Iparilag gyártott valóság
Olyan technológiák gigantikus rendszere jelen meg, ami a hatalmat gyakorlók számára a mesterségesen legyártott hamis valóságok bármilyen formáját alkalmazhatóvá teszi.
2020. november 27. 13:01

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar közrádióban a világpolitika legkorruptabb emberének nevezte Soros György üzletembert. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

- Professzor úr, OrbánViktor azt mondta, hogy Soros György sok politikust fizet. Ő korrumpálja leginkább a brüsszeli bürokratákat, akik zsarolják, fenyegetik Magyarországot. Ha egy választott politikus titokban pénzt fogad el, s ellenszolgáltatásként elárulja azokat, akik őt megválasztották, választói érdekei ellen cselekszik, ez a politikus beleütközik a paragrafusokba. Nyersebben fogalmazva: köztörvényes bűncselekményt követ el. Ülnek ezért számosan ma is a világ börtöneiben. Az Európai Unió vezetőségében, annak politikusaival szemben hogyan lehet a jogállamiságot érvényesíteni?

- Ha nagyon egyszerű választ kellene adnom, azt mondanám: sehogy. Van azonban egy ennél kicsit hosszabb és részletesebb válaszom is, most ennek összefoglalására tennék kísérletet. Ha a legátfogóbb történelmi metszetben vizsgáljuk a ma lezajló folyamatokat, akkor talán úgy fogalmazhatnánk meg a lényeget, hogy a Nyugat és az elmúlt évszázadok során brutális léterőszakkal általa nyugatosított világ hanyatlásának és pusztulásának utolsó évszázadát (esetleg még évszázadait) éljük, így sajnos az Ön által itt vázolt helyzet egyre inkább „alapértelmezett” lesz majd számunkra. Sem azt nem tudjuk megmondani, hogy ez a végső pusztulás milyen forgatókönyv mentén fog végbe menni, sem azt (azt meg pláne nem) hogy mi következik a nyugatosított világ összeomlása után. Bár sokszor volt már alkalmam itt a Présházban ezekről a kérdésekről szólni, de most is fontosnak látom felhívni a figyelmet egy ilyenkor sokunkból előkavargó érzelmi ellentmondásra, ami egyébként főként azt jelzi, hogy milyen végtelenül nehéz is a saját önazonosságunkat helyesen felismerni és azt bátran képviselni ilyen sötét időkben. Ez az ellenmondás arra a konfúzus helyzetre épül, hogy a Nyugat az elmúlt évszázadok során egyre inkább a halál elsötétedő deszakrális civilizációjává válik, szemben az élet szakrális kultúrájával, ami éppen abban a korszakban volt a Nyugat szellemi lényege, amiről a ma uralkodó mesterségesen felépített hamis valóság urai állítják azt, hogy „sötét középkor” volt. Európai keresztény fehérembernek lenni, tehát már ma is rendkívül nehéz érzelmi, erkölcsi és szellemi feladat, a jövőben pedig egyre inkább az lesz. És szembesülnünk kell azzal is, hogy e nehéz feladatból adódó kötelezettségeinek egyre kevésbé tud eleget tenni. Ennek legdrámaibb megnyilvánulás az, hogy láthatólag nem tudja, meri, akarja önmaga létezését folytatni, amit demográfiai hanyatlása egyre nyilvánvalóbbá tesz. Az európai fehérember általános értelmi és erkölcsi lezüllése, egyre unottabban hedonizálgató és időnként indulatos önpusztításba átváltó apátiája az az általános háttér, aminek előterében az Ön által jelzett „dolgok” zajlanak. Az a jeleség-együttes, amire Orbán Viktor miniszterelnök most felhívta a figyelmet, ennek a degenerálódásnak egy újabb állomása. Abban Önnek igaza van, hogy ami a felszínen zajlik, az a globális „kifizetőhelyek” által „jól tartott” európai uralmi struktúra szétrohadásának (nota bene a korrupció romlást, rohadást jelent a latinban) újabb megnyilvánulása, de van ennek a folyamatnak egy mélyebb és fontosabb üzenete is. Ami ugyanis most végbemegy, az a „nem létező” világerő által alkalmazott strukturális lét-erőszak eddigiektől is pusztítóbb formájának a megjelenése. Ennek jobb megértéshez a legitimitás fogalmát kellene alaposan szemügyre vennünk. Ez a fogalom arra utal, hogy a hatalomgyakorlók számára egyszerűbb és „energiatakarékosabb”, ha uralmukat legalább valamilyen szintig elfogadottá, „legitimmé” teszik az alávetettek számára. (Az állandó kíméletlen és véres erőszak ugyanis költséges és veszélyes játék, ami hosszútávon egészen biztosan deficites vállalkozás minden berendezkedés számára.). Ennek azonban az az ára, hogy akkor azért legalábbis valamennyire a „valóságos valóság” folyamatait is úgy kell alakítani, hogy az egy minimális szintig megfeleljen az alávetetteknek. Az elmúlt egy-két évtized folyamán a befolyásolás történelmileg mindig is létező formái „szintet léptek”, mert olyan technológiák gigantikus rendszere jelen meg, ami a hatalmat gyakorlók számára a mesterségesen legyártott hamis valóságok bármilyen formáját alkalmazhatóvá teszi. Ez a globális rejtett diktatúra ma már szinte teljesnek mondható, ám alkalmazásának van egy kritikus pontja, és ez az, hogy csak a „valóságos valóság” teljes körű felszámolásával tud működőképes lenni. Ha ugyanis „életben hagy” akár csak egy olyan történelmi réslakót is, mint amilyen most például Magyarország, ahol a bennszülöttek ragaszkodnak a saját helyesen felismert önazonosságukhoz, mi több, bátran és kitartóan védelmezni is próbálják azt, akkor e valóság-ipari művek stratégiai törekvése látványosan csődöt mondhat. Az utóbbi öt év három nagy „világ-témája” vagyis a migráció, a klíma és a vírus jó alkalom a világ „nem létező” urainak, hogy „valóság-fegyvereiket” most ne csak a kísérleti lőtereken, hanem a valóságban, „éles” lövészeten is kipróbálják. Mindhárom alkalommal kiderült azonban, hogy Magyarország „útban van”, mert a lelki, erkölcsi, szellemi önazonosságának történelmi maradékát arra akarja használni, hogy megakadályozza a mesterséges hamis valóságok rákényszerítését. Soros György és globális hamis valóság-gyárai, amelyeket „jótékony önszerveződésnek” álcázott különítményes hálózatai képviselnek, azért fokozza támadásait Magyarország ellen, mert mi vagyunk most már az utolsó lokalitás a globalitásban, amely még mindig ragaszkodik saját identitásához.

