I. Lendületes „köszöntés”…
KDNP: A családi életre nevelésnek helye van a Nemzeti alaptantervben! MSZP: A dolgozó emberek, a munkások védelmében! DK: Nem is szóltak, hogy vége a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetnek! Párbeszéd: Aktuális ügyekről!
2018. november 30. 12:12

„Szolid” napirend előtti felszólalások köszöntötték e héten is „bemelegítésként” a Tisztelt Házat. Csend persze így sem volt, az ellenzék soraiban erről gondoskodtak, ezúttal azonban a taps kivételével eltekintünk a mentelmi jog birtokában született zajok közvetítésétől. 

 

 

A családi életre nevelésnek helye van a Nemzeti alaptantervben!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Képviselőtársaim! A keleti ember családban él és családban gondolkodik, ez támaszt jelent neki, és megéli a gyermekvállalás és -nevelés örömét. A nyugati kultúrában azonban az utóbbi évtizedekben az értékrendben lecsúszott a család megbecsülése, és a nyugati ember hajlamos családon kívül élni az életét. Ennek egyik eredménye az, hogy a népesedési helyzet folyamatosan romlik, a másik pedig, hogy az egyéni érvényesülés, a gyermekek személyiségének fejlődése, az egyéni boldogság csorbul.  

- Mi az, amit lehet tennünk? Készítettünk egy reprezentatív felmérést, aminek néhány adatát szeretném ismertetni, és ez talán a megoldásra is választ ad. Megkérdeztük a legnépesebb korosztályt, a 40 körülieket ‑ alatta, fölötte, ez 1,6 millió ember ‑, hogy a várt gyermekáldás miért maradt el. Két adat idekívánkozik: 40 százalékuk gyermektelen, abban a korban, amikor már csak egy-két évük van a gyermekvállalásra, és 32 százalékuk párkapcsolat nélkül él. Úgy pedig elég nehéz gyermeket vállalni. Mit lehet tenni? Nyilván a párkapcsolati kérdésbe nem lehet beleszólni, hiszen ez magánügy, azonban ha megnézzük, hogy miért futnak zátonyra a családi életek, akkor ugyanaz a válasz érkezik sok esetben: ez a párkapcsolaton belüli problémából adódik. Tehát amikor azt keressük, hogy hogyan lehet a népesedési helyzeten javítani és a családok helyzetét, állapotát jobbá tenni, akkor mindig a felelős párkapcsolatról kell szólnunk.

- Mit is jelent az a felelős párkapcsolat? Nyilvánvaló, hogy a másik megbecsülését jelenti, a tiszteletet, jelenti az érdekeinek a figyelembevételét és a hosszú távú elköteleződést. Itt talán lehet biztatni a fiatalokat bátorságra, hogy az elköteleződés nekik is jó és mindenkinek jó, de elsősorban a gyerekeknek jó, hiszen ha egy gyermeknek van apja és anyja, az mindenképpen a fejlődését segíti. Persze, az is igaz, hogy a gyermekvállalás és a gyermeknevelés áldozattal jár, és ezt mindenképpen vállalni kell. A családi életre nevelés ilyen értelemben hasznos lehet a gyermekek és a fiatalok számára, hiszen a családalapítás kezdődik ezzel a hosszú távú elköteleződéssel. A felelős párkapcsolatról kell hogy halljanak a gyerekek, és akkor nyilván más lesz a családok helyzete is. A kérdés persze az, hogy ha nem látnak mintát otthon, akkor hogyan lehet ebből mégiscsak egy életforma. Nyilván sokat ér ha a nevelésnek része a felelős párkapcsolatra nevelés, és ezt kívánom nemcsak a nemzetnek, hogy fennmaradjon, hanem a családoknak, hogy boldogok legyenek!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

A dolgozó emberek, a munkások védelmében!

