I. Zúgtak, lobogtak...
Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal színesítették e héten is az Országgyűlés találkozóját. Táltoson ült az ellenzék, a kormány s pártjai viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.
2018. október 11. 16:52

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű.  Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel a „másik oldalon” töretlen lelkesedéssel. - Mentelmi jog híján a szónoklatokat kísérő hangokat azonban csak  óvatosan jelezzük.

 

 

KDNP: Gondolatok a migráció margójára

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Képviselőtársaim! Az elmúlt évek és az elmúlt hónapok történései másról sem szóltak, mint hogy a Brüsszel-Strasbourg-Soros-féle triumvirátus egyre nagyobb nyomás alá igyekezett helyezni hazánkat. Ez az igyekezetük az elmúlt napokban már Magyarországgal szembeni koncepciós eljárásban is manifesztálódott és magában a hazug Sargentini-jelentésben. A triumvirátus tehát mérhetetlen hatalmával és arroganciájával, valamint helytartóival továbbra is, sőt még inkább ránk akarja kényszeríteni a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás velünk, magyarokkal szemben, de egyben az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben is? Mi ez, ha nem nyílt támadás az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Mi a saját kultúránk szabályai és értékei szerint akarunk élni! Senki sem kötelezhet bennünket arra, hogy feladjuk kultúránkat, és hódoljunk be, mint ahogyan azt Nyugat-Európa jórészt már megtette.

- Hölgyeim és Uraim! Sajnos, napjainkra odajutottunk, hogy Nyugat-Európa destabilizálódott. Vagyis felbomlott az a régi rend és biztonság, amelyre állampolgárai olyannyira büszkék voltak. Helyette a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. Agresszív támadás indult Nyugat-Európa rendje és biztonsága ellen! Agresszív támadás indult nemzeti és keresztény értékeinkkel szemben!

- Hölgyeim és Uraim! Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. Szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Ezért vívjuk szabadságharcunkat Azért vívjuk szabadságharcunkat, hogy a magyar emberek békében és biztonságban élhessenek! Azért vívjuk szabadságharcunkat, hogy a magyar emberek továbbra is szabadon megvallhassák zsidó, keresztény hitüket minden fenyegetés vagy külön rájuk kényszerített adófizetés nélkül! Azért vívjuk szabadságharcunkat, hogy az Alaptörvényünkről, a határvédelmünkről, az adókról mi magunk dönthessünk! Azért vívjuk szabadságharcunkat, hogy a külügyi kapcsolatainkról, és így a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában élő magyarság védelméről és támogatásáról is mi magunk dönthessünk! Azért vívjuk szabadságharcunkat, hogy mi magunk dönthessünk arról, hogy kikkel éljünk együtt saját hazánkban! Kérem ezért:  továbbra is támogassanak bennünket ebben a harcban, amelyet önökért, mindannyiunkért és a jövőnkért vívunk!

- Hölgyeim és Uraim! Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ne feledjék, rajtunk áll vagy bukik, hogy lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahová járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Ezért emlékezve hőseinkre, még jobban fogjunk össze, és bátran álljunk ki magyar hazánk és keresztény értékeink mellett! Végül engedjék meg, hogy miniszterelnök úr gondolatával zárjam felszólalásomat: „Magyar az, akinek unokája is magyar lesz!” (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Felszólalását hallgatva egyetlenegy mondás jutott eszembe, ez a mondás pedig a következőképpen szól: egység a sokféleségben! Ez az Európai Unió jelmondata, 2000 óta ugyanolyan fontos szimbólum, mint az Európai Unió hivatalos himnusza és a hivatalos zászlója. AzEurópai Bizottság és az Európai Unió a saját honlapján található definíciója szerint a következőt jelenti az egység a sokféleségben, idézem: „Az Unió egyesíti az európaiakat, hogy annak keretein belül együtt fáradozzanak a közös célért, a békéért, a jólétért, illetve, hogy az Európában honos különféle kultúrák, hagyományok és nyelvek sokféleségükkel gazdagabbá tegyék a kontinenst.”  Tehát az Európai Unió saját öndefiníciója szerint két dologra van szükség az Európai Unió sikeréhez: egységre és sokféleségre! Erre tanít az európai integráció. Egység és sokféleség: ez a kettő egymást feltételező, de egymás nélkül önmagában nem életképes feltétel!

