Szent magyar nők napja
A magyarok fővárosának legszebb szigete viseli nevét, alakját sokan próbálják felidézni a sejtelmes monostorromok között.
2020. március 8. 09:21


Hétszázötven éve hunyt az egyik legkedvesebb Árpád-házi szentünk: Margit. A második honalapító. IV. Béla lánya számos jócselekedetének egyike, hogy apja és fivére között békét alakított ki egy súlyos viszályban. A magyarok fővárosának legszebb szigete viseli nevét, alakját sokan próbálják felidézni a sejtelmes monostorromok között. Prokopp Mária művészettörténész professzor emeritának tett föl kérdéseket a Gondola.

- Professzor asszony, Margit az egyik szent Árpád-házi királylány. Miért melegíti át lelkünket, ha 750 évvel földi pályájáról való eltávozása után megpróbáljuk körberajzolni alakját?

- Mert Magyarország történelme sokszor élt át igen nehéz időszakokat. Szent Margit idejében, talán MÉG nehezebb volt a Hazánk sorsa, mint napjainkban. Ma sokan látják elkeserítőnek a politikai baloldal nemzetellenes tevékenységét. A 100 évvel ezelőtti Trianoni békediktátummal feloszlatott, három részre szakadt 1000 éves országunk az egyharmadára zsugorodott. Az elszakított területek magyarsága azóta is jogfosztottan él, de hihetetlen életerővel rendelkezik, immár 100 éve. Az anyaország lakosságában, ezzel ellentétben, a rendszerváltás után 30 évvel is csak pislákol a hazaszeretet. Nem jut kifejezésre, nem kap igazán hangot! Ifjúságunkat nem hatja át!

Ezért kezdeményezte a Budapest-Újlak-i Sarlós Boldogasszony Plébánia, hogy 2018-ra, Szent Margit királylány szentté avatásának 75. évfordulójára állíttasson a Főváros szobrot a területükhöz tartozó Margit-szigetre, a domonkos apáca-kolostor romjai mellé, hogy a szigeten sétáló honfitársaink figyeljenek fel a kolostor alapfalainak üzenetére: „Itt egy szép fiatal királylány, aki mindössze 27 évet élt, tudatosan feláldozta életét Istennek a Hazája bűneinek bocsánatáért! Ugyanis a 13. század második felében is két politikai táborra oszlott az ország, az egyik az idősödő IV. Béla királlyal tartott, a másik tábor a fiával, V. István ifjabb királlyal tartott. Véres összeütközéssé fajult az ellentét. És Margit KIBÉKÍTETTE a szembeálló feleket, az Édesapát és a fiút.

Erre lenne MA is nagy szükségünk!

A Főváros 2017-ben pályázatot írt ki a szoborra. 39 jeles művész nyújtott be pályázatot. 2018 novemberében már fel is avatták Bakos Ildikó nyertes emlékművét.

Szent Margit a szigeten - Bakos ildikó szobra

A művésznő labirintust ábrázoló körbejárható posztamens közepébe állította a szobrát. A labirintus az ember életét jelképezi, amely tele van megpróbáltatásokkal, de végül is el lehet jutni a középpontba, Istenhez, az örök boldogságba, ha ezt tekintjük életünk céljának. A bronz szobor szakadozott ruhában ábrázolja Margitot, ami a tudatosan vállalt szegénységét jelzi. Jobbjában a tisztaságát jelképező liliomot tartja, és a baljában a feszületet, amely arra utal, hogy Krisztust követve, önként vállalta életáldozatát a nemzetének békéjéért, felemelkedéséért. Arcáról belső öröm és békesség sugárzik.

Érdemes lenne nemzetünknek a pályázatra beérkezett többi tervet is megismernie.

Én itt a 2. helyezést nyert pályamunkát mutatom be, Borza Teréz szobrászművész emlékművének makettjét: 

Borza Teréz: Szent Margit emlékmű - 2018

És Margit kifaragott átszellemült arcát:

Borza Teréz: Margit arca - 2018

A művésznő a romok közelében, a kolostor kerengőjének gótikus íveit idéző, és Margit hármas szerzetesi fogadalmára - tisztaság, szegénység, engedelmesség - is utaló három árkádív közepébe állítja Margit alakját, amely egy tömör fehér márványhasáb, amelyen csak a fej, az arc jeleníti meg Margit mély, Istenben elmerült, misztikus lelkiségét, boldogságát. Ez a sugárzó arc a kolostor zártságára utaló ívek között az üzenetek végtelen sorozatát áraszthatja a figyelmes szemlélő felé. A Margit tiszta alakját körülvevő, áttört boltív az szerzetesi ruha formája adja meg, a természetes fénytől a Szent auráját.

