  (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - A magam nevében nem, de az összes többi olyan európai miniszterelnök nevében, aki ellenzi a Bizottság javaslatát, visszautasítom, hogy hisztis kisgyereknek nevezze fél Európát és fél Európa miniszterelnökeit!

- Ami a tényeket illeti: a hitelesség ügyében azt tudom mondani, hogy láttam én már néhány abszurditást itt, a magyar parlamentben! A Jobbik nem az a párt volt, amelyik EU-zászlókat égetett? Nem ez a párt az, amelyiknek az van a programjában, vagy volt a programjában, hogy az európai uniós tagság nem fogadható el? Szóval, hitelességügyben azt javaslom, hogy válasszunk inkább egy másik porondot!  (Közbeszólások a Jobbik soraiból. - Az elnök csenget.)

- Ami a konkrétumokat illeti: a magyar kormány a bolgár elnökség alatt beadott egy határvédelmet erősítő javaslatcsomagot, aminek az a lényege, hogy úgy kell megvédeni Európa külső határait,  hogy közben a nemzeti szuverenitást senkitől sem veszik el! Ez a javaslat az asztalon van, meg fogják tárgyalni! Ez egy magyar javaslat!  Meg lehet úgy védeni Európa külső határait, hogy közben a nemzeti szuverenitást nem veszik el a tagállamoktól!  Taps a kormánypárti padsorokban.)

Miért pont a Corvinust magánosítják?

KUNHALMI ÁGNES, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Önök magánosítani szeretnék az ország egyik legpatinásabb egyetemét, az elméleti közgazdaságtani képzést is nyújtó Corvinus Egyetemet! A felsőoktatási törvényt úgy módosították, hogy az EMMI-től átkerült az innovációs miniszterhez, és az a hír járja, hogy tovább fog ez vándorolni egy magánalapítványba, vagyis egy közalapítványba, amelyet magántőkével és állami tőkével hoznak létre.

- Miniszterelnök Úr! Évekkel ezelőtt ön elmondta, , hogy Magyarországnak szüksége lenne egy angol nyelvű business schoolra. Többször elmondta, hogy a versenyképességünknek, az innovációnak, a tőkevonzó képességnek jót tenne, ha lenne egy jó gyakorlati képzőhely Magyarországon. Ezzel egyébként egyet is tudnék érteni. Az a cél, amit ön megfogalmazott, számomra egyébként egy vonzó cél, és mint az ország vezetője… - ezt akceptálom.

- Csakhogy! Azt gondolom, van Magyarországon ilyen gyakorlati képzést nyújtó hely, például a SEED iskola, amit az OTP hozott létre, lehetne támogatni esetleg, de ott van a Pallas Athéné, Kecskeméten létrehozott egyetem, ami nem úgy szuperál, ahogy kellene, de mégiscsak van már olyan létrehozott képzőhely, amit, ha ön akarna, támogathatna. Kérdezem miniszterelnök urat:

- Mi a valódi célja azzal, hogy magánosítja a Corvinust?

- Miért pont a Corvinus Egyetemet kívánja magánosítani?

- Maradnak-e fenn a magánosított Corvinuson államilag finanszírozott helyek, milyen arányban, milyen formában?

- És lesz-e elméletiközgazdász-képzés, komoly elméletiközgazdász-képzés az új, magánosított egyetemen?  (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! Köszönöm az érdeklődését. Amit tudok az ügyről, azt szívesen megosztom önnel. Az első dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmét: 2014-ben közzétettük a felsőoktatásra vonatkozó programunkat, és ott olvashatja a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című részt, amelyben szerepel az a szándékunk, hogy megpróbálunk az eddigi működési formáktól eltérő új formákat is majd bevezetni. Ezt a programunkat egyébként 2016-ban felülvizsgáltuk, de speciel éppen ez a pontja változatlan maradt, tehát egy 2014 óta fönnálló, nyilvánosan meghirdetett tervről van szó.

- Hogy miért éppen a közgáz, arra azt a választ tudja adni a szakminiszterünk rajtam keresztül, hogy ebből az egyetemből lehet - a méreteinél fogva - leginkább gyorsan, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú egyetemet kialakítani. A kérdésére, hogy vannak-e más ilyen tervek, azt tudom mondani önnek, hogy vannak más jelentkezők is. Amikor a felsőoktatásban hírét vették annak, hogy az eddigi, kizárólagos működtetéstől eltérő, új formákon is gondolkodunk, akkor más egyetemek is adtak be jelentkezéseket, hogy ők is tárgyalni szeretnének a kormánnyal a működés átalakításáról. Én azonban azt mondom: egyelőre csak eggyel próbálkozzunk! Ezek nehéz új működési modellek, nem próbáltuk még ki őket Magyarországon. Van kockázat, ezért inkább óvatos, megfontolt és körültekintő lépésekkel kell haladnunk!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

KUNHALMI ÁGNES: - Miniszterelnök Úr! Arra a kérdésemre, hogy lesz-e ezen az egyetemen államilag finanszírozott hely, és megmarad-e a komoly elméletiközgazdász-képzés, legyen kedves még válaszolni!

