Miniszterelnök a ringben
Az azonnali kérdések órája a T. Házban párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda!
2018. november 29. 13:07

A jó hír elillant, a rossz nem távozott! Köptek sarat és minden mást. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott! A kérdések zöme költőnek is mondható volt, szerepelt már bennük az „ítélet” is. A „nemzetrontó, mindent tönkretevő”  kifejezést csupán enyhe jelzőként használták az ellenzék padsoraiban.  Látni vélték a kormány leggyengébb láncszemeit, és mindazokat a területeket, amelyeket  harsány bírálataik szerint a tévelygés, a káosz és az „Orbán-ártalom diktatúrája” vezérel. A kormánypárti padsorokban persze másként látják: a mentelmi jog birtokában szabadon gyalázzák szemtől szembe még a miniszterelnököt is, volt valaha is ennél nagyobb szabadság? Ha diktatúra lenne, az efféle szónokok, már rég „alulról szagolnák az ibolyát!” Az utcán vagy a sarki kocsmában a töredékéért is képen vágnak és a rendőrt is csak utána hívják. Mi ez, ha nem a szabadság?  

 

 

Bár gyávák nem vagyunk, mentelmi jog híján a tudósításunk „csak” szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal  a ”szolidabb”  zajokat is jelezve ”közvetíti” a „párbajokat.”

Meddig él vissza a hatalom mindannyiunk türelmével?

SNEIDER TAMÁS, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Christian Wulff, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke 2012-ben lemondott magas posztjáról, mert ajándék repülőutakat fogadott el, ráadásul ezért cserébe néhány dolgot el is intézett ezeknek a személyeknek. Az USA ENSZ-nagykövet asszonya pár héttel ezelőtt mondott le ugyancsak magas posztjáról, pedig ő a vagyonbevallásában is közzétette azokat az ajándékokat, amiket kapott különböző barátaitól.

- Miniszterelnök Úr! A demokráciákban a világ minden pontján természetes, hogy azok a közszereplők, akik ajándékokat fogadnak el, lemondanak a posztjukról. Vannak ezek a nagyon fontos személyek, és van ön, miniszterelnök úr! Ők tisztességesen vállalták a következményeket, és lemondtak a pozíciójukról, míg ön büszke arra, hogy harminc éve, bár eltitkolva, de folyamatosan fogad el gazdag vállalkozóktól repülőutakat. Ám az ön büszkeségét pont az árnyalja, hogy a vagyonbevallásában eddig ez nem szerepelt. Legújabban pedig már igyekszik olyan személyeket is begyűjteni az országba, akik korrupció vádjával lettek elítélve a saját országukban. Kérdezem:

- Ön egy pillanatra sem érzi úgy, hogy ezekkel a tevékenységekkel nemcsak önmagát járatja le, hanem egész hazánkat, egész nemzetünket?

- Fenntartja-e állítását, miszerint büszke a harminc évig titkolt magánrepülőzésére?

- Fenntartja-e, hogy ezek után is törvénytelen módon az önt szolgáló milliárdosok ajándékát fogadja el?

- Kíván-e újabb korrupcióért elítélt közszereplőket hazánkba telepíteni? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Tudomásom szerint az ön kérdésében szereplő fölvetést a magyar parlament Mentelmi bizottsága megvitatta, abban döntést hozott, és ennek a döntésnek én alávetem magam.  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SNEIDER TAMÁS: - Bátor válasz volt, miniszterelnök úr!  (Derültség a Jobbik soraiban.) Ön nyolc éve bebizonyította, hogy a korrupció mértéke egyenes arányban áll egy ország pusztulásával. Miközben a korrupt rendszere felemésztette a gazdasági lehetőségeinket, odajutottunk, hogy már nem Nyugat-Európát kell utolérnünk, hanem Romániát, amely négyszer gyorsabban fejlődött az elmúlt 18 évben… (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.)Négyszer gyorsabban gazdagodtak a román állampolgárok, mint a magyar állampolgárok… (Zaj a kormánypárti oldalon.)… Nézzék meg a statisztikákat!  Bizony, ki gépen száll fölébe, annak csak térkép e táj, és a fellegek felett jogosan lehet azt gondolni, hogy a magyar embereket halálukig lehet dolgoztatni. Jogosan gondolhatja úgy, miniszterelnök úr, hogy egy évben 14 hónapon át kell dolgoztatni a magyar munkavállalókat! Jogosan érezheti úgy, hogy ezt addig teheti, amíg semmilyen komoly társadalmi hatása ennek a történetnek nem lesz. És komolyan gondolhatja azt is, hogy fel lehet tölteni tíz- és százezrekkel a hiányzó magyarokat…(Folyamatos zaj.)

