Zöld úton…
Eltérve a hagyományoktól, a héten „csak” négy törvényjavaslatról döntött a Tisztelt Ház.
2020. március 26. 17:01

 

Zajos pillanatokkal, hangzatos vitákkal, parázs indulatokkal fűszerezve terelődtek zöld útra. Szövegükre kattintva, egy az egyben  megismerhetők, a számokra kattintva pedig az igennel, nemmel vagy tartózkodással voksolók is szemtől-szembe”, per nélkül azonosíthatók. – Kellemes tallózást!

 

 

ZÖLD ÚTON

T/9469. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.  –  Szövege: PDF.

1995. november 20-án Brüsszelben írták alá euromediterrán megállapodást. 2000. június 1-jén lépett hatályba. Az azóta eltelt években nyilvánvalóvá vált, hogy az együttműködés jóval túlmutat a megállapodásban szabályozott politikai és kereskedelmi területen, ezért szükséges az új, magasabb szintű egyezményes kapcsolatrendszer kialakítása. Az EU számára Izrael nyugati kötődése, gazdasági súlya és közel-keleti térségi geopolitikai szerepe révén előnyös a kétoldalú politikai és gazdasági és kulturális kapcsolatok további elmélyítése. A kétoldalú viszony továbbfejlesztésére és újabb területekre való kiterjesztésére jó alkalmat teremt az gazdasági és kereskedelmi témákon túl a globális kihívások elleni közös fellépésre.Együttműködést irányoz elő olyan fontos területeken, mint az emberi jogok védelme, a demokratikus alapelvek tiszteletben tartása. A politikai párbeszéd fenntartása mellett lehetőséget ad a térségi biztonság és stabilitás erősítésére. Együttműködést teremt az illegális migráció, a pénzmosás, a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben is. A megállapodás mind politikai, mind pedig gazdasági kapcsolatokban kiemelt szerepet tölt be az Európai Unió és a tagállamok, így Magyarország számára is. A politikai párbeszéd intézményesítésével hozzájárul a demokratikus fejlődéséhez és szorgalmazza a kereskedelmi kapcsolatok további fejlesztését is.

Horvátországnak az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz való csatlakozásáról a csatolt jegyzőkönyv alapján kell megállapodni.

ELŐTERJESZTŐ

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára)        

VEZÉRSZÓNOK

HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz)

BRENNER KOLOMAN, (Jobbik)

JUHÁSZ HAJNALKA, (KDNP)   

MOLNÁR GYULA, (MSZP)

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

112

0

0

LMP

2

0

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

2

0

0

Jobbik

17

0

0

független

6

0

0

MSZP

13

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

178

0

0

 

T/9471. A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.  – Szövege: PDF.

Magyarország Kormánya következetesen arra törekszik, hogy országunk kétoldalú kapcsolatait dinamikusan fejlessze, minél több állammal mélyítse el kapcsolatrendszerét. A nemzetközi szerződések létrehozása során jogos elvárás, hogy az érintett megállapodás egyszerre legyen kedvező az állampolgárok számára, és mozdítsa elő a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat is. Magyarország az Oroszországi Föderációval is ilyen megállapodást írt alá 2019. október 30-án Budapesten. A hosszú és összetett tárgyalási folyamat eredményeként kiegyensúlyozott, az arányos teherviselés elvén alapuló nemzetközi szerződés jött létre, amely új perspektívát ad országaink hosszú múltra visszatekintő szociális biztonsági kapcsolatainak. Az ellátások nyújtásáért immár nem a lakóhely, hanem a biztosítás, azaz a járulékfizetés helye szerint az illetékes állam a felelős.

Az új szabályozás további fontos vívmánya, hogy változott az egyezmény tárgyi hatálya alá tartozó ellátások köre, így az elődjétől eltérően nem terjed ki a szociális ellátásokra  azaz a segélyekre , továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásaira sem. Magyarország tekintetében a nyugdíjak, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, valamint a baleseti járadék tartozik ezen egyezmény hatálya alá. Az állampolgárok szempontjából az egyezménynek kiemelt jelentősége az, hogy olyan esetekben, amikor a szerződő felek nemzeti jogának önálló alkalmazása a jogosultság hiánya miatt nem teszi lehetővé az ellátás megállapítását, az új szabályok felhatalmazzák az eljáró hatóságokat arra, hogy a két ország joga szerint szerzett biztosítási idők összeszámításával az adott országra eső teher arányában állapítsanak meg ellátásokat.

A jogszerzés elősegítése révén elkerülhető, hogy az életük során mindkét országban dolgozó személyek elessenek az egyezmény hatálya alá tartozó ellátásoktól csak azért, mert az adott országban önmagában nincs meg a nyugdíjjogosultságot megteremtő szolgálati idejük. Az állampolgárok érdekeinek és szerzett jogainak védelme mellett az egyezmény világosan rögzíti, hogy a hatálya alá tartozó személyek tekintetében melyik szerződő állam joga alkalmazandó, főszabályként a munkavégzés helye szerinti országot megjelölve. Ezzel az állampolgárok számára fontos hozadékként a kettős járulékfizetés elkerülhető a szerződő országokban. Az alkalmazandó jog részletszabályai, beleértve a gazdasági indokok alapján kivételként alkalmazható kiküldetés intézményét is, a szerződő felek gazdasági szerepvállalói közötti kapcsolatok, a kölcsönös beruházások élénkítését is tovább segítik.