- A mi helyzetértékelésünk szerint az ön által is említett és „Brüsszel, Strasbourg, Soros” címkével illetett európai intézményrendszer nem képes belátni az európai integrációval kapcsolatos ezen ősi tudást. Nem képes magáévá tenni azt, hogy az Európai Unióhoz mindig is hozzátartozott a sokféleség, és a sokféleség önmagában is érték. Ez az intézményrendszer nem tiszteli a sokféleséget, az egység feláldozása érdekében mindenre képes! Ezen intézményrendszer nem hajlandó tudomásul venni, hogy az európai nemzetek másként gondolkodnak! Hisznek a nemzetállamokban, hisznek abban, hogy mindenkinek a szülőföldjén kell boldogulnia, és a morális kötelezettség nem a bevándorlás támogatása, hanem az ebben való segítségnyújtás! Hisznek az európai szólásszabadságban, amelyben minden intézmény és minden állampolgár el tudja mondani a véleményét, még az európai elit számára kellemetlen véleményeknek is van helye! És hisznek abban, hogy az európai civilizáció önmagában álló érték, az ön által is említett kereszténység, zsidó-keresztény kultúra önmagában álló érték, amelyet érdemes megőrizni!

- Képviselő Úr! Mi úgy látjuk, hogy ehelyett az európai intézményrendszer olyan politikai célokat szolgál, amely az európai egyesült államok kialakításán dolgozik: Tagadja a sokféleség értékjellegét, multikulturalizmusban hisz, a nemzetállamok lebontásában érdekelt, és végső soron mélységesen bevándorláspárti. Ha az európai intézményeket tovább bontjuk, és Brüsszelre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatokat tesz le az asztalra, amelyek megakadályozzák az európai egység fenntartását a sokféleség eltörlésének jegyében.

- Gondoljunk csak a következő ciklussal összefüggő költségvetési javaslatra, amely semmi másra nem volt alkalmas, csak arra, hogy megakadályozza a kompromisszum megszületését! Gondoljunk csak a migrációs javaslatokra, amelyek közül a legutóbb, szeptember 12-én publikáltak semmi másra nem alkalmasak, csak arra, hogy a bevándorláspárti politikai erőknek gesztusokat tegyenek, és aláássák a tagállamok közötti együttműködést! Gondoljunk csak Strasbourgra, az Európai Parlamentre, amelyik úgy viselkedik, mint egy lobbiszervezet, mint egy NGO, és ennek liberális, bevándorláspárti, baloldali többsége valójában csak a hazai politikában kiszuperált, kontraszelektált politikai elitként működik, és tulajdonképpen az ön által is említett átláthatatlan, nem transzparens lobbiszervezeteknek és lobbihálózatoknak az érdekeit képviseli az európai uniós jogalkotás során, illetőleg a hazánkkal szembeni eljárások során is.

- Képviselő Úr! Mi elkötelezettek vagyunk az Európai Unió alapértékei mellett, az Európai Unió egysége és sokfélesége mellett. Mi azt gondoljuk, hogy az európai integráció jövője azon múlik, hogy a mi törekvésünk mennyire lesz sikeres, és hogy ezt a kormányzati törekvést egyrészt a magyar parlamenti képviselők mennyire támogatják, és hogy a magyar választópolgárok mennyire tudnak közreműködni abban, hogy a jövő év májusában megújuló Európai Parlament végre újra ezen hagyományos európai értékek mellett köteleződjön el, és vegyen részt az európai alapértékekhez való visszafordulásról szóló politikai tervünkben és politikai munkánkban. Köszönöm, hogy képviselő úr is támogatja ez irányú törekvéseinket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

