Karácsony ünnepét is eltörölnék a liberálisok
Karácsonytalanítanának a liberálisok. Hogy ezt ki hogyan képzelné el, abban van eltérés, de a cél elérése érdekében semmi sem drága. Bármilyen meglepő, a módszerek a kommunizmusban gyökereznek.
2020. november 19. 11:09

Visszatérő motívum karácsony közeledtével a zöld-liberális közbeszédben, hogy a fenyőfák kivágása környezetkárosítással jár, így a legjobb, ha nem is állítunk. Nem is beszélve arról, hogy a karácsonyfa bántja az érzékeny lelkű bevándorló muszlimokat.

A karácsonytalanítás eszméje azonban nem mai keletű. Hogy eredetét és célját megértsük, az 1920-as évek Szovjetuniójáig kell visszamennünk.

A karácsony ünneplésének nagyon mély hagyománya volt Oroszországban, egészen a bolsevik hatalomátvételig. A Szovjetunió vezető kommunistái azonban tudvalevőleg irtóztak mindentől, ami a vallásokhoz köthető, illetve attól, ami – az ő felfogásuk szerint – burzsoá gyökerekkel rendelkezett. Ilyen volt a karácsony ünnepe, és minden ahhoz kapcsolódó, vallásos gyökerű hagyomány.

A cél hamar megfogalmazódott: a karácsonyt (is) be kell tiltani. A „szent” küldetésben Lenin, Sztálin és sok más kommunista járt az élen.

A karácsonyt több hullámban igyekeztek eltüntetni a nép életéből. Kapóra jött ehhez például a Népbiztosok Tanácsának 1918. év eleji rendelete, amely a Gergely-naptár bevezetésével december 25-ről január 7-re tette át az orosz karácsonyt, az újév pedig január 1-ről január 14-re került. Sztálin ráadásul 1929-ben sajátos, úgynevezett forradalmi időszámítást rendelt el, amely 5 napos heteket állapított meg, megszakítás nélküli termeléssel – így lehetetlenítve el, hogy a keresztények a vasárnapot, a zsidók a szombatot ünnepelhessék. Mindez az ateista berendezkedésnek szintén fontos építőköve volt.

A karácsony „kivezetése” azonban nem ment olyan egyszerűen, a Megváltó születésének ünneplése rendelettel nem volt betiltható, még a kommunistáknak is tabu volt. A célkeresztbe ezért a karácsony családi ünneplésének központi eleme, a karácsonyfa került (amit egyébként a világháború idején – lévén német eredetű hagyomány – egyszer már betiltott a Szent Zsinat).

A kommunista párt 15. kongresszusán a karácsonyfa „kiirtását” a vallásellenes harc központi elemévé tették. A vallásellenes eszperantista, Nyikolaj Incertov rögvest megírta a „Karácsony a kizsákmányolók szolgálatában” című művet, amelyben egyértelművé teszi: a karácsonyfa és a Mikulás „a kapitalisták népellenes tevékenységének” megtestesülése.

A fenyőfaárusokat megrendszabályozták, a leningrádi városi tanács rendelete szerint aki a tiltott áruval üzletelt, egy hónapos börtönt kockáztatott. A családok, amelyek a korlátozások ellenére karácsonyfát állítottak, lefüggönyözött ablakok mellett ünnepeltek. A fát korabeli leírás szerint sokszor több részre vágva szállították haza, és a szobában rögzítették a darabokat gumiabroncsokkal. Persze a hatóság emberei bármikor ellenőrizhették az otthonokat.

A karácsonyfa elleni támadássorozat következő etapja mai szóhasználattal élve már igazán zöld kampány volt. A sajtó útján, valamint rajzokkal, plakátokkal terjeszteni kezdték, hogy a karácsonyfakultusz nagy kárt okoz az erdőkben.

Döntsd le a burzsoá karácsonyfát! – Korabeli propagandarajz Fotó: v-murza.livejournal.com

Az Aganyok magazinban ezt írták: „Már nagyon régen határt kellett volna szabni a fa misztikus, káros imádatának, és ezzel az erdők pusztításának. Reméljük, hogy az Ateista Unió agitációja meg fogja törni ezt az értelmetlen szokást. Ahelyett, hogy a fából keresztet készítenénk, tegyünk keresztet (értsd: tiltó jelképet – a szerk.) a fára! A kampány részeként a gyerekeket is a szervezett karácsonyellenes gyűlésekre járatták.

Orosz gyerekek demonstrálnak a karácsony ellen 1929-ben Fotó: v-murza.livejournal.com

A klímavédők érvelése hamis azonban, hiszen a karácsonyfák kivágása nem károsítja a környezetet – sőt, a karácsonyra szánt fenyőket folyamatosan újraültetik.

A karácsony és a Mikulás megsemmisítésére irányuló szovjet törekvés végül csak részben valósulhatott meg. A tilalom a források szerint mintegy tíz évig tartotta magát, és végül Sztálin saját jól felfogott érdekében változtatni volt kénytelen a stratégián.

Miután ugyanis világforradalmi reményei kútba estek, a későbbi generalisszimusz arra a következtetésre jutott, hogy államépítésbe kell kezdeni, amiben viszont fontos szerepet töltenek be a közös kulturális hagyományok. A fenyőfák miatt érzett aggodalom, úgy tűnik, egy csapásra semmivé foszlott.

Az új stratégia szerint ha a karácsonyt és a Mikulást nem lehet megsemmisíteni, akkor a Kommunista Párt szolgálatába kell állítani. Az 1930-as évek közepén a Mikulás hagyományos orosz megfelelője, Gyed Maroz (szó szerinti fordításban télapó vagy fagyapó), ha már nem is Szent Miklóséhoz hasonló piros, püspöki ruhában, de újra a régi funkcióját töltötte be. Unokájával, Sznyegurocskával (hópelyhecske) a gyerekeket ajándékozta meg újévkor.

Boldog új évet, szeretett Sztálin (elvtárs)! – olvasható a rajz alatt Fotó: zen.yandex.ru

Mintegy parancsszóra megjelentek a mozgalmi jelképekkel díszített fenyőfafüggők az üzletekben; az otthonokban, az éttermekben, a nagyüzemi étkezdékben pedig ott álltak a korábban féltve óvott fenyőfák – még ha a betlehemi csillag helyett vörös pentagramma díszlett is a tetejükön.

V4Na hírügynökség
  • Elindult a tram-train Hódmezővásárhely és Szeged között
    Elindult a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő tram-train, az első utasokat szállító, menetrend szerinti szerelvény hétfőn fél négykor gördült ki a vásárhelyi nagyállomásról.
  • Orbán Viktor az OECD főtitkárával tárgyalt
    Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután a Karmelita kolostorban tárgyalt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közelmúltban kinevezett új főtitkárával, Mathias Cormannal - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.
  • Tovább nőtt a genderideológiát elutasító magyarok aránya
    Amíg 2021 áprilisában a magyar felnőtt lakosság 69 százaléka gondolta úgy, hogy a férfi és női nemek velünk született tulajdonságok, addig novemberben már közel háromnegyedük, 72 százalékuk helyezkedett ugyanerre az álláspontra. Ráadásul emelkedett azoknak az aránya is, akik szerint csak férfi és csak női nem létezik: 2021 áprilisában 66, novemberben pedig már 73 százalékuk utasította el e tekintetben is a genderideológia legalapvetőbb állítását – derül ki az Alapjogokért Központ áprilisi és novemberi közvélemény-kutatásából.
MTI Hírfelhasználó