I. Azonnal, de azonnal..!
KDNP: Milyen eredmények elismeréseként ítélték oda a Szolgáltató Önkormányzat Díjat? Jobbik: Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek? MSZP: Mégis van devizahiteles probléma? LMP: Vajon miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok? Párbeszéd: Mi folyik itt?
2019. július 10. 14:21

MOTTÓ: Ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Kiváltképp a parlamentben!

 

 

Rákattintva a számokra,   a ”szolidabb”  zajokat, bekiabálásokat is jelezve, eredetiben olvashatók a héten elhangzott zengzetes azonnali kérdések és válaszok. - Kellemes találkozást!

 Milyen eredmények elismeréseként ítélték oda a Szolgáltató Önkormányzat Díjat?

Dr. HARGITAI JÁNOS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Napokkal ezelőtt figyeltem fel arra, hogy választókörzetem két települése, Majs és Véménd is Szolgáltató Önkormányzat Díjat kapott. Jól ismerem ezen önkormányzatok tevékenységét. Egyébként mindkét települést hölgy polgármester asszony vezeti. Az eredményes települési munkájukat eddig is nyomon követtem. Nyilvánvalóan egykori polgármesterként és országgyűlési képviselőként is érdekel az önkormányzatokat körülölelő feltételrendszer. Amikor e díjra felfigyeltem, azt láttam, hogy ezt a díjat  1,2 milliárd forintból finanszírozott kiemelt projekt részeként ítéli oda a kormányzat. Ez a „Széchenyi 2020” program. 

- Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk és úgy is értékeljük az önkormányzatok működését, hogy a demokratikus Magyarország alappillére az önkormányzati rendszer. Ezt a rendszervátás óta így gondolja a KDNP-frakció is. Tudjuk jól, hogy az emberek közérzetét nagyban meghatározza, hogy milyen feltételek között tud működni egy települési önkormányzat, és érdekeltek is vagyunk mindannyian abban, hogy az önkormányzatok eredményesen működjenek, mert ezáltal fejlődnek a települések és fejlődik az ország. Ezért is kérdezem államtitkár urat:

- Mi az a cél, amit közvetlenül szolgál ennek az elismerésnek az adományozása? Milyen közvetlen előzménye volt a díj odaítélésének? Milyen eredmények elismeréseként ítélik oda a Szolgáltató Önkormányzat Díjat?  (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az önkormányzati rendszer elismerését a polgároktól kapja. A magyar politikai rendszerben az önkormányzati rendszer az, amely a választók megkérdezése alapján a legmagasabb osztályzatot kapja, amikor a bizalomról, a megbízhatóságról kérdezik az emberek a politikai rendszer különböző résztvevőit, szereplőit. Természetesen az is tény, hogy az önkormányzati rendszer feladata nem kizárólag intézményfinanszírozás, nem kizárólag költségvetési feladatok ellátása. Az önkormányzatok feladata a közösségszervezés, a településeken meglévő javak olyan felhasználása, amelyet a polgárok örömmel vesznek, illetve a polgárokat kiszolgálja, és valóban lakható és élhető településeket hoznak létre.

- Képviselő Úr! A Belügyminisztérium keretén belül folyik egy hosszabb, illetve nagyobb lélegzetű munka tudományos kutatók, szakemberek bevonásával, amelynek során a rendszerváltás óta eltelt időszakban - a  pártpolitikai szempontokat kihagyva - vizsgálják az önkormányzatok fejlődését, az önkormányzatok feladatmegoldását, az önkormányzatok reagálóképességét. Nagyon érdekes az elkövetkezendő időszakban az, hogy az önkormányzati vezetés hogyan tud reagálni a kihívásokra, hiszen a települések között vitathatatlanul folyik egyfajta rivalizálás, egyfajta verseny, amelynek során a sikeresebb önkormányzatok képesek megtartani a lakosságukat, míg a kevésbé sikeres önkormányzatoknak nagy kihívást jelent, hogy továbbra is lakhatóak és vonzóak legyenek.  Ez a díj azt szollgálja, hogy azokat a településeket díjazzuk, akik ebben elöl járnak! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