MSZP: Az orbáni egészségügy áldozatairól

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Képviselőtársak! Az Isten szerelmére, csináljanak már valamit! Ezzel a felkiáltással kezdem, és nagyon remélem, hogy nem azt fogom megint végighallgatni, hogy a szocialista kormányzatok nyolc éve alatt mi történt.. Igen, ezzel a felkiáltással kezdem a felszólalásomat, és ez a felkiáltás azért van, mert az elmúlt hét emberhalálhoz vezetett. Jól tükrözi az Orbán-kormány hozzáállását a mai egészségügyhöz: a sebészt, egy kiváló orvost, egy kiváló szakembert kirúgtak, a betege meghalt. Ha Székely főorvos tovább dolgozhat, egy 55 éves honfitársunk még ma is köztünk lehetne. A hírek szerint Kásler miniszter is felelős azért, mert a világhírű specialista nem fejezhette be betegeinek ellátását, az operációkat. Ezek után, amíg a miniszterelnök nem lép, addig tettestárs az értelmetlen, gondatlanságból elkövetett halálesetek miatt. És megint felkiáltunk: az Isten szerelmére, végre, kilencedik év után csináljanak már valamit!

- Képviselőtársak! Ez a bűncselekmény nem maradhat következmények nélkül, ezért pénteken feljelentést tettem az ügyben, és itt nem fogunk megállni. Ezt az ügyet és az ügyön keresztül az évi több ezer, gondatlanság miatt bekövetkezett halált számon fogjuk kérni az Orbán-kormányon! A Fidesz-kormány károkozása a betegellátásban rettegő betegekben és hozzátartozókban, menekülő munkaerőben, tönkrement egészségekben, gondatlanságból és hanyagságból kioltott életekben mérhető. Álmennyezetből hulló patkányok, zsúfoltság, várakozás, omló vakolatok, kórházi fertőzésekben elhunyt tízezrek, a Honvédkórház agóniája, Ajka, a megsemmisült háziorvosi körzetek, és sajnos hosszasan sorolhatom minden héten azokat a híreket, amelyeket hallunk és tapasztalunk.

- Botrány és káosz a kórházakban, mondta a fideszes ÁSZ-elnök. Betegellátási válság és vészhelyzet az egészségügyben, mondjuk mi. Tisztességes ellátás vagy szenvedés? Gyógyulás vagy egészségromlás? Élet vagy halál? Ez itt a kérdés! A hétköznapok valósága, egy emberi tragédia bontakozik ki a szemünk előtt. Az 55 éves, műtétre váró beteg naponta könyörgött az életéért, naponta kérdezte meg, hogy mikor fogják megműteni, pedig ha kap tisztes ellátást, ami jár egy magyar állampolgárnak, akkor még ma is köztünk lehetne.

- Államtitkár Úr! Eddig a számok mögött névtelen halottak voltak, de most egy 55 éves honfitársunk tragédiája arcot adott ennek a szenvedésnek. Gyilkossággal vádolom önöket! Azzal vádolom a Fidesz-kormányt, hogy feladta az egészségügyet, hiszen amíg önök a pénzünket ellopják és luxusra költik, addig több tízezren halnak meg évente azért, mert nem kapják meg azt az egészségügyi ellátást, amire szükségük lenne!

- Államtitkár Úr! Évente körülbelül 30 ezer ember hal meg azért, mert nem kapja meg a megfelelő egészségügyi ellátást. Ha ezt nyolc évvel beszorozzuk, 240 ezer honfitársunk halt meg csak azért az elmúlt nyolc évben, mert önök nem voltak hajlandóak az egészségügyet fejleszteni. Ma olvastam az egészségügy helyzetéről egy elemzést: úgy fogalmaz, hogy ma Magyarországon olyan az egészségügy helyzete, mint az orosz rulett. Tudja, mi az az orosz rulett, államtitkár úr? Fogunk egy forgópisztolyt, a tárba behelyezzük a lövedéket, megpörgetjük a tárat, a fejünkhöz emeljük a pisztolyt, és meghúzzuk a ravaszt. Ha a tízparancsolatot betartjuk önök szerint, akkor mázlink van, és életben maradunk, csak tudja, az egészségügyhöz nem mázli kell! Nem ezt érdemli  240 ezer honfitársunk., nem ezt érdemlik a magyar emberek!

