II. Hangzatos találkozás!
Fidesz: aktuális ügyeink! Jobbik: mennyire hiteles így a kormány politikája? LMP: miért nem a magyar embereket képviseli a kormány az Európai Unióban?
2019. március 14. 11:28

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel töretlen lelkesedéssel, - a másik oldalon! 

 

 

 

Hűen a hagyományokhoz napirend előtti felszólalások köszöntötték e héten is „bemelegítésként” a Tisztelt Házat. Csend persze így sem volt. Az EU-választásokhoz közeledvén egyre hangosabb a párbaj. A mentelmi jog híján szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal  a zajokat,  "szolidabb  beszólásokat” is jelezve ”közvetítjük” a szónoklatokat.

Aktuális ügyeink!

HENDE CSABA, (FIDESZ): - Tisztelt Országgyűlés! (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Hajrá! Szilágyi György: Hol a sámándob?)  Az Európán kívüli népességnövekedés, a háborúk és az éghajlatváltozás miatt migránsok milliói, később majd tízmilliói keresnek megoldást az életükre az otthon maradás helyett. Ez a történelmi jellegű kihívás fogja még a következő nemzedékek életét is meghatározni. Egy történelmi folyamat kellős közepén vagyunk, az a kormány pedig, amely erre nem reagált, bűnt követ el a saját népe ellen! Európa ma az üres bölcsők kontinense. Ezt a problémát a magyarok nem migrációval akarják megoldani, hanem magyar gyermekekkel. Mi nem akarunk kevert, migránsokból és bennszülött magyarokból álló vegyes társadalmat létrehozni! A kormánynak ezért azonosítania kell azokat az okokat, hogy miért nem vállalják a fiatalok a vágyott gyermekeket, és ezeket az akadályokat el kell hárítani az útból, Magyarországot pedig családbarát országgá kell tenni! Éppen ezért a családvédelmi akcióterv fontos intézkedése már július 1-jétől hatályos lesz, a bölcsődei férőhelybővítés folyamatos munkát jelent, a négygyermekes édesanyák adómentessége és a nagyszülői gyed lehetősége pedig 2020. január 1-jétől lép hatályba.

- Tisztelt Ház! Az a képzet alakul ki lassan az emberben, mintha Európában mi lennénk a normálisak, ám mintha nem mindenki volna az! Hitetlenkedve hallgatjuk, amint egy brit, úgynevezett szakértő szerint:„Európában nincs szükség gyermekekre, hiszen elég gyerek születik Afrikában. Szülni különben is olyan macerás!” Egy másik fényes európai elme pedig azt bírta kibökni: „A csecsemők születése káros a levegő minőségére, hiszen túl sok metánt eregetnek a levegőbe a picik!” Ahogy ezeket a véleményeket halljuk, hinni kezdünk a régi bölcsességben: „Akit az Isten el akar veszejteni, annak előbb a józan eszét veszi el!” (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.) Az Európai Néppárton belül is vannak olyan pártok, amelyek kevert népességű Európát akarnak, be akarják hozni a migránsokat. És vannak benne olyan pártok, köztük a Fidesz, amelyek meg akarják védeni a keresztény kultúrát és a határokat, és nem akarnak migrációt! A bevándorláspártiak megtámadták a Fideszt az Európai Néppártban, arra törekednek, hogy az egész EPP-t átalakítsák egy bevándorláspárti nemzetközi szervezetté, azonban a magyarok kijelölték a kormány és a Fidesz mandátumát. A keresztény kultúra érték, nem akarunk kevert országgá válni! (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból.)  Migrációt sem akarunk, a biztonságot meg akarjuk őrizni! A családpolitikánkon keresztül fogjuk a bevándorlók nélkül is fenntartani a magyar nemzet biológiai jövőjét. Kimondom kereken: a keresztény kultúra megvédésében és a migráció ügyében semmilyen kompromisszum nem képzelhető el, minden másról lehet beszélgetni!