- Miniszterelnök Úr, ha mégis meggondolják magukat a magyarok, és nem kívánják halálra dolgozni magukat, ön hova fog repülni?  (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! A pusztulás szélén álló Magyarországról csak annyit szeretnék mondani önnek, hogy a minimálbér 2010-ben 73 500 forint volt, míg 2018-ban 138 ezer forint. A szakmunkás-minimálbér 89 500 forint volt, most 180 500 forint. A nettó átlagkereset 2010-ben 133 ezer forint volt, 2018 szeptemberében pedig 216 ezer forint. 2010 óta a reálbérek több mint 36 százalékkal emelkedtek. A kétgyermekes, átlagkeresettel rendelkező szülő jövedelme pedig 45 százalékkal ér többet, mint 2010-ben! Köszönöm szépen a „figyelmét”!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Pontosan hogy is volt?

HARANGOZÓ TAMÁS,  (MSZP): - Miniszterelnök Úr! A Gruevszki-botrányról kívánom kérdezni, arról a botrányról, ahol a macedón exminiszterelnököt, akit két év börtönbüntetésre ítéltek hazájában korrupció miatt, a magyar kormány sebtében befogadta. Ezzel kapcsolatban egy friss felmérés szerint a magyar emberek a következő dolgokat mondták: megdöbbenés, düh és csalódás, amit éreznek a magyar kormány cselekedetével kapcsolatban, és ezt nem oszlatja az a sok maszlag, amit az államtitkárok az elmúlt két hétben a parlamentben elmondtak. Az egyik feltevés szerint Moszkva kérésére a külügy intézte, a miniszterelnök mit sem tudott erről az ügyről. A másik lehetőség, hogy a miniszterelnök döntött, személyes döntése és kérése volt, hogy a volt Moszkva-barát harcostársát Magyarországra menekítse. Hogy ez kormányzati döntés nélkül nem lehetett, az tény, a napnál is világosabb. Külügyi és talán titkosszolgálati munkatársak, alkalmazottak, magyar diplomaták magyar diplomataautóval adták-vették az embert több országon keresztül… (Zaj.) 2014 és 2018 között a kormany.hu-n fellelhető információk szerint a magyar kormány, és köztük ön is, 21 alkalommal nyilvánította ki, hogy támogatja Macedónia EU- és NATO-tagságát, elismerve ezzel a kormányuk előrelépését, és elismerve azt, hogy Macedónia ilyen szempontból egy elfogadható partnerország Magyarországnak.  A kérdés tehát csak az:

- Ki hozta meg ezt a Gruevszki-döntést, a külügyminiszter vagy ön?

- Fenntartja-e a magyar kormány, hogy támogatja Macedónia európai uniós és NATO-csatlakozási törekvéseit? (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselőtársam! A magyarországi hatóságok szabályosan jártak el. Macedónia Magyarország szövetségese, és az is marad! Támogatjuk Macedónia NATO- és európai uniós tagságát. Macedóniának hálásak vagyunk, mert fontos szerepet játszott a migránsok megállításában, Macedónia kormánya lezárta az útvonalat, és kerítést is épített. A macedóniai kormányt és annak fejét, Gruevszki urat kórusban, nemzetközi kórusban támadták ezért a Soros-féle világhálózat vezetésével. Macedónia ugyanolyan nyomás alatt állt, mint Magyarország, hogy engedje be a migránsokat, de Macedónia kitartott, és ezzel segített Magyarországnak is, hogy megvédhessük magunkat. Köszönet érte!

