Hamis zászlók
A hamis látszat keltésével azt hazudni, hogy a nemzetellenes szélsőség az adott nemzet megerősödését, gazdagodását, javát akarja.
2019. február 17. 12:39

A hibrid háború egyik fortélya a „hamis zászlók” lobogtatása. Lényege: nemzeti jelképeket kisajátítani, lobogtatni, mutogatni, hangoztatni, hozzájuk ragadni. A hamis látszat keltésével azt hazudni, hogy a nemzetellenes szélsőség az adott nemzet megerősödését, gazdagodását, javát akarja.

Holott szó szerint csak a „javait” akarja…

Egy korábbi választás utáni napokban mutatkozott meg a gyomorforgató látvány: az aluljárókban egy hungarofób párt piros-fehér-zöld zászlókkal gyűjtött aláírásokat. Holott a párt vezetősége szenvedélyesen gyűlölte – gyűlöli – a magyar etnikumot.

Ők egyértelműen „hamis zászlót” lobogtattak.

Korábban az azóta a parlamentből kipenderített hungarofób szélsőség a magyar betűtípussal, a tótfalusival plakátozta ki a gyönyörű Berzsenyi-idézetet: „Szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Mintha ők magyar szabadságot szerettek volna…

Most a szélsőbaloldal ragadtatta magát visszataszító hazugságra. „Haza. Szeretet.” – ezt írták tribünjükre a rőt elméjű hordószónokok. Két szó, két hazugság. Ez a szélsőbaloldal soha nem volt hazafias párt.

A kommünnel ártottak a legtöbbet.

Trianont az idézte elő, hogy a „tanácsköztársaságnak” nevezett kommünt, azaz a kommunisták vezette Magyarországot nem hívták meg a párizsi béketárgyalásokra. Így ott a csehek, románok, szerbek azt hazudtak – hajózható Ipolyról és másról –, amit akartak.

Muhit, Mohácsot zúdítottak a társadalomra.

Később, a Rákosi-, majd a Kádár-rendszerben a baloldal „internacionalista” volt. Azaz akkor, amikor a csehszlovák, a román és a jugoszláv vezetőség a nacionalista kommunizmust gyakorolta, Budapest üldözte a nemzeti tartalmakat, a „nemzetköziség” vörös zászlaját bőszülten lobogtatva.

A szeretet pedig mindig távol állt a „szocialistáktól”.

Émelyítő, hogy a kereszténységtől is lopnak. Tudják, hogy a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig a keresztény értékrend van újraerősödőben, ezért most Szent Páltól is lopnak: „…a legfontosabb a szeretet” – írta a Szeretethimnuszban a római bölcselő.

Hazafinak és kereszténynek hazudják magukat a kommunisták.

Lobogtatják a hamis zászlót – igazijuk ugyanis nem maradt. Kiüresedtek, konganak a nagy semmitől. Kiderült, hogy „ezt a nagy eszmét a vész viharában” nem tudták „védeni, menteni csoda bátran.”

Sok embert megtévesztenek – ám ez a kisebbik baj.

A fő ártalom az, hogy rombolják ezeknek a fontos értékeknek a szentségét. Ha a kommunisták is hazáról rikoltoznak, akkor hamisabban szól még azok hangja is, akik valóban szeretik a magyar hont.

És ha a kommunisták szeretetről papolnak…

Igen, ez a történelem perverziója; az univerzum legnagyobb csodájának, „mely mozgat napot és minden csillagot” – ahogyan Dante az Isteni színjátékban írta Babits fordításremeke szerint –, nos a szélsőbaloldal ezt is bepiszkolja.

Demokráciával kell szégyenpadra lökni a hamis zászlók külföldről bérelt lobogtatóit.

Kovács G. Tibor
 • A Szent Péter-i Európa védelme
  Belülről akarják felrobbantani – vagy talán inkább szétmállasztani – a szellemi birodalmat, hosszú ideje, ám most egyfajta végkifejlet látszik közeledni.
 • Orbánt támadja egy lenini hasznos idióta
  Most a populista jelző – nem is címkéjével, hanem – bunkójával ütik le azokat, akik másként gondolkoznak, mint a Központ.
 • Formálódik a magyar 5G stratégia
  Az 5G napjaink egyik legnagyobb hatású technológiai újdonsága, amely az állampolgárok és a vállalkozások mindennapi életét alapjaiban megváltoztató innovatív termékek, szolgáltatások és üzleti modellek elterjedését teszi lehetővé. Kiemelt cél a piacképes üzleti modellek és technológiai megoldások kidolgozására alkalmas, világszínvonalú kutatás-fejlesztési és innovációs környezetek és tesztrendszerek létrehozása is.
 • Magyar állami cél a Kárpát-medence fejlesztése
  Magyar többségű, nagy történelmi múltú településekről van szó, ahova ugyancsak el kell vinni azt az üzenetet, hogy Magyarország minden magyarra számít abban a nemzetépítésben, amelynek lényege, hogy közös hazánknak tekintve a Kárpát-medencét mindannyian egy nemzeti közösség tagjai vagyunk.
 • A vörös diktatúra 133 napja
  Szamuely Tibor: "A vértől nem kell félni, a vér acél: erősíti a szívet, erősíti a proletáröklöt. Hatalmassá fog bennünket tenni a vér. A vér lesz az, ami az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani az egész burzsoáziát.”
MTI Hírfelhasználó