- Tisztelt Ház! A mi határvédelmi javaslatunk szerint a Schengenen belüli nemzetállamok hozzanak létre egy belügyminiszteri tanácsot, amely jogosítványaival alkalmassá válna a határvédelemre; Brüsszel pedig minden évben fizesse ki a határvédelmi költségeknek legalább a felét a tagállamok számára. A cél ezzel az, hogy vegyük vissza a jogköröket Brüsszeltől és adjuk oda a schengeni országok belügyminisztereinek! Ha az elmúlt három-négy évben a migrációval kapcsolatos jogkörök a schengeni zóna belügyminisztereinél lettek volna, mint ahogy nem ott voltak, hanem a brüsszeli bürokraták kezében, akkor ma védettebb és biztonságosabb lenne Európa. Bebizonyosodott azóta, hogy csak a nemzetállamok tudják megvédeni a határokat és megállítani a migrációt. Magyarország elsőként bizonyította be, hogy a migrációval szemben fel lehet lépni, azt igenis meg lehet állítani! Ezért kerültünk mi a viták középpontjába. Lehet, hogy ennek a vitának az lesz a vége, hogy a helyünk végül is nem a Néppártban van, hanem azon kívül, bár mi inkább a Néppárt átalakítását, megreformálását szeretnénk elérni, azért, hogy helye legyen benne a bevándorlásellenes erőknek is. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Mennyire hiteles így a kormány politikája?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A Jobbik Magyarországért Mozgalom következetesen kiáll az elszakított nemzetrészek önrendelkezése mellett, megalakulása óta következetesen képviseljük azt a politikát, amelyben az autonómia, az önrendelkezés az egyik legfontosabb célkitűzésünk. A külhoniak támogatása számunkra nem a szavazatszerzésről szól, hanem egy elvi kérdés, egy olyan kérdés, amely belső indíttatásból fakad. Ezért van az, hogy 2013 óta, amióta a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen megrendezi a székely szabadság napját, mi, jobbikosok úgy gondoljuk, hogy nekünk ott a helyünk. Nemcsak nekünk, országgyűlési képviselőknek és magyarországi jobbikosoknak, hanem a Jobbik erdélyi tagszervezetei is képviseltetik magukat ezen a gyűlésen, amely a Postarétről indul, és egy felvonulás keretében elérkezik a prefektúrához, hogy egy petíciót nyújtson át, és abban követelje Romániától, Bukaresttől az autonómiát és az önrendelkezés jogát. 2013 óta mindig ott vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy ki kell állnunk a székelyek jogos követelése mellett, és ezen a megemlékezésen, ezen a felvonuláson részt kell vennünk. Ezért voltunk ott tegnap, én magam is többedmagammal, Bencsik János képviselőtársammal, több IT-ssel és helyi jobbikosokkal karöltve.

- Ez az egyik legnagyobb megmozdulás, amely az önrendelkezésről és az autonómia kivívásáról szól, mégis fájó az, hogy ezen a megemlékezésen 2013 óta fideszes politikust nem lehet látni! Olyan ritka, mint a fehér holló, és ezt a szervezők is mondják, nagy dünnyögve el is ismerik. Szemmel látható, és ez fájó, szembeötlő a távolléte a Fidesznek ezekről a rendezvényekről, szinte demonstratív ez a távollét, és jól mutatja azt, hogy önök hogyan viszonyulnak az autonómiához és az önrendelkezés kérdésköréhez. Egyedül az LMP és a Jobbik képviselői voltak most is jelen ezen a rendezvényen. Pedig önök nemzeti retorikát folytatnak! (Rétvári Bence: Nemzeti politikát folytatunk, nem retorikát!)  Az önök kormányában van egy autonómiaügyeket koordináló miniszteri biztos Szili Katalin személyében, a Miniszterelnökségen van egy államtitkárság, amely a nemzetpolitikáért felel, Potápi Árpád a felelőse ennek a területnek, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is a nemzetpolitikát tárca nélküli miniszterként felügyeli, mégis annyira futotta önöknek idén, hogy egy levélben üdvözölték az egybegyűlteket, és egy közleményt felolvastak, amelyet a Miniszterelnökség bocsátott ki. Mi lehetett ennek a három kormánytagnak fontosabb március 10-én, mint a székely szabadság napja és az, hogy ott legyen Marosvásárhelyen legalább az egyikőjük? Ezt a kérdést önöknek meg kell válaszolnia és erre feleletet kell adnia, mert egyébként nagyon paktum- és szabotázsszagú az önök nemzetpolitikája.Ez azt mutatja, hogy Önöknek az autonómia és az önrendelkezés kérdése egyáltalán nem fontos! Azt mutatja, hogy önök alapvetően paktumot kötöttek az ottani etnikai, magyar pártokkal. Önök úgy gondolják, hogy őket Budapestről kell irányítani, az ő politikájukat és tevékenységüket Budapestről kell valahogy kordában tartani! Őket a romániai választások során önök a bukaresti kormányba segítik, ők pedig önöknek a magyar szavazatokat begyűjtik egy magyar országgyűlési választás során. Erről szól ez a paktum, és ezzel önök jól járnak mint Orbán-kormány, jól jár Bukarest, mert ez a nacionalista politikáját igazolja, a székelység és minden külhoni magyar nemzeti kisebbség pedig ettől szenved.

