A baloldal polgárháborúba sodorná a nyugati világot
Soros és a Demokrata Párt már évek óta, Donald Trump elnöksége alatt folyamatosan próbálták belpolitikai káoszba sodorni az Egyesült Államokat – hasonló eszközökkel, mint Nyugat-Európában a szocdem, zöld és újbaloldal. Soros pénzeli Amerikában a Center for Popular Democracy (CPD) nevű egyesületet is, amely évek óta szervezi a Trump-ellenes tüntetéseket.
2020. július 1. 00:04

Az elmúlt hetek amerikai és európai eseményei, a gerjesztett és kirobbant etnikai feszültség, fizikai atrocitásokba torkolló konfliktusok, villongások magukra vonják a világ aggódó figyelmét. A kaotikus események kapcsán sokan fölvetik egyes Soros-finanszírozású szervezetek, és magának Soros Györgynek a felelősségét is, aki egyes elemzők véleménye szerint nem is kihasználja, hanem inkább mesterségesen gerjeszti saját hálózatával ezeket a szociális és kulturális konfliktusokat. A társadalmi és demográfiai tények az USA-ban ugyanis nem feltétlenül támasztják alá az utóbbi időszakban előállt krízishelyzetet. Bár egyes társadalmi rétegeknél az egyenlőtlenségek folyamatosan növekedtek a hetvenes évek óta, és a generációról generációra átruházott társadalmi mobilitási lehetőségek pozitív dinamikájának gyengülése az amerikai háztartások jelentős hányadát valóban érintette, az ilyen folyamatoknak, az egyes szektorok, iparágak térvesztéséből is adódó nehézségeknek felelőtlenség volna pusztán etnikai színezetet adni. Ez éppúgy érintheti a fekete vagy latinó csoportokat, mint például az dél-egyesült államokbeli fehér, redneck munkásrétegeket.

A nagyobb létszámú, nem európai gyökerű bevándorlói csoportok megjelenése, illetve a folyamatos migráció támogatása révén ugyanakkor persze lehet azt a látszatot is kelteni a médián keresztül, hogy az Amerikán belüli társadalmi problémáknak legfőképpen faji vagy rassz jellege van. A George Floyd tragikus halála után hamar zavargásokba forduló tüntetési hullám pedig kiváló eszköz és lehetőség egyes csoportok, szervezetek és háttértámogatói körük számára, hogy szűk fél évvel az elnökválasztások előtt belpolitikai, sőt alkotmányos válság szélére sodorják a világ vezető hatalmának számító Egyesült Államokat. Az elmúlt évek, de különösen az elmúlt hónapok alapján kijelenthető, hogy a radikális baloldal a legváltozatosabb eszköztárral igyekszik gerjeszteni a szociális-etnikai konfliktust. A 2000-es években a feketék körében – mint például az 1900-as évek elején az íreknél – felülreprezentáltan fordult elő a súlyos bűncselekményeket és kábítószer-visszaéléseket elkövetők eseteinek száma; ugyanakkor mindenki tudja, hogy egyre nagyobb számban vannak jelen feketék a rendőri, rendfenntartói állományon belül is.

 

Kábszer mögöttese

A legutóbbi, nagy visszhangot kiváltó esetben egy bűnöző életmódot folytató, a járványkrízis nyomán állását is elvesztő, hamis pénz használatának gyanúja miatt elfogott fekete férfi halt meg tragikus körülmények között, egy fehér bőrszínű rendőr túlkapásának következményeként. Egyes külföldi rendőrségeknél már be is tiltottak a szorítással, fojtásveszéllyel járó fizikai módszerek (angolul chokeholds) alkalmazását. Amerikát joggal fölkavarta a brutális rendőri előállítás miatt életét vesztő George Floyd tragikus esete, az ország egy jelentős része pedig – a hamar eszkalálódó tiltakozások nyomán – lángba borult.

Mindezek fényében különösen veszélyes az, hogy Soros György most már úgy is nyíltan támogatja a radikális baloldalt, hogy óvadékot finanszíroznak, és ügyvédeket a tüntetések – sokszor erőszakos tiltakozások – résztvevőinek, a bűnügyi nyomozó szervek megállapítása szerint bűncselekményeket elkövetőknek. Sorosék bátorítják a lázongókat és fosztogatókat, ugyanis azok annak tudatában boríthatják lángba, dönthetik romba a városok egy részét, hogy később hamar szabadlábra helyezhetik őket. A kulturális, közéleti szereplők felelőssége ugyancsak megkerülhetetlen, ugyanis a Minnesota Freedom Fund (MFF) számára eddig példátlan nagyságú adományokat adott a túlnyomórészt köztudottan demokrata, antikonzervatív elkötelezettségű Hollywood számos sztárja is.