Dr. HARGITAI JÁNOS: - Államtitkár Úr! Az önkormányzatok életében fontos változás volt a törvénynek az a módosítása, amikor az állami feladatokat elvontuk az önkormányzatok feladatköréből. .A kórházak, iskolák működtetése gondolok, ami állami feladat, és indokolatlanul terhelte  az önkormányzatokat. Amióta az állam ezt maga látja el, azóta az önkormányzatok jobban képesek megfelelni azoknak a feladatoknak, amik csak a saját települések lakosságát érintik, a különböző szolgáltatások szervezését. .Amit ön említett, a közösségszervezés; nem véletlenül két kisebb települést is díjaztaj.  Én ezt az irányt, ezt a gondolkodást csak bátorításra ajánlom   és remélem, folytatódni is fog valamilyen formában az ilyen típusú önkormányzati munka elismerése. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Igen, folytatódik ez a program! Ez a program az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” program része, amely program keretén belül az önkormányzatok által végzett fejlesztések, innovációk elemzése folyik. Rendszeresen szerveznek a munkatársaim olyan egyeztetéseket, illetve konferenciákat, ahol a kisebb-nagyobb települések egy-egy adott településfejlesztési vagy csoportfejlesztési sikereikről beszámolnak, és ötleteket tudnak átadni a többi önkormányzatnak. .Az idei évben 20 pályázatot díjazott a Belügyminisztérium, és valóban kisebb-nagyobb települések, megyei jogú városok is részesültek kitüntetésben. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Elnök Úr! Az NHB bank esete mindenki előtt ismert. Én most nem a szakmai hátteret és az egyéb történéseket szeretném feszegetni, hanem sokkal inkább a károsultak dolgára, illetve a jóérzés és a politikai következmények nélküliségre lennék kíváncsi. Ön mint az MNB elnöke, ön mint az a személy, aki a legfőbb felügyelője és felelőse a kereskedelmi bankok hátterének, illetve történéseinek, rendben találja e azt, hogy egy olyan kereskedelmi bankból, amely elképesztő kiváltságokat, támogatásokat élvez az ön vezette Magyar Nemzeti Bank részéről, például az ön rokonai, az ön közeli hozzátartozói, a bank bedőlése előtti napokban, hogy a bedőlés minek a következménye, szakmaiatlanság e vagy egyéb más eset, ezt most nem szeretném firtatni, de azt igen: kiveszik az ott tartott értékeiket?

- Elnök Úr! Hiába a BRFK nyomozás iránti elutasító állásfoglalása, azt gondolom, önnek itt felelőssége és dolga van! Kerülve minden személyeskedést kérdezem:

- Ön szerint rendben van-e az, hogy egy ilyen esetben éppen az önhöz köthető és az ön családjához tartozó személyek élnek vissza olyan információkkal, amelyek segítségével vagyonukat menteni tudják, míg mások tömegével bukják el a megtakarításaikat? Kíván-e és tett-e már bármilyen lépést az MNB-n belül, hogy vajon ezeket az információkat ki adta ki, és ha igen, hol tart ez az eljárás? (Taps a Jobbik soraiból.)

***

MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Úr! A Növekedési Hitel Bank egy, a pénzügyi rendszer 1 százaléknál kisebb szereplője, de itt nem mennyiségi, hanem minőségi kérdések felvetésével ön azt kérdezi, hogy történt-e bármilyen szabálytalanság egy kisbank esetében. Még egyszer: nem fenyegeti semmilyen módon ennek vagy egy másik kisbanknak vagy egy harmadiknak a likviditási problémája az egész magyar pénzügyi rendszert, de valóban, ez egy fontos kérdés, egyetértek önnel.

