II. Lendületes „köszöntés”…
Fidesz: Brexit, - fájdalmas búcsú! Jobbik: Hová tartozunk? LMP: November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
2018. november 30. 12:13

„Szolid” napirend előtti felszólalások köszöntötték e héten is „bemelegítésként” a Tisztelt Házat. Csend persze így sem volt, az ellenzék soraiban erről gondoskodtak, ezúttal azonban a taps kivételével eltekintünk a mentelmi jog birtokában született zajok közvetítésétől. 

 

 

Brexit, - fájdalmas búcsú! 

HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió, ugyanis tegnap írták alá a brit uniós tagság megszüntetését tartalmazó dokumentumot, a kilépési megállapodást. Szomorú vasárnap volt a tegnapi, hiszen az Egyesült Királyság kiválásával az Európai Unió az egyik legerősebb tagállamát veszítette el, ami sajnos gyengíteni fogja az Európai Unió világpolitikai pozícióját a jövőben. Magyarország a brexitről szóló kampányban mindvégig azt az álláspontot képviselte a britek felé, hogy maradjanak benn az Unióban, a brit állampolgárok azonban másképpen döntöttek, és a kiválás mellett tették le a voksukat. Ez a döntés az Egyesült Királyság népeinek, az angoloknak, a skótoknak, az íreknek és a walesieknek szuverén döntése volt, amelyet igenis tiszteletben kell tartani. Ez a döntés azonban rendkívül nehéz helyzet elé állította mindkét felet, mind az Uniót, mind pedig az Egyesült Királyságot. Az elmúlt időszakban nagyon kemény tárgyalások előzték meg a tegnapi napot, és olyan létfontosságú kérdésekről kellett megállapodni, amelyek egyebek között az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak a helyzetét vagy éppen a felek közötti pénzügyi elszámolást érintették. A tegnapi dokumentumok, tehát a kilépési megállapodás és a jövőbeni kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat aláírásával a tárgyalások végképpen lezárultak.

- Képviselőtársaim! Ilyen történelmi pillanat után érdemes egy olyan kérdést feltenni, amelyet sajnos Brüsszelben az Unió, a Bizottság nem tett fel önmagának: vajon milyen okok vezettek a britek kiválásához? Ugyanis az egyik ok, ami miatt a brit állampolgárok a brexitre szavaztak, már jóval korábbra, 2014-re datálható, amikor Jean-Claude Junckert választották meg az Európai Bizottság élére. A szavazáskor csak két tagállam szavazott nemmel: az Egyesült Királyság és Magyarország. De úgy hiszem, hogy a demokrácia szabályainak a tiszteletben tartása mellett talán mégis feltehetjük azt a kérdést, hogy mennyire volt bölcs az egyik legnagyobb állam álláspontját figyelmen kívül hagyni. Nekünk vasárnap után már sovány vigasz, hogy Juncker elnök napjai meg vannak számlálva. Továbbá azt is szeretném kiemelni, hogy a britek számára mindig is fontos, kiemelt kérdésként szerepelt például a bevándorlás vagy a saját határok védelme. Ezekre a kérdésekre sem kaptak a brit állampolgárok megnyugtató választ Brüsszeltől. Ahogy a miniszterelnök úr tömören összegezte: az Európai Unió a migránsokat beengedte, az európai briteket pedig nem tudta benntartani, ‑ hozzáteszem, hogy azt nem is nagyon akarták.

- Tisztelt Ház! Az egyik szemem sír, a másik nevet, ‑ talán ezzel a népi bölcsességgel lehetne leginkább összefoglalni a brexit tényét. Nagyon szomorú, mert elvesztettük azt a tagállamot, amelyik az Európai Unió GDP-jének az egyhetedét adta. Mind gazdasági, mind politikai, mind pedig katonai értelemben is igenis gyengülni fog a jövőben az Európai Unió. És szomorú, mert elveszítettük az Unióban a legfontosabb szövetségesünket abban a harcban, amit éppen a visegrádi négyekkel együtt folytatunk, a nemzetállamok pozícióinak a megerősítéséért, ha úgy tetszik, a szubszidiaritásért. Természetesen nem szabad leragadnunk a múltban, de tanulni nagyon is érdemes és tanulni kell belőle!