- Képviselőtársam!  Ami a mostani macedón helyzetet illeti: aki figyel, láthatja, hogy politikai játszmák zajlanak ott, és ezekben a játszmákban az igazságszolgáltatás is részt vesz. Ezekbe a játszmákba Magyarország nem fog beleavatkozni, véleményt sem fog róla mondani. Egy dolgot azonban teszünk, ezt tettük a múltban más országok esetében is, és ezt fogjuk tenni a jövőben is: biztosítjuk a tisztességes eljárás lehetőségét Magyarország területén mindenkinek, büntetlenséget senkinek sem adhatunk, de tisztességes eljárást igen! Ez esetben ez a tisztességes menekültügyi eljárást jelentette. Magyarország szövetségesei mindenhol, de különösképpen a Balkánon számíthatnak Magyarországra!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

HARANGOZÓ TAMÁS: - Miniszterelnök Úr! Érdekes szövetséges az, amelyik egy jogerős bírósági ítélet elől segít elmenekülni egy állampolgárnak! Azt mondja, hogy nem fog beleavatkozni a macedón igazságszolgáltatásba. Megtette, azzal, hogy ezt a döntést meghozta! Azt mondta, hogy jó, mert sok kerítést épített a macedón kormány. Ezek szerint nem feltétlenül csak jó irányba építette ezeket a kerítéseket, mert mégiscsak idekerült valahogy ez az ember. Az, hogy betartanak minden szabályt, ez nem igaz! Ezt ön is tudja: az ön aláírása szerepel a 191/2015. kormányrendeleten, ami biztonságos származási országnak minősíti Macedóniát, biztonságos harmadik országnak Szerbiát és Montenegrót. A magyar külügy munkatársai tehát olyan országokon keresztül menekítették ide ezt az embert, akikről bizonyítania kéne Gruevszkinek, hogy politikai üldöztetés éri őt ott. Nem tudtam, hogy Szerbiában is üldözik ezt az embert, nem tudtam, hogy Montenegróban is üldözik ezt az embert! Nyilvánvalóan törvénytelen döntést hoztak.. (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Szeretném tájékoztatni képviselő urat: a menekültügyi eljárást Magyarországon nem a kormány folytatja le, erre külön hatóság áll fönn. A rá vonatkozó szabályok szerint jár el, minden menekültügyi döntés Magyarországon mentes a politikai befolyástól, kizárólag jogi mérlegelésen nyugszik!(Derültség az ellenzék soraiban. - Taps a kormánypárti padsorokban.)

Miért gondolja?

VADAI ÁGNES, (DK): - Miniszterelnök Úr! Nagyon úgy tűnik, hogy a mai Magyarország az első olyan ország a világtörténelemben, amelynek a miniszterelnöke egy  embercsempész! ( Zaj, az elnök csenget.)  Nem elég, hogy a hivatali visszaélés miatt két év börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnök útlevél nélkül, illegális migránsként lépte át a magyar határt, nem elég, hogy nem a tranzitzónában kötött ki, mint mindenki más, hanem egyből Budapestre jött, minden átvilágítás és ellenőrzés nélkül. A nemzetközi sajtó részletesen feltárta, hogy a magyar kormány külképviseleten dolgozó emberei csempészték be Magyarországra az elítélt bűnözőt, mint egy James Bond-filmben, csak kelet-európai megvalósításban, méretes kormányzati pofára eséssel! Itt tartunk, miniszterelnök úr: az ön kormányának emberei csempészték be Magyarországra az illegális migránst! Ön a világ első embercsempész kormányának a feje! (Folyamatos zaj, az elnök csenget.) Nosza, miniszterelnök úr, meséljen nekünk egy kicsit az illegális migrációról így, ha már az elkövetői oldalt is ismeri!

- Soros György megbízatására állt embercsempésznek, vagy esetleg más okból?

- Lehetséges, hogy nem is Sorosnak van ehhez köze, hanem annak, hogy a börtön elől menekülő exminiszterelnökök sokat fizetnek a szabadságukért?

- Kérem, mondja el nekünk, hogyan fizetett a saját népe elől menekülő miniszterelnök, elvégre ön biztos, hogy egy életre megjegyezte az árfolyamot, - mennyit lehet ilyenkor elkérni?

- Ön is fizetne annyit, amennyit Gruevszki fizetett, vagy nem is pénzről van szó, esetleg Putyin gazda adta parancsba, hogy be kell fogadni a macedón szárnysegédjét?

- Azt tudja már, hogy önt hová fogják elküldeni, ha kicsúszik a talaj a rendszer alól, és újra független igazságszolgáltatás lesz Magyarországon?