- Történt e bármilyen szabálytalanság? A Magyar Nemzeti Bank, ezen belül a felügyeleti jogosítvánnyal élő magyar nemzeti banki szervezeti egység minden esetben a pénzügyi fogyasztó biztonságát ellenőrzi és tartja a legfontosabbnak. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Bank már 2016-ban, 2016 augusztusában megállapította, hogy a Növekedési Hitel Bankban jelentős pénzügyi kockázatok lépnek fel. Likviditási kockázatokat láttunk, a kockázatok fedezetéhez szükséges nagyságbeli és összetételi tőkeproblémákat azonosítottuk, és felhívtuk a bank figyelmét ezek kezelésére. Majd 2018 augusztusában nyilvánosan kommunikáltuk, hogy baj van a Növekedési Hitel Bankkal. Baj van, baj volt, mert likviditási problémák léptek fel, túlhitelezési likviditási helyzet állt elő. Ezt mindenki tudta, mindenki tudhatta. Azt pedig, hogy bárki bármilyen pénzügyi műveletet hajt végre bármelyik magyar kereskedelmi banknál, azt a Magyar Nemzeti Bank nem vizsgálja, mert nem vizsgálhatja, sem a bankbetét kivételét, sem azt, hogy megszünteti e valaki annál a banknál a számláját! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Elnök Úr! Az én kérdésem leginkább arra vonatkozott, hogy valóban igaz e az, hogy az MNB részéről vagy munkatársai közül valaki vagy valakik információkat adtak többek között az ön családtagjainak is, hogy baj van az NHB-nál, és lehetőleg minél előbb vegye ki a pénzét. És ha történt ilyen, azt vizsgálta e ön, hiszen ön a MNB vezetője, azt vizsgálták-e, és milyen lépéseket tettek, hogy annak a munkatársnak a személye felfedésre kerüljön, adott esetben pedig eljárás elé kerüljön. És pont most azért szörnyű ez, mert a T. Ház falain kívül olyan devizahitelesek tiltakoznak és tüntetnek, akiknek érdemben sem az MNB, sem a magyar kormány, sem semmilyen más szerv nem tudott segíteni. Azt látjuk most már sokadjára, a Quaestor esetében is és most az NHB bank esetében is, hogy vannak az egyenlők között egyenlőbbek, akik a törvények fölött állnak, akik rendelkeznek olyan információkkal, amivel saját értékeiket minden esetben ki tudják menteni! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Úr! Még egyszer, és ugyanaz a válasz: 2018 augusztusában mindenki számára, az összes pénzügyi fogyasztó számára, ezen belül a Növekedési Hitel Bank összes ügyfele számára világossá tette a Magyar Nemzeti Bank egy közleményben, hogy baj van, likviditási problémák léptek fel a Növekedési Hitel Banknál. Aki ezt követően elvitte a számláját, betett pénzt vagy kivitt pénzt, az saját felelősségi körében cselekedett. A Magyar Nemzeti Bankban semmilyen olyan információ nem merült fel, ami egy kivételes bánásmódra utalna. Még egyszer: nyilvános adatok, nyilvános közlemény jelezte a Növekedési Hitel Bank likviditási problémáját!  (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Mégis van devizahiteles probléma?

MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): - Elnök Úr! Pár hónapja az ön alelnöke azt mondta itt, ebben a Házban, hogy nem létezik Magyarországon devizahiteles-probléma. Aztán egypár héttel ezelőtt, amikor szintén kérdeztem, akkor, szó szerint idézem, azt mondta: „nem is érti, hogy miért gyöngyözik a homlokom a devizahitelesekért”. Most arról ne kezdjünk vitát, hogy ez mennyire nézi le azokat az embereket, akik valóban még ebben a csapdában szenvednek, de azóta, amióta ezek a mondatok elhangzottak, döntött az Európai Bíróság devizahiteles-probléma miatt, döntött a Kúria, és önök is előálltak ötletekkel, hogy hogyan lehetne ezt a devizahiteles-problémát kezelni.

- Elnök Úr! Akkor most végre eljutottunk több hónap után oda, hogy van egy dolog, amiben egyetértünk: az az, hogy létezik, van Magyarországon devizahiteles-probléma, amivel foglalkozni kell! És van ebben ötletük önöknek. Ugye, azt mondják, hogy a hitelcsapdában vergődő magyar családok vegyenek fel újabb hitelt. Ez az egyik javaslatuk. Úgy, hogy közben szüljenek gyereket, mondjuk, akkor is, ha férfiak, vagy ha ötven fölötti hölgyekről van szó, vagy éppen vegyenek részt egy olyan kormányzati programban, amit egyébként már beszántottak.Tehát úgy tűnik, hogy ezek a megoldások nem a legjobb megoldások, de mindenféleképpen pozitívum, hogy egyáltalán elkezdték keresni.