"Mesterséges" tények...

Ez akarják megtörni, a jelek szerint bármilyen áron. De ez csak azért lehetséges mert az európai uralmi struktúra általános értelmi és erkölcsi lezüllése már teljessé vált. Ezért nincs semmilyen esély a jogi és erkölcsi rend helyreállítására. Persze, ahogy már többször említettem itt, aki nem hisz a csodákban az nem realista, tehát hinnünk kell a csodában, mint a degenerálódó világ végső valóságában, de azért nem árt tudni, hogy a Gondviselés csak a mi bátor és becsületes cselekedeteinken keresztül tud megnyilvánulni. Az európai fehérember számára ez valószínűleg az utolsó esély a lejtőn való megállásra és visszafordulásra. Sajnos nem vagyok túlságosan derűlátó, a fehérember elfáradt és kimerült. Az a bizonyos „nem létező” világerő fegyverként használta a világ kifosztására, de most mint hasznavehetetlen eszközt egyszerűen eldobja. Ő meg hagyja ezt. Persze reménykedem benne, hogy ebben nincs igazam, de ahhoz, hogy ez ne így legyen, ahhoz az európai fehérembernek most már olyan áldozatokat kellene hoznia, amelyekre, ha eddig képes lett volna, akkor nem is került volna ebbe a helyzetbe

- A magyar miniszterelnök tudatta a társadalommal: gátlástalanul lehet hazugságokat terjeszteni Magyarországról. Soros György azt írta, hogy sok magyar településen nem volt titkos a választás. A világban rengetegen hazudnak, mi magyarok 1990 után ezt saját bőrünkön szenvedtük el, amikor a parlamentben nagy hungarofób párt tevékenykedett, és hatalmas sajtófölénnyel terjesztette a magyarellenes gyűlöletbeszédet. Atlanti politikusok még cifrábbakat is hazudnak Magyarországról. De mi lehet az a különös ok, amely miatt Soros György hazugságainak sokkal nagyobb jelentősége, sokkal rombolóbb hatása van, mint amilyet 28 milliárd dolláros vagyona indokolna?