- Miért adja ilyesmire a fejét, és miért gondolja, hogy önnek az illegális migráció támogatása és az embercsempészet is megengedett?  (Taps a DK és az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Szeretném megismételni: a magyar hatóságok ebben az ügyben, mint az összes többi hasonló ügyben, a jogszabályok keretei között szabályosan jártak el, és így fognak eljárni a jövőben is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

ARATÓ GERGELY: - Miniszterelnök Úr! Nagyon sajnálatos, hogy péntek óta ön elvesztette a bátorságát, és most már nem meri szövetségesének nevezni Gruevszki urat. Nem meri azt mondani, hogy azért jöhetett ide, , mert tíz évig miniszterelnök volt. Nem meri azt mondani, hogy a politikai szolgálataiért jár ez a menedék az ön volt szövetségesének, volt kollégájának és talán volt vagy jelenlegi üzlettársának.

- Miniszterelnök Úr! Egy kicsit több bátorságot várnánk! Álljon ki, és mondja el azt, hogy az ön kormánya miért vett részt egy elítélt bűnöző Magyarországra szöktetésében, miért szervezte meg az ön Külügyminisztériuma és talán más szervezetei. És bizony a magyar kormány által felügyelt menekültügyi hatóság miért adott neki a menekültügyi jogszabályokat nyilvánvalóan megsértve menedékjogot? És végül azt is javaslom: fáradjon a kasszához, és mint bevándorlást támogató szervezet, a kormány nevében fizesse be az illegális bevándorlási különadót!  (Taps a DK soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Visszautasítom azokat a föltételezéseket és vádakat, amelyek a magyar állam bármely szervezetét és bármely tisztségviselőjét törvénytelenség elkövetésével vádolják! Ez egész egyszerűen nem igaz, önök nem mondanak igazat, valójában hazudnak! Ami pedig az ügy lényegét illeti: arra azért szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy azok az emberek támadják most itt a parlamentben a kormányt, akik a bevándorlás pártján álltak mindig! Az a helyzet, hogy önöknek nem tetszenek a bevándorlás megakadályozásában segítséget nyújtó macedón miniszterelnöknek nyújtott tisztességes eljárások, ellenben Ahmed H.-nak szívesen nyújtanak segítséget. Ez az igazság és az egyenes beszéd!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Mikor teremt a magyar törvényhozás igazságot három és fél millió embernek?

CSÁRDI ANTAL,  (LMP): - Miniszterelnök Úr! A devizahitel-válság hosszú évek óta itt folyik a szemünk előtt. Azt is pontosan tudjuk, hogy több mint egymillió családot érint ez a probléma.  Bizony, amikor ezek a családok fölvették, sokan önök közül is, ezeket a hiteleket, a bankok finoman fogalmazva sem biztosítottak kellő információt a felelős döntéshez. Ennek az a következménye, hogy ma körülbelül 3-3,5 millió ember él olyan életkörülmények között, amelyek elfogadhatatlanok 2018-ban, a családok évében. Hitem szerint ebben a Házban mindannyian, kormánypárti és ellenzéki oldalon érzünk felelősséget azok iránt, akiket átvertek a bankok, akiket nem tájékoztattak kellőképpen és akiknek a magyar törvényhozás kell hogy igazságot szolgáltasson. 2018. szeptember 20-án az Európai Bíróság ítéletben mondta ezt ki, és mivel 2018 a családok éve, az LMP kidolgozott egy adósmentő csomagot, amit elbír a költségvetés, elbír a bankrendszer, és megjelenik benne a társadalmi igazságosság elve is. Tisztelettel kérdezem:

- Tervezi-e a kormány, hogy segítséget nyújt azoknak a devizahiteleseknek, akikről pontosan tudjuk, hogy áldozatául estek a bankok profitéhségének, és itt nemcsak a késedelembe esett adósokról beszélek, hanem minden olyan devizahitelt felvett adósról, aki ma tisztességtelen tájékoztatással vagy tájékoztatás hiányában át lett verve?