- Elnök Úr! Ha az ön helyében lennék, akkor biztos azt mondanám, hogy így ez ebben a formában blöff! De van megoldás, elnök úr, és az lenne a jó, ha ebbe az irányba haladnánk, hiszen hetente hatvan családot lakoltatnak ki. Tehát ha végre a valós problémát segítenék kezelni, tehát az árfolyamkockázat kérdését, akkor egészen biztosan valódi segítséget nyújtanának a magyar családoknak, és akkor azt lehetne mondani, hogy önök valóban azt a feladatukat látják el, ami a törvényben, a statútumban le van írva: nevezetesen, hogy önöknek nem a bankokat kell védeniük a fogyasztókkal, a magyar családokkal szemben, hanem fordítva, és erre biztatnám elnök urat! (Taps az MSZP és a DK  padsoraiban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Úr! Megerősítem a Magyar Nemzeti Bank alelnökének múltkori kijelentését: Magyarországon 2014 végével a háztartásidevizahitel-probléma megszűnt. Ezt megelőzően, 2005-2010 között a felvételkori árfolyamokon összegezve mindösszesen 5500 milliárd forint értékben vettek fel a háztartások, családok devizahitelt, ezek 91 százaléka svájcifrank-hitel volt. A kormány a végtörlesztéssel nagyjából megfelezte ezt a deviza-, illetőleg svájcifrankhitel-állományt, de 2014. év végére a forintosítást megelőzően még mindig 621 ezer darab hitelszerződés volt. Ez olyan mértékű terhet jelentett a magyar családoknak, amelyeket sem 2014. év végén már nem tudtak elviselni, de különösen nem viselték volna el 2015 elején, amikor megtörtént a svájci frank elszabadulása, illetőleg a svájci frank és euró árfolyamának a magyar háztartások felől történő elromlása. Ezt a kormány, a Magyar Nemzeti Bank, a Kúria, az Alkotmánybíróság és egy sor más szervezet egy közös akcióval, az úgynevezett forintosítással kezelte. 1000 milliárd forintot adtunk vissza a családoknak   1000 milliárd forinttal jártak rosszabbul a bankok. Ennyit arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank ki mellett állt. Mindig az ország mellett, és ha az ország a forintosítást igényli, akkor bizony 9 milliárd euróval segítette a Magyar Nemzeti Bank ezt a folyamatot.

- Képviselő Úr! Ön talán véletlenül összekeveri a Kúria döntését. A Kúria azt vizsgálja, hogy mit lehet tenni azoknak a szerződéseknek az esetében, amikor felmerül az árfolyam tisztességtelen meghatározásának a kérdése. Ez nem érinti a forintosítást! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

MESTERHÁZY ATTILA: - Nézze, elnök úr, én már hozzászoktam ahhoz, hogy amikor devizahiteles-kérdésben kérdezek és önök válaszolnak, akkor mindig én tévedek, és mindig én mondok butaságokat. De azért, ha nincsen Magyarországon devizahiteles-probléma, ahogy ön most az imént itt mondta, akkor mi a fenének álltak elő javaslatokkal? Tehát ha nincs ilyen probléma, akkor miért kell a Magyar Nemzeti Banknak újabb és újabb ötletekkel előállni, vagy miért kell adott esetben a Kúriának vagy éppen a kormánynak előállni?

- Elnök Úr! Magyarországon az a probléma, hogy lehet, hogy forintosítottak, de olyan árfolyamon, amit nem tudnak kifizetni az emberek. És lehet, hogy ennyit adtak a magyar családoknak, de ennek a többszörösét adták a bankoknak! És teljesen világos, hogy a bankok elbírták volna ezt a veszteséget, ha nézzük az elmúlt éveket, akkor abból is világosan látszik, hogy a bankok kibírták volna, a magyar családok viszont beledöglenek ebbe, amit maguk csinálnak! Ezért arra kérem önt sokadszorra   és fogom is még, győzze meg a kormányt, hogy nem tisztességes, ahogy ez van, és igenis, tisztességesen kezeljék az árfolyamkockázat kérdését! (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Úr! Még egyszer: ön   talán véletlenül   összetéveszti a késedelmes adósok vagy a nemfizető adósok, akik forinthitellel rendelkeznek, ezeknek az adósoknak a helyzetét rendező javaslatokat. A Magyar Nemzeti Bank ilyen javaslatokat tesz, folyamatosan teszünk ilyen javaslatot, mert azzal, hogy kivezettük a devizahiteleket a háztartási hitelállományból, attól még a forinthiteleknél a késedelmes tartozás, illetőleg a nemfizetés jelen van. Több mint 90 ezer család esetében. (Varga László: Másfél millió, nem érdekes.) Pont azért teszünk ilyen javaslatot, hogy célzott módon minden egyes társadalmi csoport, amelyeket korábban, mondjuk úgy, hogy tőrbe csaltak a devizahitelezéssel, de már forinthitellel rendelkeznek, az ő helyzetüket folyamatosan javítsuk. Én azt gondolom, hogy ezt célozza egyébként a Kúria vizsgálata is! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Vajon miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Elnök Úr! Az NHB Banknál tavaly december 18-án rendelt el korlátozást az MNB a betétek kifizetésére. Az eredetileg 30 napos határidőt aztán kétszer meghosszabbította, majd visszavonta a bank működési engedélyét, és elrendelte a végelszámolást. Összesen 12,5 milliárd forintnyi betétet vontak ki az ügyfelek az NHB-tól tavaly novemberben és decemberben, és további kifizetéseket is kezdeményeztek. Erre reagálva vezetett be a Nemzeti Bank korlátozásokat. A kérdéseim elnök úrhoz:

