Zöld úton...
Tizenhárom törvényjavaslat - kiegészülve egy határozattal - köszöntötte a tavaszt a T. Házban.
2019. március 14. 23:43

Csoda is történt: a tizenháromból hét, azaz hét törvényjavaslatot ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadott el a T. Ház. Szövegükre kapcsolva szemtől-szembe” megismerhetők, a számokra kattintva pedig az igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazók  név szerint, per nélkül is azonosíthatók. 

 

 

T/4998: a 2020 évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a magyar honosságú gazdasági társaságok nemzetközi piacra jutásának elősegítése céljából, a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenéshez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes kiállítási pavilon létrehozásához, valamint Magyarországnak a Világkiállításon történő sikeres megjelenéséhez szükséges szervezési feladatok megvalósítása érdekében, továbbá figyelemmel Budapest főváros hosszú távú város-rehabilitációjával és a sport-, kulturális és szabadidős szolgáltatásokszínvonalának emelésével összefüggő célkitűzésekre, a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezése és megszervezése érdekében alkotta e törvényt. A törvényjavaslat a Világkiállításon történő magyar részvétellel összefüggésben biztosítja, hogy a Világkiállításon történő részvételhez szükséges beruházások határidőben, magas színvonalon, a szervező által meghatározott sajátos, egyedi követelményeknek maradéktalanul megfelelve, a speciális helyi viszonyokhoz igazodva megvalósulhassanak. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Takács Szabolcs Ferenc, Miniszterelnökség államtitkára:   32.

VEZÉRSZÓNOK:  B. Nagy László, (Fidesz): 38. Szilágyi György, (Jobbik):   40- 44.  Nacsa Lőrinc, (KDNP): 46- 48. Hajdu László, (DK):  50Gréczy Zsolt, (DK):

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

0

0

4

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

17

1

független

0

9

0

MSZP

1

1

8

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

8

0

ÖSSZESEN

124

40

13

 

T/4513: a vagyonkezelő alapítványokról.

 A vagyonkezelő alapítványokról szóló új törvényjavaslat egyik fő célja Magyarország gazdasági, jogi és intellektuális versenyképességének a növelése. Alkalmas lehet a külföldi tőke Magyarországra való vonzásában, ezen keresztül pedig hozzájárulhat az ország versenyképességének a növeléséhez. Olyan sajátos alapítványi forma létesítését teszi lehetővé, amely az alapító által rendelt vagyonnal és az ebből származó jövedelemmel - az alapító okiratban megjelölt célok és feladatok megvalósítása érdekében - vagyonkezelést folytat. Ez az új típusú, vagyonkezelést végző alapítvány egyaránt alkalmas közérdekű célok megvalósítására, valamint családi vagyonok több generáción át történő megőrzésére. Lehet közérdeket szolgáló, de olyan is, amelynek célja, hogy a vagyont alapítványi formában magánérdekek mentén kezelje. Konkrétan meghatározza azokat a közérdekű célokat, amelyek a vagyonkezelő alapítvány közérdekű minősítésének alapjául szolgálhatnak. E célok között szerepel a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységek finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységeket ellátó intézmények fenntartása és működtetése. A nemzetközi példákat és gyakorlatot figyelembe véve hiánypótló, megfelelő szabályozási környezetet biztosíthat arra, hogy alapítványi keretek között, hatékony garanciák mellett megnyíljon az út a professzionális és hivatásos vagyonkezelés előtt. Szövege: PDF

ELŐTERJESZTŐ: Völner Pál, igazságügyi minisztériumi államtitkár:  88.

VEZÉRSZÓNOK: Bajkai István, (Fidesz): 90,  Z. Kárpát Dániel, (Jobbik): 92Dr. Varga-Damm Andrea, (Jobbik): 94, Dr. Aradszki András,  (KDNP):  96Bangóné Borbély Ildikó, (MSZP):  98.  Varju László, (DK): 100.  Schmuck Erzsébet, (LMP):  102.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

0

4

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

18

0

független

0

5

4

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

1

7

0

ÖSSZESEN

124

50

4

 

T/4477: egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Kirgisztán  Magyarország fontos partnere a közép-ázsiai régióban, meghatározó helyet foglal el keleti kapcsolatainkban. Magyarország támogatja, hogy az EU és Kirgizisztán szorosabbra fűzze együttműködését, amelyhez az EU Közép-Ázsia Stratégiájának végrehajtása is fontos eszközéül szolgál. Ennek megfelelően hazánk a V4-elnökségünk keretében is kiemelten foglalkozott a Visegrád-Közép-Ázsia együttműködési platform beindításával. Továbbá Magyarország támogatja a megállapodás megújítását és szorgalmazza a kereskedelmi kapcsolatok további fejlesztését is.