- Képviselőtársaim! A brit választópolgárok szuverén döntésének tiszteletben tartásával így tehát azon kellett dolgozni, hogy a kinn élő magyar honfitársaink nyugodtan tovább tudják végezni munkájukat. E tekintetben üdvözlendő, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarok jogai nincsenek veszélyben. A brit kormány a kiválás után is szívesen látja a magyar munkavállalókat, így a magyar kormány és a magyar nép szempontjából a legfontosabb célkitűzés teljesül!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hová tartozunk?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Maradva a témánál, de egy egész más kontextusba helyezve, örülök, hogy itt van Rétvári államtitkár úr, aki a tegnapi napon egy nagyon fontos megemlékezés keretében azt találta mondani, hogy csak az lehet igazi demokrata, aki antikommunista. Ezen mondat alapján, azt gondolom, vizsgáljuk meg azokat az eseménysorokat, nem külön, hanem mint egy logikai láncolat, hogy hová is tart ez az ország, hová is kormányozzák önök, és vajon mely szövetségi rendszerekbe illeszkedik mindaz, ami az elmúlt időszakban történt.

- Államtitkár Úr! Az elmúlt öt napban több olyan botrány is kirobbant, ami nem az elmúlt napokban történt, hanem az elmúlt években, de mind a 2014-től zajló időszakban. Elsőként kaptuk a hírt, hogy 2014-ben Bassár el-Aszad szír diktátor pénzemberét egy orosz letelepedésikötvény-irodán keresztül sikerült menedékhez, letelepedési kötvényhez juttatni úgy, hogy egyébként négy nap alatt sikerült átmennie a magyar nemzetbiztonsági átvilágításon. Kronológiailag ezt követve 2016-ban történt az eset, két orosz fegyverkereskedőt amerikai segítséggel lepleztek le, és a Terrorelhárítási Központ fogta el őket. De az amerikai, a NATO szövetségi rendszeren belüli kérelemmel ellentétben Magyarország nem az USA-nak szolgáltatta ki a két orosz bűnöző fegyverkereskedőt, hanem Oroszországnak. Aztán most itt van a napokban Gruevszki ügye, aki ellen most már nemzetközi elfogatóparancs van, és Macedónia kéri egyébként a szokásjognak és a két ország közötti egyezménynek megfelelően a kiadatását. Magyarország ennek nemhogy nem tesz eleget, hanem furcsa körülmények között, de mégiscsak menedéket ad egy körözött bűnözőnek. Lehet itt mindenféle különleges elbánásra hivatkozni, azért valljuk be őszintén, köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt ítélték jogerősen el saját hazájában. Magyarország ezt semmibe véve természetesen megadta a politikai parancsnak önmagát, és csak tippelhetünk, hogy vajon a politikai parancs honnan érkezett.

- Államtitkár Úr! Én azt értem, hogy a menekültügyi hatóság nem adhat ki senkiről személyes adatot. Azt azonban továbbra is firtatom, hogy akkor vajon az önök egyik szennyportálja, a Magyar Idők hogyan számolhatott be tételesen, részletesen a legapróbb információkat is a közvélemény elé tárva Gruevszki menedékkérelmével kapcsolatban? Hogy mennyire zavar van a rendszerben,igazolja, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság még el sem kezdődött, a Magyar Idők már kész tényként hozta azt az ítéletet, ami egyébként elvileg órákkal később született meg. De menjünk tovább! Pintér Sándor belügyminiszter úr valóban megjelent a másnap összehívott rendkívüli nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, csakhogy tájékoztatást nem adhatott, mert az elmúlt tíz évben először fordult az elő, hogy a fideszes többség nem szavazta meg a napirendet, így miniszter úr nem számolhatott érdemben. Úgyhogy ezt se tekintsük lezártnak ilyen értelemben.

