Szidalmakkal fűszerezve…
Tíz törvényt és egy határozati javaslatot terelt zöld útra a hét első napján a Tisztelt. Ház!
2019. április 2. 10:10

MOTTÓ: Híven a hagyományokhoz, a napirend előtti szónoklatok, az interpellációk, és a kérdések élénkítették e héten is a hangulatot, a haszon és az ártalom tekintetében azonban minden kétséget kizáróan az ország s lakóinak sorsát igazgató törvények alkotása bizonyult maradandóbbnak.

 

 

Zajos pillanatokkal kísérve terelődtek zöld útra. Szövegükre kapcsolva egy az egyben  megismerhetők, a számokra kattintva pedig az előterjesztők, a vezérszónokok és az igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazók is szemtől-szembe”, per nélkül (!) azonosíthatók.  

T/5244. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról.

27 (!) törvényt módosít. Az egyházügyi törvény átfogó módosítását valósítja meg, összhangot teremtve az Alaptörvény ötödik módosításával, egyben le kívánja zárni az Alkotmánybíróság és egyes nemzetközi fórumok részéről felmerülő szabályozási kérdéseket is.  Ezen túl alapelvként rögzíti, hogy minden, magát vallási közösségként definiáló közösség jogosult mindazon alkotmányos védelemre, amelyet az Alaptörvény a vallási közösségeknek a szabad vallásgyakorlás keretében biztosít. A törvényi szabályozás szervezeti formájától, jogállásától vagy elnevezésétől függetlenül valamennyi, elsődlegesen vallási tevékenységet végző közösségre, azaz vallási közösségre vonatkozóan biztosítja az állam semlegességét, az állam és a vallási közösségek elválasztását, együttműködését és ennek kereteit, a vallási közösségek széles körű autonómiáját, a vallási közösségek szabad önrendelkezését, s nem utolsó sorban a vallási közösségek egyenjogúságát és a diszkrimináció tilalmát.

Egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): 156.

VEZÉRSZÓNOK

VIGH LÁSZLÓ, (Fidesz): 160.  

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, (Jobbik): 162

NACSA LŐRINC, (KDNP): 164.  

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): 166.

GRÉCZY ZSOLT, (DK): 168.    

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

6

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

0

22

független

0

3

4

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

134

32

26

 

T/5241. A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról.

A törvények tartalmát az egyensúlyra törekvés hatja át annak érdekében, hogy az a lehető legmagasabb szinten garantálja a bírói függetlenséget, egyúttal azonban egy olyan bírósági szervezet alapjait tegye le, amely képes garantálni a közigazgatási jogviták hatékony elbírálását. Módosítása megteremti a bírói függetlenséget sértő igazgatási intézkedésekkel szembeni jogorvoslat intézményét, amely a magyar jogban példanélkülien szélesre nyitja a közigazgatási bírósági bírák védelmét az igazgatási jellegű döntésekkel szemben.A Velencei Bizottság által megfogalmazott ajánlások teljes körű, maradéktalan végrehajtása révén 2020. január 1-jétől egy olyan közigazgatási bírósági szervezet áll majd fel Magyarországon, amely teljes mértékben alkalmas lesz legfőbb rendeltetésének betöltésére.

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

HENDE CSABA, (Fidesz):  16.

VEZÉRSZÓNOK

Dr. BECSÓ KÁROLY, (Fidesz):  20.

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik):  24.  

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP):  26.

TÓBIÁS JÓZSEF, (MSZP):  28.

GRÉCZY ZSOLT, (DK)  30.

TORDAI BENCE, Párbeszéd  32.  

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

6

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

22

0

független

0

5

2

MSZP

0

0

11

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

134

45

13

 

T/5238. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítások, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosítások.

Két fontos módosítási elemet tartalmaz. Egyrészről a nemzeti földügyi központ létrehozatalával összefüggő törvényi megnevezések megváltoztatásával, másrészt pedig különböző termékek, így az almapiac, a meggypiac és a cukoriparra vonatkozó szerződéses kapcsolatok kiszámíthatóságának biztosításával foglalkozik.

A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősült, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

FARKAS SÁNDOR, (Agrárminisztérium államtitkára): 216.

VEZÉRSZÓNOK:

PÓCS JÁNOS, (Fidesz): 218.