- Önöknek ebben a politikában semmi sem drága kormánypárti képviselőtársaim! Önök újra szembefordítják magyart a magyarral! Láttunk már olyat, amikor itthon a magyarországi magyarokat fordították szembe a határon túli magyarokkal, önök most az ellenkezőjét csinálják és az inverzét: az ottani magyarságot fordítják szembe mindenkivel, aki nem Fidesz-szavazó és nem a Fideszre szavaz, és ezért szégyellhetnék magukat! Az önök politikája a megosztáson alapszik, ezért mondja azt a Jobbik, hogy az Európai Parlamentben, az európai uniós választások során az autonómia kérdéskörét a zászlónkra kell tűzni. Ezért küzdeni kell, és a diplomáciát is arra kell sarkallni, hogy ne elárulja a külhoni magyarok érdekeit, hanem azt képviselje, és az önrendelkezést, az autonómiát kivívja a székelység és a külhoni magyar közösségek számára! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Frakcióvezető úr! Önök ebben a felszólalásban két dolgot tettek, és szerintem mind a kettő megbocsáthatatlan bűn! Az egyik az, hogy a határon túli magyarokat önök szavazógépnek tekintik. (Bana Tibor: Ti beszéltek? Te mondod?) Önök nem emberként tekintenek a határon túli magyarokra, hanem szavazógépnek tekintik őket. Arról beszélt, hogy ők miért, kire és kire nem szavaznak. Jól láthatóan az fájt önöknek és az fáj önnek, hogy nem tartják támogatásra méltónak a Jobbik politikáját. És tudja, hogy határon túli magyarok miért nem tekintik támogatandónak a Jobbik politikáját? Azért, mert önök fognak össze azokkal a politikai erőkkel a magyar parlamentben, akik a kettős állampolgárság ellen kampányoltak. (Rétvári Bence: Így van! ‑  Brenner Koloman: Soros! Soros!) Önök azok, akik összefognak azokkal a magyar parlamentben, akik nem támogatják a határon túliakkal való bármiféle együttműködést, és a teljes politikájukat arra építik, hogy magyart magyar ember ellen hergeljenek. (Bana Tibor: Mit ígért Orbán a román EU-csatlakozás után? ‑ Az elnök csenget.) Ezért nem támogatják a határon túli magyarok a politikájukat! 

- Frakcióvezető Úr! A magyar kormány azért döntött 2010-ben úgy, egyébként az Alaptörvény által meghatározott irányt követve…(Bana Tibor: Hazudik folyamatosan!)…amely szerint minden magyar felelősséggel tartozik minden magyarért és Magyarország felelősséggel tartozik minden magyarért...(Szilágyi György: Hányszor vittétek az EU-ba a székelyeket?)pontosan ezért döntött úgy, hogy ennek a felelősségnek állampolgárságban és választójogban is meg kell nyilvánulnia. Meg kell nyilvánulnia, mert az állampolgárságot és választójogot kapott magyar állampolgárok meg tudják büntetni az olyan politikusokat, mint amilyenek önök, amikor elárulják a határon túli nemzettársakat. Ugyanis, ha választójoguk van ezeknek a határon túli magyaroknak, akkor tudnak önök ellen szavazni, és ez meg is történt az elmúlt években: önök ellen szavaztak, nem támogatják az önök nemzetpolitikáját. (Gyöngyösi Márton: Hála az Orbán-propagandának, amit kitoltatok oda! Szégyelljétek magatokat!) Egyébként azért vagyok egészen szomorú, mert éppen a magyar-székely egység napjával és az autonómiatörekvésekkel kapcsolatban eddig, azt lehet mondani, pártokon, legalábbis kormánypártokon átívelő egység volt a magyar parlamentben.

