Weizsäcker üzenetei a mának
Az atommag cseppmodelljét alkotta meg és egy a csillagok energiaciklusáról szóló elméletet is kidolgozott a német tudós.
2019. november 12. 08:29

Carl Friedrich von Weizsäcker 12 éve hunyt el, 94 éves korában Söckingben. A közelmúltban könyvet adott ki róla Makovitzky József, a heidelbergi és a freiburgi egyetem professzora, és Komlósi László, a győri és a pécsi egyetem tanára. Makoviztky Józsefnek tett föl kérdéseket a Présház.

- Professzor úr, most megjelent könyvük címe Carl Friedrich von Weizsäcker, a fizikus, a bölcselő és a humanista. Hogyan szerezhetett valaki ennyi szellemi érdemet a nehéz huszadik században, német földön?

- Weizsäcker édesapja Koppenhágában volt diplomata. Fia, Carl Friedrich, 15 éves korában itt ismerte meg Werner Heisenberg professzort, aki ennek a koraérett gyermeknek a gondolkodásmódját életre szólóan meghatározta. Iskoláit Wilhelmshavenben, Stuttgartban, Hágában, Bázelben, Koppenhágában és Berlinben végezte, majd 1929-től Berlinben és Lipcsében volt egyetemi hallgató,1933-ba Heisenbergnél doktoralt, majd 1936-ban, 24 évesen (!) nála habilitált.
Az ifjú Weizsäckert sok minden érdekelte: jog, irodalom, filozófia, csillagászat, vallási kérdések és természetesen az atomfizika, amit magas szinten művelt.
Pályája töretlenül haladt előre. Mint írta: édesapja éleslátása és tanácsai megvédték a náci tanoktól. A hitleri érában édesapja továbbra is külügyi szolgálatban maradt, utolsó szolgálati helye Rómában volt (lásd: Hochhuth: Helytartó című darabja).

- Carl Friedrich von Weizsäcker a nehéz időkben sem hagyta el hazáját, és segítette a tudományos fejlődést. Mi acélozta meg jellemét?

- Weizsäcker úgy gondolta, hogy helyén kell maradnia, hiszen sokakkal együtt nem gondolták, hogy Hitler a megszerzett hatalmat képes lesz megtartani. Sajnos tévedtek—, ahogyan a Nemzetközi Internationalé is! Másrészt, vérbeli kutató volt, aki a tudományt magánélete elé helyezte.
Weizsäcker részt vett a német atombomba előállításával foglalkozó Urán Egyesület munkájában, majd támogatta az atomenergia reaktorokban történő alkalmazását. Életének egyik legnehezebb, nem egyértelmű korszaka volt ez, hiszen az atombombára vonatkozóan több szabadalmat jelentett be, ugyanúgy, ahogy édesapja a nácik szolgálatában részt vett a müncheni egyezmény (1938) megalkotásában is (így remélték elhárítani a közvetlen háborús veszélyt).
Carl F. von Weizsäcker 1942-1944 Strassburgban lesz egyetemi tanár.

Megjegyzés: a németek más úton tervezték az atombombát megkonstruálni. Az előzőleg Németországban dolgozó, majd az Egyesült Államokban élő magyar tudósok: Szilárd Leó, Neumann János, Teller Ede, Wigner Jenő és Kármán Tódor, informálták az amerikai elnököt a német tervekről. A II. világháború kitörése előtt, a béke utolsó napjaiban Szilárd Leó és Albert Einstein közös levélben fordult a Roosevelt elnökhöz. Tájékoztatták az atomfegyverben rejlő veszélyekről, a németországi tervekről. Ennek hatására indult el a Manhattan-terv, ami igazán az USA hadba lépése után vált központi fontosságúvá. Az első sikeres kísérletet 1942. decemberében végezték, a folytatás ismert.

Neumann János—a matematika zseni—a számítógép megalkotásával másfél évvel rövidítette meg az atombomba építését.

Carl Friedrich von Weizsäcker - wikipedia
 

Weizsäcker pályájának állomásai a II. világháború után:

1945-ben a német atomtudósokkal együtt Angliába internálják, ahonnan 1946-ban tér haza.
1946-57: docens a göttingeni Max Planck Társaság Intézetben, egyidejűen vendégprofesszor a Göttingeni Egyetemen.
19567-69: egyetemi tanár a Hamburgi Egyetem filozófia tanszékén.
1970-80: a Max Planck Intézet igazgatója, amely az életviszonyok kutatásával foglalkozik a megváltozott világban; Starnbergbe költözik.
1980-2004. Nyugdíjasként a Max Planck Intézet Tudományos Társaságának tagja.
2007 április 28-án Starnbergben hunyt el.

-  Carl Friedrich von Weizsäcker fizikus is volt, csillagász is, és a művészetekhez is közel állt. Szellemi teljesítménye miért fontos nekünk ma, 12 évvel földi pályája befejezése után is? Carl Friedrich vonWeizsäcker életműve mit üzen nekünk, magyaroknak?

- Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre Szentágothai Jánosnak, a világhírű neuroanatómusnak a példájával válaszolok: ahogy az ő személye és gondolatai még ma is hatnak a tudományban, ugyanúgy mindmáig hatnak Weizsäcker személye és gondolatai az utókorra. Ők ketten jó barátok voltak.
Az atomtudós Weizsäcker életműve, elképzelései, mindmáig fontos tényezői az interdiszciplináris dialógusnak, amire személye volt a garancia. Egyike volt azon kevés gondolkodónak és fizikusnak, akik a tudomány, a filozófia, a vallás és a politika perspektíváit egységben látva, felhívják a döntéshozók figyelmét személyes felelősségükre. Műveiben a társadalmi lét minden vonatkozásában utal a következmények mérlegelésének fontosságára, azoknak a következményeknek a tekintetében is, amelyeket nem akarunk, vagy éppen még nem tudunk tudomásul venni.
1980-tól több művében írt az előttünk álló gyökeres változásokról, bár a globalizáció meghatározást nem ő használta először, de utalt rá minden következményével (háborúk és szegénység).
Kozmológiai felfedezései közül a legfontosabb a csillagok belső régiójában energiát produkáló folyamatok felismerése (erkannte er etwa, welche Prozesse im Inneren der Sterne Energie produzieren..).
Barátja, Hans Albrecht Bethe, aki 1935-ben elhagyta Németországot, vele egyidőben közölte ugyanezt a teóriát (1937 Bethe-Weizsäcker Zyklus), 1967-ben kapta meg a Nobel Díjat.
Négyszer javasolták Nobel Díjra: 1953,1959,1964,1965.

- Önt milyen személyes élmények fűzik Carl Friedrich von Weizsäcker alakjához

- Nevét először a Spiegelben, illetve, a die Zeitben olvastam, heteken keresztül,1957-ben, amikor atomfizikus társaival együtt megakadályozták, hogy a Bundeswehrt atomfegyverekkel lássák el. Az Egyetemi Könyvtárba—még, mint orvostanhallgató—külön engedéllyel járhattam be ezeket az újságokat olvasni.
Majd, amikor Jénában dolgoztam a habilitációmon, a Leopoldina Akadémiával kapcsolatban sokszor hallottam és olvastam nevét. 1993-ban, mint a Halle-Wittenbergi Egyetem professzora, részt vehettem a Leopoldina Akadémia ülésein, ahol személyesen is megismertem.
Egyik délután meghívott egy kávéra Halléban, amikor is sokat beszélgettem vele, illetve, először ő kérdezett ki engem. Szentágothai János nevének említésekor felcsillogott a szeme. Ismerte és nagyon tisztelte Eötvös Loránd tanait is. Teller Edével életük végéig barátság kötötte össze.
1995 és 1997 között Münchenben, illetve, Brémában két nagy privát patológiai laborban dolgoztam, teljes felelősséggel. Élete alkonyán Münchenből többször meglátogattam őket Starnbergben. Sokat kérdezgettem Heisenberghez fűződő barátságáról, az atomenergiáról, a klímaváltozásról. Többször beszélgettünk egyházi kérdésekről és az ökumenéról is.
Munkálkodott azon, hogy visszakerüljek az Egyetemre: „Josef, Du darfst mit deiner Forschung nicht aufhören, Du bist ein universitärer Mensch , die Studenten brauchen dich“ — mondta többször. (Jóska, nem szabad felhagynod a kutatási témáddal, te egy egyetemi ember vagy, a hallgatóidnak szükségük van rád).
1997 novemberében visszakerültem az Egyetemre, Rostockba és két év után már elkészült vezetésem alatt az első doktori disszertáció. Ezt követte meg további 10. Az eredményekhez gratulált. Élete utolsó öt évében nem beszélt, de ha felírtak neki mindent papírra, akkor írásban válaszolt, amelyet telefonba olvastak be. A Leopoldina Akadémia tiszteletére 100. születésnapján ünnepi symposiumot szervezett “Carl Friedrich von Weizsäcker- a Physikus, a filozófus és békekutató” megemlékezéssel. Halála után több előadást tartottam róla, egyetemi és egyházi körökben (Hamburg, Zürich, Wien, Budapest, Pécs) illetve, a Collegium Hungaricumban, Berlinben.


2012-ben, illetve, 2017-ben szerveztem emlékezetére egy-egy Symposiumot Pécsett. Az első fia is ott volt.

2017-ben a második pécsi Weizsäcker symposium kapcsolódott a Pécsi Tudomány Egyetem 650 éves alapításának ünnepségeihez. A meghívottak előadásai tükrözték a C.F.von Weizsäcker sokoldalúságát.

  

preshaz.eu
  • Gyurcsányi fordulat: igazat mondott
    A gyurcsányi cél ez volt: „visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól…” Mi fűtötte? Az, hogy „ történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok.”
  • Pluralizmus Ismét Működésben – PIM
    Ez itt a kérdés – Otthonosabbá tenni a magyar világot. Ezzel a címmel készített negyvenperces beszélgetést az M5-ös művelődési köztelevízió a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Demeter Szilárd székelyföldi íróval, költővel, filozófussal.
MTI Hírfelhasználó