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya alapján Horvátország vállalja, hogy az Európai Unió és tagállamai által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodásokhoz az e megállapodásokhoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik. Horvátország csatlakozási okmánya értelmében Horvátországnak az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz való csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni. Szövege: PDF

ELŐTERJESZTŐ: Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára: 164 

VEZÉRSZÓNOK: Tessely Zoltán, (Fidesz): 166,  Dr. Brenner Koloman (Jobbik):  168.  Molnár Gyula (MSZP):  170.  Gréczy Zsolt (DK):  172.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

11

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

178

 0

0

 

T/4476: a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Magyar részről 2018 őszén a Kormány javaslatot tett az NBB Tagállamainak és Ügyvezető Igazgatóságának, hogy mérlegeljék a Bank székhelyének Magyarországra költöztetése lehetőségét. Az érintettek támogatták a felvetést, a Bank Kormányzótanácsa 2018. december 4-én hivatalosan is jóváhagyta a javaslatot és felhatalmazta az Ügyvezető Igazgatóságot a székhelyegyezmény aláírására. A székhely Magyarországra telepítéséről szóló nemzetközi egyezmény létrehozására a 135/2018. (XI. 9.) ME határozatnak, szövegének végleges megállapítására az 1011/2019. (I. 25.) Korm. határozatnak megfelelően került sor.  Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Gion Gábor, Pénzügyminisztérium államtitkára: 44.  44

VEZÉRSZÓNOK: Dr. Zsigmond Barna Pál, (Fidesz): 46Z. Kárpát Dániel, (Jobbik): 48. Dr. Gurmai Zita, (MSZP):  50.  Varju László (DK): 52.  Csárdi Antal (LMP): 54.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

0

4

0

KDNP

15

1

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

18

0

független

0

9

0

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

8

0

ÖSSZESEN

122

56

0

 

T/4475:  Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről.

A megállapodást módosító egyezmény megteremti a magyar-szerb határszakaszon a közös határátkelőhelyekre vonatkozó határforgalom-ellenőrzési szabályok összhangját az uniós jogban bekövetkezett változásokkal, megteremti a jogalapot két állandó határátkelőhely (Kübekháza-Rábe, Bácsszentgyörgy-Rastina) megnyitására a magyar-szerb határszakaszon, továbbá lehetőséget ad a határátkelőhelyek működési kereteinek (pl. nyitva tartás, súlykorlát) rugalmasabb megváltoztatására. Szövege:PDF.

ELŐTERJESZTŐKontrát Károly, Belügyminisztérium államtitkára:  218.

VEZÉRSZÓNOK:  Tessely Zoltán, (Fidesz): 220Csányi Tamás, (Jobbik):  222.  Dr. Gurmai Zita, (MSZP):  224.  Varju László:(DK):  226.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

105

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

11

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

177

0

0

 

T/4363:  Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Mongólia és Magyarország közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást jelenleg nem szabályozza kétoldalú dokumentum, ezért kiemelten fontos az erre vonatkozó kormányközi megállapodás létrehozása, amely megteremti e tevékenységek jogi keretét. A közúti kapcsolatok egyezményes szabályozása mindkét fél érdeke. A Szerződő Felek”, azzal az óhajjal, hogy a viszonosság, az együttműködés és a kölcsönös érdekek alapján szabályozzák és javítsák a két ország közötti, valamint az áthaladó közúti személyszállítást és árufuvarozást állapodtak meg. A megállapodás létrehozása hozzájárul Magyarország keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítéséhez és elősegítheti a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok erősödését. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Mosóczi László, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára:   84.