- Államtitkár Úr! De az igazi kérdés az, hogy vajon hová tartozunk? Vajon ki az, akinek önök még nem üzentek hadat? Itt megemlíthetném a NASA-t, mert oda még nem sikerült hadat üzenni, de az ENSZ-nek, az EU-nak, a NATO-nak ezen ügyek mentén lehet a legjobban megvilágítani, hogy már mindenkivel harcolunk, mindenkinek hadat üzenünk, és kíváncsian várom, hogy vajon ebbe a sorba ki fog még illeszkedni. És akkor itt térnék rá arra az idézetre, amit aMansfeld Péter pólójával ellátott ruhadarab koronázatlan királya, Rétvári államtitkár úr mondott: azt mondta, hogy az lehet csak igazi demokrata, aki antikommunista! Akkor ezen ügyek mentén kérem, tegyék fel maguknak a kérdést, önök hová tartoznak vajon, akár szövetségi rendszeren belül vagy azon kívül? Tegyék föl maguknak azt is, hogy az-e az igazi demokrata, aki kommunikációját tekintve antikommunista, vagy az-e az igazi demokrata, aki a látszatára sem ad annak, hogy ne viselkedjen úgy, mint egy kommunista! Mert önök sajnos pontosan azokat a módszereket használják, és pontosan úgy viselkednek, mint egy kommunista!  (Taps a Jobbik és az LMP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA,  (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Nagy-nagy reményekkel várunk önöktől olyan felszólalást, amely legalább hanglejtésében különbözik bármelyik baloldali párt felszólalásától. De most is csalódnunk kellett, mert ebben a felszólalásban sem volt semmi, ami akár csak egy kicsit is hasonlított volna egy nemzeti párt felszólalásához. Amit ön elmondott lényegét tekintve, azt már elmondta a DK, és elmondta a Párbeszéd is. Ennyit arról, hogy ki működik együtt a kommunistákkal, illetve az utódpártjaikkal.

- Képviselő Úr!  Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a magyar hatóságok szakszerűen, a biztonsági szempontokat figyelembe véve végzik a dolgukat. Sajnálom, hogy önök továbbra is sértegetik őket. A Gruevszki-üggyel kapcsolatban annyit szeretnék megismételni, hogy ha menekültkérelmekről van szó, Magyarország mindenkinek megadja a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ebben az esetben is ez történt. Egyébként érdekes fejlemény az, hogy most már a Jobbik is Brüsszelbe jár feljelentgetni! Ebben az ügyben is ezt tették, - mindezt úgy, hogy a feljelentő Gyöngyösi frakcióvezető úr 2012-ben még azt mondta, hogy nem az a kérdés, mi lesz Magyarországgal, ha kikerül az EU-ból, hanem az, milyen tragikus következményei lesznek, ha az ország bent marad! Ezek után most a Jobbik is Brüsszelbe jár feljelentgetni. Ha jól értelmezem a felszólalását, azt kéri számon a kormányon, hogy hová szeretne tartozni. Szeretném önnek elmondani, hogy ebben nincs változás: Európához tartozunk, erős Európában vagyunk érdekeltek, benne egy erős, önálló és szuverén Magyarországgal. Mi évek óta ennek megfelelő politikát folytatunk. De ha valakinek van magyarázkodnivalója a hovatartozás kérdésében, akkor az az önök pártja, az a Jobbik.

- Képviselő Úr! Nem mi voltunk azok, akik uniós zászlót égettünk a kamerák előtt. Nem mi hívtuk volna az iráni forradalmi gárdát választási megfigyelőknek, hanem önök. Nem a mi EP-képviselőnket vádolják azzal, hogy egy harmadik országnak kémkedett, és azt sem mi mondtuk, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye. Nem a mi képviselőnk érvelt itt a Házban amellett, hogy fel kellene mérni, hogy hány olyan zsidó származású ember van az Országgyűlésben, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ezeket a nyilatkozatokat és tetteket önök megpróbálják most letagadni, ez mindösszesen azt jelenti, hogy ha van valaki, aki nem tudja, hogy hova tartozik, és hogy milyen politikát szeretne folytatni, az a Jobbik! Ez önökre tartozik, de azt szeretném kérni önöktől és a pártjuktól, hogy ne vetítsék ki a saját identitászavarukat másokra!