Magyarország Kormányának meggyőződése, hogy az Oroszországi Föderációval jelenleg alkalmazott elavult egyezmény új szociális biztonsági egyezménnyel történő felváltásával állampolgáraink számára kedvező és méltányos jogi keretet fektettek le, továbbá hozzájárultak a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez is.

ELŐTERJESZTŐ

LŐRINCZI ZOLTÁN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára)

VEZÉRSZÓNOK

ZSIGMOND BARNA PÁL, (Fidesz)

BALCZÓ ZOLTÁN, (Jobbik)

NACSA LŐRINC, (KDNP)

KORÓZS LAJOS, (MSZP)

ARATÓ GERGELY, (DK)

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

112

0

0

LMP

0

0

2

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

3

0

0

Jobbik

17

0

0

független

9

0

0

MSZP

13

0

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

8

0

0

ÖSSZESEN

180

0

2

 

T/9475. A győri Káptalandomb nemzeti emlékhellyé nyilvántartásáról.  Szövege: PDF.

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint a vallási közösségek, az egyházi jogi személyek, a civil és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek. A védelem kiterjed a nemzeti emlékhely méltóságának megőrzésére és a méltó megemlékezés feltételeinek biztosítására, az emlékhely történelmileg hiteles, egységes arculatának és műemléki megjelenésének fenntartására és biztosítására, továbbá az ezek érdekében végzett fejlesztés, beruházás megvalósításának elősegítésére.

Káptalandomb Győr kiemelkedő jelentőségű és egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező része. A Káptalandombon álló Bazilika (basilica minor) és Püspökvár a nyugat-magyarországi katolicizmus szimbólumai. A Bazilikában található, vérző könnyeket ejtő Szűzanya képéhez hívők sokasága zarándokol el minden évben. Itt őrzik továbbá Szent László hermáját, mely a Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelentősebb szakrális emléke. A Szent László-kultusz, a közös győri és pannonhalmi bencés hagyományok ápolása komoly lehetőségeket rejtenek az egyházi turizmusban is. A székesegyházban található továbbá a második világháború alatt vértanúságot szenvedett és 1997-ben boldoggá avatott Apor Vilmos püspök sírja is.

A törvényjavaslat a terület nemzeti emlékhellyé nyilvánítására tett javaslatot.

ELŐTERJESZTŐ

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára)

VEZÉRSZÓNOK

SIMON RÓBERT BALÁZS, (Fidesz)

MAGYAR ZOLTÁN, (Jobbik)

NACSA LŐRINC, (KDNP)

MOLNÁR GYULA, (MSZP)

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

112

0

0

LMP

2

0

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

0

3

Jobbik

17

0

0

független

9

0

0

MSZP

0

0

12

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

0

8

ÖSSZESEN

158

0

23

 

T/9823. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról. Szövege: PDF.

A hazai előadó-művészeti szcéna legjelentősebb alapértéke az állandó társulatra épülő kőszínházi struktúra, amelynek bázisa – az állami intézmények mellett – az ország teljes lefedettségét biztosító vidéki, helyi önkormányzati előadó-művészeti hálózat. Ennek megőrzése nemzeti érdek, amelynek garanciája a hosszú távú működést és fenntartható, minőségi szakmai alkotómunkát biztosító finanszírozás modell. A magyar színháztámogatás rendszere a fenntartói felelősség alapelvére épül. Ennek szellemében a törvényhozó megteremtette az önkormányzati fenntartású színházak közös működtetésének intézményét, az állam és a helyi önkormányzatok igazságos színházfinanszírozási szerepvállalása érdekében. A teátrumok közös működtetése keretében fellépő aránytalanságok megszüntetése érdekében azonban szükséges az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása.

ELŐTERJESZTŐ

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára)

VEZÉRSZÓNOK

SIMON RÓBERT BALÁZS, (Fidesz)

MAGYAR ZOLTÁN,(Jobbik)

NACSA LŐRINC, (KDNP)

MOLNÁR GYULA, (MSZP)

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

FRAKCIÓ

IGEN

NEM

TART.

Fidesz

113

0

0

LMP

0

2

0

KDNP

17

0

0

Párbeszéd

0

3

0

Jobbik

0

0

17

független

1

5

3

MSZP

0

13

0

nemzetiségi képviselő

1

0

0

DK

0

8

0

ÖSSZESEN

132

31

20

 

Bartha Szabó József
  • Most zárnunk kell, hogy húsvétkor nyithassunk
    Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk - mondta a Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: "Az biztos, hogy a mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, most már a vírus elleni háborúnak utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk.
  • Tisztifőorvos: minden eszközzel le kell törni a járvány harmadik hullámát
    Minden eszközzel le kell törni a járvány nagyon dinamikusan emelkedő harmadik hullámát, a kormányzati szigorítások szükségszerűek voltak - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.
  • Előrébb az agarakkal!
    A kutyatartásról írt könyvet dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője. A politikus maga is tart kutyát - pumit -, így hozzáértően ajánlja a magyar kutyafajtákat a családok figyelmébe. Elsősorban az erdélyi kopó és a magyar agár megőrzésére kell vigyázni.
MTI Hírfelhasználó