Dr. STEINMETZ ÁDÁM, (Jobbik): 220.

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): 222.

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): 224.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

115

1

0

LMP

6

0

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

0

22

független

0

2

5

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

139

26

27

 

T/5166. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről.

Közfeladat hatékony ellátásában az állam és az önkormányzatok mellett szerepet vállaló civil szektor támogatását szolgálja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvényjavaslat. Biztosítani kívánja, hogy az egyesület a professzionális módon végzett, terápiás feladatait kiszámítható, rendezett feltételek között tudja végezni és beruházásokkal magasabb szintre emelni.

Az egyesület nyilatkozata szerint ezt a tevékenységet úgy kívánják folytatni, hogy közben senkinek az érdekét nem sértik. Azok a területek, amiket húsz éve használ az egyesület, most a megújítandó szerződés kapcsán újabb húsz évre adnak lehetőséget ennek a gyermekek számára fontos tevékenységnek a folytatására. 

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

HARRACH PÉTER, (KDNP): 230.

VEZÉRSZÓNOK

HADHÁZY SÁNDOR, (Fidesz): 234.

RIG LAJOS, (Jobbik): 236.

VARJU LÁSZLÓ, (DK): 238.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

 6

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

0

22

független

4

2

1

MSZP

0

0

11

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

138

20

34

 

T/5132. A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosítások.

A család hazánk jövőjének és függetlenségének záloga. Minden magyar gyermek kincs, akinek megszületése hozzájárul a nemzet megmaradásához. A vágyott gyermekek megszületése előtt álló akadályok elhárítása, a fiatalok felelős életkezdésének és gyermekvállalásának támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeket vállaló és nevelő családok otthonteremtési terveinek könnyítése, a családi élet és a munkavállalás egyensúlyának biztosítása, valamint a családbarát szemlélet megerősítése közös felelősség, alapvető nemzeti érdek. A magyar emberek határozottan kiálltak amellett, hogy a fiatal házaspároknak érdemes támogatást adni a felelős életkezdéshez és gyermekvállaláshoz. Azt is támogatták, hogy a családok több gyermek vállalása esetén több támogatást kapjanak, s megerősítették azt az alapelvet, hogy az új családvédelmi intézkedéseket a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): 32.

VEZÉRSZÓNOK

Dr. SELMECZI GABRIELLA, (Fidesz): 34.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): 36.

NACSA LŐRINC, (KDNP): 38.

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): 40.

GRÉCZY ZSOLT, (DK): 42.

DEMETER MÁRTA, (LMP): 44.

Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): 46.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

115

1

0

LMP

6

0

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

0

5

Jobbik

22

0

0

független

4

2

1

MSZP

11

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

176

10

6

 

T/4820. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány kizárólag ifjúsági és gyermekprogramokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőkkel kapcsolatos közfeladatokat lát el a központi költségvetésből az Erzsébet-program megvalósításához biztosított támogatás felhasználásával. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített Zánkai, illetve Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztésének, ingatlan-felújításának megvalósítása, valamint az Alapítvány törvényben meghatározott közfeladatának minél hatékonyabb ellátása érdekében ezért a gyermektáborok területének kiegészítéseként az Alapítvány a Magyar Államtól ingyenesen tulajdonba kapja a törvényjavaslat mellékletében meghatározott három ingatlant.

A magyar kormány az elkövetkező időszakban összesen 26 milliárd forintot fordít a zánkai és a fonyódligeti táborhelynek a felújítására és bővítésére. A felújítások során a zánkai Erzsébet-tábor nemcsak minden meglévő lakóépülete felújításon esik át, de új közösségi terek is létrejönnek: megújul a sportcsarnok, a színházterem, fejlesztik az éttermet és a konyhát, Fonyódligeten pedig teljesen új, korszerű épületek létesülnek. A kormány által biztosított forrás így lehetővé teszi, hogy a színvonalas programok mellett XXI. századi körülmények között és duplájára emelt létszámban táborozhassanak majd a gyermekek.

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege_ PDF.

ELŐTERJESZTŐ

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):112.

VEZÉRSZÓNOK

KOVÁCS SÁNDOR, (Fidesz): 114.

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, (Jobbik): 116.