- Fenntartja-e Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr azon állítását, miszerint ön vagy önön keresztül a kormány hajlandó tárgyalni az LMP által kidolgozott adósmentő csomagról? (Taps az LMP padsorában.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Ami az ügy gyökereit illeti: ön könnyű helyzetben van, mert csak egy-két sorral kell előrejönnie, hogy megkérdezhesse az egykori miniszterelnököt, hogy hogyan jött létre ez a devizahiteles csapdahelyzet. Hiszen ezt a szocialisták idézték elő! A döntésük következménye az lett, hogy mikor teret nyitottak a devizahitelezésnek, akkor a devizahitelek aránya több mint százszorosára emelkedett, miközben semmilyen érdemi lépést nem tettek ennek következményei orvoslása érdekében… (Zaj.)… Amit konkrétan tudok adni válaszként az ön kérdésére, az úgy hangzik: meg nem történtté nem tudja tenni senki, jómagam sem a devizahitelezést, de segítséget tudunk nyújtani az orvoslásban! Eddig a következő dolgokat tettük. A forintosítással lezártuk a devizahitelezés korszakát, a háztartások árfolyamkockázatnak való kitettsége gyakorlatilag megszűnt, és ezzel hétszázezer családnak segítettünk. Bevezettük az árfolyamgátat, ezzel 186 ezer családnak segítettünk! Bevezettük a végtörlesztést, ezzel 170 ezer családnak segítettünk! A Nemzeti Eszközkezelő felállításával 36 ezer családot mentettünk ki a bajból! Most pedig éppen egy törvényt alkotunk vagy szeretnénk, ha önök egy törvényt alkotnának a kezdeményezésünkre arról, hogy akiket a bankok kisemmiztek, azok most visszavásárolhassák az eszközkezelőtől a lakásaikat. A banki elszámoltatás keretében pedig tisztességtelen árfolyamrés hiánya és egyoldalú szerződésmódosítások miatt az összes szerződést felülvizsgáltattuk. Ez 30 százalékkal csökkentette a törlesztőrészleteket és összesen ezermilliárd forintnyi tehertől szabadultak meg a családok! Ennyit tudtunk eddig tenni!.  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

CSÁRDI ANTAL: - Miniszterelnök Úr! Én mindent nagy tisztességgel elhiszek, amit mond. Ugyanakkor ez egy nemzeti minimum, és higgye el nekem, hogy a jelenlegi adósokat ‑ és nem csak azokat, akik késedelemben vagy fizetésképtelenségben vannak ‑ már nem érdekli, hogy ki csinálta, hogy csinálta, miért csinálta! Egy dolog érdekli: van egy átverés, amit a bankok megvalósítottak, és ebben szükséges a törvényhozásnak segítséget nyújtani. Megismétlem: az LMP kidolgozott egy programot, és pontosan tudjuk, hogy a választók akaratából ezt önök nélkül nem lehet megvalósítani. Ezért fenntartom a kérdésemet illő tisztelettel: miniszterelnök úr, leül-e tárgyalni vagy a kormány tagjai leülnek-e tárgyalni az LMP-vel, hogy találjunk egy közös megoldást a devizahitel-válságba sodródott emberek megmentésére? (Taps az LMP padsorában.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselő Úr! Biztatom önöket e tekintetben, azért vannak itt a parlamentben a különböző bizottságok, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyalják. A kormány ezeken a megbeszéléseken is képviseltetni is fogja magát. Minden tiszteletem mellett azért kell hogy emlékeztessem önt arra, hogy azért az önök pártja itt a parlamentben nem segített bennünket azokban a döntésekben, amelyekkel orvosolni akartuk a helyzetet. Nem szavazta meg a Nemzeti Eszközkezelő létrehozását, nem szavazta meg a végtörlesztést, nem szavazták meg a CSOK bevezetését sem. Sőt, az önök korábbi társelnöke azt is elmondta, hogy új lakások építését nem finanszíroznák a családi otthonteremtési kedvezményből. Ráadásul az önök programjában még van egy vagyonadó is, amit egységes és kötelező, értékalapú ingatlanadóként szeretnének bevezetni. Ez még hozzátartozik az igazsághoz!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi folyik itt?

