Trianon 100 - Szóljanak a harangok
Június 4-én magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját mementóként Trianon százéves évfordulójára.
Utoljára frissítve: 2020. május 5. 10:05
2020. május 5. 09:39

Trianon 100: Szóljanak a harangok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöksége felekezettől függetlenül felkér minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját mementóként Trianon százéves évfordulójára. Keresztes Dénest, a KÉSZ elnökhelyettesét kérdezte a Gondola.

- Keresztes úr, Önök azt kérik, hogy a harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez. Így történt ez 100 éve is, amikor a szörnyű diktátum hatályba lépett. Hogyan adhatunk őszinteséget az ima e sorának: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek?

- Úgy gondolom, ez a felhívásunk nem tartalmaz semmilyen számonkérést. Amikor a harangszó szentmisére, istentiszteletre hív, nem arra szólít, hogy Krisztus keresztre feszítéséért próbáljunk elégtételt venni az elkövetőkön. Ő ugyanis kereszten így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit csinálnak”.(Lk.23.34) Mi, Krisztus tanításának követői és közvetítői sem gondolkozunk másként: súlyos tettként tekintünk a 100 évvel ezelőtt Trianonban történtekre, amit akkor nagyhatalmi, politikai indíttatásból a magyar nemzet ellen elkövettek. A bűnt elítéljük, nemzeti sérelmünk emlékezetünkben örökké élni fog, de a bűnös fölötti ítélet lehetősége Isten kezében van. A Miatyánkban mi alárendeljük magunkat Isten akaratának: „Legyen meg a te akaratod”. De hogyan kérhetnénk a magunk számára bűnbocsánatot, ha mi ezt nem tennénk meg mással szemben: „…bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Mi azért kérjük Őt a megbocsátásra, mert hiszünk benne, hogy az elkövetők gazdasági és politikai elfogultságukban nem tudták, hogy mit tesznek. - Egy évszázad eltelt, és a Szent Korona örök tartományaiban mindenütt vannak magyarok, még az Antall-kormány és minden későbbi kormány által kirekesztett Burgenlandban is él nyolcezer magyar az ősi ottani magyar családok sarjaiból. Hogyan érhetjük el, hogy az ima ereje minden magyarhoz elérjen a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig?

- Az ima nem ismer földrajzi határokat, nem ebben a dimenzióban működik. A hittel imádkozó ember fohásza Istenhez szól, kérve az Ő mindenek felett álló segítségét nehézségeink enyhítéséhez. Mi, magyar keresztények szomorúan tapasztaljuk, hogy szerte a világban élő nemzettársaink miként vannak kitéve a globalizáció nemzetromboló hatásainak, az etnikai kisebbségeket ellehetetlenítő beolvasztásnak. Sajnos ez egyes esetekben nemcsak magyar anyanyelvük polgári életben való szabad használatának korlátozásában nyilvánul meg, hanem már egyházi szertartásokon is akadályokba ütközik. Különösen fontos tehát a nemzeti összetartozás szellemében kiállni keresztény hitünk és történelmi hagyományaik mellett. Az ima erejének nem a kérdésben feltett – fizikailag meghatározható – helyekre kell eljutnia, hanem Istenhez, akitől ha hittel kérjük, akarata szerint kiárasztja kegyelmét a „Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig”.- A KÉSZ hogyan vonja be a magyar civil szervezeteket - köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítványt: www.balassi.eu - a Trianon 100: Szóljanak a harangok programba?