VEZÉRSZÓNOK:  Dunai Mónika (Fidesz):   86.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16 

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

11

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

178

0

0

 

T/4361: az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kötelező hatályának elismerésére. A megállapodás megalapozza a kiemelt együttműködést számos kérdéskörben, mint a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, az igazságügyi együttműködés, a mezőgazdaság, az energiapolitika, a foglalkoztatás és szociális ügyek. A megállapodásban a felek továbbra is fenntartják a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok közös értékeit és elveit, melyek áthatják a felek hazai és nemzetközi politikáit, valamint előmozdítják az ilyen közös értékeket és elveket a nemzetközi fórumokon. A magyar-japán kétoldalú kapcsolatok legfontosabb területe a gazdasági együttműködés. Japán a legjelentősebb ázsiai beruházó hazánkban, ezért közös érdekünk ennek további bővítése és diverzifikálása. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára: 136.

VEZÉRSZÓNOK:  Tessely Zoltán, (Fidesz):  138Dr. Lukács László György, (Jobbik):  140Nacsa Lőrinc, (KDNP): 142Dr. Gurmai Zita, (MSZP): 144Gréczy Zsolt, (DK): 146

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

10

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

177

0

0

 

T/4360: Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Magyarország és Szlovákia közti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők számának bővítésére egyre növekvő igény van, tekintve azt is, hogy mind Szlovákia, mind Magyarország az Európai Unió és a Schengeni egyezmény tagja. A híd felépítése lehetőséget teremt arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határ menti települések közt kapcsolat alakuljon ki. Az újkapcsolat nem érint európai gyorsforgalmi hálózatot, elsősorban a helyi lakosság és vállalkozások igényeit fogja kielégíteni.  Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Mosóczi László, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára:  78.

VEZÉRSZÓNOK: Dunai Mónika, (Fidesz):   82.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

10

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

177

0

0

 

T/4359: Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

A Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohoą») között tervezett híd felépítése lehetőséget teremthet arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határ menti települések között kapcsolat alakuljon ki. Az új kapcsolat nem érint európai gyorsforgalmi hálózatot, elsősorban a helyi lakosság és a kerékpáros turizmus igényeit fogja kielégíteni. Az új híd által az EuroVelo 6 „Folyókútja” nemzetközi kerékpárút szlovák és magyar szakaszai között is kapcsolatot létesít, mely pozitív hatással lesz a Szigetköz kerékpáros turizmusának és ezáltal a térségben működő kis- és középvállalkozások fejlődésére. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Mosóczi  László, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára:  78.

VEZÉRSZÓNOK: Dunai Mónika, (Fidesz): 82.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

10

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

177

0

0

 

T/4357: Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás által előirányzott „Working Holiday Scheme” (WHS) program keretében a két ország 18-35 év közötti állampolgárai (évente mindkét országban legfeljebb 200 fő) egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén; továbbá amellett, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus, a megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodás jól illeszkedik a magyar-argentin kapcsolatok rendszerébe, a humán- és ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését nagyszerűen szolgálná,  létrehozása a magyar-argentin kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet; a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hathat.  Szövege: PDF

ELŐTERJESZTŐKontrát Károly, Belügyminisztériumállamtitkára:  178.  

VEZÉRSZÓNOK:  Tessely Zoltán, (Fidesz): 180Dr. Brenner Koloman, (Jobbik):  182Dr. Gurmai Zita, (MSZP):  184Gréczy Zsolt (DK):  186. Tordai Bence (Párbeszéd):  188.  

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

9

0

0

MSZP

10

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

177

0

0

 

T/4069: Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, a Törökországgal történő védelmi ipari együttműködés fejlesztése, továbbá a védelmi ipari minősített adatok cseréjével és kölcsönös védelmével kapcsolatos szorosabb együttműködés biztosítása miatt kiemelten indokolt az egyezmény létrehozása, illetve hatályba léptetése. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Németh Szilárd István, Honvédelmi Minisztérium államtitkára:  260.

VEZÉRSZÓNOK: Tessely Zoltán, (Fidesz):  262Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik): 264.  Arató Gergely, (DK): 266

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

0

0

4

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

2

2

0

Jobbik

0

18

0

független

0

8

1

MSZP

7

0

3

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

8

0

ÖSSZESEN

132

36

8

 

T/4068: Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és kölcsönös védelmével történő szorosabb együttműködés biztosítása miatt indokolt kétoldalú szerződések megkötése. Szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és rendelkezik egyes nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről, valamint a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐKontrát Károly, Belügyminisztérium államtitkára:  196.