SZABÓ TIMEA, (Párbeszéd): - Miniszterelnök úr, „az ember tisztességgel bánik a szövetségeseivel”, mondta ön múlt héten egy rádióinterjújában Gruevszkiről, illetve sokszor hangoztatja azt, hogy mi, magyarok dönthessük el, hogy kivel akarunk együtt élni. Nézzük akkor meg egy kicsit, hogy az elmúlt években kikkel akart ön együtt élni itt, Magyarországon! Ghaith Rashad Pharaon szaúdi üzletember, aki megvette a régi postaszékházat az ön vejétől, Tiborcz Istvántól. Pharaont 25 évig körözte az Interpol, Amerikában pénzmosással, korrupcióval gyanúsították. Ön kijelentette, hogy Pharaon nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországon. Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzulja a magyar terrorátvilágításon megbukott; terrorista, Pharaon jó barátja, akivel szintén Tiborcz Istvánt  le is fotózták kávézás közben. Aztán Atiya Khoury, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ő Bassár el-Aszad  véres szíriai diktátor egyik legfontosabb embere. Rogán Antal  letelepedésikötvény-programjának köszönhetően jutott magyar papírokhoz. Végül Ramil Szafarov azeri baltás gyilkos, aki alvó örmény katonatársát ölte meg. Ön kiadta Szafarovot  az azerbajdzsánnak úgy, hogy pontosan lehetett tudni, hogy azonnal szabadon engedik hazájában. És akkor most itt van Nikola Gruevszki, akit a hazájában két év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek nem pitiáner dolgokért, többek között egy 500 millió eurós közbeszerzés elcsalásáért és tízezrek illegális lehallgatásáért. Mondja, miniszterelnök úr!

- Önnek miért terroristák, bűnözők, tolvajok, azeri baltás gyilkosok a szövetségesei?

- Miért ezekkel akar együtt élni?

- Nem szégyelli magát, hogy Magyarországot a bűnözők és a terroristák lerakatává tette?!

- Ön most beavatkozik Macedónia szuverenitásába azzal, hogy egy ottani elítélt bűnözőt nem hajlandó kiadni, miközben kérték a kiadatását, miért avatkozik be egy másik állam szuverenitásába, egy másik állam belügyeibe? (Taps a Párbeszéd és az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR,  (miniszterelnök): - Ami a kiadatási kérelmet illeti, mégiscsak a parlamentben vagyunk, ön is tudhatja, hogy a kiadatási eljárást a magyar bíróságok fogják lefolytatni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZABÓ TIMEA: - Miniszterelnök úr, szégyellje magát!  (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.) Folyamatosan kérdezzük, konkrét kérdéseket teszünk fel, és ön itt mosolyogva, vállat rángatva, egy-egy mondatokban megválaszolja a nagy büdös semmi!. Ez nem volt válasz a kérdésre: miért támogat ön terroristákat, miért támogat ön hivatalosan, jogerősen elítélt, korrupt bűnözőket? Én értem, hogy elvesztette a fonalat. Pontosan látjuk, hogy az egész Gruevszki-ügyben ön elvesztette a fonalat, mert egy darab értelmes választ nem tudott erre a kérdésre adni. Nem tudja megmondani például azt, hogy tudott-e arról, hogy Gruevszki Magyarországra érkezik, vagy Pintér Sándor belügyminiszter közvetlenül döntött ebben a kérdésben. Ugyanis a magyar papírokat még át sem lehetett utalni a BÁH-nak ilyen gyorsan, ahogy ő megkapta a menekültügyi eljárást. Folyamatosan megy a mellébeszélés, a hazudozás!  Magyarországot terroristák paradicsomává tette, szégyellje magát, miniszterelnök úr! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban. Elnök: Frakcióvezető asszony, úgy gondolom, hogy egy kicsit elragadta az indulat. Közbeszólások a kormánypárti padsorokban: Nem kicsit!  Szabó Timea: Nem engem, a magyar embereket ragadta el!!)

***

ORBÁN VIKTOR: - Magyarországon vannak jogszabályok. Ezek a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, a magyar hatóságokra is. És a magyar hatóságok a magyar jogszabályok szerint jártak el minden tekintetben.  (Hang a Fidesz padsoraiból: Így van! ‑ Szabó Timea: Nem!) … Igen, értem, hogy ön kérdezhet tőlem, de ez azt jelenti, hogy én viszont válaszolhatok. Nem azt kell válaszolnom, amit ön szeretne hallani, hanem amit gondolok. (Szabó Timea: Nem, az igazat!) Tehát a helyzet a következőképpen néz ki: a  magyar hatóságok jogszabályok keretei között és szabályosan jártak el. Ami pedig  a terroristák dolgát illeti…(Szabó Timea: Honnan lehet tudni?)… onnan lehet tudni, hogy terroristák vannak egy országban, hogy terrorcselekményeket követnek el és az engedi be az országba a terroristákat, aki azokat a személyeket engedi be, akik terrorista cselekményeket hajtanak végre. Szeretném jelezni, hogy önök mint bevándorláspárti párt, amelyek egyfolytában a migránsok beengedése mellett érvelnek, akikkel a terroristák megérkeztek Európába, önök amikor a migránsokat támogatják, valójában a terroristákat támogatják.  (Szabó Timea: Nem! Ne mondjon ilyet! ‑ Közbekiáltások és nagy taps a kormánypárti padsorokban: Úgy van! ‑  Semjén Zsolt kezével kopog az asztalon. ‑ Szabó Szabolcs, Semjén Zsolt felé: A rénszarvasok nem itt vannak! Hang a Fidesz padsoraiból: Orvost!)