- Hogy lehet, hogy azok a pénzügyi társaságok, amelyeknek erős kormányzati kötődése van, rendre csődbe mennek, miközben a pénzügyi felügyeleti rendszer meglehetősen gyenge ilyenkor, lényegében csak formális, csak akkor lépnek bármit, amikor nagyjából a végelszámolásról van szó? Itt szeretnék emlékeztetni a Széchenyi Bank 2014-es bezárására, a Quaestor esetére 2015-ből, a Buda-Cash Brókerház 2015-ös csődjére. Az NHB Bank esete is ezt a felsorolást bővíti itt 2019-ben, és érdekes módon valahogy a személyi kör mindig nagyon nagy átfedéseket mutat ezeknél a pénzintézeteknél. Kérdésem, hogy miért parkoltathatnak költségvetési forrásokat felhasználó szereplők pénzeket a NER-közeli intézményekben. Így veszett el a kereskedőházak 3,8 milliárd forintja, a rendvédelmi szervek és a honvédség állományának egészségügyi megtakarítása, a Pénzügyminisztérium vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú Széchenyi Tőkealap 7 milliárd forintja. A harmadik kérdésem: javasolja e ön mint a pénzügyi felügyeleti szervnek lényegében a vezetője, hogy közpénzzel ne lehessen tőzsdézni? Milyen javaslatot tesz, hogy közpénzt ne lehessen az NHB-hoz hasonló intézményekben parkoltatni? Ön mint a pénzügyi felügyeleti szerv, válaszoljon arra is, miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok? Szeretném még megkérdezni, hogy ha azt mondja, hogy a piacnak csak az 1 százalékát tette ki ez a pénzintézet, akkor ezek szerint, ha csak 1 százalék, akkor eltüntethetőek a pénzek? Ön azt is említette, hogy 2016-ban több közleményben is felhívták a figyelmet a helyzetre. Kérdezem akkor: költségvetési szervek hogyan tarthatnak pénzt, állami pénzt hogy tarthatnak ilyen pénzintézetekben? (Szórványos taps az ellenzéki pártok padsoraiból)

***

MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy azonnal azzal kezdjem, hogy örömhírként bejelentem: nem buknak sorra Magyarországon a bankok, sem nagyok, sem közepes, sem kis bankok!  Nem, hiszen a Növekedési Hitel Bank 2018 végén történő likviditási problémája előtt négy évvel volt az utolsó ilyen, 2015 márciusában, amikor a DRB-bankcsoport négy kisbankjánál kellett hasonló intézkedést, tehát az engedély visszavonását kezdeményeznie a felügyeletnek; azt megelőzően, ahogy ön is említi, a Széchenyi Kereskedelmi Bank engedély-visszavonására került sor. Ez nem sorozat! Valamennyi esetben kisbankokról van szó. Egyébként is, de a Magyar Nemzeti Bank szempontjából, különösen a felügyeleti tevékenység szempontjából értelmezhetetlen a NER című kifejezés, hiszen a Magyar Nemzeti Bank minden esetben kizárólag a pénzügyi fogyasztók biztonságát tartja szem előtt, és ezért egyenlő mércével mér. Amely bank megfelel abban a pillanatban, amikor a vizsgálat történik, illetőleg előrevetítve a pénzügyi biztonság követelményének, abban az esetben a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti, prudenciális szempontból nem vonhatja vissza az engedélyét.