A több éves pénzügyi kerettel dolgozó, Soros-hátterű szervezet adományokat gyűjt azzal a céllal, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezhessék a gyanúsított bűnözőket börtönből, valamint a bevándorlási és vámügyi végrehajtásból. A szövetségi szintű, állami adóügyi nyilvántartások alapján a Soros-NGO háttere nem teljesen tisztázott, és évente eddig átlag 110 ezer dollárt gyűjtött össze adományokból. George Floyd halála óta azonban a közben feloszlatott minneapolisi rendőrség őrizetében lévő bűnelkövetők, fosztogatók, rendbontók számára alig öt-hat nap alatt több mint 20 millió dollárnyi adományt gyűjtöttek be. Az MFF sosem hozza nyilvánosságra azoknak a nevét, akik a börtönből kiszabadultak, de a csoport korábban arról tweetelt, hogy összesen 69 836 dollárt fordítottak arra, hogy 2019-ben 266 személyt kihozzanak a megyei börtönökből.

Az MFF ügyvezető igazgatóját, Tonja Honsey-t 2019-ben Soros magas pozícióba helyezte az Open Society Foundations szervezetén belül.

Tonja Honsey a központban

Honsey elítélt kábítószer-bűnelkövető, aki korábban lopásért és hamisításért is ült már börtönben.

Az Amerikában is balliberális túlsúlyú mainstream médiában föl sem merült tisztázandó kérdésként, hogy a zavargási hullám nyomán összegyűlő dollár-tízmilliókból mennyi kerül demokrata, baloldali politikusok, jelöltek számlájára, illetve hogy ez végül az ő szervezeti érdekeiket, esetleg politikai kampányaik finanszírozását is szolgálja-e? A Soros-közeli szervezetek miképpen használnak fel pénzeszközöket például az anarchista-szélsőbaloldali Antifa, a jogvédő látszatot keltő Black Lives Matter (BLM) és egyéb, magát civilnek tartó szervezetek tagjainak kimentésére? Az ügyvédek finanszírozása a rendbontók, anarchista baloldaliak számára, valójában csak egy jogi-ügyvédi „börtönbiznisz” folytatását jelentik-e az Egyesült Államokban? Egyáltalán: itt valóban jogvédelemről van-e szó?

Például a 2013-as alapítású BLM fekete polgárjogi mozgalomként határozta meg magát; a radikalizálódó, szélsőségessé váló, faji különbséget hirdető szervezet azonban már évekkel ezelőtt harcot hirdetett a „fehér kapitalizmus” ellen. A rasszista húrokat pengető szervezetbe Soros György is bevásárolta magát, és a mostani események jól mutatják, hogy napjainkra a demokrata, radikális baloldal a játékszerévé silányította az egykor fekete jogvédelemre létrehozott radikális szervezetet.

Soros és a Demokrata Párt már évek óta, Donald Trump elnöksége alatt folyamatosan próbálták belpolitikai káoszba sodorni az Egyesült Államokat – hasonló eszközökkel, mint Nyugat-Európában a szocdem, zöld és újbaloldal. Soros pénzeli Amerikában a Center for Popular Democracy (CPD) nevű egyesületet is, amely évek óta szervezi a Trump-ellenes tüntetéseket.

A népi demokrácia központjának műsora 

Három éve a CNN arról számolt be, hogy a szervezet közel nyolcvanmillió dollár ráköltése révén addig több ezer, kisebb radikális baloldali szervezetet fogott össze (tegyük hozzá, a tüntetések és zavargások erejének biztosítása érdekében). Soroséknak a George Floyd-ügy csak ürügy arra, hogy nyíltan pénzelhessék, és jogilag támogassák az országot zavargásokba, politikai káoszba sodró anarchista, baloldali, fehérellenes fekete faji mozgalmat, és médiájuk a radikális kisebbség véleményét a feketék többségének képviselt álláspontjaként próbálja – hamis módon – feltüntetni.

A tények alapján az valószínűsíthető, hogy jórészt a jogilag, pénzügyileg Soros-támogatott antifa, anarchista baloldali csoportok állnak az USA több nagyvárosában zajló zavargások mögött. Donald Trump néhány hete, a hivatalos Twitter-csatornáján közölte, hogy az USA terrorszervezetnek fogja minősíteni az Antifa mozgalmat. Sajtóértesülések szerint ugyanis a szövetségi hatóságok is tudnak arról, hogy jól pénzelt külső csoportok, szervezeti körök bátorítják a tüntetőket különböző erőszakos cselekményekre.

Az Antifa szerves része annak a nemzetközi baloldalnak, amely ma következmények nélkül tarthat terrorfenyegetésben másokat, és ami például Nyugat-Európában is enyhébb elbánást kap a rendvédelemtől. Ezt azért is veszélyes, mert miként Európában, úgy Amerikában is, Soros György és az általa pénzelt radikális baloldal az erőszak helyeslése és propagálása céljából használja ki a faji kártyát, valamint a migráció és integráció kérdését, és utópikus társadalomvíziója megvalósításához bármikor kész akár rasszkonfliktust is gerjeszteni, és a polgárháború szélére sodorni a nyugati világot.

Ifj. Lomnici Zoltán

alaptorvenyblog.hu
MTI Hírfelhasználó