 TÓTH BERTALAN,  (MSZP): - Fideszes Képviselőtársaim! Van az önök elnyomó hatalmának lenyomata, összefoglalója, esszenciája: ez az a jelenet, az a kép, amikor egy fájdalomtól és megszégyenítettségtől zokogó nőt hurcolnak el a saját lakásukból a rendőrök. Biztos megvan önöknek is ez a kép. Ilyen jelenetből idén több mint 1300 történt Magyarországon! Szégyen és gyalázat, az önök szégyene és elnyomó hatalmuk gyalázata! Azt kívánom önöknek, hogy ez a kép égjen bele a retinájukba, és jusson el a lelkiismeretükig, ha egyáltalán lehet erről önöknél beszélni! Önök hazudtak a kilakoltatottaknak, és hazudtak azoknak is, akik a kilakoltatásokat végzik. Hazudtak annak az anyának és annak az 1300 családnak, amikor kijelentették, hogy megoldották a devizahiteles-problémát. De hazudtak azoknak a rendőröknek is, akiknek ezt a gyalázatos munkát az önök parancsára el kell végezni, hiszen Harangozó Tamás képviselőtársam kiderítette, hogy 700 ezer túlórát végeztek el és önök nem hajlandók őket kifizetni. Nem kell csodálkozni, hogy több ezer magyar rendőr hagyja el a hivatását.

- Tisztelt Ház! Embertelen és érzéketlen ez a hatalomgyakorlás, amelynek célja egyedül az urizáló fideszes elit kiváltságainak gyarapítása, a munkájából boldogulni akaró többség kárára. Jól leírják ennek a hatalomgyakorlásnak a lényegét az elmúlt napok hírei is, amikor kiderült, hogy a világ leggazdagabb gázszerelője, Mészáros Lőrinc már 300 milliárdos vagyonnal rendelkezik, miközben a Semmelweis Egyetem szülészeti osztályán a szülésznők mossák az újszülöttek pelenkáit. Megtudhattuk azt is, hogy a miniszterelnök veje közel ezer négyzetméternyi lakást vásárolt Budapest drágább kerületében, miközben az orosházi sürgősségi ellátás ellehetetlenül az embertelen munkakörülmények és a gyalázatosan alacsony fizetések miatt. Nem szégyellik magukat? Nem ég az arcuk? Ez ma Magyarország: a kiváltságos, urizáló elit áll szemben a kiszolgáltatottak millióival! Ezt a hatalomgyakorlást bizonyítja az a gaztettük is, amit most idehoztak a Ház elé, amely szerint 250 helyett akár 400 óra túlórát is elrendelhetnek a munkaadók. Ráadásul tovább rongálnák a dolgozók jogait, lehetőségeit azzal, hogy kiüresítik a kollektív szerződéseket. A mai bizottsági ülésen az egyik képviselőjük elismerte, hogy a multicégek kérték ezt önöktől.

- Képviselőtársaim! 1857-ben Melbourne-ben, 1886. május 1-jén Chicagóban, 1890-ben Párizsban, majd Budapesten munkások százezrei követelték a 8 órás munkaidő bevezetését. Most, a XXI. század elején Magyarországon, a munkásemberek millióival szembefordulva, egy modern kori rabszolgatörvényt akarnak bevezetni. Rabszolgatörvény ez, amiről megint nem kérdezték meg az érintetteket, mert ha megkérdezték volna, akkor valószínűleg azt mondták volna, hogy nem túlórából kell nekik több, hanem inkább a fizetésből, bérből. És önök beszélnek családról és a családok évéről, amikor éppen az édesapákat és édesanyákat fogják elvenni a gyermekektől, a családoktól? Hát ezért mennek el innen, Magyarországról, képviselő hölgyek és urak! Ez a javaslat nem megoldás a munkaerőhiányra, viszont tovább fokozza a magyar dolgozók kiszolgáltatottságát. Több mint 80 milliárd forintot adtak a multicégeknek, miközben a multiknál dolgozó magyarokat kiszolgáltatottá tették, megfosztják őket a jogaiktól, lehetőségeiktől. Mi a szakszervezetekkel együtt a kiváltságos elit helyett a kiszolgáltatott dolgozók pártján állunk. Nemzeti katasztrófának tekintjük, hogy az önök politikája elűz több százezer magyar fiatal és szakképzett munkaerőt ebből az országból.

- Képviselőtársaim!  A fideszes rabszolgatörvényről szóló szavazás az emberségről és a méltányosságról szóló szavazás. Kiderül, hogy önök az urizáló fideszes elit oldalán vagy a dolgozók millióinak oldalán állnak, vagy éppen elárulják őket. Mi olyan munka törvénykönyvében hiszünk, amelyet a munkások keze ír és nem a tőkéseké. Ezért fogunk dolgozni, közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért!  (Taps az ellenzék soraiban.)