- Képviselő Úr!  A „Hova tartozunk mi?” kérdésre van egy másik megközelítés is. Mi azok közé tartozunk, akik támogatni és ösztönözni szeretnénk a magyarokat azért is, mert egy közösség vagyunk, ezzel szemben  önök állandóan sértegetik őket. Vegyük csupán azt, hogy ön hogyan minősítette a magyarokat az elmúlt hetekben: azt mondta bele a kamerába, hogy százezrek annak alapján szavaznak, hogy kitől kapnak három forinttal többet. Ezek az ön mondatai. Nem állt itt meg ön, kijelentette, hogy a társadalom jelentős része arra sem veszi a fáradságot, hogy A vagy B véleményt mondjon. És mit mond a magyarokról a Jobbik elnöke a kongresszuson? Azt, hogy a magyarokon a szolgalelkűség lett úrrá. Egyik vezetőjük pár hete úgy fogalmazott, hogy elég jól sikerült a lélekvisszaadó kongresszusuk. Nem tudjuk, hogy mit értenek a jobbikosok ez alatt, de azt szeretném önnek elmondani: a lélek nem olyan dolog, amit porszívó módjára adni-venni lehet. Ha egyszer kiveszik, akkor nehéz lesz bármivel is helyettesíteni. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

HOHN KRISZTINA,  (LMP): - Képviselőtársaim! Mint azt bizonyára önök is tudják, november 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Kifejezetten ennek a napnak és jelentésének a tisztelete alkalmából hívtam meg ma hölgyvendégeimet, akiket tisztelettel köszöntök is. Fontosnak tartom közülük külön köszönteni Halász Pálmát, aki az Élet-Érték Alapítvány kurátora, és évek óta a családon belüli erőszak elleni küzdelem egyik vezető egyénisége. 2012-ben népi kezdeményezés formájában összegyűjtött közel 150 ezer aláírást, hogy a parlament is napirendre tűzze a témát. Törekvéseit siker koronázta, 2013-ban törvénybe foglalták a kapcsolaton belüli erőszak tényállását. Az ENSZ előtt Genfben 700 ember tapsolta felállva mindazért, amit elért. A nők nevében én is köszönetemet fejezem ki neki.

- Képviselőtársaim! Tény, hogy még manapság is minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz a társa, vagy élt már olyan kapcsolatban, ahol ez megtörtént vele. Tudták, hogy egy nőnek nyolcszor nagyobb esélye van arra, hogy partnere keze által haljon meg, mint idegen kéztől? Ugye, önök is ismernek olyanokat, akik ha ilyen bántalmazásról hallanak, azt kezdik kutatni, hogy miben hibás az áldozat? Ugye, ilyenkor mindannyian azt válaszolják, hogy semmi sem lehet elegendő ok a bántalmazásra?  Nem csupán a nők elleni, de a családon belüli erőszakra is szeretném a figyelmüket felhívni, hiszen áldozata lehet gyermek, áldozata lehet szülő, fogyatékkal élő, és bármilyen furcsa, akár férfi is. Egy verset, illetve történetet hoztam önöknek, amelyet, azt hiszem, nem is elég meghallgatni, ezt a történetet át kell alaposan érezni, és akár beleborzongani, de mindenképpen arra gondolni, lehet, hogy ez pont ebben a pillanatban játszódik le valahol.

„Ma virágot kaptam. Nem volt sem születésnapom, illetve semmilyen különleges nap. Éjszaka volt az első veszekedésünk. Rengeteg gonosz dolgot mondott, amik nagyon bántottak. Tudom, hogy bánja, és nem úgy gondolja a dolgokat, ahogyan mondta... Mert ma virágot küldött nekem.