- Államtitkár Úr! Gulyás Gergely a hét végén azt mondta a román népszavazással kapcsolatban, hogy minden gyereknek joga van egy anyához és egy apához, és ezt semmilyen más formációban pótolni nem lehet. Önök elvették egy gyermek édesapját, önök elvették egy édesapának és édesanyának a gyermekét, ez az önök bűne!

- Államtitkár Úr! Ne játsszanak tovább orosz rulettet az egészségüggyel! Felszólítom és könyörgöm most már, hogy tényleg tegyenek valamit!  (Taps az MSZP és a Párbeszéd padsoraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Mindenekelőtt engedje meg, hogy én is kifejezzem részvétem az elhunyt családjának, ugyanakkor amellett sem tudok szó nélkül elmenni, hogy önök egy ember halálából akarnak politikai tőkét kovácsolni itt a parlamentben. Úgy látszik, az önök számára semmi sem szent, és annyira reménytelen helyzetben vannak politikailag, hogy már egy ilyen tragikus eseménybe, egy ember halálába próbálnak belekapaszkodni és abból próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni…(Bangóné Borbély Ildikó: Család…)és még eközben is belekiabál itt, a parlamentben.

- Képviselő Asszony! Azt, hogy pontosan ennek az esetnek mik az okai, milyen orvosi részletek azok, amelyek ehhez a tragikus végkifejlethez vezettek, nem ön fogja tudni megállapítani és nem is én. Nem politikusok hivatottak arra, hogy egy konkrét kórházi helyzetben, egy konkrét betegség esetén megállapítsák, hogy történt-e mulasztás, kinek milyen felelőssége van, hanem erre megvannak a hivatott szervek: egyrészről maga a kórház, illetőleg a kórházfenntartó ÁEK, másrészről az etikai felelősség tekintetében az Orvosi Kamara. Így kérem: ne ön döntse el, hogy itt megáll-e bárkinek a felelőssége. Ön olyan hamis tényállításokat mond itt a parlamentben tényként, amelyek nem valósak, amelyek a miniszter közvetlen beavatkozására vonatkoznak. Tehát ne állítson valótlanságokat egyrészről, másrészről ne értsen jobban az egészségügyhöz, mint azok a gyakorló orvosok, akik ebben az ügyben szakvéleményt tudnak adni, vagy bármiféle releváns érdemi vizsgálatot tudnak folytatni. Arra kérem önt is, hogy bízzon egészségügyi kérdésekben az orvosokban, ne a párthűség határozza meg az ön egészségügyi álláspontját, hanem hallgasson azokra az egyetemi tanárokra, docensekre, gyakorló orvosokra, akik a belső vizsgálatot lefolytatják, és nyilván ezt majd a kórház vagy a kórházfenntartó Állami Egészségügyi Központ nyilvánosságra is akarja hozni.

- Képviselő Asszony! A kormányzat felelőssége az, hogy a gyógyításhoz évről évre jobb és jobb körülményeket teremtsen. Ennek az egyik alapja az, ha a kórház több pénzből tud gazdálkodni. Nézzük meg, hogy az állami fenntartás ennek a kardiológiai intézetnek az esetében milyen forrásbeli változásokat eredményezett. Nos, 2012-ben ez a kórház 7 milliárd 29 millió forintból gazdálkodott; ezzel szemben a 2016-os esztendőben már 9,5 milliárd forintból. Ez azt jelenti, hogy 2012 és 2016 között 7 milliárdról 9,5 milliárdra, 2,5 milliárd forinttal nőtt a kórház gazdálkodási lehetősége. Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal növelte a kormányzat a forrásait a kórháznak, 35 százalékkal több pénzből gazdálkodhat, mint amennyiből 2012-ben gazdálkodott. Mindezzel párhuzamosan nőtt az orvosok bére, mindezzel párhuzamosan nőtt az ápolók fizetése, és mindezzel párhuzamosan számtalan fejlesztés is megvalósult több tíz milliós, több száz milliós értékben.