- Tudja, a felsőoktatástól az első Széll Kálmán-tervben ön nagyon sok pénzt elvont! Ez a pénz azóta sem lett visszaadva! Biztos, hogy a magánosítás az első útja annak, hogy az állami egyetemeket egyébként rendbe tegye, miniszterelnök úr? Az elmúlt években nagyon sokszor elmondta karrierje során, hogy sem az egészségügyben, sem az oktatás területén nem szabad privatizálni, mert soha nem szolgáltathatjuk ki az állampolgárainkat. Az államosítás, amikor a KLIK-et is létrehozta, ugyanezen logika alapján hozta létre, most pedig pont ön akar privatizálni, miniszterelnök úr!  Lánczi András azt mondta, akit ön rektornak tett oda, hogy amit korrupciónak neveznek, az a Fidesz politikájának a lényege! Most azonban nem a lopásra gondolok,  hanem arra, ami az eredeti szándék volt:

- Az új tőkésosztály kiépítése ezen keresztül folyik-e?  (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Asszony! Azt hittem, barátkozunk, de ha nem, hát nem! (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Először is, ön valótlant állít, mert mi az oktatásból nem kivontuk a pénzt, hanem amit önök kivontak, azt tettük vissza! És ha már ez a helyzet, akkor beszéljünk arról, hogy mégiscsak elvettek a pedagógusoktól egyhavi bért, iskolákat zártak be, az önkormányzatoknak nem adták oda az oktatásra fordítandó összegeket, ezzel csődbe vitték őket, 1300 milliárd forintos adósságot halmoztattak így föl velük! Ezek után nem hiszem, hogy helytálló lenne az ön kijelentése, miszerint mi csökkentettük volna az oktatásban elérhető források nagyságrendjét. Fordítva történt: ezt mind önök tették, mi pedig ezeket szépen, lépésről lépésre visszapótoljuk! Arról nem is beszélek, hogy Magyar Bálint  maffiarendszere, amely a PPP-ken keresztül működött, mind a mai napig nyomasztja a magyar oktatási költségvetést. Arra a kérdésre pedig, hogy megmaradnak-e a korábbi oktatási formák, a szándékunk szerint igen a válasz, és Palkovics miniszter úr áll az ön rendelkezésére! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ennyire fél a Fidesz a főpolgármester-választástól?

HAJDU LÁSZLÓ, (DK): - Miniszterelnök Úr! Amióta Tarlós István bejelentette, nem biztos, hogy újra szeretne indulni a főpolgármesteri pozícióért, önök azt sejtetik, hogy eltörölhetik a közvetlen főpolgármester-választást. Az ok nyilvánvaló: ha nincs egy, legalább közepes jelöltjük, ez lenne Tarlós István, akkor nem merik megmérettetni magukat az ellenzéki Budapesten , - innen fúj a szél! Ha a Fidesznek esélye nincs a győzelemre, akkor inkább eltörli a versenyt, mint hogy beleszaladjon egy kínos vereségbe, mint ez volt most vasárnap Rákospalotán! A fővárosban ellenzéki kétharmad van, önök pedig csak akkor szeretnek a népre hivatkozni, ha valahogy össze tudnak csalni magunknak egy győzelmet, ahogy például tették azt az országgyűlési választáson, amikor a szavazáson 49 százalékkal, tehát kevesebb mint felével alakíthattak kétharmados kormányt. Ha azonban a kormány vereségre áll, akkor nem számít a nép, akkor majd Orbán Viktor nevezi ki a főpolgármestert?!

- Miniszterelnök Úr! Az a helyzet, hogy Budapest nem Felcsút! Itt nem dönthet mindenről egy személyben a miniszterelnök úr!  Budapestről csak a budapestiek döntenek, csak nekik van joguk főpolgármestert választani! Kérdezem:

- Ez a hír, hogy igen is meg nem is, választhatunk és nem is, ez igaz-e, mert a Demokratikus Koalíció ez ellen aláírásgyűjtésbe fog kezdeni?! (Derültség a kormánypártok soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő úr, köszönöm szépen a kérdését! Úgy látom, tegnap hosszú és heves lehetett az ünneplés. Mindenesetre szeretnék gratulálni a XV. kerület újonnan megválasztott polgármesterének, sok erőt, egészséget kívánok neki, és kívánom, hogy a munkájával jól szolgálja a kerület polgárait!

- Ami a fölvetést illeti: azt tudom mondani önnek, hogy a kormány gondolkodásában Budapest rendkívüli jelentőséggel bír! Mi úgy tekintünk a fővárosra, mint a nemzet fővárosára, ami egyben a budapestiek otthona is! Nekünk fontos, a kormány számára fontos Budapest. Szeretek együttműködni Tarlós Istvánnal, és remélem, hogy újból kiérdemli majd a fővárosiak bizalmát.