***

BODÓ SÁNDOR,  (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! Tudni kell, hogy ma Magyarországon több mint 4,4 millió ember dolgozik, és ez jócskán meghaladja azt a 3,9 milliót, aki a 2010-es évek előtt tette a dolgát. A munkanélküliségi ráta 3,8 százalék, és ez is egyértelműen azoknak az intézkedéseknek köszönhető, amelyek akár az ágazati életpályamodellek, akár a bérmegállapodások, akár az adókedvezmények kapcsán létrejöhettek. Mindenképpen látni kell tehát, hogy a gazdaság egy felívelő pályán van, és az is látható, hogy mára már egyre több üres álláshely is van, vagyis a magyar munkaerőpiacon megváltoztak a körülmények. Fontos hangsúlyozni, hogy a munka törvénykönyv módosítását célzó tervezet nem a munkavégzés mennyiségét kívánja emelni, hanem azt az időszakot célozza kibővíteni, amelyen belül a munkáltató a munkaidőt beoszthatja.

- A bevezetésre kerülő szabály a jelenlegi 12 hónapos lehetőséget meghosszabbítva, 3 éves időszakban teszi lehetővé a felhasznált és fel nem használt munkaórák beosztására vonatkozó hosszabb munkaidőkeret kialakítását. Annak érdekében pedig, hogy a munkavállalót a hosszabb munkaidőkeret kialakításával összefüggésben ne érhesse aránytalan teher, sem hátrány, a javasolt munkajogi eszköz nem önmagában a törvény szabálya által válik lehetővé, hanem az csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben az ilyen munkarendben a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek megállapodnak. Az ilyen megállapodást kollektív szerződésben rögzítik tehát. A szakszervezetek így ‑ a helyben érvényesülő munkaerőpiaci környezetre, az adott munkahelyen foglalkoztatott munkavállalók igényeire is figyelemmel ‑ közvetlenül tudják érvényre juttatni igényeiket és elvárásaikat a munkaidő-szervezés tekintetében. Úgy véljük, hogy ez a megállapodási kényszer megfelelő garanciát nyújt ahhoz, hogy a munkáltató ne alakíthassa ki egyoldalúan a munkakörülményeket, hogy a munkavállalókat magukat is érdekeltté lehessen tenni a vállalkozás gazdaságos működésében.

- Képviselőtársaim! A törvényjavaslat fő eleme a munkaidő szabályozásával a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele, úgy, hogy amennyiben ezt a kollektív szerződés rögzíti, a munkaidőkeret legfeljebb 36 hónapos időszakban kerülhessen megállapításra a jelenlegi 12 hónap helyett. A munkaidőkeret alapja a jelenlegi szabályt megtartva a heti 40 munkaóra marad. A heti átlagos munkaidő a 48 órát ebben a rendszerben sem haladhatja meg tehát. Amennyiben a munkáltató nem rendeli el az összes munkaórát, a fel nem használt idő a munkaidőkereten belül egy későbbi időpontra osztható be. A törvényjavaslat alapján a munkavállaló a kollektív szerződésben meghatározott teljes időszakban az általános munkarend alapulvételével folyamatosan a munkaszerződésben meghatározott munkabért kapja akkor is, amikor nem dolgozza le valamennyi munkaóráját, és akkor is, amikor a meghatározott munkaóráknál többet rendel el számára munkáltatója. Természetesen a törvény nem változtat azon, hogy a munkavállaló számára a beosztástól eltérő rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék az egyéb pótlékokkal, például műszakpótlékkal, éjszakai pótlékkal együtt az adott hónapban kerül kifizetésre.  

- Képviselőtársam! Az európai uniós irányelv keretében 416 túlóra rendelhető el, és a hazai rendelkezés ez alatt az irányelv alatt marad. A dolgozók ebben a viszonylatban legálisan a saját munkahelyükön kereshetnek többet, azért ez egy fontos dolog, garantáltan megkapják a pénzüket, a a gazdasági pozíciók erősödnek úgy a munkaadó, mint a munkavállaló vonatkozásában, vagyis ezek az elgondolások, ezek a javaslatok azt támasztják alá, hogy a kihívásoknak megfelelően rugalmasabb válaszra legyen képes a magyar munkaerőpiac.  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Nem is szóltak, hogy vége a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetnek!