- Képviselő Asszony! Amit tehát a kormány tehet, azt megteszi; szemben azzal, amit önök tettek. Az önök kormánya  2003 és 2010 között az OECD kimutatása szerint az egyetlen olyan kormányzat volt a fejlett világ országai között, az összes OECD-tagállam között, amely csökkentette, GDP-arányosan csökkentette az egészségügyre fordított kiadásokat. Csak önök, senki más! Ezzel szemben a Fidesz-KDNP-időszakban növekedett, a hetedik legnagyobb mértékben növekedett, és ön is tudja, a most elfogadott, önök által nem támogatott 2019-es költségvetés 647 milliárd forinttal tartalmaz többet egészségügyi célra, mint amennyit az önök által elfogadott 2010-es költségvetés.

- Képviselő Asszony! Abban a kórházban, amire ön konkrétan rákérdezett, 2,5 milliárd forintnyi értékben nőtt az egészségügyi ráfordítás, nőtt annak a lehetősége, hogy betegek meggyógyuljanak és gyógyultan hagyják el a kórházakat. Ezzel szemben önök privatizáltak és bezártak négy kórházat. Már senki nem gyógyulhatott meg, sem a Svábhegyi Gyerekkórházban, sem az OPNI-ban, sem a Szabolcs utcai kórházban, sem a Schöpf-Merei Kórházban, mert önök bezárták. Mi növeltük az orvosok és az ápolók bérét, önök elvettek egyhavi bért az orvosoktól és az ápolóktól is. Az, hogy 34 ezer orvos dolgozott 2010-ben, most pedig 40 ezer orvosnak van aktív jogviszonya Magyarországon, gyógyítói létszámban való növekedést jelent, míg önök 6 ezer egészségügyi dolgozót elbocsátottak. Ez a különbség a szocialista egészségpolitika és az elmúlt nyolc esztendő között! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Tisztelt Ház! Még mindig hatása alatt vagyok annak, hogy éppen megöltek egy embert a magyar kórházakban, és az államtitkár úr ebből még mindig meg tudja magyarázni, hogy mindenki más hibás, csak ők nem! (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Kit öltek meg?) De a hétvégének voltak más tanulságai is: például az is kiderült, hogy Orbán Viktor szerint Puskás Öcsi nem magyar; mert ha csak az a magyar, akinek az unokája magyar, akkor Puskás Öcsi nem magyar, mert az ő unokái spanyolok! De foglalkozzunk egy olyan hírrel is, amelyik elsikkadt az utóbbi napokban. Íme: a hírhamisító Papp Dániel lett az MTVA vezérigazgatója. Önök egy olyan embert tettek az úgynevezett közmédia élére, akit a sajtó rendszeresen kapott hírhamisításon és teljesen valótlan álhírek gyártásán. Nem tudom, hogy tudják-e, de a Demokratikus Koalíció volt az első az országban, akinek a perében jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy az MTVA-t lehet hazugsággyárnak nevezni. Nem sokkal ezután mondta ki egy másik bírósági döntés azt is, hogy Papp Dánielt pedig lehet hírhamisítónak nevezni. Szép kis bizonyítvány!

- Államtitkár Úr! Az álhírgyártás persze nem Papp Dániellel kezdődött, hanem évek óta folyik. Az egykori közmédiának ma már semmi más funkciója nincs, csak az, hogy hazugságban tartsa a magyar nép lehető legnagyobb hányadát; vagy ahogy régen mondták: a párt érdekeit szolgáló állításokat, véleményeket hitesse el, fogadtassa el széles néprétegekkel! Így hívták az agitprop bizottságokat. (Völner Pál: Ti már csak tudjátok!)  Az, hogy önök kinevezték a közmédia élére az ország leghíresebb hírhamisítóját, azt jelenti, hogy leszámoltak a látszat fenntartásával! Önök büszkén vállalják a bolsevik tradíciók felelevenítését!