- A KÉSZ politikai pártoktól független, ökumenikus, keresztény civil szervezet. Ezért fordulunk felhívásunkkal a keresztény/keresztyén egyházközségekhez, gyülekezetekhez. A „Trianon 100: Szóljanak a harangok” programban mindenkihez szólunk. Azért is fordulunk a keresztény közösségekhez, mert leginkább ők fedik le a magyar nemzethez tartozókat. Számos keresztény civil szervezettel van együttműködő kapcsolatunk a Kárpát-medencében és a diaszpórában – beleértve az Ön által kirekesztettnek említett Burgenlandot is – , akikhez szintén eljuttattuk a felhívásunkat. Ezen kívül a tömegkommunikáció lehetőségeit is igyekszünk kihasználni. Csak Magyarországon több tízezer bejegyzett civil szervezet működik, melyek különböző ideológiai és politikai kötődésűek. Mi nem kívánjuk egyiket sem megsérteni, ezért nem is válogatunk közöttük, és várjuk mindazok segítő együttműködését, akik keresztény/keresztyén hitüket óvják és gyakorolják, illetve felelősséget éreznek nemzetünk egységének és összetartozásának megerősítéséért. Felhívásunk terjesztésével hozzájárulhatnak a trianoni események 100 éves évfordulóján történő méltó és békés megemlékezéshez. Ehhez kérjük mindenki támogató együttműködését is imáinkkal Isten áldását.- Trianon fokozta a hungarofóbiát, hiszen a Nyugat által ajándékba adott területeket az utódállamok megpróbálják „igazságos" döntésnek hinni, s ezt a magyarok szidalmazásával támasztják alá. Ráadásul lopják a magyar történelmet, lopják a magyar történelmi alakokat. Ennek a folyamatnak az enyhítését hogyan segítheti az évforduló?

- Egy folyamatot kell látnunk, aminek egyik sarokpontja ez az évforduló. Talán nem is véletlen, hogy közeledve ehhez, az utóbbi években ez a folyamat felgyorsult, erőszakosabbá vált. A globalizációt istenítő hatalmi arrogancia sajnálatos módon mindig talál partnereket országunk megbélyegzéséhez, lejáratásához. Ma már védelmükbe veszik azokat az utódállamokat, amelyek az EU törvényeivel ellentétes módon korlátozzák területükön a magyarokat jogaik gyakorlásában. Ilyen körülmények között várjuk mi ezt az évfordulót.

Keresztes Dénes

Tudjuk azt, hogy a 100 éves évforduló egy lélektani pillanat, amelytől az igazságtalan módon szerzett tulajdonok birtokosai kifejezetten félnek. Tudják, hogy a kereszténység, a hit ereje messze felülmúlja a politikai erőt, ezért igyekeznek ezt a bástyát is lerombolni. Mikor Krisztust keresztre feszítették, a katonák osztoztak a ruháin: „Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek” (Jn.19.24.) Hiába támadt fel harmadnapon, senki nem akarta neki visszaadni a tulajdonát. Mit tehetünk mi ebben a környezetben? Igyekszünk nemzettársaink magyarságtudatát és hitét erősíteni. Arra törekszünk, hogy szerte a Kárpát-medencében erős hittel, méltósággal és békésen emlékezzünk a szomorú eseményre. Bízva abban, hogy a 100 éves évforduló okozta hisztérikus állapot később csillapodik, és nyugodtan élheti minden magyar nemzettársunk magyarként az éltét bárhol Európában és a világon. És egyszer talán az akkori és mostani „Júdások” és késő utódaik lelkiismerete is felébred, és rádöbbennek, hogy „Vétkeztem, elárultam az igaz vért.” (Mt.27.4.)

gondola
Címkék:
  • Fel kell venni a harcot a gravitáció ellen!
    A normalitás elleni háború légnyomást okozott magas poszton is.
  • A gyurcsányi „semmi”
    „A Világgazdaság korábban megírta, Gyurcsány Ferenc az elmúlt négy évben összesen kétmilliárdnyi osztalékot vett fel céges érdekeltségeiből. 2016-ban 1.179 millió forintot, 2017-ben 228 millió forintot, 2018-ban 298 millió forintot, 2019-ben pedig 238 millió forintot” – adta tudtul a média az idén februárban. És ez „csak” az osztalék.
MTI Hírfelhasználó