- Képviselő Asszony! Ahogy ön is említi, már 2016-ban felhívta a Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitel Bank tulajdonosának és menedzsmentjének a figyelmét arra, hogy a bank nem fenntartható módon működik a betétállomány szerkezetét illetően, a szavatolótőke és a tőkemegfelelés tekintetében. Majd ezt erősítettük meg 2018. augusztus 28-án. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

DEMETER MÁRTA: - Elnök Úr! Azt kell mondjam, hogy ön megint sajnos csak vetített, és nem válaszolt érdemben a kérdéseimre. Az volt a kérdésem, hogy ön tesz-e javaslatot, hogy állami pénzt ne lehessen ilyen pénzintézetekben tartani? Örültem volna, hogyha érdemi választ kapok. Világosan látszik, hogy önnek nagyon kellemetlen az, hogy sorra buknak be ezek a NER-közeli pénzintézetek. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pénzügyi felügyelet nem egy családi vállalkozás, még akkor sem, ha nagyon is népes a rokonság! Tehát sorra buknak a NER-nek kedves bankok, százmilliárdok tűnnek el, és az állam visszatérően az adófizetőkkel finanszíroztatja meg ezeket a veszteségeket! Ez az, ami tarthatatlan és felháborító, és nemcsak már a lóláb lóg ki, hanem az egész ló kint van! Önnek az a feladata, hogy válaszoljon a kérdésekre, tehát: miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok, ez hogy történhet meg? És ami a legfontosabb kérdés: miért az adófizetőkkel fizettetik meg ezeket a veszteségeket? (Szórványos taps az ellenzéki pártok padsoraiból)

***

MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Asszony! Nem buknak sorra a bankok! Nem értelmezhető a pénzügyi rendszer, ezen belül a Magyar Nemzeti Bank és a felügyelet szempontjából egy NER-szerű kifejezés. Ha értelmezhető lenne, akkor az lenne a kérdés, hogy miért hagy egy politikailag vagy az állam szempontjából fontos szereplőcsoportot bedőlni a Magyar Nemzeti Bank. Egyenlő mércével mérünk! Aki megfelel a likviditási és egyéb előírásoknak, annak a működési engedélye természetesen érintetlen. (Demeter Márta: Tesz javaslatot?) A Magyar Nemzeti Banknak nem feladata az állami pénzek, a közpénzek kezelésének a felügyelete. (Demeter Márta: Tesz javaslatot?)  Nem feladatunk, ezért nem is teszek ilyen javaslatot! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Mi folyik itt?

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Miniszter Úr! Nemrég, amikor egy lagziban Mészáros Lőrincet léggitározni láttam, akkor azt hittem, hogy itt megállnak, ezzel megelégednek, és nem fokozzák tovább az ilyen típusú élményeimet. Egyedül akkor ijedtem meg, amikor Mészáros Lőrinc elkiáltotta magát, hogy: eladó a menyasszony! Őszintén szólva, attól tartottam, hogy engedve mindennapi szokásainak, ott helyben meg is veszi, de szerencsére erre azért nem került sor! (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiban.) Szóval, ami mi a léggitározás műfaját illeti: úgy látszik, hogy önök azért tudtak egyet csavarni ezen a dolgon, hiszen nemrég a VOLT Fesztiválon több koncert szünetében egyszer csak egy videobejátszás következett. A tapasztalatlan külföldiek azt hihették, hogy egy hipszter rapper van a kivetítőkön. A magyarok persze tudták, hogy ez Orbán Viktor! Egy régi beszédét játszották be a fiataloknak, bár ott ezt senki nem kérte. Valaki nyilván a szervezők közül úgy gondolta, hogy legjobb, hogyha Orbán Viktor magánszámára csapatják a fiatalok ezekben a napokban. Őszintén szólva, ehhez nagyon erős gyomor kell. Nem csodálom, hogy ha valakinek nem volt ilyen erős a gyomra, így  ez a beszéd is hozzájárult az aznapi szolid egyhányásos buli levezetéséhez! (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiban.)