- Képviselőtársaim! Miért állnak meg félúton, a valóság felvállalásában? Miért nem nevezik át az MTVA-t agitprop televízióra? Miért nem nevezik át a híradót migránshírekre vagy propagandahírekre? Valódi hírek úgy sincsenek. Aki az M1-et nézi, az úgysem fogja megtudni, hogy Orbán veje után az Európai Csalás Elleni Hivatal nyomoz. Aki az M1-et nézi, az nem fogja megtudni, hogy Orbán Viktor 17 milliárdos luxusrepülőn utazgat. Nem fogja megtudni, aki az M1-et nézi, hogy éppen meghalt egy ember az önök bűnéből következően egy kórházban, és azt sem fogják megtudni, hogy Orbán Ráhelnek 12 millió forintot ér csak a karórája. Miért ez a visszafogottság, ha már úgyis lerombolták a demokráciát? Ez az utolsó, demokráciára emlékeztető dolog ebben az országban, hogy mi még itt és most elmondhatjuk azt, amit gondolunk, de természetesen a Magyar Televízió erről ma szintén nem fog beszámolni. És ha már ennyire kiérlelték a módszereket az emberek tájékoztatásának a felszámolására, akkor érdemes megkérdezni Erdoğant is, aki éppen ma érkezik Orbán Viktorhoz. Ő ugyanis börtönbe záratta az ellenzéki politikusokat, újságírókat, civileket, és meg sem próbál úgy tenni, mint ha nem egy aljas diktatúrát építene.

- Képviselőtársaim! Szeretnék emlékeztetni a Sargentini-jelentés 5. pontjára. Önök folyamatosan csak arról beszélnek, mintha itt egy migránskérdés lenne a Sargentini-jelentés, holott az 5. pont arról szól, hogy önök Európa lúzer kormánya! A Sargentini-jelentésben a közmédiának csúfolt hazugsággyárról szól ez a bizonyos 5. pont. Arról, hogy az MTVA csatornáin csak akkor látni ellenzéki politikust, ha önök le akarják járatni, vagy éppen azt terjesztik róla, hogy Soros-ügynök, migránssimogató! Én például a DK szóvivőjeként nagyjából egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor szerepeltem a Magyar Televízióban vendégként, pedig azt gondolom, hogy azt a 80 milliárd forintot, amit önök elköltenek erre a hazugsággyárra, hogy NB III-as labdarúgó-mérkőzéseket is közvetítsenek, szóval erről azt gondolom, hogy például a Demokratikus Koalíció polgárai és adófizetői is beleteszik ebbe a pénzüket, tehát joguk lenne látni a saját maguk által megválasztott képviselőket is a képernyőn.

- Államtitkár Úr! Ha kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy önök minden évben 10 ezer forintot vesznek el minden magyar állampolgártól ahhoz, hogy ezt a hazugsággyárat fenntartsák! Azoktól is, akik mondjuk, az MSZP-re, a Párbeszédre, a DK-ra, az LMP-re, a Jobbikra vagy bármelyik másik pártra szavaztak. Önöket ez nem nagyon érdekli, csak az számít, hogy az önök hazugságai átmenjenek a sajtó nyilvánosságán. Önök úgy fogják elvenni tőlünk ezt az adópénzt a jövőben is, hogy erről még csak nem is fogunk nagyon értesülni. Az egyperces híradóik pedig maguk a hazugsággyárak! Soha egyetlenegy ellenzéki politikus sajtótájékoztatója meg nem jelent még az egyperces híradóban. Önök szerint ez igazságos vagy ez a diktatúra? A közmédia arról szólna egyébként, hogy a köz pénzéből a közt szolgálják, és a mindenki pénzéből mindenkit! Önök ennek pontosan az ellenkezőjét csinálják. Ha már ennyire nyíltan semmibe veszik a köz szolgálatát, akkor arra kérem önöket, hogy ne legyenek ilyen gyávák, s nevezzék át az MTVA-t agitprop tévére! (Taps a DK soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! Valamennyien tudjuk, hogy a médiáról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályozza a Műsorszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap helyzetét. A 130. § szerint az alap olyan elkülönített vagyonkezelő és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás, a közszolgálati közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezet átalakításának támogatása, közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása, a tulajdonosijog-gyakorlás alatt álló állami és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése. Mindez a Médiatanács felügyelete alatt működik, amelyet, a parlament választ meg. Tehát nem kormányzati nem pártok  alárendeltségben működnek! Ez persze önöknek szokatlan, hiszen ön az őszödi beszédet is igazságbeszédnek nevezte, vagy éppen a szemkilövések idején sem emlékszem arra… (Moraj, közbeszólások.)…hogy bármilyen alapjogi aspektusból megközelítő cikket írt volna erről a kérdésről.

