Szent Család vasárnapja
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Sárai-Szabó Tamás Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.
2019. december 29. 17:12

Szent Család vasárnapja van. Erre az alapvető emberi közösségre tekintünk most. Isten maga áldja meg ezt a közösséget. Sokféle tapasztalatunk van a családról, jó és rossz egyaránt. A Szent Család, Jézus, Mária és József példát akar nekünk adni. Isten akaratát fölismerve és elfogadva tudunk csak boldog életet élni. Ha a családról beszélünk, kicsit mintha romantikus gondolataink lennének. A reklámok világa, a sorozatok családjai egy-egy mesterséges világot tárnak elénk, és néha lelkiismeret-furdalásunk van, mert nem úgy élünk, ahogy a média sugallja vagy ahogy gondoljuk, hogy más családok élnek.

A Szentírás családja, Jézus családja egészen más. Már-már botrányos is. Botrányos, de közel áll az élethez, ahhoz, amit mindennap tapasztalunk. Nem egy gazdag és mesebeli világ családja áll előttünk példaként, hanem egy zaklatott család. Nem mindennapi élettel, nem is mindennapi problémákkal. Mennyi viszontagság kíséri az életüket, mégis kitartanak, együtt vannak.

Sokan azért halogatják a családalapítást, mert előbb biztosítani akarnak hozzá mindent. De mintha alkalmas idő soha nem is jönne el: mindig van még mit elérni, miért küzdeni, és az idő közben telik. Persze nem kell kapkodni ebben sem, érezze magát mindenki eléggé érettnek, amikor családalapításra adja a fejét; könnyítsük meg a dolgukat, hogy bátorítjuk őket, hogy imádkozunk a fiatalokért, hogy melléjük állunk közösségeinkben. Milyen nagyszerű volna, ha valódi támaszt tudnánk adni a fiataloknak, ha valódi válaszokat tudnánk adni félelmeikre, kétségeikre! Szent Benedek atyánk a Regulában fölhívja a figyelmet, hogy a szerzeteséletre készülőknek „mondjanak el előre minden kemény és nehéz dolgot”. Így kellene tennünk a fiatalokkal és jegyesekkel is, megmutatva a megküzdési stratégiákat, tanúságtevő családokat állítva eléjük. És mindig imádkozni értük és a családokért a közösségeinkben!

Minden szenvedő anya bizalommal fordulhat Máriához, ő valóban átérzi fájdalmukat, és valódi édesanyánk. A családfőnek, Józsefnek rejtett élet jut, de jelenléte erőt és biztonságot sugároz. Az evangéliumokból szinte semmit nem tudunk meg róla. Ez a rejtettség, az Istenbe vetett csendes és mély bizalom a családapák erénye. Hit abban, akiről tudják, hogy neki köszönhetik gyermeküket, hit az élet szerzőjében. A keresztény család abban igazán nagy, hogy a valóságot akarja megélni itt a földön. Hisznek abban, hogy az életük Istentől származik és oda is tér vissza. És ennek fényében élik életüket, ennek fényében kezelik a problémákat, ennek fényében szólnak egymáshoz vagy éppen hallgatnak.

A názáreti család tanít bennünket, hogy mennyi jót lehet tenni szavak, szónoklás, feltűnés nélkül, csendben, jó példával. Tanít, hogy éljünk a két kezünk munkájából, hogy ne legyünk senki terhére. Tanít a kötelességteljesítésre, az emberek iránti jóságra, egymás iránti gyöngédségre, az Istenre hagyatkozásra. A családi élet örömei és nehézségei közepette a megtestesült Ige, Krisztus legyen a legfőbb támaszunk. A vele való egyre szorosabb kapcsolat segít bennünket, hogy valódi életünk legyen, amiben az igazság uralkodik. Az életünk nem siralomvölgy, Isten boldogságot akar nekünk adni, ne legyünk ennek elrontói. Engedjük Istent be a családjaink életébe, hogy életünk valódi és boldog lehessen.

A Szent Család: Jézus, Mária és József

A Szent Család az a család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. 1969 óta karácsony nyolcadában ünnepeljük.