- Frakcióvezető Úr! Arra készültem ennél a felszólalásnál, ahogy ön belekezdett, hogy együtt kiállunk a székely szabadság napjáért, az autonómiatörekvésekért, ön támogatásáról biztosítja a kormányt, és én ezt meg tudom önnek köszönni…(Szilágyi György: Ti nem álltatok ki soha! Egyszer nem mutattátok meg az EU-ban a székelyeket!)de ezt nem tudom megtenni. (Szilágyi György: Nem képviselitek az ügyüket!) Nem tudom megtenni, mert amit ön csinált ezzel a felszólalásával az semmi másról, csak az ön éppen aktuális pártpolitikai érdekei alapján szólt.

- Egyébként, csak mert kérdéscsírák is elhangzottak a felszólalásában, ezekkel kapcsolatban hadd válaszoljak! (Szilágyi György: Egyet mondjál! Egy példát!)  A magyar kormány minden lehetséges eszközzel segíti, ugyanúgy, ahogy segítette eddig isa magyar-székely egység napjáról szóló határozat elfogadásával a külhoni magyar közösségeket az autonómiatörekvéseik megvalósításában. A magyar kormányban van egy olyan miniszterelnöki megbízott, Szili Katalin volt házelnökről van szó…(Bana Tibor: Melyik pártnak a tagja volt? ‑ Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Gyurcsány-párt!)…aki szintén a pártokon átnyúló egységet szeretne kifejezni, pontosan azt, amit önök aláásnak minden egyes olyan alkalommal, amikor lehetőségük van rá. Az ő feladata az, hogy a Kárpát-medencei társadalmi, politikai és civil szervezetek munkáját koordinálja azért, mert az autonómiatörekvésekkel kapcsolatos koncepció kidolgozása az ő feladatuk lesz. (Gyöngyösi Márton: És mennyit ért el? Hol tart?)  Amint az erdélyi magyar szervezetek megfogalmazták, megvitatják és nyilvánosságra hozzák a Székelyföld autonómiájára vonatkozó egységes koncepciót, azt a magyar kormány teljes mellszélességgel fogja támogatni a magyar parlamentben, idehaza is és az európai fórumokon is, az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban és az egyéb nemzetközi intézményekben. (Szilágyi György: Hányszor vittétek be Európába a témát?)

- Frakcióvezető Úr! Ez az a segítség, amely a székely autonómiatörekvések megvalósítását segíti, és ez az a segítség, amit önök a napi aktuális kampánylogika és pártpolitika oltárán feláldoztak a mai napon is! (Szilágyi György: Hányszor vittétek be ezt a témát oda? Egyszer se!)  Úgyhogy nagyon szeretném kérni, hogy ezeket az ügyeket a napi pártpolitikai kampányolás során ne hozzák ide a parlamentbe, és leginkább ne ünnepeljenek együtt március 15-én olyanokkal, akik nem támogatják a határon túli magyarokkal történő nemzetegyesítést! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. ‑ Szilágyi György: Veletek nem ünnepelünk, nem kell félni!)