Ma virágot kaptam. Nem volt sem évfordulónk, illetve semmilyen különleges nap. Aznap a falhoz lökött, és elkezdett fojtogatni. Olyan volt, mint egy rémálom. Nem tudtam elhinni, hogy ez valóban megtörténik. Ma reggel úgy ébredtem, hogy mindenem fájt, és horzsolások voltak rajtam mindenütt. Tudom, hogy sajnálja... Mert ma virágot küldött nekem.

Ma virágot kaptam, nem volt anyák napja, illetve nem volt semmilyen különleges nap. Az éjszaka megint megvert. Aznap sokkal rosszabb volt, mint bármelyik korábbi alkalommal. Ha elhagyom, mihez kezdek? Mi lesz a gyerekekkel? Miből fogunk megélni? Félek tőle, de félek elmenni is. De tudom, hogy sajnálja... Mert ma virágot küldött nekem.

Ma virágot kaptam. Ma különleges nap volt. A temetésem napja. Tegnap végül megölt. Halálra vert. Bárcsak összeszedtem volna annyi bátorságot, hogy elmenjek, akkor ma nem kaptam volna virágot.”

- Képviselőtársaim! Ezek után nem tehetek mást, mint kérem önöket, hogy támogassák az isztambuli egyezmény ratifikálását. Ugye, önök is érzik?  (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL,  (igazságügyi minisztériumi államtitkár). - Tisztelt Ház! Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a magyar kormány határozottan elutasítja a nők elleni erőszak bármely formáját, mindemellett elkötelezett a bántalmazás teljes felszámolása, az áldozatok védelme mellett. Az elmúlt években intézkedések sorozatát tettük a biztonságért. Szigorú büntetőpolitikával, több krízisközponttal, menedékházzal, jogi és lelki programokkal segítjük a nők védelmét.  A büntető törvénykönyvről szóló törvény több tekintetben szigorítást hozott. A törvény szigorúan bünteti a bántalmazást, sokkal szigorúbban, mint a szocialista kormányok alatt. A nők sérelmére elkövetett bűncselekmények szankcionálása terén így a Btk. önálló tényállásban bünteti a szexuális kényszerítést, ami a szexuális erőszakhoz képest előrehozott büntetőjogi védelmet biztosít, mivel nem a szexuális erőszak tényállásában meghatározott erőszakkal, illetve kvalifikált fenyegetéssel, hanem az egyszerű fenyegetéssel megvalósuló szexuális aktust, az úgynevezett nemi zsarolást rendeli büntetni. A közelmúltban szigorodott a szexuális erőszak tényállása, legsúlyosabb esetben 5-20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

- Tisztelt Ház! Új bűncselekményként került a Btk.-ba, a kapcsolati erőszak, amely az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsítása mellett a gazdasági ellehetetlenítést is büntetni rendeli. A bűncselekmény sértettje a közös gyermek másik szülője ‑ ebben az esetben a bűncselekmény megállapításának nem feltétele a korábbi közös háztartásban vagy egy lakásban élés ‑, továbbá az lehet, aki az elkövetőnek az elkövetéskor vagy korábban közös háztartásban, vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja volt. Megemlítendő továbbá, hogy az új büntetőeljárási kódex megalkotása során a sértettek és általában a sérülékeny csoportba tartozó személyek jogainak érvényesítése fokozott figyelmet kapott az egyéniesítés lehetőségének hangsúlyosabbá tételével, a büntetőeljárásban részt vevő személyek egyedi igényeinek figyelembevételével. Az új törvény erre tekintettel alakította ki a különleges bánásmódot igénylő személyekkel kapcsolatos intézményrendszert. Ennek alapvetése: amennyiben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság azt észleli, hogy a büntetőeljárással érintett személy vonatkozásában egyedi sajátos igények merülnek fel, úgy először döntést hoz arról, hogy az érintett különleges bánásmódot igénylő személy, majd ezt követően nyílik meg az az eszközrendszer, amely az érintett egyedi igényeit a legmegfelelőbb módon képes kezelni.

