Mérlegen a Hitel
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) gondozásában elérhető a Rendszerváltó Archívum III. évfolyam 4. száma.
2019. január 29. 11:30

"Nem szokványos, hogy egy folyóirat egész számát egy másik, működő periodikának szenteli. Még akkor sem, ha az a másik harmincadik évfordulóját ünnepelte nemrég, ami igencsak szép kornak számít a magyar irodalom történetében. Van tehát helye az indoklásnak.

Röviden: a Hitel megjelenését a rendszerváltás egyik fontos mérföldkövének tartjuk. Szellemi programját vállaljuk. A benne – és ezzel egy időben róla – zajló korabeli vitákat jellemzőnek találjuk.

Hogy a Hitel a szerzők mily széles körét szólította meg, az jól látszik az Intézetünk által most kiadott, egyik szerkesztőnk és főmunkatársunk által gondozott, az első négy év írásait összegyűjtő repertórium végiglapozásából is. Hogy a kezdeti egység miként hasadt, majd tört meg, szintén jellemző rendszerváltásunk lefolyására. Voltaképpen akkor érjük el a legnagyobb sikert, ha olvasóink folyóiratunk e számával együtt, az interneten is fellelhető repertóriumot és vele a lap korabeli, teljes egészében olvasható írásait is megtekintik. Rácsodálkoznak, egyetértően bólogatnak, vagy éppen kicsit bosszankodnak a négy rendszerváltó év e lenyomatain.

A Hitel nem kis felelősséget vett magára. A Kádár-korszakban – és legyünk őszinték: sokszor az azt követő évtizedek során is – margóra szorított nemzeti érdekek képviseletét, a valós nemzeti értékek tudatosítását vállalta fel. Nem volt persze más választása. Csoóri Sándor keserűen fogalmazta a költői kérdést még jóval az indulás előtt: „Elvállalhatja-e ez a korszak az elkövetkező korszakok magyarsága előtt, hogy leengedett vállakkal, le-lebágyadó szemhéjjal nézte végig érzelmi és erkölcsi kiüresedésünk folyamatát?”

A Hitel ma is működik. Feladata ma sem kicsi: egy értékvesztett és másképpen lehangoló korban kell valódi értékeket őriznie, a magyar irodalom legnemesebb hagyományait ápolnia, nemzettudatunk valós állapotát felmérnie.

E munkában (is) még sok évtizedig éltesse őket az Isten!"

 

A Rendszerváltó Archívum ezen számának előszavát, a folyóirat szerkesztői: Házi Balázs és Nagymihály Zoltán a RETÖRKI munkatársai írták.

 

A folyóirat digitális változata az alábbi linken érhető el: http://archivum.retorki.hu/folyoirat. A nyomtatott példányok korlátozott számban a RETÖRKI budapesti telephelyén vehetők át.

Házi Balázs, Nagymihály Zoltán / archivum.retorki.hu
  • Az amerikai recept nem másolható
    Szakítanunk kell azzal széles körben elterjedt nézettel, amely szerint az alapító atyák, az unió létrehozói alulról építkező, a nemzetek szuverenitására épülő, konföderatív európai közösség létrehozásában gondolkodtak. Ez az állítás nem állja meg a helyét, sőt inkább az ellenkezője az igaz.
  • Salvini: a Conte-kormány elárulta Olaszországot
    Giuseppe Conte miniszterelnök "eladta" Olaszország szuverenitását és gazdasági érdekeit, és ezért "Macron és Merkel vállveregetését" érdemelte ki. Conte azért nyitotta meg a kikötőket, mert "ezt ígérte az EU-nak, és ezért cserébe ismét kormányon maradhatott" - hangoztatta Salvini. Megjegyezte, hogy a Conte-kormány ezzel nem "Salvini, hanem 60 millió olasz ellen" cselekszik.
  • A szélsőség "úgynevezett magyar értékekről" nyerített
    Nincsenek magyar értékek, a magyar etnikum semmivel sem járult hozzá a kontinens gazdagításához az elmúlt ezeregyszáz évben.
MTI Hírfelhasználó