ARATÓ GERGELY, (DK): 118.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

0

6

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

22

0

0

független

4

3

0

MSZP

0

11

0

nemzetiségi kép

iselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

160

 26

6

  

T/4514.A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról.

Magyarországnak szüksége van olyan nemzetközileg is kiemelkedő egyetemre, amely rangos nemzeti intézményként közösségét szolgáló, teljesítményközpontú és világszínvonalú eredményre képes elitet képez; egyre inkább kiveszi a részét a régiós elitképzésből, ezzel is hozzájárulva a közép-európai szellemi megújuláshoz; képes itthon tartani a fiatal magyar nemzedékek legtehetségesebb tagjait; Magyarország kulturális, tudományos és morális erejének szimbólumaként is meg tud jelenni. A Budapesti Corvinus Egyetem új modellje ilyen, a világszínvonal elérésére képes intézmény létrejöttéhez vezethet el.

A törvényjavaslat célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem 2030-ra Európa száz, a világ kétszáz legjobb egyeteme között legyen a szakterületén, a gazdasági és társadalomtudományok területén. Ehhez arra van szükség, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem új modellben működjön. A modell lényege, hogy az állam a Corvinus Egyetem fenntartói jogait 2019. július 1-jével átadja egy kifejezetten erre a célra létrehozott alapítványnak. Az alapítványnak pedig rendelkezésére bocsát egy olyan mértékű vagyont  , amely biztosítja az egyetem hosszú távú fenntartható működését és önállóságát. A fenntartóváltás után a Budapesti Corvinus Egyetem alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézmény lesz. Ezzel a Magyarországon működő egyetemek sorában a nem állami egyetemek közé fog tartozni.

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

PALKOVICS LÁSZLÓ, (Innovációért és technológiáért felelős miniszter):36.

VEZÉRSZÓNOK

Dr. PÓSÁN LÁSZLÓ, (Fidesz): 38.

Dr. BRENNER KOLOMAN, (Jobbik): 40.

Dr. HILLER ISTVÁN, (MSZP): 42.

ARATÓ GERGELY, (DK):  44.

UNGÁR PÉTER, (LMP):  46.

Dr. MELLÁR TAMÁS, (Párbeszéd):  48.

NACSA LŐRINC, (KDNP):50-52.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

5

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

22

0

független

0

3

4

MSZP

0

10

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

134

52

4

 

T/4479. Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosítások.

A törvényjavaslat összesen 86 ágazati törvény módosítását tartalmazza. Az érintett törvénymódosítások között számos olyan módosítás található, amelyek az uniós jognak elsőbbséget adva hatályon kívül helyezik vagy módosítják a magyar jogrendszerben jelenleg szabályozott különös adatkezelési szabályokat. Számos, a jogalkalmazók által üdvözölt újítást is tartalmaz. Ezek között említhető az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény módosítása is. A javaslat e törvényben az egészségügyi adatok kezelését megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett hozzájárulás esetén is lehetővé teszi. Mindezek mellett az elmúlt idők tapasztalatai alapján indokolttá vált technikai és pontosító rendelkezéseket is tartalmaz. 

Az előterjesztés az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősült, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára):76.

VEZÉRSZÓNOK

OVÁDI PÉTER, (Fidesz): 78.

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik): 80.

Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP):82.

ARATÓ GERGELY, (DK): 84.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

0

6

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

0

5

Jobbik

22

0

0

független

0

1

6

MSZP

0

0

11

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

156

8

28

 

T/3633. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés egyszer már - 2018. december 12-i ülésnapján – elfogadta ezt a törvényt: szövege: PDF, - ám Áder János, köztársasági elnök, megfontolást szorgalmazva visszaküldte a Tisztelt Háznak. Szövege: PDF.

Az új módosított változatot a Törvényalkotási bizottság készítette el: szövege: PDF.

Az Alaptörvény alapján a megfontolásra visszaküldött törvény kiigazított változata is sarkalatosnak minősült, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. – „Szentesítették!” Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fi

esz

116

0

0

LMP

0

6

0

KDNP

17

0

0

Párbesz

d

0

5

0

Jobbik

0

22

0

független

0

7

0

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

D

0

7

0

ÖSSZESEN

134

58

0

 

T/3622. Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosítása.