VADAI ÁGNES,  (DK): - Kormánypárti Képviselőtársaim! Nem várt eseményeket is hozott, hogy önök megszöktettek, Magyarországra csempésztek, majd menekültnek ismertek el egy börtön elől megszökött köztörvényes bűnözőt. Amikor ország-világ azt kérdezte önöktől, hogy mégis miért jöhetett Magyarországra illegális bevándorlóként egy elítélt szökevény, Nikola Gruevszki, és miért nem a tranzitzónában kötött ki, önök azt mondták, hogy azért, mert különleges bánásmódban részesült. Ezzel több probléma van! Az egyik, hogy a törvény szerint a különleges bánásmód csak az alábbi esetekben alkalmazható: ha a menedékjogot igénylő személy kísérő nélküli kiskorú, fogyatékkal élő személy, várandós nő, vagy korábban kínzáson esett át. Az önök VIP-migránsára egyik sem illik, bár egyes források szerint női ruhában lépte át a határt, ettől még természetesen nem lesz valakiből várandós nő. Az sem túl valószínű, hogy a korrupt szökevény miniszterelnök kínzásként élte volna meg a 200 millió forintos páncélozott Mercedese bőrülését. Önök tehát nyilvánvalóan törvénytelenül jártak el, amikor erre hivatkozva szöktettek meg és telepítettek be az országba egy elítélt bűnözőt illegális bevándorlóként.  

- De nem csak ezek miatt nem hivatkozhatnak a különleges bánásmódra. A hivatkozott passzust a különleges bánásmódról ugyanis éppen önök vették ki a törvényből, amikor kihirdették a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Amióta Magyarországon bevezették a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, ez a rész eltűnt a törvényből, nincs különleges bánásmód nemcsak bűnözőknek, hanem valódi menekülteknek, várandós nőknek és háborúban elárvult gyerekeknek sem. Abból, hogy önök mégis erre hivatkoznak, csak azt a következtetést tudjuk levonni, hogy önök szerint már nincsen tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Ezt is megéltük: az Orbán-kormány egyszer az életben a valósággal összhangban van, és úgy gondolja, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet véget ért. Ez egy nem várt következmény. Ezek után az önök szavazói közül már tényleg csak azok fogják elhinni, hogy jön a migránsáradat, akik elvesztették a józan eszüket a fideszes propagandamédia legmélyebb bugyraiban zajló agymosásban!  Ha pedig nincs tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, akkor nincsen közbeszerzés nélküli luxusköltekezés sem! Pár hete még rettenetesen drága autókat vásároltak erre hivatkozva, mostantól ennek is vége, mostantól a börtön kockázatát vállalják, amikor közbeszerzés nélkül költik az európai magyarok pénzét, ahogy tették ezt az elmúlt három évben is. Lehet választani: embercsempészet vagy korrupció miatt mennek majd börtönbe! Az egyiket mindenképpen elkövetik, ha egyszerre csempésznek köztörvényes szökevényeket a különleges bánásmódra hivatkozva, és költik a pénzünket közbeszerzés nélkül, az előbbit lehetetlenné tevő válsághelyzettel indokolva. A kettő együtt nem megy. Önök hozták ezeket a törvényeket, képviselőtársaim, legalább ismernék ezeket!

- Képviselőtársaim! Bocsássák meg nekem, de európai magyarként szeretek nyíltan és őszintén beszélni. Mondjuk ki, önök közül jó páran, nem kevesen bilincsben és vezetőszáron fogják befejezni a politikai pályafutásukat. Amikor a magyarok elkergetik ezt a kormányt, amely még abban az egy dologban is hazudott nekik, amire hivatkozva loptak, és nem kormányoztak az elmúlt években, akkor mindent el fognak veszíteni, még a személyes szabadságukat is. A hatalommal odalesz az ügyészség, az ügyészséggel pedig odalesz a törvényenkívüliség. Akkor majd a mostani legfőbb ügyésszel fognak osztozni egy pár négyzetméteres börtöncellán! Még azt sem fogja tudni senki, hogy milyen körülmények között lesznek a börtönben, hiszen kitiltották a börtönökből a civil szervezeteket, akik ezt ellenőriznék. Mi, európai magyarok, borzasztóan várjuk, még államtitkár úr esetében is, hogy a rács megfelelő oldalára kerüljenek! Vagy persze ott a másik lehetőség, hogy mehetnek majd önök is Putyin gazdához menedékjogot kuncsorogni, ahogy tette azt macedón kollégájuk önöknél. Mi, európai magyarok azonban nem fogjuk hagyni, hogy önök is megszökjenek az országból, amikor felelősséget kell vállalniuk a tetteikért. Nem fogjuk hagyni, hogy a magyarok kirablása után önök moszkvai milliárdosként éljék az életüket egy menedékjog mögé bújva! Ne higgyék, hogy önöknek is lesz olyan átmeneti szerencséjük, mint Gruevszkinek volt. Mi, európai magyarok tenni fogunk róla, hogy ne legyen se végleges, se átmeneti szerencséjük!  (Taps a DK soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY,  (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar emberek az igazi szerencsések azért, mert szabadultak önöktől 2010-ben. Azt is szeretném elmondani itt a tisztelt Ház nyilvánossága előtt, hogy Magyarország Kormányának minden tagja és a Fidesz-KDNP-frakciószövetség minden tagja Magyarország érdekében, a magyar törvények betartásával jár el. Azt a fenyegetést pedig, amit ön a napirend előtti hozzászólásában megengedett magának, azt a cinikus, teljesen megalapozatlan, vérlázító fenyegetést visszautasítom! Ha ön komolyan venné a képviselői munkáját, akkor tudhatná, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról a hatályos kormányrendelet most is hatályban van.

- Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány 2019. március 6-ig meghosszabbította a Magyarország egész területére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Erről 2018. szeptember 11-én a Honvédelmi és rendészeti bizottságot a Belügyminisztérium képviseletében volt szerencsém tájékoztatni, ahol a rendőrség, valamint az idegenrendészeti hatóság képviselője is jelen volt. A beszámolóban részletesen kitértünk a meghosszabbítás okaira, annak indokoltságára. Ezt ön, képviselő asszony, pontosan tudja, mert részt vett a bizottság ülésén, jelen volt a bizottsági ülésen. Ami pedig a menedékjogi ügyet illeti, amit ön a napirend előtti hozzászólásában említett: itt is szeretném leszögezni, hogy a magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak tájékoztatást egyetlen menekültügyi eljárásról sem a nyilvánosságnak és más hatóságnak sem. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal minden esetben megvizsgálja, hogy a kérelem jogilag megalapozott-e, és a döntéseit minden esetben a törvények betartásával folytatja le. Magyarország mindenkinek biztosítja, megadja a tisztességes eljáráshoz való jogot. És azt is szeretném hozzátenni: az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2018. november 20-án tartott kihelyezett bizottsági ülésén, amit a Terrorelhárítási Központban tartott, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója az adott helyzetnek mindenben megfelelő, hiteles tájékoztatást adott a napirend előtti felszólalásában említett kérelemről. 

- Képviselőtársaim! A tömeges migráció, a migrációs veszély továbbra is fennáll, a balkáni útvonal jelenleg is aktív.  Közel 70 ezer migráns várakozik a balkáni útvonalon, hogy Európába jusson. Magyarország ezért megerősítette a déli határ védelmét. A horvát határ védelme érdekében a belügyminiszter úr olyan intézkedéseket tett, amelyek garantálják, hogy ez a határszakasz is biztonságban van. Magyarország felajánlotta a segítségét Horvátországnak, valamint a balkáni migrációs útvonallal érintett összes országnak. Arra is szeretném fölhívni a figyelmet a tömeges migráció okozta válsághelyzet indokoltságáról, hogy a görög hatóságok az elmúlt napokban 14 ezer migránst hoztak át a szárazföldre, akik bármikor útnak indulhatnak a szárazföldi Európa felé. Emellett azt is tudjuk, hogy a migránskártyák hatása ma még kiszámíthatatlan. Nem tudjuk még megállapítani, hogy ez mennyivel növeli meg az embercsempészek feladatait, hogy mennyi migráns indul el ennek köszönhetően Európa felé, és ennek milyen hatása lesz. Egy dolgot viszont szeretnék leszögezni, és szeretnék megnyugtatni mindenkit! Magyarország Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, megvédje Magyarországot, a magyar határvédelem biztosított legyen. Az ehhez szükséges erőforrásokat a kormány biztosítja mind a jelenlegi, mind a 2019. évi költségvetésben, és a szükséges hármas védelem, a kerítés, az élőerős védelem és a jogi védelem biztosított. Garantálni tudjuk, hogy Magyarország ugyanúgy, ahogy korábban is, Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa volt, van és lesz!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Aktuális ügyekről!