Miért nem a magyar embereket képviseli a kormány az Európai Unióban?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Képviselőtársaim! A magyar miniszterelnök és a Fidesz jó ideje semmi mással nincs elfoglalva az európai politikában, mint hogy olyan helyzetet állítson elő, amelynek révén elkerülheti az érdemi ellenőrzést az európai uniós források felett, amit a saját maguk meggazdagodására használnak! Itt nem a magyar emberek érdekeinek képviseletéről, de még csak nem is vélt vagy valós elvek megjelenítéséről van szó, hanem nettó pozícióharcról! Erről szól a mostani vita a Néppárttal, amikor a miniszterelnök azt reméli, hogy az új európai szélsőjobb képviselőinek segítségével sakkban tarthatja a választások után létrejövő új Európai Parlamentet és az új Bizottságot. Ezek a játszmák nem szólnak másról, mint hogy ki legyen majd biztos, bizottsági elnök, meg hogy majd mi jusson az egyes szereplőknek a különböző alkuk révén; miközben egy szó sem esik a magyar emberekről, a nekik fontos kérdésekről, az európai szintű megoldást kívánó ügyekről, mint például a multinacionális vállalatok korlátok közé szorításáról. Igen, ezek azok a vállalatok, amiket önök feltétel nélkül folyamatosan kiszolgálnak a magyar emberek kárára, hiszen nem esik szó a dolgozói bérek helyzetéről, vagy az elmaradott régiók hatékony fejlesztéséről!  

- Képviselőtársaim! Az emberek biztonsága kell legyen a következő uniós költségvetés központi kérdése! Az embereket joggal foglalkoztatja a személyes jövőjük, megélhetésük, a mindennapjaik biztonsága. A politika dolga, hogy ezekre az elvárásokra értelmes válaszokat adjon. Nem kérdés, hogy az illegális migráció ellen fel kell lépni. A bevándorláspolitika nemzeti hatáskör kell maradjon, és minden tagállamnak joga van eldönteni, hogy kikkel akar együtt élni, és kikkel nem. A kormány azonban olyan fontos témákban, mint az illegális migráció és az embercsempészet elleni küzdelem, folyamatosan kihúzza magát a munka alól, és lényegében csak kívülről zsűrizik. Hol van Magyarország szuverenitása? Önök folyamatosan hazudnak a magyar embereknek, hisz az Orbán-kormány valójában bevándorláspárti! Csak a letelepedési kötvényekkel több mint 20 ezer embert engedtek be Magyarországra és az Európai Unióba mindenfajta biztonsági ellenőrzés nélkül. Így kaphatott élethosszig tartó letelepedési engedélyt a szír diktátor pénzmosó embere, az orosz maffiával együttműködő üzletember és más bűnözők. És ha ez nem lenne elég, akkor emlékezzünk arra, hogy Kiss Szilárd agrárattasé munkássága során közel 70 ezer orosz állampolgárt segítettek magyar vízumhoz kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva, miközben nemzetközi bűnügyi jelzés alapján több bűnöző és prostituált kapott így beutazási engedélyt Magyarországra. És miért csinálják ezt? Pénzért, sok pénzért! Az offshore cégek, amikkel kapcsolatban rendre felmerül Rogán Antal neve, már most több mint 150 milliárd forintot kaszáltak az üzleten! Közben az elmúlt években azon a politikai színpadon, ahol a magyar miniszterelnök próbált játszani, új szereplők jelentek meg, és mára ő vált eszközzé mások játékában. Most a magyar miniszterelnököt használják fel a saját uniós és belpolitikai játékaikhoz, miközben még mindig abban reménykedik, hogy hasznot húzhat a Néppárton belüli és kívüli helyezkedésekből.

- Képviselőtársaim! Az európai parlamenti választás tétje az is, hogy a magyar nemzeti érdeknek lesz-e végre valós képviselete az Európai Unióban. Mi azért dolgozunk, hogy a multik Európája helyett az emberek Európáját építsük, amely képes biztonságot és stabilitást nyújtani a magyar emberek számára is. Azért dolgozunk, hogy a magyar emberek biztonsági szempontjai az Európai Unió asztalára kerüljenek, és hogy helyreállítsuk Magyarország érdekérvényesítő képességét. Azért dolgozunk, hogy a közép-európai érdekek legalább olyan súllyal legyenek érvényesíthetők az Európai Unióban, mint az alapító tagállamoké. Az Európai Unió külső határainak védelmét meg kell erősíteni, ehhez az uniós törekvéshez kell aktív politikával hozzájárulni, mert ez a magyar emberek közvetlen biztonsági érdeke. A migrációs krízis kiváltó okait fel kell tárni, és rá kell mutatni, hogy a tömeges migráció az éghajlatváltozásnak és a nagyvállalatok gazdaságokat kizsákmányoló szerepének a következménye. A multinacionális nagyvállalatok ugyanúgy felelősek a 2008-as gazdasági válságért, és ezek azok a multinacionális nagyvállalatok, amelyeknek a kormány 365 milliárd forint támogatást adott a magyar adófizetők zsebéből! Éppen ezért a nagyvállalatokat korlátok közé kell szorítani, az adóelkerülést vissza kell szorítani, a magyar kis- és közepes vállalkozásokat kell végre segíteni! Ki kell harcolni, hogy a bérek emelkedjenek, és az európai uniós források ne csökkenjenek Magyarország számára, ám azok kifizetése szigorúan ellenőrzött kell legyen!