- Ahogy már említettem a (hamis) valóságipari művek csak akkor tud sikeresen működni, ha mindenre kiterjedő rejtett hatalma teljes. Ha ugyanis marad akár egyetlen pont is, ahol létezik és meg is mutatja magát a valóságos valóság világa, akkor ez látványosan megkérdőjelezi és akár teljesen romba is döntheti mindazt, amit a valóságipari művek hamis valóságként felépített. Ez a történet elég rég óta zajlik már. Hogy milyen régen, annak alátámasztására álljon itt egy belátom hosszú, de talán nem érdektelen idézet a lexikon ezzel foglakozó szócikkéből. „A kontinensen eluralkodó káosz elől a pápaság sem tudott megmenekülni. Amikor 897 januárjában VI. István pápa kiásatta elődje, Formosus holttestét, hogy aztán a hírhedt hullazsinaton hivatalosan is perbe fogja és elítélje őt, már sejteni lehetett, hogy az Egyház történelmének legzavarosabb időszaka felé közelít. Formosus halála után a következő 50 évben 16 pápa követte egymást Szent Péter trónján, akik közül 15-öt meggyilkoltak (vagy legalábbis gyanús körülmények között hunytak el), míg VII. Leó például szívrohamba halt bele – miközben éppen több nővel szeretkezett. Ezekben a zavaros évtizedekben Róma városát valójában különféle frakciói irányították és a pápai trónutódlást is általában a köztük folyó harcok döntötték el. A gyakran véres küzdelmekből a 10. század legelején Tusculum grófja, Teophylaktus és felesége Theodóra emelkedett ki, akit a szokatlan szenátornő címmel is felruháztak. Theodórát a korszak neves történetírója, Cremonai Liudprand csak úgy jellemezte, mint egy „szégyentelen szajha, aki férfi módjára uralkodik Róma felett”. A házaspár valóban nem riadt vissza semmilyen eszköztől a Róma feletti hatalom megszerzése és megőrzése érdekében. Rendszeresen cserélgették a pápákat, majd tizenéves lányukat, Maroziát nagyon is határozott céllal mutatták be az általuk trónra segített III. Sergiusnak.

III. Sergius 

Marozia rövidesen a pápa szeretője is lett, sőt még egy fiút is szült neki. A gyermek így kiváló eszközt adott Teophylaktus és Theodóra kezébe, hogy még inkább szorosabbra vonják befolyásukat a pápa felett. Nem ok nélkül nevezi ezt a korszakot a történelem pornokráciának, vagy más néven a „paráznák uralmának”. És ezek után talán nem meglepő, hogy éppen ez a III. Sergius bocsátja ki híres dekrétumát arról, hogy „ugros eliminados esse”, vagyis, hogy a magyarok kiírtassanak. Vagyis ennél talán kicsit enyhébb az ítélet, szóval, hogy ki kell „küszöbölni” a magyarokat, mármint az identitásukhoz ragaszkodó magyarokat, mert mondjuk, ha a magyarok engedelmesen belesimulnának a fennálló rendbe (értsd a pusztító káosz „rendjébe”) akkor semmi baj nem lenne. Nos, alapvetően ma is erről szól a történet. A szétrohadt, korrupt, a politikai pornográfiát elmélyítő európai uralmi „elit” próbálja „kiküszöbölni” az önazonosságukhoz változatlanul ragaszkodó magyarokat. Soros György kétségtelenül megjeleníthető „arcot” ad ehhez a történethez, de önmagában egy jelentéktelen senki. Teljesen függetlenül a formálisan a tulajdonában lévő vagyon mértékétől, amit egész élete során a fennálló jogi és erkölcsi rend cinikus semmibe vételével szerzett, ő egész életében egy ócska kis stróman volt, és maradt. Persze aki ilyen hosszú ideig él, az már csak az egzotikum kedvéért is kénytelen valamilyen szintig érzelmileg is azonosulni „művével”, de ez semmit nem változtat a lényegen. A hétköznapi politika anyázás-technikai felszínén persze ő is „valakinek” látszik, de ez csak látványtechnikai elem, szándékosan előidézett optikai csalódás. Ami igazán érdekes, az, az, hogy a globális SZDSZ mikor milyen eszközökkel és módszerekkel éri el, hogy lokális ügynökhálózata perverz módon mindent megfordítson, és azt mutassa be kártékony, korrupt rendbontónak, aki éppen, hogy a rend helyreállításán fáradozik. És persze, hogy azt mutassa be a „jogállami rend” helyreállításnak, ami inkább a pusztító káosz gátlástalan előmozdítása. Ahogy az iménti idézetből kitűnik, ez a történet elég régen zajlik, és ahogy ez kinéz, roncsoló hatása inkább csak fokozódni fog a jövőben is. De hogy azért a világnak ezen a „lét-lejtőn” való lefelé taszigálása nem egyenletes, azt az is jelzi, hogy voltak később olyan pápák is, akik kitartó hittel és bátorsággal megpróbálták mégis a Teremtés rendjét szolgálni. Mint például II. János Pál, vagy XVI. Benedek pápa. Igaz meg is lett a „jutalmuk”, mert II. János Pál pápa emlékét most kezdik bemocskolni, és csak remélni merjük, hogy nem jut Formosus sorsára; XVI. Benedek pápát pedig máig is érthetetlen (vagy nagyon is érthető) módon mentették fel korára hivatkozva, noha most már 93 évesen is jó egészségnek örvend. Szóval ez a harc örök, mint ahogy az egész Világegyetemben is mindig két erő küzd egymással, az egyik megtartani, a másik állandóan felbontani igyekszik e rendet. Minden ember számára minden korokban az a legfőbb lét-feladat, hogy eldöntse melyik oldalhoz áll ebben a harcban.

