A kamara határolódjon el Hadházy Ákostól!
Hadházy kolléga élharcosa a magyar politikai közélet és közbeszéd lezüllesztésének. Méltatlan az elődökhöz és méltatlan a magyar állatorvos-társadalom képviseletére.
2019. november 6. 10:45

Nyílt levél a Magyar Állatorvosi Kamarának
Dr. Gönczi Gábor elnök úr részére
Tisztelt elnök úr, kedves Gábor!

Mint tudjuk, Magyarországon közel kétszázötven éve van állatorvosképzés. Ez alatt az idő alatt generációk szolgálták nagy megbecsültséggel a magyar állategészségügyet a parasztgazdaságokban és a nagyüzemekben egyaránt. Szolgálták a közigazgatást és élelmiszer-higiénét is. Elődeink a szabadságharc és a világháborúk idején frontszolgálaton is végezték hivatásukat, és nem egy közülük életét vesztette a haza szolgálatában. Az állatorvos-társadalom kiváló tudósokat adott a magyar és a nemzetközi tudományos életnek.

Ezek a kiváló tudósok nem csupán szakemberek, hanem sokoldalú, művelt emberek is voltak, akik nemcsak tudásukkal, hanem emberi minőségükkel is példát adtak a mindenkori magyar állatorvos-társadalomnak. A mai állatorvos-oktatás méltó utódja a jeles elődöknek. Egyetemünk az ország legjobb egyeteme, ahol több száz külföldi diák tanul, és a felvételi tudásszint követelménye magasabb, mint az orvosi egyetemeken. A magyar állatorvosok nagy hivatástudattal végzik munkájukat, és nemcsak a gyógyításban, hanem a helyi közéletben szűkebb közösségük életének, hagyományőrzésének, kulturális életének szervezésében is.

A közösségtől nem áll távol az országos politikai életben való részvétel sem. Még a rendszerváltás előtt volt miniszterhelyettes Dénes Lajos, Papócsi László, majd a rendszerváltás után miniszter és képviselő Gergátz Elemér, Lakos László, Fodor István, Medgyasszay László, Fodor András Attila, Horváth László, Horváth Miklós. Ezek a kollégák politikai tevékenységüket köztiszteletre méltó módon végezték, politikai hovatartozásuktól függetlenül.

Most a magyar politikai életben és a parlamentben az állatorvos-társadalmat Hadházy Ákos kollégánk képviseli eléggé el nem elítélhető módon. Hadházy kolléga élharcosa a magyar politikai közélet és közbeszéd lezüllesztésének. Méltatlan az előzőekben ismertetett elődökhöz és méltatlan a magyar állatorvos-társadalom képviseletére. Ezért elődeink, alma materünk, az állatorvos-társadalom többségének és állatorvos felmenőimnek nevében felszólítom a kamarát, hogy határolódjon el nyilvánosan Had­házy kolléga napi rendszerességű politikai ámokfutásától, és indítson vizsgálatot, hogy botrányos viselkedése megfelel-e a kamara etikai szabályzatában foglaltaknak. Úgy gondolom, Hadházy Ákos viselkedése az etikai szabályzat kritériumainak semmilyen értelemben nem felel meg.

Vannak emberek, akik őseiktől örökölték családjukra jellemző heraldikai jelképüket, kardot, buzogányt, darumadarat, bástyát, sárkányfogat, és vannak, akik választanak ilyet.

Hadházy kolléga is választott magának egyet, amit egy táblán mutatott fel az Országgyűlésben. Nem kellett volna! Viszont egy etikai vizsgálatra és egy határozott elítélő állásfoglalásra haladéktalanul szükség volna!

Várom a nyilvános választ és sikeres munkát kívánva tisztelettel köszöntelek:

Dr. Horváth Béla nyugdíjas állatorvos, volt orvos igazgató

Magyar Nemzet