- Képviselőtársaim! A magyar miniszterelnök és a Fidesz nem akarja a magyar embereket képviselni az Európai Unióban, és már nem is képes rá! Nekünk meggyőződésünk, hogy a magyar emberek érdekében új Európai Parlamentre, új képviselőkre és új Európai Bizottságra van szükség! (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára)- Képviselő Asszony! Valóban új Európai Parlamentre van szükség, valóban új Európai Bizottságra van szükség, olyan Európai Parlamentre és olyan Európai Bizottságra, amely tiszteli a nemzetállamok szuverenitását, nem akar folyamatosan lopakodó módon tőlük hatásköröket elvonni, amihez önök, LMP-s képviselők végig asszisztáltak az Európai Parlamentben. Másrészről pedig meg tudja állítani a bevándorlási hullámot, és nem szankciókkal, nem fenyegetésekkel igyekszik megtörni azokat az országokat ‑ Magyarországot, Lengyelországot, a visegrádi országokat, Olaszországot ‑, amelyek megvédik Európát, hanem segít, s legalább részben fedezi ennek a költségeit. Szerintünk ilyen változásra van szükség Európában, és nem olyan képviseletre, mint amit az LMP az elmúlt ciklusban produkált, amikor Meszerics Tamás igent nyomott a kvótákra, amikor pedig Magyarországot meg kellett volna védeni a Sargentini-jelentéssel szemben, akkor nem védte meg Magyarországot. Na, erre nincsen szükség!

- Képviselő Asszony! Öntől itt most egy európai parlamenti kampánybeszédet, programadó beszédet hallhattunk. Teljesen új tónust ütött meg; miután harmadik körben sikerült belépnie az LMP-be, második körben pedig az EP-lista élére is sikerült kerülnie, így most egy LMP-s, európai parlamenti, eléggé vegyes programbeszédet hallhattunk öntől. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból. Demeter Márta: Valami tartalmat!) De ha végignézzük, hogy az LMP korábbi európai parlamenti képviselője most már nem LMP-s, és ha megnézzük az LMP korábbi elnökeit, társelnökeit, azt láthatjuk, hogy egyetlenegy korábbi LMP-s elnök vagy társelnök sem tagja már a frakciójuknak, akkor nagy esélye van önnek is arra, hogy a következő ciklust, mivel ön EP-képviselő is meg elnök is, dupla esélye van rá, hogy nem LMP-sként fogja befejezni. Persze, az előző ciklust sem LMP-sként kezdte, tehát akkor lehet, hogy tripla esélye van minderre, de ettől függetlenül szíve joga, hogy ilyesfajta beszédet mondjon. Kell is önöknek magyarázkodni Brüsszelben, hiszen maga Philippe Lamberts fenyegette meg önöket azzal, hogy ha a Jobbikkal továbbra is ilyen násztáncot járnak, akkor ki fogják rakni önöket azon nyomban az európai zöldek közül, abból a pártcsaládból, amelybe tartoznak. Tehát van mit magyarázkodni, kíváncsi vagyok, hogyan tudják majd ezt Brüsszelben kimagyarázni.