- Miniszter Úr! Ahogy hallom, még ezt is képesek fokozni: a Balaton Soundra viszik tovább a produkciót, pedig ott se kérte senki. Ez a fajta személyi kultusz, elterjedése a talpnyalásnak nemcsak a fesztiválokon, hanem azokon túl is gyomorforgató, miniszter úr! Mikor hajlandók ennek egyáltalán valamilyen gátat szabni? Mikor gondolják úgy, hogy ez elég? Vagy hova akarják ezt még fejleszteni? Lesznek ilyen Orbán Viktor-karaokeversenyek, és egyéb hasonló műfajban is szerencsét próbálnak? És egyáltalán: a történelemhamisításban hova tudnak még süllyedni? Komolyan gondolják, hogy minden Orbán Viktorral kezdődött? (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

***

NAGY ISTVÁN, (agrárminiszter): - Képviselő Úr! Szerencse, hogy a léggitározás nem tartozik a magyar parlament napirendjei közé, ugyanakkor azt szeretném elmondani önnek, hogy Sopron ikonikus helye a magyar rendszerváltozásnak. Olyan események történtek ott 30 évvel ezelőtt, amelyek sorsfordítók voltak az egész országunkra nézve. Szerintem ez elvitathatatlan. Mindarra, ami ott történt, hogy a vasfüggöny lebontódott, hogy szabadság lett Magyarországon, erre Sopron városa méltán lehet büszke. Ahhoz, hogy egy fesztiválon a szervezők a 30 éves évfordulón úgy döntenek, és ön is teljességgel helyesen mondta, hogy a szervezők közül valaki úgy döntött, hogy megemlékezik erről az évfordulóról, szerintem itt nekünk hozzátennivalónk nincsen. Kérem, fogadja el a válaszomat! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

BURÁNY SÁNDOR: - Miniszter Úr! Én értem, hogy Sopron ikonikus helyszíne a rendszerváltásnak, de akkor a Balaton Sound hogy jön ide? Hacsak nem úgy, hogy a keletnémet turisták Magyarországon találkoztak a nyugatnémet hozzátartozóikkal. Más indokot nem vélek felfedezni. És egyébként miért nem viszik el egy sátorba? És akit érdekel, ott a rendszerváltás történetét tanulmányozhatják. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból. Rétvári Bence: El akarjátok dugni a rendszerváltást? Ennyire fáj?) Miért kell a nagyszínpadon reklámként ezt sugározni, a fiatalok arcába tolni,  miközben ezek a fiatalok erre egyáltalán nem tartanak igényt?

- Miniszter Úr! Ha már Sopront szóba hozta: Horn Gyula külügyminiszter vágta ott át a vasfüggönyt jelképesen, nem Orbán Viktor! (Rétvári Bence: Horn Gyula volt rendszerváltó? Ez újdonság!) Egyébként a rendszerváltásnak elég sok szereplője volt, Antall József miniszterelnöktől kezdve Tölgyessy Péterig sok embert felsorolhatnék, de még a szovjet csapatkivonásról szóló megállapodást sem Orbán Viktor írta alá, hanem azt is Horn GyulaSzóval, ha ennyire szerelmesek Orbán Viktorba, és ennyire hamisítják a múltat, már csak egy kérdésem maradt:hová tűnt a nagy természetű Dózsa László? Kérem, válaszoljon! (Derültség, taps az ellenzék padsoraiban.)

***

NAGY ISTVÁN: - Képviselőtársam! Rossz helyre címzi kérdéseit. (Korózs Lajos: Nem is értjük, hogy egy agrárminiszter mit keres itt a válaszadók között. - Az elnök csenget.) Mi döntöttünk erről? A kormányzatnak volt bárminemű beleszólása, hogy egy magántulajdonban lévő fesztiválon mi történik? (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból. Az elnök újra csenget.) Higgye el, hogy nem jó helyre teszi föl ezeket a kérdéseket! Tegye föl ezeket a kérdéseket azoknak, akik azt a fesztivált szervezték, ők biztos kiterjedtebb, megalapozottabb választ tudnak önnek adni.

- Hogy a Balaton Soundon mi lesz, a feltételezésekbe nem szeretnék belebonyolódni, mert nem tudjuk még, hogy mi lesz. Annak is megvannak a szervezői, tegye föl nekik előre ezeket a kérdéseit, és akkor meg fogja kapni rá illetékesektől a választ.  (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Bartha Szabó József
  • Gyurcsányi fordulat: igazat mondott
    A gyurcsányi cél ez volt: „visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól…” Mi fűtötte? Az, hogy „ történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok.”
  • Pluralizmus Ismét Működésben – PIM
    Ez itt a kérdés – Otthonosabbá tenni a magyar világot. Ezzel a címmel készített negyvenperces beszélgetést az M5-ös művelődési köztelevízió a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Demeter Szilárd székelyföldi íróval, költővel, filozófussal.
MTI Hírfelhasználó