Idegen nyelv anyanyelv nélkül
Ma pedig odáig jutottunk, hogy a magyar nyelv, az anyanyelv még eszköznek sem kell.
2018. október 12. 09:35

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem” – írta Bessenyei György 1778-ban. Ez volt a nyelvújítás nyitánya, és a magyarság tudóssá is vált, nem kellett szégyenkeznie a többi nemzet között. Akkor azon vitatkoztak, hogy az anyanyelv megújítása és fejlesztése hogyan sikeresebb: eredeti művek létrehozásával vagy idegen nyelvű irodalom fordításával? Az viszont fel sem merült, hogy ne az anyanyelv fejlesztése legyen a kulturális megújhodás elsődleges célja.

Ma pedig odáig jutottunk, hogy a magyar nyelv, az anyanyelv még eszköznek sem kell. Az idegen nyelvek oktatásának stratégiája csak önmagára kíván alapozni. A középiskola az általánosra, az általános iskola pedig az óvodai nyelvoktatásra. Nem lehet elég korán kezdeni, nem lehet elég eszközzel támogatni. Csakhogy akár az anyaméhig elmehetnek, nem fognak jutni sehová. A jó fizikus nem attól lett jó fizikus, hogy hány fizikaórát tartottak neki. Lehet, hogy éppen attól, hogy hegedült gyermekkorában. Használta és edzette az agyát és a testét, hozzászokott az intenzív értelmi és fizikai tevékenységhez, úgy, hogy szinte észre sem vette a fejlődést. Ez a nevelődés és a nevelés lényege.

Ennek éppen az ellenkezője történik ma a családban és a társadalomban. Az egészséges testmozgásról, kézi és agytevékenységről leszoktató játékok arzenálját zúdítják a kisgyermekre. A játék játszik, a gyerek pedig a szemlélő. Koncentrálni soha nem tanul meg, mert minden mozog és változik körülötte, minden odébb megy, mielőtt igazán észrevennék és felfedeznék.

És miután már így elrontották, tönkretették a gondolkodását és az idegrendszerét, ráfogják, hogy ő másra nem képes, csak az örökkön változó és mozgó világra rácsodálkozni, így hát az iskolának ehhez kell alkalmazkodnia. A könyv már nem lehet érdekes, csak az, ami színes, villog és meg lehet rajta nyomni egy gombot. Bizonyára az idegennyelv-oktatásnak is alkalmazkodnia kell ehhez.

Csakhogy az ember, a teremtett lény gyermekkorban azért van megáldva a játékossággal, hogy abból nőjön ki majd a dolgozni, alkotni és családról gondoskodni tudó felnőttség.

A legalapvetőbb játék az anyanyelv elsajátítása. A ritmus, a mondóka, a dallam, a szó, az ajak működése, a tenyér csattanása, a láb dobbanása, a nyitott fül, a tekintetek összekapcsolódása, az együttlét rítusa mind az emberi testhez, lélekhez kapcsolódik, és nem gépekhez. Zajban nincs beszéd­észlelés, beszéd nélkül nincs értés és olvasás, mozgás nélkül nincs írás és gondolkodás. Anyanyelv nélkül nincsenek fogalmak, nincs mondanivaló, nincs mit lefordítani idegen nyelvre. Igaza van Kosztolányinak: akinek néhány idegen szó már nyelvtudást jelent, az az anyanyelvét is gyatrán birtokolja. Vajon hányan mennének át közülünk egy középszintű magyarnyelv-vizsgán?

A NAT tervezete 7. osztályban heti három magyar nyelv és irodalom órát javasol összesen. Ekkor kellene elsajátítani azokat a leíró nyelvtani fogalmakat (alany, névmás, határozószó, segédige, igemódok, alárendelés, mellékmondat stb.), amelyekre az angol- és a némettanárnak is építeni kell. Az idegen nyelvek oktatói bizonyára ezt a feladatot is magukra vállalják, hiszen az óraszámot ők kapják. Őszintén kívánom, hogy egyre jobban sikerüljenek a nyelvvizsgák és idegen nyelvi érettségik, de nehezen tudok elképzelni lényeges előrehaladást olyan oktatási rendszerben, ahol a magyarérettségit az is leteheti, aki semmit sem tud leíró nyelvtanból és helyesírásból.

Igen, az édes anyanyelvünk az csak úgy van. Olyan parlagon, mint valamikor Mezzofanti bíboros idejében, a nyelvújítás előtt. A híres poliglott magyarul üdvözölt egy magyar főúri küldöttséget a pápai udvarban, és senki sem tudott rá válaszolni. Ma pedig senkinek sem fáj, hogy mi történt és mi történik a magyar nyelvvel, mindent el lehet ellene követni büntetlenül. Csak az idegen nyelv sikertelensége fáj. Nem látjuk az összefüggést?

Egy osztálytalálkozó jut eszembe, ahol volt diákjaim egyike kifejtette, hogyan neveli a kislányát. Ő, az anya, óvodás gyermeke előtt egy szót sem hajlandó kiejteni magyarul, kőkeményen megköveteli tőle az angolt. Az osztálytársak csak hallgattak, velem együtt. Ez lenne a megoldás?

Goór Judit

A szerző tanár

magyaridok.hu
 • Újra kell tanulnunk a demokráciát
  A „létező demokrácia” részének kell tekintenünk az idegen titkosszolgálatok videókészítését és az időzített nyilvánosságra hozást. A külföldi tőzsdespekulánsok kampányfinanszírozó tevékenységét. A külföldi propagandaközpontok itthoni buzgólkodását.
 • Karácsony Gergely lovasszobránál
  De nézzük végre Budapestet, mert Budapest csodás. Húsz évig vezette egy szociológus, kilenc éve vezeti egy mérnök. Nem kell különösebb hangszerismeret lezongorázni a különbséget.
 • Itt járt „Európa” a budapesti kampányban
  Több magyar ellenzéki politikus is részt vett egy találkozón a romkocsmák környékén, amelyet többek között a Vote4Budapest, illetve a Night Embassy of Budapest szervezett.
 • A túlélés első szabálya
  Megszakad az az építkezés, ami Tarlós István nevéhez köthető. Karácsony győzelmi nyilatkozatainak voltak ugyan ígéretes részei, de jócskán ismételgette a tartalom nélküli, de érzelmeket felkorbácsoló szlogenjeit, például, hogy ezentúl zöld és szabad lesz a főváros.
 • Választási eredmények
  A vasárnapi önkormányzati választáson a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a következő eredmények születtek.
MTI Hírfelhasználó