A két oldalsó ív alatt, a Margitot jellemző két fő jellemvonás jelképe jelenik meg, a tisztaság fehér lilioma, és az Árpád-ház címerének a kettős keresztje, amely Krisztus életáldozatára utal, amely a keresztény ember életének a középpontja.

Reméljük, hogy ez a terv, amelyet a művész hatalmas, 3 x 3 m nagyságban gondol el, hogy a figyelmet minél jobban felkeltse, hamarosan nyilvános helyszínt kap hazánkban.

- A magyarok fővárosában nem "csak" sziget, hanem gimnázium is viseli nevét. A magyar tizenévesek, akár fiúk, akár lányok, miért lehetnek büszkék arra, hogy történelmi kapcsolatba kerültek egy híres és szeretett magyar szenttel?

- A budai XI. kerületi Szent Margit gimnázium, amely az 1921. évi alapításától kezdve a főváros egyik legkiválóbb középiskolája. Már most készül lázasan a jövő évi jubileumi évre. 100 évvel ezelőtt, a Trianon és a Tanácsköztársaság katasztrófái után azonnal hozzálátott az Isteni Megváltó leányai elnevezésű jeles szerzetesrend a gimnázium szervezéséhez, amely a 1921-ben már meg is kezdte a működését. Szent Margit tisztaságát, tudatos életvezetését, családja és minden ember iránti szeretetét állították a tanuló ifjúság elé követendő példaképpen. Az iskola a szocializmus évtizedeiben is ragaszkodott a Margit névhez, ezért kapta a szent nevének eltörlésekor Kaffka Margit írónő nevét.

Ma ismét a magyar Árpád-ház tündöklő csillagának neve ragyog az iskola homlokzatán, és a diákok szeme előtt. Az évek során egyre jobban megértik, és megszeretik a 750 évvel ezelőtti királylányt, és ezzel együtt megtapasztalják, hogy az élet nagy kihívásai alapvetően azonosak. Ezért érvényes minden korban az ősi latin közmondás: a Történelem az Élet tanítómestere

- Szent Margit a Magyar Katolikus Egyház 20. századi mártír fejének, Mindszenty József bíboros atyának a címerében is szerepel.

Mindszenty József_bíboros, esztergomi_érsek_címere - 1945-73

Miért fontos, hogy vallásos jelképek is elevenen tartsák az Ady-versben is megénekelt szent magyar lány emlékét?

- A Jelképeknek eredeti jelenése a rendszerváltást követő 30 évben kezd már lassan helyreállni. A szocializmus ugyanis igyekezett a „múltat végképp eltörölni", így a jelképeinket, címereinket, zászlóinkat is elvetette. Mindszenty József, aki 1945 őszétől, a II. világháború világégését közvetlenül követően lett esztergomi érsek, Szent Margit életpéldáját állította példaképként önmaga és az ország lelki és anyagi újjáépítése előtt álló nemzetünk elé.

Prokopp Mária 

Ezért kapott helyet az érseki címerében Szent Margit alakja, amint a kezében a fennmaradt – az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban őrző – vezeklőövét tartja. A címerben hangsúlyos helyet kapott az érsek jelmondata: Pannonia Sacra, Szent Magyarország (4.kép). A keresztény ember ugyanis Krisztus felszólítását igyekszik követni: "Szentek legyetek, amint én szent vagyok!"

Ez a szentség, a "fehér Margit" késztette Ady Endrét is a Szent Margit legendája című vers megfogalmazására:"Vallott nekem a Nyulak-szigete / Regék halk éjén. Íme, a titok:"

gondola
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Új lendület az európai jobboldalnak
  A neomarxista, globalista hullám és politikai erők olyan támadás alá vették az Isten, haza, család hármas egységét a nyugati civilizációban, hogy annak egységes válaszreakciót kell szülnie a jobboldal részéről – szögezte le Szánthó Miklós.
 • Őcsény lovasa nyerte a 15. Nemzeti Vágtát
  Németh János, Őcsény lovasa nyerte Galaxy nevű lovával a 15. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a budapesti Hősök terén.
 • Megújult a Bakáts téri templom Budapesten
  Felújították a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-főplébániatemplomot Budapest IX. kerületében. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap szentmise keretében áldotta meg az épületet és szentelte fel a templom új oltárát.
MTI Hírfelhasználó