- Képviselő Úr! Ön a vereségtől való félelemről is beszélt. Bár én nem tudom pontosan követni, hogy most éppen ön melyik pártban ül, de ha jól emlékszem, akkor sem a DK, sem - leánykori nevén - az MSZP nem nyert a fővárosban főpolgármester-választást, mi azonban nyertünk kétszer is, nem hiszem, hogy nekünk kellene bármitől is félnünk!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HAJDU LÁSZLÓ: - Miniszterelnök Úr! Köszönöm a gratulációt, át fogom adni! Hozzá kell tegyem: igen kemény küzdelemben sikerült ezt abszolválni, és eléggé nehéz lehet a jövőt illetően a XV. kerület sorsa, mert a pénzügyminiszter úr ott járt, és azt mondta a választóknak, ha és amennyiben nem László Tamás, a Fidesz jelöltje nyer, abban az esetben a fekete zászlót ki lehet tenni, mert ennek a kerületnek pénz nem jár! Ha ez ilyen módon van Magyarországon, ha nem Fidesz-színű a polgármester, akkor az nem nyerhet? Sajnálom, mert abban az esetben az összes többi, a fővárosra vonatkozó megállapítások is kétségesek nekem. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Csak a tények kedvéért szeretném hozzátenni vagy kiegészíteni képviselőtársam hozzászólását azzal, hogy a XV. kerület pénzügyeiben a kormány nem illetékes. A XV. kerület pénzeiről a főváros és a XV. kerület, illetve a kerületek egymás közötti tárgyalásai döntenek forrásmegosztás keretében. Sok sikert kívánok ezekhez a tárgyalásokhoz! Ezen túlmenően szívesen állok az ön rendelkezésére bármiben, ami a XV. kerületben élő budapestiek érdekét szolgálja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi lesz velük?

 SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Nem velünk, hanem velük mi lesz? Azt gondolom, hogy a mostani kérdéseim nagyon aktuálisak, hiszen ma van az idősek világnapja. Talán egy hete jelent meg annak a kutatásnak az eredménye, amely 18 OECD-országban vizsgálta a nyugdíjasok helyzetét, és a kutatásnak sajnos az az eredménye, hogy Magyarország a 18 ország közül az utolsó, vagyis utolsók vagyunk a sorban! Különösen rosszul állunk abban, hogy az időseket mennyire tudjuk bevonni a munkába. A jelentés megállapította, hogy rossz az egészségi állapotuk, rossz a közérzetük, és a végén kullogunk a sornak a fizikai és az anyagi biztonság terén is!

- Sajnos, a magyar nyugdíjas-társadalom - ezt már nem a jelentés mondja - szakad szét a kevés magas nyugdíjjal rendelkezőre és a sok alacsonynyugdíjasra! Az alacsonynyugdíjasoknak esélyük sincs a felzárkózásra, hiszen az inflációkövető emelés azt jelenti, hogy a magasnyugdíjasok akár több tízezer forint nyugdíjemelést kapnak, az alacsonynyugdíjasok pedig csak néhány ezer forintot! Sajnos ezt fokozza, hogy nő a szakadék a nyugdíjas-társadalom és az aktív dolgozói réteg között is, hiszen a nyugdíjasok csak akkor részesülhetnek a GDP-növekedés hasznából, a gazdasági növekedés hasznából, ha a GDP meghaladja a 3,5 százalékos növekedést.

- Miniszterelnök Úr! Nyilván ön is tudja, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítására átfogó programra lenne szükség, viszont vannak sürgető feladatok, sürgető lépések. Én ezért a következőt szeretném megkérdezni, remélve, hogy nagyon konkrét válaszokat kapok: miniszterelnök úrtól:

- Tervezik-e a minimál nyugdíj emelését 28 ezer forintról legalább 50 ezer forintra?

- Szándékukban áll-e eltörölni a kényszernyugdíjazást a közszférában, és tervezik-e az ápolási díj felemelését is, és mikortól? (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! A konkrét válaszokat a szakminiszter majd megadja önnek, ha hozzá fordul a kérdéseivel, én inkább a szempontokat tudom megadni, amelyek egy-egy döntésünk mögött húzódnak meg. Éppen jókor kérdez engem erről, mert ma volt az Idősügyi Tanács összejövetele, ahova voltak olyan kedvesek és engem is meghívtak a nyugdíjasok, és ezeket a kérdéseket, amiket ön most itt említett, alaposan át is tekinthettük. Kásler  miniszter úr is jelen volt, így az idősügyi gondozás és betegellátás kérdését is áttekinthettük.

- Hosszú időn keresztül Magyarországon olyan szabályozók voltak életben, amelyek kifejezetten a nyugdíj felé terelték az embereket, tekintettel arra, hogy magas volt a munkanélküliség. Ön is emlékszik talán rá, hogy a mostani kormány működését megelőzően, 2009-2010-ben a munkanélküliség 12 százalékos magasságban volt. Ma a helyzet megváltozott: ma nem munkanélküliséggel nézünk szembe, hanem azzal, hogy a magyar modell eredményeképpen úgy fejlődik a gazdaság, hogy inkább kevesen vannak, akikre szükségünk van a gazdaságban, mint többen, ezért fontos, hogy az idősek is, ha úgy döntenek, akkor ott tudjanak maradni a munkaerőpiacon.

- Első lépésként létrehoztuk a nyugdíjas-szövetkezeteket. 106 nyugdíjas-szövetkezet létezik az országban, ez több mint tízezer embert tud kiközvetíteni. November 1-jétől pedig új általános szabályok lépnek életbe, amelyek azt eredményezik, hogy ha a nyugdíjasok munkát vállalnak, akkor a nyugdíjukat természetesen megkapják, a munkabérük után csak jövedelemadót fizetnek, és szociális hozzájárulást sem ők, sem a munkaadóik nem. Szerintem ez nagy számban, részmunkaidőben legalábbis nagy számban hozhatja vissza a nyugdíjasokat a munkaerőpiacra. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - Miniszterelnök úr, azért bíztam abban, hogy nem azt fogja mondani, hogy majd a szakminiszterek válaszolnak… Azt is tudjuk, hogy több százezer nyugdíjasnak 100 ezer forint alatt van a nyugdíja és a nyugdíjszerű ellátása. Ez nagyon nagy probléma! Százezer forintból - főleg ha a nyugdíjas egyedül van, ha figyelembe vesszük a nyugdíjas fogyasztói kosarat - nem lehet megélni!

