Bogár László: A megszámolókkal kell számolnunk
A közvetlen választási csalás inkább már csak egy biztonsági háló arra az esetre, ha e roppant gépezet nem bizonyulna elégségesnek, és úgy látszik most éppen ez történt Amerikában. Tehát, hogy ilyenkor is az történjen persze teljesen „demokratikusan”, amit a világ urai a legkevésbé sem demokratikus módon előre eldöntöttek.
2020. november 17. 09:06

Szavazatszámlálás Amerikában - voanews.com

Nem az a fontos, hogy kik szavaznak, hanem az, hogy kik számolják a szavazatokat - mondta Sztálin. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

- Professzor úr, ha az Atlanti-óceán túlpartjára tekintünk, a nagy szovjet vezér sötétszürke alakja gomolyog szemünk elé. Csak délibáb?

- A kérdés megválaszolását egy kicsit messzebbről kellene kezdeni. Két Nobel-díjas amerikai közgazdász nagy sikerű könyvet írt 2016-ban Phishing for Phools címmel, amit nyers fordításban talán úgy lehetne visszaadni, hogy Halászat hülyékre. A nemrég megjelent magyar kiadás ennél udvariasabb megoldást választott, és a Balekhalászat címet adta a szerzőpáros könyvének. George Akerlof és Robert Shiller, mert róluk van szó, olyan tabut döntöttek, amire eddig az uralkodó nézetrendszeren belül senki sem mert vállalkozni. Nem kisebbíti, bár kissé árnyalja bátorságukat az, hogy globális pedigréjük kifogástalan, hisz e nélkül aligha kaphattak volna Nobel-díjat, szóval a világ nem létező urainak feltehetőleg nem volt igazán ellenére a könyv megjelenése. A szerzők nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy a kapitalizmus legmélyebb lényege a csalás. És itt kénytelen vagyok egy rövid szöveget angolul ideidézni, mert van benne egy olyan szó, és éppen a leglényegesebb kifejezés, amit a magyar nyelv nem tud olyan szikár pontossággal összefoglalni, mint az angol, íme az idézet: sellers will systematically exploit our psychological weaknesses and our ignorance through manipulation and deception, markets are inherently filled with tricks and traps and will "phish" us as "phools". Nos, ez a kulcsszó a systematically, amit a magyarban inkább csak körülírni tudunk, szóval hogy ez a rendszer lényege. Maga a mondat azt írja le, hogy az eladó a rendszer lényegéből adódóan mindig manipulál és csal, mert így tudja kihasználni a tudatlanságunkat és lelki gyengeségünket, így aztán a piac tele van trükkökkel és csapdákkal, vagyis állandó a halászat hülyékre. Azt hiszem, hogy a mai Magyarországon ez már persze csak azokat lepi meg, akik komolyan vették azt az ócska hazugságot, hogy a szabad piacgazdaság és a liberális demokrácia az örök béke és jólét korszakába vezeti el az emberiséget. Ha ugyanis a csalás, átverés, kifosztás, a „trükkök százai, amiről nektek nem kell tudnotok” a rendszer legmélyebb lényege, akkor ugyan mi másról szólhatna minden történet, mint erről. A politikának nevezett jelenség-nyaláb egy alrendszere ennek az egész szerveződési módnak, így természetesen a rendszer egészét meghatározó mintázatok itt is pontosan ugyanúgy érvényesülnek. A politika is egy piactér, ahol az „eladók”, vagyis a politikusok a szerveződés lényegéből adódóan csalnak, lopnak, hazudnak, és ez nem egyéni elhatározás kérdése, mert aki nem ezt teszi, az ugyanolyan balek, vagy ahogy ma mondják lúzer lesz, mint az átverés áldozatai. Zárójelben azért tegyük hozzá, hogy van ennek egy olyan rendszerelméleti szintje is, ahol evidens az eladó és a vevő közötti kikerülhetetlenül fennálló információs aszimmetria, mert az eladó mindig pontosan tudja, hogy mit ad le, a vevő viszont ilyen részletes tudással a dolog természetéből adódóan soha nem rendelkezhet. (Bármit állít is erről a fogyasztóvédelem.) Ám, az, hogy ezzel az aszimmetriával szisztematikusan vissza is él az eladó, az viszont a szerveződés fő hajtóerejét jelentő profit következménye. A profit állandó növelésére irányuló gátlástalan háború az, ami a szó szoros értelmében véve bármilyen gaztettre rá tudja venni az eladót, csalj, mert úgyis mindenki