 SZABÓ TIMEA,  (Párbeszéd): - Megint aktuális ügyekről szeretnék beszélni, mégpedig Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök… menekültkénti elismerése mit jelent Magyarországnak, mit tett ezzel Orbán Viktor a magyar emberekkel… Orbán Viktor az elmúlt négy évben a legaljasabb gyűlöletre építve másról sem prédikált, mint az ország biztonságáról, és arról, hogy ‑ idézem ‑ mi dönthessük el azt, hogy kivel akarunk együtt élni. Gruevszkiről viszont nem mi, magyar emberek döntöttünk, hanem Orbán Viktor döntött. Orbán Viktor egy bűnözővel akar együtt élni, egy olyan bűnözővel, akit két év jogerős letöltendő börtönbüntetésre ítéltek lopás miatt, nem mellesleg egy 570 milliárd (sic!) eurós közbeszerzés elcsalása miatt! Egyébként ő volt felelős több tízezer ember lehallgatásáért is.

- De Gruevszki nem az első bevándorló bűnöző, akit Orbán Viktor kebelére ölel, és akivel veszélyezteti hazánk biztonságát. Nézzünk néhányat azok közül, akikkel szintén együtt akart élni és együtt akar élni most! Ghaith Rashad Pharaon, szaúdi üzletember, aki megvette a régi Posta-székházat a miniszterelnök vejétől, Tiborcz Istvántól. Pharaont 25 éve körözte az Interpol, Amerikában pénzmosással, korrupcióval gyanúsították. Orbán Viktor viszontkijelentette, hogy Pharaon nem jelent Magyarországra nézve nemzetbiztonsági kockázatot. Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzulja. A magyar terrorátvilágításon megbukott terrorista, Pharaon jóbarátja, akit még Tiborcz Istvánnal együtt is lefotóztak kávézás közben. Aztán Atiya Khoury, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján. Az amerikaiak szerint őBassár el-Aszad véres szíriai diktátor egyik legfontosabb embere, jóbarátja. Rogán Antal letelepedésikötvény-programjának köszönhetően jutott magyar papírokhoz. Végül Ramil Safarov azeri baltás gyilkos, aki alvó örmény katonatársát ölte meg. Orbán Viktor kiadta Azerbajdzsánnak úgy, hogy pontosan lehetett tudni, hogy hazájában rögtön szabadon engedik.

- Mindeközben az előtt, aki valóban védelemre szorul, segítségre szorul, bezárja kapuit Orbán Viktor és kormánya. Tette például ezt az előtt az afgán nő előtt, aki kiskorú testvérével együtt menekült el hazájából. Szüleit a nagybátyja a szeme láttára gyilkolta meg, hogy aztán a lányt eladja szexrabszolgának egy idős férfinak. Elmenekült, de útközben az embercsempészek is többször megerőszakolták. Magyarországra két év után jutott be, de eközben Szerbiában is többször megerőszakolták. Ezek után a magyar állam elutasította a menedékkérelmét, és még enni sem kapott a tranzitzónában. Gondolkozzanak el egy percre, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hogy ha ez az önök lányával történik meg vagy az önök egy lánytestvérével, akkor vajon hogy állnának ehhez az egész dologhoz! De az az orosz Torubarov nevű vállalkozó sem kapott nálunk védelmet, akit Putyin emberei többször megpróbáltak megölni, amiért ellenzéki politikusként szembeszállt az orosz diktátorral. Az üzletember először Ausztriában kért menedéket, ahol Putyin emberei a börtönben torkon szúrták. 2013-ban a zöldhatáron át jött Magyarországra Ukrajnából, menedéket kért, de a kérelmét elutasította a magyar állam, mert Putyin így parancsolta ezt önöknek.

- „Az ember tisztességgel bánik a szövetségeseivel” ‑ mondta Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt egy rádióinterjúban Gruevszkiről.  Valóban, Orbán Viktornak a bűnözők a szövetségesei, korrupt gyilkosok, terroristák, bűnözők és baltás gyilkosok! Ők azok, akik a törvények fölött állnak, akik mindig különleges bánásmódban részesülhetnek Orbán Viktortól. Nem magyarok milliói, akik naponta szakadnak meg önök miatt a munkában, akiktől most veszik el a kafetériát, akiknek a túlórakeretét most emelik föl 400 órára, akiknek öt nappal csökkentik most az éves szabadságát. Nem a gyermekeinket tanító pedagógusok, vagy a szüleinkre vigyázó szociális dolgozók részesülnek különleges bánásmódban, hanem ezek a terroristák, ezek a bűnözők, ezek az azeri baltás gyilkosok! A kormánynak ezek a bűnözők a kedveltjei! .És ezért önök súlyosan meg fognak még fizetni, a miniszterelnök is..!  (Taps a Párbeszéd padsorában.)