VEZÉRSZÓNOK:  Tessely Zoltán, (Fidesz): 198. Dr. Varga-Damm Andrea,(Jobbik):  200.   Dr. Gurmai Zita, (MSZP): 202.  Arató Gergyely, (DK):  204.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

105

0

0

LMP

4

0

0

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

1

független

9

0

0

MSZP

9

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

175

0

1

 

T/2939: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés 2018. november 27-i  ülésnapján 120 igen szavazattal, 34 nem ellenében és 24 tartózkodás kíséretében fogadta el.  Szövege: PDF. Az Országgyűlés elnöke aláírta és megküldte a köztársasági elnöknek.  Áder János köztársasági elnök azonban megfontolásra visszaküldte. Kifogásait nem titkolta:szövege: PDF.  A kiigazított változat a parlamentben az ellenzék egységes „felvonulása” ellenére újra zöld utat kapott. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ: Völner Pál, Igazságügyi minisztérium államtitkára: 190.

VEZÉRSZÓNOK:  Czunyiné Dr. Bertalan Judit,,(Fidesz)  192. Dr. Staudt Gábor, (Jobbik):  194Dr. Vejkey Imre, (KDNP):196:
Dr. Varga László, (MSZP):  198Arató Gergely, (DK): 200.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

104

1

0

LMP

0

4

0

KDNP

15

0

0

Párbeszéd

0

4

0

Jobbik

0

 

18

független

0

8

1

MSZP

0

0

10

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

8

0

ÖSSZESEN

120

25

29

 

H/3606: Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről címmel benyújtott beszámoló (2015. február - 2017. február) elfogadásáról.

Magyarországon tizenhárom őshonos nemzetiség él: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán. Egyszerre vallják magukat magyarnak és az adott nemzetiséghez tartozónak. Elfogadják és megbecsülik Magyarország kultúráját, keresztény gyökereit, szokásait, törvényeit, hazánk hasznos polgárai, egyben hűségesen őrzik őseik hagyományait. A jelentés átfogó képet nyújt az adott két év nemzetiségpolitikai folyamatairól, azokról a kormányzati kezdeményezésekről, amelyek a nemzetiségi közösségek minél eredményesebb működésének érdekében születtek. Beszámol a nemzetiségi kultúrában, médiában történtekről, valamint az önkormányzati szférában zajló folyamatokról. Kitér a nemzetiségek vezetőivel, a nagykövetségekkel, a kulturális intézetekkel folytatott kapcsolattartásra, és a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok működésére is. Nem titkolja: Magyarország nemzetiségi politikája európai szinten is példaértékű. 2010 óta több mint négyszeresére nőtt a Magyarországon élő őshonos nemzetiségek támogatása.  „Valljuk, hogy a velünk élő őshonos, keresztény kultúrájú nemzetiségek támogatása nem gyengíti a többségi nemzetet, sőt annak közvetve a határon túli magyarság is haszonélvezője."  Az Országgyűlés a beszámolót - B/2160 - elfogadta.

ELŐTERJESZTŐ: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára:   2.

VEZÉRSZÓNOK: Herczeg Tamás, (Fidesz): 10.  Bencsik János, (Jobbik):   12.  Szászfalvi László, (KDNP): 14.  Bangóné Borbély Ildikó, (MSZP): 16.  Arató Gergely, (DK): 18.

SZAVAZÁS:


FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

106

0

0

LMP

0

0

4

KDNP

16

0

0

Párbeszéd

5

0

0

Jobbik

18

0

0

független

1

4

4

MSZP

11

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

0

8

ÖSSZESEN

158

4

16


Bartha Szabó József
  • Videó mint politikai csapásmérés
    Megvan tehát a magyarázat arra: miért viselkednek egyes politikusok – köztük egészen magas pozícióban lévők is – elmebeteg módjára. Miért zúdítják rá a kontinensre a migránsáradatot, a terrorista bandákat. Miért öletik meg társadalmuk tagjait. Zsarolva vannak.
  • Elszállt egy hajó a szélben
    Nehéz megindulás, mit megindulás, megrendülés nélkül beszélni erről a patináns lapról, a baloldali véleményformálók zászlóshajójáról, erről az izé 168 óráról. Nehéz, de mégis meg kell tenni.
MTI Hírfelhasználó