csal, és ha nem csalsz, meghalsz, nagyjából így fest ez a permanens háború a közvetlen anyagi haszon növelésért. A kapitalizmus mint létszerveződési mód sok százezermilliárd dollárnyi profitot halmozott ugyan fel története során, ami felfoghatatlan gazdagság-tömeg, csak hogy az elmúlt évszázadok brutális „lét-sebei” a külső természetben (ökológiai válság) és a belső természetben (lelki, erkölcsi, szellemi válság) egyre vészjóslóbb módon jelzik azt a növekvő lét-deficitet, ami az önmegsemmisítésbe vezeti ezt a rendszert. Orwell híres regényei, az Állatfarm és az 1984 elolvasása után akkoriban azzal nyugtatgattuk magunkat, hogy mindez kizárólag a magát szocializmusnak nevező berendezkedés sajátja, és ha végre ez összeomlik és mi is beléphetünk a liberális demokrácia és szabad piacgazdaság szép új világába, akkor csak rossz álom lesz, amit ott és akkor átéltünk. Az elmúlt harminc év során azonban a saját kárunkon kellett megtanulnunk, hogy ez nem így van. Rá kellett jönnünk, hogy a magát szocializmusnak nevező szerveződési mód csak egy brutális politikai kapitalizmus volt, amit az „igazi” kapitalizmus urai éppen azért hoztak létre és szabadítottak Európa keleti felére, hogy helyettük végezze el a történelmi piszkos munkát. A Sztálinnak tulajdonított mondás egyébként angolul egy szójáték, ami így hangzik: It's not the people who vote that count, it's the people who count the vote, amit, hogyha a magyarban is szójátékszerűvé akarunk tenni, akkor talán úgy kellene mondanunk, hogy nem a szavazókkal kell számolni, hanem azokkal, akik számolják a szavazatokat. Vagyis, hogy a liberális demokráciáknak nevezett politika-ipari művek csak arra szolgálnak, hogy elfedjék a lényeget, vagyis azt, hogy ez valójában egy brutális diktatúra, ahol a globális média gigantikus véleményhatalmi fegyvereivel a világtörténelem legsikeresebb manipulációs terrorgépezetét tudják fenntartani a világot valóságosan irányító erők. A közvetlen választási csalás inkább már csak egy biztonsági háló arra az esetre, ha e roppant gépezet nem bizonyulna elégségesnek, és úgy látszik most éppen ez történt Amerikában. Tehát, hogy ilyenkor is az történjen persze teljesen „demokratikusan”, amit a világ urai a legkevésbé sem demokratikus módon előre eldöntöttek. A most kialakulni látszó helyzetben nem az a kérdés, hogy történt-e csalás, mert ez evidens, hanem az, hogy e „nem létező” globális diktatúrával szemben van-e, lehet-e egyáltalán bárkinek esélye a rend helyreállítására. Én ezt a várakozást teljesen illuzórikusnak vélem, az elmúlt évezredek során elég ritkán fordult elő, hogy lényeges kérdésekben ne ennek a nem létezőnek az akarata érvényesült volna, szám szerint soha. De, ahogy a régi mondás tartja, aki nem hisz a csodákban, az nem realista. A továbbiakban, most már inkább csak az egzotikum kedvéért azt kellene áttekinteni, hogy miért is akarta a világot irányító „nem létező” globális hatalmi szuperstruktúra bármilyen áron megakadályozni, hogy Donald Trump újabb négy évig az Amerikai Egyesült Államok elnöke maradhasson. Azt azonban nagyon fontos előrebocsátani, hogy semmiképpen nem érthetünk célba, ha mindezt a jelenségek felől, a lejátszás-technikai felszín felől szeretnénk megérteni. Ez a „csinált” valóság ugyanis eleve úgy van összerakva, hogy mint egy nagy sötét erdőben, elvesszünk benne, és esélyünk se legyen arra, hogy visszataláljunk az „igaz útra”, amiért már Dante is hiába sóvárgott. Kicsit megelőlegezve a következtetéseinket Donald Trump drámája is legfőképpen annak tulajdonítható, hogy nem tudott igazán olyan koherens elbeszélési módot felépíteni, amely lehetővé tette volna, hogy az amerikai társadalom valóban megértse, hogy mi is történik vele.

A csaló szavazatszámlás ellen tüntetnek Amerikában - aljazeera.com

- A demokráciát begőzölt vakbuzgósággal exportálni akaró képződményben erkölcsileg lenullázódott a demokrácia. Az utóvédharcok, amelyek várhatólag évtizedekig elhúzódnak, milyen károkat okoznak majd Európában?