- Képviselő Asszony! Ami az európai uniós források és a költségvetési források felhasználását illeti: 2010 óta a munkanélküliség 12 százalékról 4 százalék alá csökkent. A foglalkoztatottak száma 800 ezerrel nőtt. A szakmunkás-minimálbér a duplája lett. Egy év alatt az átlagbér-emelkedés most már 10 és 13 százalék között van. Szerintem kevés ország van, amelyik a forrásait ‑ akár pályázati forrás, EU-s forrás, hazai forrás, költségvetési forrás ‑ úgy tudja felhasználni, hogy pár év alatt ilyen mértékű jólétemelkedést tud az emberek számára biztosítani. Persze, szeretnénk mi is a következő években még nagyobbat, de ne felejtse el, hogy az önök új szövetségesei ‑ akik most körülveszik önt az ülőhelyén is ‑, amikor kormányon voltak, a bér 8 százalékkal csökkent a közszférában, és nem 10-13 százalékkal nőtt az egész országra vetítve. Azon persze szerintem sokan meglepődtek, amikor önök európai parlamenti kampányt hirdettek, és azt mondták, hogy van négy pontjuk, de ezek között mint fő európai kérdés a bevándorlás, a migráció kérdése nem szerepel, mondván: itt álproblémáról van szó. Holott ez olyan kérdéskör, amely most már minden európai választópolgárt érint, minden európai választópolgár erről beszél, a magyar emberek többsége is, talán 70 százaléka szinte ezt tartja a legfontosabb európai kérdésnek. Az LMP  viszont ezek szerint ennek a 70-80 százalékáról lemondott, a társadalomnak azt mondja, hogy ez nincs a legfontosabb európai kérdések között, amikor meghirdetik a négy pontjukat. (Folyamatos közbeszólások az LMP és a DK képviselői részéről.) De, ami a magyar vállalkozásokat illeti, nemcsak ön beszélt így különböző nagyberuházásokról, hanem Vágó Gábor, az önök listavezetője is csicskasági versenynek nevezte azt, hogy Magyarországra jön a Mercedes-gyár, Magyarországra jön az Audi-gyár vagy a Jaguar idehozza a fejlesztési központját!

- Valóban, a magyar emberek szeretnének többet keresni és szeretnének minél nagyobb hozzáadott értékű munkahelyeken dolgozni. Természetesen a kormány a magyar kis- és középvállalkozókat, sőt a  mikrovállalkozásokat is segíti. Olyan rendszer van a legkisebb magyar vállalkozások számára, ami rendkívül egyszerű és alacsony közteher melletti vállalkozást jelent. 9 százalékos a társasági adó,  amit a kisvállalkozások Magyarországon fizetnek, ami európai uniós szinten is rekordalacsonynak, ha nem a legalacsonyabbnak számít.

- Képviselő Asszony!  Hadd idézzem önnek egyik elődjét, hogy miért hagyta ott az LMP-t: „Morális, filozófiai tartalmat, jövőképet nem fedeztem föl az LMP-ben, stratégia helyett csak cicaharc folytatódik ebben a pártban.” Ezeket mondta Schiffer András; de még lehetne idézni Sallai R. Benedeket is hogy miért nem győz meg már soha többé egyetlenegy embert sem arról, hogy az LMP tagja legyen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
 • Videó mint politikai csapásmérés
  Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
 • Elszállt egy hajó a szélben
  Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
 • A bevándorláspártiak mind ott lesznek, legyünk ott mi is!
  Az európai baloldal azért akar kevert népességű Európát, mert valójában a nemzeteket akarja felszámolni, márpedig Európa erejét a sikeres nemzetállamok adják. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtizedben nem lehet úgy politizálni Magyarországon, hogy nem a migrációt tartjuk a legfontosabb kérdésnek. Ha az elmúlt években baloldali kormány lett volna Magyarországon, akkor most úgy néznének ki a városaink, mint egyes német vagy francia városok, mert százezrével lennének itt Afrikából vagy a Közel-Keletről érkezett migránsok — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor miniszterelnök.
 • Még megvédhető a demokrácia és a szabadság
  Ez a vasárnapi EP-választás nem más, mint egy újabb népszavazás a betelepítési kvótáról, ahol a Fideszre leadott minden szavazat a nemzeti szuverenitás megvédését szolgálja.
 • Európai egyesült rémálmok
  Ma még sok száz millió realista európai reméli, hogy az Európai Egyesült Államok hirdetőinek, köztük Gyurcsány Ferenc feleségének nem lesz igaza.
MTI Hírfelhasználó