Az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság vegyes jellegű tevékenysége révén mind közigazgatási, mind pedig rendvédelmi feladatokat is ellát. A hatóság korábbi struktúrájában a közigazgatási jellegű feladatok ellátása volt túlsúlyban, azonban a jelenlegi menekültügyi és idegenrendészeti feladatok túlmutatnak az általános közigazgatási jogkörökön. Mindezek mellett a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok során jelentkező köz- és nemzetbiztonsági kockázati tényezők esetleges fennállása és annak kiszűrése érdekében indokolt a hatóság rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakítása. A változások szerint 2019. július 1-jétől a hatóság rendőri szervként, idegenrendészeti szerv megnevezéssel működik tovább. Ezzel együtt a hatóság rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakul, a foglalkoztatottak egy részének foglalkoztatási jogviszonya pedig a kormányzati szolgálati jogviszonyból hivatásos szolgálati jogviszonnyá alakul át.

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerüljenek beazonosításra és kiszűrésre. Magyarország államhatárának védelme továbbra is szükségessé teszi a szigorú határvédelem fenntartását, az idegenrendészeti hatáskörök erősítését. A kormány a magyar emberek biztonsága érdekében ezekhez az intézkedésekhez a szükséges forrást és a támogatást a jövőben is biztosítani fogja. 

Az előterjesztés az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősült, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség.Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): 232.

VEZÉRSZÓNOK

Dr. SIMON MIKLÓS, (Fidesz): 234.

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik): 236.

NACSA LŐRINC, (KDNP): 238.

Dr. HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP):240-242.

ARATÓ GERGELY, (DK): 244.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

6

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

0

0

22

független

4

3

0

MSZP

0

10

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

6

0

ÖSSZESEN

138

30

22

 

H/4819. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról.

A bejegyzett egyházzal kötött átfogó megállapodás kihirdetése a bejegyzett egyház bevett egyházi státuszának elnyeréséhez szükséges, ugyanakkor az átfogó megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek már a megállapodás hatálybalépésétől kezdődően megilletik.

A határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

ELŐTERJESZTŐ

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): 146.

VEZÉRSZÓNOK

HERCZEG TAMÁS, (Fidesz): 148.

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): 150.

ARATÓ GERGELY, (DK): 152.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

116

0

0

LMP

0

0

6

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

5

0

Jobbik

22

0

0

független

4

3

0

MSZP

0

11

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

7

0

ÖSSZESEN

160

26

6

 

 


Bartha Szabó József
 • A nyugat-európai liberálisok vallása a hungarofóbia
  Annyira nem bigottak, hogy ezért a vallásért Husz Jánosként a máglyára menjenek. Nem akarnak mártírok lenni, noha a mártír legyőzhetetlen ellenfél. Az ő vallásuk másról szól. Vallásuk másik fontos rítusa ugyanis: sorakozás a kasszánál.
 • Horror bohózat a párizsi ügyészségen
  Noha maguk a rendőrök sem mernek behatolni a város jó néhány területére, az ügyészség egy sokkal súlyosabb bűncselekménnyel foglalkozik: a német WDR köztelevízió 37 éves munkatársa szerint Giscard d'Estaing a párizsi irodájában rögzített interjú során háromszor is megérintette a fenekét.
 • Operatív törzs: Több már a gyógyult, mint az aktív fertőzött
  A gazdaságvédelmi intézkedések közül az egyik legfontosabb a hiteltörlesztési moratórium volt.
 • Elkészült a koronavírus ellenszere?
  Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból – közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem (PTE) vasárnap az MTI-vel.
 • Trianon 100 - Vérző Magyarország 6. rész
  Ezúttal a művészet felé fordulunk. A kiváló művészettörténész, festő és kritikus Lyka Károly Magyar művészet – magyar határok című tanulmányát idézzük, melyben a tudós pontosságával elemzi a magyar és az európai kultúra összetartozását: „Hogy e kétféle művészet határa egyúttal Magyarországnak is természet építette keleti és déli határa, azt helyes lesz a művészettörténeti földrajz beszédes tényeként leszögezni. Aki e határokat rideg kézzel el akarná mozdítani, aligha lehet tisztában azzal, mit jelent egy ezer éven át fejlődött kultúra.”
MTI Hírfelhasználó