​- A demokrácia-export mint kifejezés azért önellentmondás, mert, ha a demokrácia valóban az lenne, aminek ilyenkor jóhiszemű naivitással gondoljuk, akkor sok mindent lehetne vele tenni, de exportálni semmiképpen nem lehetne. És leginkább nem is volna semmi szükség az exportjára, mert minden emberi közösség magától is megtalálná, az ehhez az együttérzésre, megértésre, becsületes együttműködésre épülő berendezkedéshez vezető utat. Ebben a jóhiszeműen naiv elbeszélési módban ugyanis a demokrácia egy emberséges harmonikus lét-berendezkedés volna, de a demokrácia „valósága” ennek éppen az ellenkezője. Már Platón és Arisztotelész is felhívták a figyelmet arra, hogy a demokrácia egy hazug és degeneratív berendezkedési forma, ahol a „népre” (démosz) való hivatkozás csak arra szolgál, hogy elrejtse a valóságos hatalmat diktatórikus önkényességgel gyakorló oligarchiát. (Ha figyelmesen elolvassuk mindazt, ami Madách Imre Ember tragédiájának athéni színében szerepel, akkor csak elámulhatunk azon, hogy a szerző milyen elképesztő pontossággal látta a filozófiai lényeget, a hihetetlenül virtuóz nyelvi fordulatokról már nem is beszélve. A helyzet az elmúlt több mint kétezer év során semmit sem változott, vagy ha igen, akkor az talán annyi, hogy a magát demokráciának nevező szerveződési mód ma még cinikusabb és még gátlástalanabb diktatúra, mint kétezer évvel ezelőtt volt. Ami most Amerikában történik, az valóban lehetne egy kijózanító hatású „oktatófilm”, ha volna még bárki, aki okulni akarna mindebből. Mivel már számos alkalommal volt módom itt a Présházban Amerikáról szóló elbeszélési módomat kifejteni, itt inkább csak röviden újra összefoglalnám ennek lényegét, illetve megpróbálnám felvázolni, hogy a most kialakuló helyzetből mi következik, mi következhet egyáltalán. Amerika, mint minden világbirodalomként működő entitás, kettős szerkezetű, egy nemzetállam, és egy önmagát „efölé” építő, szimbolikus hatalmi térben létező birodalom egysége. Kettejük együttműködése és konfliktusa egy állandó örvénylésben lévő kavargó rendszer, és egyszer mindenképpen véget ér, mert a birodalom logikus módon sokkal rövidebb életű, mint a nemzetállami talapzat. A birodalmi „felépítmény” összeomlása mindig nagy dráma a nemzetállam számára, de mint Portugália, Spanyolország, vagy Hollandia példája mutatja, valahogy azért túlélhető. Az Amerikai Birodalom néhány évtizeden belül bekövetkező összeomlása azonban egy egész más nagyságrend. Ma még teljesen megjósolhatatlan, hogy milyen forgatókönyvek mentén milyen irányba haladnak az ezt körülvevő világhatalmi folyamatok. Ráadásul valójában három hatalmi rétegről van szó, a „nem létező” globális szuperstruktúráról, az ennek kitartottjaként üzemeltetett szétesőben lévő Amerikai Birodalomról, és az „alattuk” elhelyezkedő történelmileg szervetlenül mesterségesen összetákolt amerikai „állam-nemzetről”. A sok ezer éves globális szuperstruktúra most történetének kritikus elágazási pontjához érkezett, mert a háromszáz évvel ez előtt egyszerre elindított két világtörténelmi „projektje” iszonyú erővel ütközik egymásnak a XXI. század során. Az egyik a „proli” fedőnevű lét-stratégia, ami a munkaerőállatok („prolik”) mesterséges túltenyésztésére („proliferációjára”) irányul, hogy az évszázadokon át tartó állandó munkaerő túlkínálattal tartsa alacsonyan a munkabéreket, és magasan a profitokat. A másik projekt viszont a techo-evolúció eleve önmagát gyorsító folyamatának felpörgetése, ami viszont rohamos gyorsasággal teszi teljesen feleslegessé az emberiség egyre nagyobb részét, és most ez az utóbbi látszik elképesztő erővel győzedelmeskedni. Az így feleslegessé vált emberiség létszámának egy-két százalékos szintre történő csökkentése azonban úgy kellene, hogy végbe menjen, hogy a közben keletkező tektonikus mélységű konfliktusok ne vezessenek a világ lakhatatlanná válásához, például egy termonukleáris világháború során. Az elmúlt néhány év nagy „világ-témái”, a migráció, a klíma és a vírus egy olyan a világ-felszámolására irányuló projekt fegyverkísérleti eljárásai, amelyek „soft” módon és lassan, feltehetőleg nagyjából kétszáz év alatt vezetnének a világnépesség néhány százalékos szintre csökkentéséhez. Valójában az egyre súlyosabb és egyre kezelhetetlenebb káosz előidézése a fő cél e fegyverek segítségével, ehhez kapcsolódnak az olyan „spontán” mozgalmak, mint a Black Lives Matters, a színes forradalmak és egyáltalán minden anarchiába, káoszba torkolló folyamat. Az Amerikai Birodalom lelki, erkölcsi, szellemi értelemben egyaránt lezüllött elitjei készségesen szolgálják ezt a világfelszámolási projektet, annál is inkább, mert tudatában vannak annak, hogy birodalmi létük néhány évtizeden belül véget ér. Ám a nemzetállam Amerika mégis csak létező „életösztöne” minden szellemi energiát megpróbált összpontosítani annak érdekében, hogy ne szoruljon az összeomló világ és Világbirodalmi Amerika romjai alá. Donald Trump történelmi érdeme, hogy a maga excentrikus, zavaros, ellentmondásos módján, de ösztönösen ráérezve erre, megpróbált szembe fordulni a Birodalommal, kimentve a nemzetállamot az összeomlóban lévő birodalom alól.