Meddig él vissza a hatalom mindannyiunk türelmével?

JAKAB PÉTER,  (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Ahogy járom a vidéket, egyre többeket aggaszt a Duna alacsony vízállása… (Derültség és közbeszólások a Jobbik padsoraiban. ‑ Az elnök csenget.)aggaszt, mert mint mondják, így könnyen befagy, és még a végén a Viktor megkoronáztatja magát.  (Derültség a Jobbik padsoraiban. ‑ Közbeszólások a kormánypárti padsorokból. Az elnök figyelmeztet.)

- Miniszterelnök Úr! Tekintettel arra, hogy a nép reális veszélynek tartja azt, hogy ön megkoronáztatja magát, szeretném egy igazi királynak, Szent Istvánnak az intelmeit a figyelmébe ajánlani, és jó lenne, hogyha ezt korona nélkül is megfogadná.

- Az első intelem úgy szól ‑ figyeljen! -: ne csak a rokonságodhoz és a főemberekhez légy kegyes, hanem mindenkihez, aki hozzád járul! Miniszterelnök úr, ön pont ennek az ellenkezőjét teszi. Az ön apja, az ön veje, az ön rokonsága sorra nyeri el a milliárdos állami megrendeléseket, az ön egyik főembere, egy bizonyos báró Mészáros Lőrinc lassan a világ leggazdagabb embere lesz, a többi udvari bolondról már nem is beszélve, - eközben meg a népet éhbérért dolgoztatják orrvérzésig, elveszik tőlük a kafetériát, a lakásmegtakarítást, helyette mehetnek túlórázni!

- Második intelem: légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen! Miniszterelnök úr, ön gyenge…(Derültség a kormánypártok soraiban.)…és gyengeségében hagyja, hogy a szerencse felvesse! Ön megálmodta, hogy a felcsúti kertje végében legyen egy stadion, és mit ad Isten, lett! Megálmodta, hogy legyen kisvonat, és az is lett! Bárcsak a magyar embereknek is lenne ekkora szerencséje, mert akkor lennének ebben az országban modern kórházak meg iskolák, lennének európai bérek, európai nyugdíjak, de hát, lássuk be, hogy a népnek nincs ekkora szerencséje, mint önnek!

- Aztán még egy intelem: légy szelíd, soha ne harcolj az igazság ellen! Erre ön mit csinál, miniszterelnök úr? Valaki kideríti, hogy ön luxusrepülőgépen jár focimeccsekre, és ahelyett, hogy szelíden bocsánatot kérne ezért a néptől, arrogánsan megfenyegeti az igazság felfedőjét, hogy majd jól oda fog neki suhintani, meg egyébként mindenkinek, aki bolygatja az ön korrupciós ügyeit.

- Miniszterelnök úr, Szent István alapvetően három dolgot várt el Magyarország mindenkori vezetőjétől, öntől is: azt, hogy ne lopjon, ne hazudjon, helyette alázattal szolgálja a magyarokat!  (Völner Pál: Ez rád is vonatkozik!)… Kérdezem:

- Miért teszi ennek pont az ellenkezőjét? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR,  (miniszterelnök): - Nem szép dolog, hogyha az ember hazudozik…(Közbeszólások a Jobbik soraiból: Az nem! Erről szólt a kérdés!)… de ennél van egy nagyobb baj is a politikában: hogyha elhiszi a saját hazugságait! Tehát az a helyzet, hogy önök itt folyamatosan mindenfajta hazugságokkal vádolják meg a kormányoldalt, majd utána úgy tesznek, mintha az valóság lenne, és még egyszer a fejünkre olvassák a saját hazugságaikat. Ez szerintem nem helyes eljárás!  (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Ami pedig a koronázást illeti, szeretnék egyértelműen fogalmazni: a magyar alkotmány ezt tiltja!  (Derültség, taps a kormánypártok soraiban.  Közbeszólás a Jobbik soraiból: Csak ez a baj?!)