A Szent Családot a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotja. A 17. században kezdték külön ünnepelni. XI. Pius pápa a 20. század első felében a vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette az ünnepet. A zsinat után áthelyezték: 1969 óta a karácsony nyolcadába eső vasárnapon ünnepeljük a Szent Családot.

Ismertlen flamand művész: A Szent Család (1490–1505)

E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s oltalmukba ajánljuk családjainkat.

A Szent Családot a 14. század óta ábrázolják. Szintén században jelent meg a „menekülés Egyiptomba” képtípus, melynek számos példája ismert. A Szent Családot útjukon, pihenés közben, vagy egy ház belsejében ábrázolták. 1500 körül alakult ki az egyiptomi életét ábrázoló képtípus, melyen József mint ács dolgozik, Mária ruhát készít Jézusnak, a Gyermek játszik vagy Szent Józsefnek segít. Az itáliai reneszánsz a gyermek Keresztelő Jánost mint a gyermek Jézus játszótársát ábrázolta e képeken. Később a Szent Család názáreti életének jeleneteit ábrázolták.

Duccio di Buoninsegna: Menekülés Egyiptomba (1308–11)

„Ez a Család – amely a földkerekségen egyetlen – miután megtapasztalta az üldözöttséget és a száműzetést, szegény, névtelen és hallgatag életét Palesztina egy kicsiny városában élte: Istent azonban utolérhetetlen módon tisztelte. Lehetetlen tehát, hogy az összes keresztény családokat, sőt a földkerekség összes családjait ne segítse abban, hogy mindennapos kötelességeiket teljesítsék, elviseljék az élet nehézségeit, nagylelkűen segítsenek mások nyomorúságán, s hogy Isten rájuk vonatkozó tervét örömmel valósítsák meg.

Szent József, az »igaz férfi«, a fáradhatatlan munkás és a rábízott kincsek feddhetetlen őre segítse, oltalmazza és világosítsa meg mindig a családokat. 

Szűz Mária, az Egyház Anyja legyen a »családi egyház« Anyja is, és az ő anyai oltalma alatt minden keresztény család legyen valóban »kicsi Egyház«, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus Egyházának misztériuma. Ő, az Úr szolgálóleánya, legyen az Isten akaratát alázatosan és készségesen teljesítő lélek példaképe. Ő, a kereszt alatt álló fájdalmas Anya legyen velünk, hogy csillapítsa a fájdalmakat és törölje le mindazok könnyeit, akiket családjuk nehézségei gyötörnek.

Az Úr Krisztus, a mindenség Királya és a családok Királya, mint Kánában, legyen jelen minden keresztény otthonban és adjon örömet, nyugalmat és erőt. Tőle kérjük Királyságának ünnepén, hogy minden család ismerje föl: mit kell tennie azért, hogy eljöjjön az emberek közé az ő Országa, »az igazság és élet, a kegyelem és szentség, az igazságosság és szeretet Országa«, amely felé az egész emberiség tart.

Végezetül az Úr Krisztusnak, Máriának és Józsefnek ajánlunk minden egyes családot.”

(II. János Pál pápa)

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurír
 • A szélsőbaloldal új fasizmusa
  József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
 • Kártérítést a hungarocídiumért
  Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
 • A 444 főszerkesztője már tíz éve várja az Index megszűnését
  Az Index.hu „megszűnésével” kapcsolatban különösen szembetűnő volt a rivális 444.hu szolidaritása: Uj Péter főszerkesztő egy 2018-as műsorban még azt nyilatkozta, hogy ő a távozását követően már azt is hátbatámadásnak érezte, hogy az Index egyáltalán életben maradt, Dudás Gergelyről, az Index egykori főszerkesztőjéről pedig úgy nyilatkozott: „Ne vicceljünk már, ott volt egy 15 év alatt felépített szerkesztőség, beült, fel kellett vennie tíz embert, óriási teljesítmény!”
 • Már közel húszmillió koronavírus-fertőzött van a világon
  A világon 19 792 519 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 730 089, a gyógyultaké pedig 12 060 877 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli összesítése szerint.
 • Hisztériakeltés: a balatoniakat támadja az MSZP
  A szabadstrandok után most a Balaton környezetéért aggódik a baloldal.
MTI Hírfelhasználó