Számlálók, akikkel számolnunk kel... - cnn.com

A legfőbb „bűne” azonban az, hogy elkezdte felépíteni azt a diskuzus-teret, ami mindezt elbeszélhetővé tehetné. A Birodalom most azért döntött Trump likvidálása mellett, mert a jelek szerint az erről szóló beszédtér megnyitását minden eszközzel meg akarja akadályozni. Ez viszont automatikusan egyet jelent a nemzetállam Amerika halálos ítéletével, mert az Amerikai Birodalom három szinten vívott háborújának felerősödését hozza magával, anélkül, hogy esélyt adna a nemzetállam Amerikának az önvédelemre. Felerősödik az a globális háború, amit az Amerikai Birodalom a „világerő” támogatásával az egész világ ellen, de legfőképpen egy potenciális eurázsiai együttműködési rendszer, mint rivális ellen vív. És mivel a három fő célpont Németország, Oroszország és Kína, a legfőbb cél egyenként történő meggyengítésük, illetve a köztük lévő kapcsolati rendszer szétzilálása. Az egész világgal vívott háború költségei, és a birodalom üzemeltetéséhez hozzájárulni egyre kevésbé akaró világ vonakodása egyre súlyosabb helyzetbe hozza az egyébként is végzetesen eladósodott birodalmat, így az egyre brutálisabb kegyetlenséggel fosztja ki saját nemzetállami talapzatát, ez a háború második szintje, a „háború a nemzet ellen”. És végül mindennek nyomán egyre pusztítóbbá válik a háború harmadik szintje, amit a frusztrált és amorf indulatait önmaga ellen fordító nemzetállam Amerika visel saját maga ellen, permanens polgárháborúba süllyedve. A „nem létező” globális hatalmi rend tehát láthatólag minden létező konfliktus-tér minden eddiginél mélyebb káoszba taszításával próbálja világfelszámoló tervei végrehajtását gyorsítani

- A deep state magyarországi felbéreltjei ellen hogyan védhetjük meg családunkat, gyerekeinket, sőt: védekezés helyett támadhatunk-e?

- Ez a legsúlyosabb dilemma, és egyelőre nincs megnyugtató válasz a benne összesűrűsödő létkérdésekre. Tudomásul kell venni, hogy egy szadista cinizmussal felépített professzionális csapdában vagyunk. Ha belenyugszunk azért, ha átgondolatlanul akarunk kitörni belőle, akkor meg azért pusztulunk el. Donald Trump látványos kivégzése inkább arra int minket, hogy alaposan gondoljuk meg, mit cselekszünk. Talán úgy kellene alapvetően védelemre berendezkedni, hogy azért közben állandó készültségben legyünk.

Bogár László - nemzeti.net

A világ nem létező urai most példát akarnak statuálni, jelezve, hogy így jár mindenki, aki szembe szegül az akaratukkal. Ez a fordulat világszerte, de különösen Európában a globális szuperstruktúra lokális ügynökhálózatának aktivitását fogja felerősíteni. Fokozza a veszélyt, hogy Európában és Magyarországon is most válnak tömegesen választópolgárrá azok a fiatal nemzedékek, akiknek már semmilyen közvetlen tapasztalata nem lehet arról az ócska színjátékról, ami a liberális demokrácia kegyetlen diktatúráját, forradalmi „világszabadságként” mutatja be. Látványos „kitámadás” helyett azt hiszem, hogy most inkább egy „mélységében tagolt” átgondolt védelmi rendszer kiépítésére kellene összpontosítani. Amint Reményik Sándor írta 85 évvel ez előtt: Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab szárazkenyeredet. De azt aztán foggal, tíz körömmel. Démoni dühvel és őrült örömmel. Ahogy lehet….

preshaz.eu
MTI Hírfelhasználó