***

JAKAB PÉTER: - Miniszterelnök Úr! Én a dunai koronázástól, őszintén szólva, nem tartok, mert ön az, aki annyit szokott itt hazudni, hogy az a jég beszakadna ön alatt!  (Közbeszólások, moraj a kormánypártok soraiból.) De ettől függetlenül királynak képzeli magát, aki azt gondolja, hogy bármit megtehet ebben az országban! Ha úgy tartja királyi kedve, akkor bukott diktátorokat fogadhat be, miközben meg a saját népét elüldözi! Ha úgy tartja az úri kedve, akkor ajándékokat fogadhat el a korrupt haverjaitól, miközben a saját népét kisemmizi! …(Elnök: Képviselő úr, figyelmeztetem!)

- Miniszterelnök Úr!  Ön királynak képzeli magát, de valójában tudja, hogy ön micsoda? Tudja, hogy ön mi? Egy közönséges lókupec!  (Elnök: Képviselő úr, ismételten figyelmeztetem..!)Egy közönséges lókupec,  és erre még büszke is! Ne legyen rá büszke!  (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Menj a kocsmába!)

KÖZJÁTÉK. 

Elnök:  - Képviselő Úr! Kezdeményezem az Országgyűlésnél, hogy a mai napra önt zárja ki bárminemű vitából.  (Taps a kormánypártok soraiban.) Ehhez a Ház vezetőjének joga van, sőt kötelessége.  (Jakab Péter: Éljen a király!)  Megvontam öntől a szót, képviselő úr! Kétszer is figyelmeztettem, olyan hangok és olyan minősítő jelzők miatt, amelyek ennek az Országgyűlésnek a tekintélyét alapvetően rombolják. Kérdezem a Tisztelt Házat, elfogadja-e azt a javaslatomat, hogy Jakab Pétert  (Apáti István: Ötven botütés! ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Deresre! Kalodában ültessük ki a ház elé!) a mai napra zárja ki az Országgyűlés tevékenységéből. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon!  (Szavazás. ‑ Zaj.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 103 igen, 34 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Jakab Péter képviselő urat kétszeri figyelmeztetés után kizárta a mai nap munkájából. (Taps a kormánypártok soraiban.) Megkérdezem a miniszterelnök urat, mindezek ellenére kíván-e válaszolni az elhangzottakra?  (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Ilyen van? ‑ Orbán Viktor jelez: Igen!)

***

ORBÁN VIKTOR: - Szeretném a lókupecek védelmében elmondani:  (Derültség a kormánypártok soraiban.)  a lókupecség, az egy tisztességes szakma és meg is haladja a képességeimet …(Derültség, közbeszólások. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Akkor mi a baj? Akkor mi a baj?! Új szavazást kérünk!) tekintettel arra, hogy a lókupecek értenek a lovakhoz. Itt viszont a kérdést másképp kell feltenni! Úgy kell feltenni a kérdést, hogy mihez kell értenie egy vezetőnek? A válasz az, hogy a vezetéshez! És hogy sikerült-e, ért-e hozzá, azt majd eldöntik a választók!  (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

Bartha Szabó József
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
 • Elszállt egy hajó a szélben
  Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
 • Orbán Viktor: Mutassuk meg Brüsszelnek, hogy milyen sokan vagyunk!
  Közvélemény-kutatók szerint várhatóan négy-hat magyarországi párt, illetve pártszövetség jut be az Európai Parlamentbe (EP) a mostani választáson a 9 induló lista közül. A legfrissebb támogatottsági adatok alapján mandátumot szerez majd a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP-Párbeszéd, a DK, továbbá esélyes lehet még az LMP és a Momentum is.
 • A nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz
  Magyarország gazdasága az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az elsősorban automatizált logisztikai polcrakodó gépeket (RBG) gyártó MIAS Hungary Kft. kapacitásbővítő beruházásának alapkőletételi ünnepségén szerdán Gyöngyösön.
 • Kvíz
  Vajon az alább idézett beszédet ki mondta el? Vilmos német császár 1916-ban, Joseph Goebbels náci propaganda-miniszter 1940-ben, Gerhard Schröder volt német kancellár az Unió keleti bővítésekor vagy Manfred Weber EU főbiztos-jelölt a mostani kampányban?
MTI Hírfelhasználó