- Miniszterelnök Úr! Kérje meg a szakminisztereit, hogy ezekre a kérdésekre minél gyorsabban dolgozzák ki a választ, és igazán tartsák figyelemmel a nyugdíjas-társadalom, különösen az alacsonynyugdíjasok nyugdíjának az emelését, hogy tisztességesen meg tudjanak élni húsz-harminc-negyven évi munka után!  (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Asszony!  Régen volt, de azért ideidézem: valamikor az első kormányom időszakában végrehajtottunk egyszer egy olyan nyugdíjemelést, amely a kisebbeket jobban emelte, a nagyobbakat pedig kevésbé. Csoda, hogy túléltem! Minden voltunk, csak rendes emberek nem! Tehát szeretném önnek elmondani, hogy egyszer a magyar társadalom egy nagy vitát erről a kérdésről lefolytatott, és úgy vettem észre, hogy nem támogatja a magyar társadalom ezt a fajta nyugdíjemelési mintát. De ha önök úgy gondolják, hogy ezt a kérdést ismét nyissuk ki, akkor éppen kinyithatjuk, de nekem más tapasztalatom van erről. Ami pedig a nyugdíjprémiumot illeti, a mai pénzügyminisztériumi konzultáció eredményeképpen azt mondhatom: idén is sor kerül nyugdíjprémium kifizetésére, és ez valahol a 16 ezer forintos összeg fölött lesz majd! Ami pedig a nyugdíjak mértékét illeti, 2010-ben óriási teljesítmény volt azt vállalni, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megőrizzük. Ennél többre is futotta! A magam részéről szívesen veszem, állok rendelkezésre minden olyan javaslat  megvitatásánál, amelynek az a célja, hogy a gazdaság teljesítőképességével arányban, de jelentősen emeljük a nyugdíjakat! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Biztonsági kockázatot jelent-e Paks, a magyar emberek számára?

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Miniszterelnök Úr! Tizenöt éve történt a Paksi Atomerőmű legkomolyabb üzemzavara. 2003-ban súlyos baleset volt a Paksi Atomerőmű II-es blokkjában, radioaktív anyaggal telített gázok is a levegőbe kerültek, a kibocsátási szint jócskán meghaladta az engedélyezett napi és havi értéket. Ha egyszer megtörtént, megtörténhet újra! Miközben a kormány teljesen biztonságosnak ítéli meg az atomenergiát, aközben a Paksi Atomerőmű esetében lassan már az számít rendkívülinek, ha mind a négy blokk üzemképes. 2017-ben négyszer, 2016-ban ötször, 2015-ben nyolcszor, 2014-ben tizenkétszer került sor teljesítménycsökkentésre, elektromos hiba vagy a vezérlőberendezés hibája miatt!

- Miniszterelnök Úr! Az idei év különösen gyatrán alakult megbízhatósági szempontból. Eddig tizenkét alkalommal kellett a blokkok teljesítményét csökkenteni különféle hibák miatt. Hogy mi az egyre sűrűsödő, sorozatos leállások oka, arról nem szólnak a hírek. Arról viszont vannak információink, hogy két olyan változás történt, ami összefüggésben lehet a sorozatos hibákkal. Egyrészt a megszokott és az eredeti engedélyezési tervben szereplő tizenkét hónap helyett áttértek a tizenöt hónapos üzemanyag-cserélési ciklusra, ami a korábbinál ritkább ellenőrzést és karbantartást jelent. Másrészt elkezdtek újfajta üzemanyag-kazettákat használni, pontosabban a gyártó, a Roszatom ezeket a kazettákat itt próbálja ki Magyarországon, Paksot tesztlabornak, Magyarországot pedig kísérleti telepnek használják. Kérdéseim tehát:

- Megvizsgálták-e, megvizsgálják-e, milyen okok húzódnak meg a megismétlődő hibák mögött?

- Milyen intézkedésekkel garantálják, hogy a Paksi Atomerőmű működése ne jelentsen biztonsági kockázatot a magyar emberek számára?

- Paks II. esetén kiszűrhetőek lesznek-e ezek a hibák? (Taps a Párbeszéd soraiban.)

 

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Büszke vagyok arra, hogy a kormánynak van olyan tagja, aki már látott belülről atomerőművet, sőt el is indított ilyet, és tudja, hogy hogyan működik, sőt ez lehetőséget teremt arra is, hogy bármilyen szakmai kérdés tekintetében a magyar parlament képviselői első kézből kapjanak információt. Úgyhogy arra kérem önt, hogy a szakmai kérdésekkel bátran forduljanak a miniszter úrhoz!