- Tisztelt Ház! A magyar kormány elsősorban a prevencióra fekteti a hangsúlyt, amelynek érdekében számos intézkedést hozott az elmúlt időszakban. A kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer bővítése és fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordít az áldozattá válás megelőzésére, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő különböző szakemberek képzésére, kutatásokra, társadalmi szemléletformálásra, olyan kampányok megvalósítására, amelyeknek üzenete, hogy a kapcsolati erőszak elfogadhatatlan. Kiemelten fontosnak tartjuk az áldozatok segítését. Ezért a kríziskezelő központok bővítése mellett 2012-ben létrejött a titkos menedékház intézménye. Egy új fejlesztési forrásnak köszönhetően a jövőben kríziskezelő ambulanciák is nyílhatnak, ahol segítséget kérhetnek a rászorulók.

- Képviselőtársaim! Az Igazságügyi Minisztérium 2017-ben megkezdte a saját áldozatsegítő központjainak kialakítását. Az első áldozatsegítő központ 2017 júniusában kezdte meg működését Budapesten, majd 2018 márciusában további két központ jött létre Miskolcon és Szombathelyen. A központok szolgáltatásai térítésmentesen mindenki számára elérhetők, rászorultságra tekintet nélkül. Az áldozatsegítő központok munkatársai tájékoztatást, érzelmi segítségnyújtást, valamint pszichológus szakember közreműködésével lelki támogatást nyújtanak a hozzájuk fordulók számára. Ezenkívül az Igazságügyi Minisztérium fenntartásában működő, éjjel-nappal ingyenesen hívható áldozatsegítő vonal elsődleges feladata, hogy biztosítsa az áldozatsegítő szolgálat folyamatos elérhetőségét, továbbá hogy az áldozatok bármikor az egyedi helyzetüknek megfelelő tájékoztatást, tanácsadást megkaphassák a zöld számon. Az áldozatsegítő vonal 24 órás elérhetősége teszi lehetővé, hogy a rászorulók haladéktalanul érdemi segítséget és iránymutatást kapjanak. Az áldozatsegítő vonal felkészült munkatársai a hívók problémájának és egyéni szükségleteinek felmérését követően személyre szabott tájékoztatással szolgálnak a lehetséges segítségnyújtási formákról, ezek elérhetőségéről akár az áldozatsegítő rendszeren belül, akár a szociális, gyerekvédelmi és egészségügyi ellátórendszerben. Képzett diszpécserek a gyakorlati segítségnyújtáson túl érzelmi támogatást is nyújtanak a bajbajutottaknak. Az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban pedig megjegyezném: a 47 Európa tanácsi tagállam közül eddig csak 33 ratifikálta az egyezményt, gyakorlatilag nem ezen múlik a nők védelme!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
 • Elszállt egy hajó a szélben
  Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
 • Orbán Viktor: Mutassuk meg Brüsszelnek, hogy milyen sokan vagyunk!
  Közvélemény-kutatók szerint várhatóan négy-hat magyarországi párt, illetve pártszövetség jut be az Európai Parlamentbe (EP) a mostani választáson a 9 induló lista közül. A legfrissebb támogatottsági adatok alapján mandátumot szerez majd a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP-Párbeszéd, a DK, továbbá esélyes lehet még az LMP és a Momentum is.
 • A nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz
  Magyarország gazdasága az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az elsősorban automatizált logisztikai polcrakodó gépeket (RBG) gyártó MIAS Hungary Kft. kapacitásbővítő beruházásának alapkőletételi ünnepségén szerdán Gyöngyösön.
 • Kvíz
  Vajon az alább idézett beszédet ki mondta el? Vilmos német császár 1916-ban, Joseph Goebbels náci propaganda-miniszter 1940-ben, Gerhard Schröder volt német kancellár az Unió keleti bővítésekor vagy Manfred Weber EU főbiztos-jelölt a mostani kampányban?
MTI Hírfelhasználó