***

KONTRÁT KÁROLY,  (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Legelőször is arra szeretném fölhívni a figyelmét, hogy a magyar emberek 2018. április 8-án véleményt mondtak Magyarország Kormányáról, Orbán Viktor miniszterelnök úrról, a Fidesz-KDNP-frakciószövetségről, önökről is, és mi ennek a véleménynyilvánításnak köszönhetően adhatunk választ a megalapozatlan és szégyenteljes napirend előtti hozzászólására. Magyarország Kormánya, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség mindig a magyar emberek és Magyarország érdekében járt el, és minden törvényt, magyar és nemzetközi jogszabályt betartott és be is fog tartani a jövőben. Nagyon sajnálom, hogy még a mai napig sem tudják tudomásul venni azt, hogy önök április 8-án veszítettek, és ilyen mértékben vannak jelen az Országgyűlésben. Ezt a jelenlétet próbálják fölnagyítani az ilyen gyalázatos, megalapozatlan, vádaskodó, szégyenteljes hozzászólással, amit most ezúton is visszautasítok.

- Képviselő Asszony! Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2018. november 20-án tartott zárt ülésén a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója az adott helyzetnek mindenben megfelelő, hiteles jogi tájékoztatást adott a felszólalásában említett menekültkérelemről. Másnap, november 21-én dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr is megjelent a bizottság előtt. A Belügyminisztérium kategorikusan visszautasít minden olyan politikai támadást, amely a munkájukat hivatali esküjüknek megfelelően végző kormánytisztviselők ellen irányul. Mert önök nemcsak a kormányt, a képviselőket, a miniszterelnököt, hanem az eljáró hivatali embereket is támadják, teljes mértékben megalapozatlanul. Szeretném elmondani, hogy az európai uniós menekültügyi hatóságok sorában a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismert, szakmailag magas színvonalú munkát végző hivatal. Ezt az európai uniós társhatóságok is elismerik.

- Képviselő Asszony! A magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak egyetlen menekültügyi eljárásról sem részletes tájékoztatást. Ha menekültkérelemről van szó, Magyarország megadja mindenkinek a tisztességes eljáráshoz való jogot, a menekültügyi eljárások lefolytatása a hatóságok feladata, ebbe a politikának nincs beleszólása. Itt is szeretném leszögezni, hogy ebben az ügyben sem volt semmiféle beleszólása a politikának! A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által lefolytatott eljárások mindenben megfelelnek a nemzetközi jogszabályoknak. Az uniós társhatóságok is elismerően nyilatkoznak a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkájáról. A  menekültügyi eljárást a magyar jogszabályoknak megfelelően, a nemzetközi joggal összhangban folytatja le. Így tettek eddig is, és így tesznek a jövőben is!  (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
 • Elszállt egy hajó a szélben
  Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
 • Orbán Viktor: Mutassuk meg Brüsszelnek, hogy milyen sokan vagyunk!
  Közvélemény-kutatók szerint várhatóan négy-hat magyarországi párt, illetve pártszövetség jut be az Európai Parlamentbe (EP) a mostani választáson a 9 induló lista közül. A legfrissebb támogatottsági adatok alapján mandátumot szerez majd a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP-Párbeszéd, a DK, továbbá esélyes lehet még az LMP és a Momentum is.
 • A nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz
  Magyarország gazdasága az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az elsősorban automatizált logisztikai polcrakodó gépeket (RBG) gyártó MIAS Hungary Kft. kapacitásbővítő beruházásának alapkőletételi ünnepségén szerdán Gyöngyösön.
 • Kvíz
  Vajon az alább idézett beszédet ki mondta el? Vilmos német császár 1916-ban, Joseph Goebbels náci propaganda-miniszter 1940-ben, Gerhard Schröder volt német kancellár az Unió keleti bővítésekor vagy Manfred Weber EU főbiztos-jelölt a mostani kampányban?
MTI Hírfelhasználó