- Ami személyes álláspontomat illeti, mert én csak erről tudok önnek beszélni, az úgy hangzik: biztonságosnak látom a Paksi Atomerőművet, évtizedek óta élnek ezzel együtt a magyarok. Szerintem egy kipróbált dolog. Azt is látom, hogy a világban máshol is építenek erőműveket. Franciaországban tudom, hogy éppen az önök szívéhez legközelebb eső párt van kormányon, ahol fölújítják a régi atomerőműveket, meg újakat is építenek. Tehát én nem tartom Istentől elrugaszkodott gondolatnak azt, hogy egy országban az energiaszektorban fontos szerepet játsszon az atomerőmű. Magyarországon ez az erőmű adja a villamosenergia-fogyasztás 35-40 százalékát, és még így is 30 százalékát a magyar szükségleteknek külföldről kell beszereznünk.

- Képviselő Úr! Kérem, azt is vegyék figyelembe, hogy Németországban egy kilowattóra villamos energia 90 forintba kerül, Magyarországon ugyanezért az energiáért a fogyasztó ma 36 forintot fizet. Megállapításunk és álláspontunk az, hogy versenyképes ipar csak olcsó energiával tud működni, ha pedig van versenyképes ipar, akkor van foglalkoztatás, nőnek a bérek, van fogyasztás, és van jövőjük az országban élő polgároknak. Ezért én, mint eddig, a jövőben is támogatom az atomerőmű működésének meghosszabbítását, sőt az új építését is, és a kérdésére egyenesen azt a választ adom, hogy biztonságosnak is tartom ezt az atomerőművet!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KOCSIS-CAKE OLIVIO: - Lehet, hogy tényleg a miniszter urat, Süli Jánost kellett volna megkérdeznem, mert miniszterelnök úr nem nyugtatott meg a válaszát tekintve. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Ugyanazzal az orosz technológiával épül Paks II., mint Paks I., és láthatjuk, hogy súlyos baleset is történt, illetve jó pár üzemzavar volt. (Zaj, közbeszólások a kormánypártok soraiból.)  Az atomenergia nem játék, és súlyos következményei lesznek, ha ugyanazzal a technológiával épül föl Paks II. Úgyhogy nem nyugtatott meg a válasza! (Taps a Párbeszéd soraiban.)

 

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr!  Teszek egy kísérletet, hátha… Erről egy nagy vita volt, akkor ön még nem ült itt a parlamenti padsorokban, de a magyar parlament több körben is ezt a kérdést megvitatta. Komoly kérdésként merült föl, amit most ön is itt említett, vagyis hogy ha építünk egy Paks II.-t, akkor annak milyen technológián érdemes alapulnia. Szóltak érvek amellett, hogy nyugat-európai technológiát vagy amerikait hozzunk be, de nagyon sok szakértő pedig azt mondta, hogy miután ez lényegében egy telephelyen helyezkedik el, egy telephelyen két különböző technológiát inkább ne működtessünk, mert az nagyobb kockázatot rejt magában. Ezeket az érveket mi itt megfuttattuk, megmértük, összehasonlítottuk, és végül amellett döntöttünk, hogy nem érdemes lényegében egy telephelyre két különböző technológiát telepíteni, épp a biztonság okán maradjunk inkább a korábbi technológiánál. Így jött létre az a döntés, ami felől most engem ön faggat!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mennyire hiteles a kormány politikája?

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - „Szállunk rendelkezésére!” Gondolom, miniszterelnök úr még emlékszik a néhai Malév szlogenjére, annak a Malévnak a szlogenjére, amit önök a szocialistákkal közösen csődbe juttattak…(Moraj a kormánypártok soraiban.)…és amely 2012-ben, az első Orbán-kormány ideje alatt megszűnt!  A szlogen ma is érvényes lehet, ha arra gondolunk, hogy Garancsi István fideszes oligarcha egy 17 000 millió forintba kerülő luxusmagángéppel utaztatja önt hobbi-luxusutazásokra. Az a Garancsi, aki az egyik legnagyobb nyertese az önök több mint nyolcéves kormányzásának, sok-sok milliárdot keresett az elmúlt években önöknek, önnek köszönhetően!

- Több mint aggályos szerintem, ha a magyar miniszterelnök ilyen értékes luxusutakat fogad el egy olyan vállalkozótól, aki a kormányzása alatt európai uniós és magyar költségvetési pénzekre kiírt pályázatok garmadáját nyeri el! Ez a hatályos magyar törvények szerint is aggályos, de morálisan, erkölcsileg abszolút vállalhatatlan! Elég, ha csak a kormánytisztviselők etikai kódexére gondolunk, amelyben benne van: lekötelező mértékű ajándékot nem lehet elfogadni! Én úgy gondolom, ha ez a kormánytisztviselőkre vonatkozik, akkor talán a kormány fejére hatványozottan kellene hogy vonatkozzon!

