Trianon 100 - Vérző Magyarország 10. rész
Sorozatunk végén egy kicsit megpihenünk. Csak képeket nézünk és emlékezünk. Szép régi magyar képeket, szép régi magyar emlékeket. Nézünk, emlékezünk és nem felejtünk. Nem, nem, soha.
2020. május 29. 03:22

Mit nem kell megtanulni?

Azt, hogy Gyulafehérvár = Alba Julia, Nagy-Enyed = Aiud, Kis-Almás = Almásul, Kis-Bánya = Baisora, Ó-Becse = Becej, Oláhlápos-Bánya = Ba-nitiu, Fehértemplom = Bela-Crkva, Brassó = Brassov. Pozsony = Bratislava, Csáktornya = Cakovac, Kolozsvár = Cluj, Dia-kovár = Djakovo, Alsó-Kubin = Dűlne-Kubin, Füle = Fiieu,Szamos-Újvár = Gerla, Károly város = Karlovac, Topánfalva = Kimpeny, Kapronca = Kopridnica, Kassa = Kosice, Körmöcbánya = Kremnic, Körös = Krizevci, Komárom = Komorno, Léva = Levice, Kis-Tapolcsány = Mali-Tapalcau, Madaras = Mederanu, Maros-Vásárhely = Mures-Osorheiu, Mura-Szombat = Subotica, Nádasd = Nedistia, Nagyág = Noság, Újbánya = Növi Bánja, Érsekújvár = Nove-Zanko,Újvidék = Noviszad, Vízakna = Ocna, Székely-Udvarhely = Odorheiu, Hódság = Odzak, Eszék = Ősiek, Nagyvárad = Oradea-Mare, Pancsova = Pancevo, Kőhid-Gyarmat = Pod-Kamenom-Darmonü, Pétervárad = Petrovaradin, Eperjes = Presow. Verespatak = Rosiu, Rózsahegy = Rosenberg, = Szatmár = Satu·Mare. Nagyszeben = Síbiu, Sebeshely = Sibiselu, Segesvár = Sigisoara. Szabadka = Subotica, Karíócza = Sriemski-Karlovci, Turócszent-Márton = Sw. íi-Martin, Szék = Sigu, Sziszek = Sisak, Zombor = Sombor, Temesvár = Timi-soara, Torockó = Trascau, Torda = Turda, Török-Kanizsa =Turska-Kaniza, Ungvár = Usuorod, Nagy-Ugróc = Uherec,Nagy-Kíkinda = Veliko-Kikinda, Nagy-Becskerek = Veliki-Beskerek, Nagy-'Salló = Velke-Salvichi, Aranyos-Marót h = Zlate-Morawce, Zimony —Zerriun, Várasd = Varazdin, Versec= Vrs.ac, Verbász =Vrbas.

*****************************************************************

 Gondola – ABC

A

Arad – Arad vármegye

Á

Árvaváralja – Szepes vármegye

B

Brassó – Brassó vármegye

C

Cirókabéla - Zemplén vármegye

CS

Csíksomlyó – Csík vármegye

D

Dévény Pozsony vármegye

E

Eperjes - Sáros vármegye

É

Érsekújvár - Nyitra vármegye

F

Fogaras - Fogaras vármegye

G

Garamszentkereszt – Bars vármegye

GY

Gyimesbükk Csík vármegye

H

Huszt - Máramaros vármegye

I

Igló - Szepes vármegye

J

Jolsfa - Gömör - Kishont vármegye

K

Kassa – Abaúj-Torda vármegye

L

Lőcse Szepes vármegye

M

Munkács – Bereg vármegye

N

Nagyvárad - Bihar vármegye

NY

Nyitra - Nyitra vármegye

Ó

Ótátrafüred - Szepes vármegye

Ö

Őrmező – Zemplén vármegye

P

Pozsony – Pozsony vármegye

R

Rimaszombat - Gömör- Kishont vármegye

S

Segesvár – Nagy-Küküllő vármegye

SZ

Székelyudvarhely – Udvarhely vármegye

T

Temesvár – Temes vármegye

U

Ungvár – Ung vármegye

Ú

Újvidék – Bács-Bodrog vármegye

Ü

Ürmény – Nyitra vármegye

V

Versec – Temes vármegye

Z

Zombor – Bács-Bodrog vármegye

ZS

Zsombolya – Torontál vármegye

(Vége)

gondola
Címkék:
  • A szélsőbaloldal új fasizmusa
    József Attila a kommunizmust szapulta, Trump most az úgynevezett „liberalizmus” – neveztessék éppen „neoliberlizmusnak” vagy cinikus hazugsággal „neokonzervativizmusnak” – rombolása ellen próbálja megvédeni hazáját. A gyökér azonos.
  • Kártérítést a hungarocídiumért
    Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
MTI Hírfelhasználó