- Képviselő Úr! Ha kívánja, majd elküldjük a törvény szövegét önnek is természetesen, de most inkább beszéljünk arról, hogy ön úgy propagandázik, ahogy a pártelnöke korábban belehazudott - és most is - az emberek szemébe. Nem is egyszer, hanem visszatérően, mániákusan, folyamatosan! Idézném Gyurcsány Ferencet: „Nyilván végighazudtuk az utolsó másfél-két évet!”  Ezt soha nem ismételte meg ön az akkori pártelnöke helyett. „Teljesen világos volt, hogy amit mondtunk, az nem igaz!” Most mitől változtak volna meg? Miért lenne más az ön felszólalásának a tartalma? Sőt, azt is mondta:„Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna, ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este!”  Még nincs dél, úgyhogy nincs esélyünk arra, hogy ön igazat mondjon ebben a történetben. (Folyamatos zaj az ellenzéki oldalon.) Kérem, hogy ezt azért vegye figyelembe, amikor itt értékeljük a szavait!

- Képviselő Úr! Ön agitációs propagandáról is beszélt. Az ön pártelnöke a balos propagandával kapcsolatban is megszólalt Őszödön. Megint csak idézném: „Felkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak, bevonni őket ebbe a folyamatba, megtanulni nem fölszisszenni minden pillanatban, és menni előre.” Ön ebben az időszakban, talán jól emlékszik - reméljük, hogy erre emlékszik -, a pártalapítványi tulajdonban lévő kommunista utódlap, a Népszabadság belpolitikai újságírója és parlamenti tudósítója volt. (Ungár Péter: Bencsik András meg Bayer Zsolt hol dolgozott?)  Egy kérdésem lenne önhöz: ha már itt agitpropozik: kapott-e ön felkészítést Gyurcsányéktól abban az időben? Különösen azért kérdezem ezt, mert a beszéd nyilvánosságra kerülése után ön hirtelen Gyurcsány kormányzati csapatának tagja lett, majd újra újságíróként dolgozott, majd újra pártemberként. Ennyit a közszolgálatiságról!

- Az agitációs propaganda kapcsán még egy dolog. Mi még élénken emlékezünk a „pártkeltére”, akarom mondani a közszolgálati televízióban futott Nap-keltére. Ön az őszödi hazugságok éveiben állandó kérdező volt ebben a műsorban. (Zaj az ellenzéki oldalon.) Az ORTT akkori jelentése szerint: „A műsorban nyomasztó volt a balliberális oldal megjelenésbeli fölénye. A többrétegű, a megjelenések számszerűségét taglaló kvantitatív vizsgálati eredmények alapján különösen a legintenzívebb kampányidőszakban volt ez így.” Ennek ön is aktív részese volt!

- Képviselő Úr! Való igaz, hogy az Alaptörvény rendelkezése, amit beemeltünk, kimondottan kimondta, hogy kampányidőszakban térítésmentesen is biztosítani kell a megjelenést a közmédiában a pártoknak, a részvevőiknek. Az más kérdés, hogy kinek mekkora a súlya, és mennyire tart közérdeklődésre számot ez a tevékenység vagy az a meghirdetett esemény, amit önök beharangoznak. Egyébként sokszor már a címe elriasztja a tudósítókat, de nem akarok önnek média-továbbképzést tartani, nyilván ez a szakterülete, és talán ezzel jobban meg tud birkózni. De az eredmények azért vitathatatlanok. Visszautalnék arra a népszavazásra, amit ön szintén úgy tálalt a blogjában, hogy „gyakorlatilag a népszavazással akadályozta meg a Fidesz azt, hogy az igazi gyurcsányi reformok érvényesüljenek!”  Én viszont azt gondolom, hogy a népet és a döntését tiszteletben kell tartani! Tudom, ezt nehéz önöknek megszokni, mert több évtizedes elmaradásuk van! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
  • A szélsőbaloldal új fasizmusa
    József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
  • Kártérítést a hungarocídiumért
    Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
MTI Hírfelhasználó