- Miniszterelnök Úr!  Igen, tudom - hiszen Semjén Zsolttal ott beszélgetnek, ő is a luxusutak nagy szakértője -, biztos azzal védekeznek önök is, hogy magánemberként kapta ezeket az ajándékokat. Én viszont úgy gondolom, hogy a magyar miniszterelnök, amíg miniszterelnök, addig soha nem lehet magánember, ő igenis miniszterelnökként kell hogy szolgálja ezt az országot! És a probléma az, hogy önök azt mondják, hogy magánemberként kapják ezeket az ajándékokat, de akkor, amikor majd később döntéshozóként ítélik oda a közpénzeket azoknak a vállalkozóknak, akik az ajándékukat adták, akkor már ezt nem magánemberként teszik meg. A kérdésem:

- Nem tartja-e aggályosnak az ilyen luxusajándékok elfogadását miniszterelnökként? (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Engedje meg, hogy gratuláljak ahhoz, hogy felfedezte a spanyolviaszt. Amit ön kifogásol, az 30 éve így van! (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Mikor? - Nyugat-Afrika! - Banánköztársaság!)  30 éve mindig is így mentem. Jövő héten is így fogok menni, és az azutáni hetekben is így fogok menni. Meggyőződésem, hogy a magyar miniszterelnök, ha olyan nemzetközi esemény van…(Közbeszólás a Jobbik soraiból: Focimeccs!)…amely Magyarországot érinti, legyen szó sportról, kultúráról vagy gazdaságról, akkor igenis legyen ott! A sport nekünk fontos. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Haverja pénzén! - Az elnök csenget.)  Eddig is ott voltam, ezután is ott leszek, és hiába támadnak akár minden héten, a következő alkalommal is, ha a munkám meg az időm engedi, akkor el fogok menni!  (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ezt nevezik csicskáztatásnak! - Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Miniszterelnök Úr! Tehát ön úgy gondolja, nem aggályos, hogy egy oligarcha önnek luxusutazásokat fizet, és ezért utána majd valamit kap öntől! Persze, ez természetes önöknél! Aztán az is természetes akkor, hogy az ön államtitkára, Dömötör Csaba hazudott, nem mondott igazat, amikor képviselőtársam kérdésére azt válaszolta, hogy ezeket az utakat ön fizeti, nem  Garancsi István. Aztán akkor az is természetes önnek, hogy Dömötör Csaba sógora,  Hollik István azt nyilatkozta, hogy a barátok már csak ilyenek, megosztják, amijük van! (Derültség az ellenzéki padsorokban.)

- Miniszterelnök Úr! Mit fognak még önnel megosztani, mondjuk, Mészáros Lőrinc, Andy Vajna vagy akár Tiborcz István? Kastélyokat? Bankszámlákat? Esetleg földterületeket? Hová vezet az ilyen harácsolás, miniszterelnök úr?!  Főleg akkor, amikor ön ezt nem is tartja aggályosnak! Higgye el, ez a korrupció melegágya, amikor valaki így vélekedik miniszterelnökként!  (Völner Pál: A lényegről beszélj!)  Képzelje el, hogy a többi ember, aki ott ül ön körül, az hogy gondolkozik ezután! Ő is úgy gondolja majd, hogy mindent megtehetek, hiszen a miniszterelnök is elfogadja ezeket az ajándékokat…(Völner Pál: Ne magadból indulj ki!)…akkor én is megtehetem. Ez nagyon aggályos, és ez nem használ Magyarországnak, higgyen nekem! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Szeretném megismételni: ez harminc éve így van, soha senki eddig ezt nem kifogásolta…(Közbeszólás a Jobbik soraiból: Elég baj, hogy harminc éve így működik!)…Ön az első, aki ezt megteszi. Ami pedig a lekötelezést illeti, csak annyit tudok mondani: szeretném én látni azt az embert, aki engem le tud kötelezni!

- De ami a támadást illeti, azért, ha már lúd, legyen kövér: nem véletlen, hogy ön az a személy, aki folyamatosan éles és személyes támadásokat intéz a kormánytagok ellen. Én ezt megértem, mert önnek komoly személyes sérelmei vannak, hiszen a családja személyes haszonélvezője volt a félkarú rablóknak, ezeket mi betiltottuk, ez komoly veszteség az önök számára! Én megértem az ebből fakadó engesztelhetetlen dühöt, de azt tanácsolom, tegye félre, és lépjen ezen túl!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

A nemzet potyautasa!

 Dr. HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Valóban, minimum ketten versenyeznek ezért a megtisztelő posztért, hiszen múlt hét óta tudjuk, hogy a MÁV-nak van egy notórius lógója, aki mintegy hatszázszor nem fizetett eddig a vonatutazásaiért, és mintegy 9 millió forintot halmozott fel eddig büntetésként. A másik versenyző, miniszterelnök úr, nyilván ön, akiről kiderült, hogy egy 17 milliárd forintos magán-luxusrepülőgéppel repked kedvtelését kielégítendő úgy, hogy nem fizet ezért a szolgáltatásért!

- Az első esetben, tudjuk, mi fog történni, a MÁV maga lenyilatkozta: végrehajtást fognak elrendelni és büntetőfeljelentést fog tenni azzal szemben, aki notóriusan nem fizet az utazásaiért. A második esetben több megoldást kaptunk: az egyiket pont az ön mellett ülő ifjú, tanult kollégája mondta. Azt mondta, hogy majd a miniszterelnök eldönti, hogy bele kell-e írnia a vagyonnyilatkozatába ezt az utat vagy nem. Arra kérem, miniszterelnök úr, hogy ragadja meg a lehetőséget, és utasítsa rendre ifjú kollégáját, talán ott még nem tartunk. Talán ön is úgy gondolja, miniszterelnök úr, hogy önnek a törvényeket kell betartania, és nem ön dönti el, hogy mit kell beleírnia a vagyonnyilatkozatába és mit nem.

- A másik sokkal érdekesebb:  az Hollik István volt, aki azzal próbálta kivágni magát, miszerint nincs itt semmi probléma, hiszen ez a magánrepülő egyébként is elindult volna. Remélem, hogy ezt az értelmezést nem erőltetik tovább, bár a bliccelők örülnének ennek, ha ez fő szabály lenne. Biztos észrevették, hogy minden villamos, minden vonat, minden busz akkor is elindul, ha nem akarjuk és nem vagyunk rajta, tehát még esetleg az állampolgárok úgy értelmeznék, hogy a miniszterelnök után ők is ingyen utazhatnának bármivel! Azt gondolom, ez nem lenne jó irány! Miniszterelnök úr, két kérdésem van:

- Be kell-e önnek tartania Magyarország törvényeit?

- Idén hányszor repült ezzel a repülőgéppel ingyenesen?  (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

ORBÁN VIKTOR,  (miniszterelnök): - Képviselő Úr!  A helyzet úgy fest, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, így a miniszterelnöknek is, sőt nemcsak be kell, hanem én be is tartom!  (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Majdnem mindig…)

- A helyzet úgy fest, hogy 30 éve elmegyek minden sporteseményre, ahol magyar csapat érintett, feltéve, ha az időm és a munkám engedi. Eddig senki kifogást ez ellen nem emelt. Nem pontosan értem, hogy most hirtelen mitől lett ez ilyen slágertéma. Pontos számot most nem mondok önnek visszafelé, de előrefelé mondok: tehát ha az időm és a munkám engedi, ezen a héten is, és ha lehet, akkor a görög válogatott meccsre is szeretnék elmenni. Remélem, hogy az időbeosztásom ezt lehetővé teszi!  (Taps a kormányzó pártok padsoraiból. - Németh Szilárd István: Hajrá, magyarok!)

***

Dr. HARANGOZÓ TAMÁS: - Miniszterelnök Úr! Bizonyára az egyik oka lehet annak, hogy ezzel nem foglalkozott senki, hogy nem nagyon tudtak róla, hogy konkrétan 17 milliárdos magánrepülővel ingyen repked!  (Egy hang a kormányzó pártok padsoraiból: Jaj!)

- Miniszterelnök Úr! Ezt két törvény szabályozza. Az egyik az adójogszabály, amely szerint önnek, ha nagy értékű ajándékot fogad el, azután illetéket kell fizetnie! A másik az országgyűlési törvény, ami szerint egyhavi jövedelmét meghaladó, a képviselői alapdíjat meghaladó ajándékot fel kell tüntetnie!

- Csak halkan mondom: bárki megteheti Magyarországon, az ön által használt repülőgéphez hasonló repülőgépet bárki kibérelhet egy Budapest-Szófia útra, egy irányba 15 ezer euróért! Kérem, gondolkozzon el rajta, hogy az a 15 ezer euró egy irányba már megugorja-e azt a szintet, ami után önnek, a törvényeket betartva, adóznia kéne, és a törvényeket betartva a vagyonnyilatkozatában szerepeltetnie kéne! Én azt gondolom, hogy igen, és az gondolom, hogy lesz ezzel még dolga sok mindenkinek, ha ezt ön nem teszi meg!  (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Ha megengedi, jogi vitába nem bocsátkozom önnel e tekintetben, az álláspontomat elmondtam. Csodálkozom egy kicsit, hogy még mindig nem érti, hogy a magyar miniszterelnök miért megy el minden olyan sporteseményre, ha teheti, amely a magyarok számára fontos. Szerintem ott a helyem!  (Apáti István: Ezzel semmi baj nincs…) Láthatóan nem őrlünk egy malomban, de kérem, gondolkodjon el ezen, hátha mégis nekem van igazam! És amíg gondolkodik, addig mormolja magában, hogy hajrá, Magyarország, hajrá magyarok, hátha az segít a megértésben!  (Taps és derültség a kormányzó pártok padsoraiból. - Vadai Ágnes: Jaj, istenem, de szánalmas! - Sneider Tamás: Nem a haver repülőjén…)

Holokausztmúzeum a zsidók ellenében?

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Miniszterelnök Úr! E hónap elején jelentették be, hogy jövőre a holokauszt 75. évfordulóján megnyitják a Sorsok Háza múzeumot. A három éve elkészült létesítmény azért áll üresen, mert a Miniszterelnökséget korábban vezető  Lázár János, kevés tisztességes hivatali döntései egyikeként, kimondta, hogy csak akkor nyitják majd meg a múzeumot, ha konszenzus születik róla. A konszenzus pedig attól a pillanattól kezdve reménytelenné vált, hogy önök a projektet annak a történelemhamisító Schmidt Máriának a kezébe adták, akiről Randolph Braham, a magyar holokauszt legjelentősebb kutatója megállapította, hogy, idézem: „Egykor holokauszttudósnak indult, ám végül ádáz nacionalista holokauszttorzítóvá vált.” Annak a Schmitt Máriának, aki a Horthy-rendszert gyalázatos, kirekesztő törvényei ellenére polgári demokráciaként ajnározza; annak a Schmidt Máriának, akivel a majdani kiállítás koncepciója miatt megszakította az együttműködést a hazai zsidóság nagy többségét képviselő Mazsihisz, annak a Schmitt  Máriának, akinek koncepcióját elvetette az IHRA, a Nemzetközi Holokauszt Emlékbizottság,  annak a  Schmidt  Máriának, akivel a világ két legjelentősebb holokauszt-emlékhelye, a jeruzsálemi Jad Vasem intézet és a washingtoni holokauszt-múzeum nem hajlandó közösséget vállalni a holokauszt relativizálása miatt és a Horthy-rendszer felelősségének tagadása miatt!

- Miniszterelnök Úr! Önök most találtak egy ortodox rabbit, aki ismeretlen, de sejthető okokból vállalva a kollaboráns szerepét, hajlandó kósernek nyilvánítani ezt a koncepció! Erre hivatkozva jövőre megnyitják a kiállítást. Kérdezem:

- Miért teszik ezt ilyen viszonyok közepette? És ha igazak azok a hírek, hogy már az izraeli kormány is felkereste önöket ez ügyben, akkor azt is jó lenne tudni, hogy ennek mi a tartalma?

-  Miért vállalják önök ezt a botrányt, hogy egy holokauszt-múzeumot nemcsak zsidók nélkül, de egyenesen a zsidók ellenére hoznak létre? (Taps a DK padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Van két becsületbeli kötelességem. Az első, hogy vissza kell utasítsam az ön kijelentését Lázár János miniszter úr vonatkozásában! Szerintem Lázár János kiválóan végezte a munkáját, és nem méltányos olyan megjegyzésekkel támadni, ráadásul a távollétében, mint amiket ön most itt megengedett magának!  (Vadai Ágnes: Magára vette…)  Ami pedig a történész asszonyt,  Schmidt  Máriát illeti: nem az én tisztem minősíteni egyetlen magyar tudós munkásságát sem, csak jelezni szeretném a becsület okán, hogy mi nem tartjuk történelemhamisítónak Schmidt Máriát! Nagy élvezettel olvassuk az írásait, és ajánlom másoknak is, jó szívvel tegyék ugyanezt!

- Ami pedig a konkrét ügyben fennálló vitát illeti: azt tudom önnek mondani, hogy zsidó felekezetek közötti vitában a kormány nem vesz részt! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

***

GRÉCZY ZSOLT: - Miniszterelnök Úr! Szeretném emlékeztetni, hogy Schmidt Mária szerint és az őáltala kinevezett udvari történészek szerint a magyar államot szinte semmilyen felelősség nem terheli a holokausztért, - ez nincs így! A magyar állam képtelen volt megvédeni zsidó polgárait. Megfosztotta őket jogaiktól, vagyonuktól, gyakran életüktől, és erre nem is a nácik kényszerítették őket, hanem ez a magyar hatóságok túlreagálása volt, hogy megfeleljenek a náciknak. (Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Így van!)  És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy 1920-ban Magyarország ebben a parlamenti teremben hozta először létre az első zsidótörvényt, Teleki Pál örök szégyenére!  (Kósa Lajos közbeszól. - Vadai Ágnes közbeszól. - Az elnök csenget.) Önök ezt a Horthy-korszakot kívánják rehabilitálni a Lendvay utcai zsidóvagyonból, ahol az önök alapító székháza volt, ha már ilyen lakásingatlanok ügyébe megyünk bele.

- Miniszterelnök Úr! Szóval, azt szeretném kérni, hogy ne nyissák meg ezt a kiállítást, legyenek ez ügyben végre tisztességesek! (Taps a DK padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Szerintem az ügy súlya és a hozzá kapcsolódó érzelmek miatt nem bölcs dolog kétperces parlamenti formát választani ennek a kérdésnek a megvitatására… (Vadai Ágnes: Akkor vitassuk meg máshol!)… de én ez elől nem térhetek ki, mert a törvényeket be kell tartani. Szeretném jelezni, hogy szerintem nem ez a helyes módja ezen kérdés megvitatásának. Ez egy komoly dolog. A magyar kormány nevében csak azt tudom mondani önnek, hogy Magyarországon működik egy Holokauszt Dokumentációs Központ a Páva utcában. Ez egy korrekt emlékközpont. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkeznivalója Magyarországnak a holokauszt emléke ügyében; a holokauszt elkövetése ügyében van miről beszélnünk.

- Képviselő Úr! Az ön felvetésével, miszerint az akkor hatalmon lévők felelőssége felvethető, egyetértek, ahogyan ehhez a történelmi tragédiához viszonyulunk, az Magyarország részéről korrekt. Amit lehetett, megtettünk. Akartunk csinálni vagy akarunk csinálni még egy emlékmúzeumot. Én szeretném, ha ez működne, de ha nincsen béke e körül az ügy körül, akkor kivárhatjuk, amíg ezek a viták nyugvópontra jutnak és utána higgadtan megpróbálhatjuk ezt megvalósítani. Én ezt javasolnám mindannyiunknak!  (Taps a kormányzó pártok padsoraiból. -Vadai Ágnes: Helyes!)

Bartha Szabó József
  • Két majom
    Az érdekes, hogy mindketten beleszóltak, mit beleszóltak, próbáltak beleavatkozni a magyar belpolitikába.
  • Hollywoodi csőcselék a demokrácia ellen
    Jót derülhetnénk rajta, de az emberiségellenes akcióban óriási a kockázat. Megszűnhet a demokrácia mint az egyik már-már utolsó rendező elv. Egy antihumánus propagandaközpont fölbérelte az agyonfizetett söpredéket, hogy hisztériázzanak a demokrácia ellen.
MTI Hírfelhasználó