Bogár László

​- Orbán Viktor alkotmányos kötelességét teljesítve ismertté tette ezt a közérdekű adatot: jelenleg Soros György "karmesterségével" olyan intézményeket akarnak létrehozni, amelyek egyszerű többségi vagy kétharmados szavazással rákényszeríthetnék Magyarországot arra, hogy lebontsa a kerítést vagy beengedje a migránsokat. Ez tökéletesen ellentmond a lisszaboni szerződésnek: azaz törvénysértő. A veszélyt abszurddá, perverzzé teszi az, hogy pont azok, akik a jogállamiságról őrjöngenek, sértik meg durván a jogállamiság alapelveit. Ez ellen a brutális propagandatámadással szemben hogyan védekezhet hazánk, és a többi jogtisztelő EU-tagállam?

- A feladat mindig ugyanaz marad, a hit megtartása, és a hitre épülő tudás, bátorság, becsület megőrzése és gyarapítása. Ez persze mindig nagyon nehéz és fáradságos feladat. Aligha véletlen, hogy Lao ce több mint kétezer éve is már így fogalmazta meg a lényeget a Tao te king, vagyis az Út és erény könyvében, amikor azt mondja, hogy jót cselekedni mindig nehéz és fáradságos, ellenben rosszat cselekedni, mindig könnyű és szórakoztató, csoda-e, ha mindig többen választják a rosszat, mint a jót. Ez mindig így volt, ma is így van, és nyilván így is marad. Bármi is történik, mindig tegyünk kísérletet arra, hogy megőrizzük a hitünket, a hitünket abban, hogy a Mindenségben rend uralkodik, és hogy ez a rend megismerhető és követhető. Legfőbb feladatunk tehát az elmélyült lét-megismerés, majd az így megismert létbe való szelídséggel türelemmel, alázattal való bele illeszkedés. Ehhez természetesen nem lehet általános receptet adni, és nincs könnyű, gyors és olcsó „instant” megoldás, tegyük hozzá, soha nem is volt, és nyilván soha nem is lesz. A kor, amelyben élünk, egy nagy hanyatlási korszak utolsó évszázadainak egyike, tehát illúzió volna azt képzelni, hogy lesz majd „könnyebb”, mert nem lesz. A kényelemre, biztonságra és az élet gyönyöreire vágyó lélek ezt persze nehezen veszi tudomásul, ám ahogy József Attila írja az Eszméletben „nem vagy szabad, míg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, melybe háziúr települ”. Ha belátjuk, hogy szinte egyebet sem tettünk csak olyan házat raktunk, melybe végül mindig háziúr települt, hát nosza rajta, itt az idő, változzunk meg, mert bár közhellyé vált, de attól még igaz a keleti bölcselet, miszerint, ha változást akarsz, a változás légy te magad. Ha nem akarunk mint mindig ontológiai katasztrófa-turistaként részt venni a saját temetésünkön, akkor hajrá!

Molnár Pál

preshaz.eu
  • Háború a nemzetállamok ellen
    Az internethasználók több mint negyven százaléka kezeli a platformot. Zuckerberg úr tehát moshatja kezeit: rajta igazán semmi nem múlik – vagy talán éppen majdnem minden?
  • Hazudtak, akik a CEU bezárásával kampányoltak
    Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott: "Kizökkent az idő! Konferenciát tartottak Budapest belvárosában, mégpedig a CEU épületében, a Nádor utcában." "Évek óta azt hallom a liberális politikusoktól és az őket támogató médiumoktól, hogy a magyar kormány bezáratta, és elüldözte az egyetemet Budapestről" - jegyezte meg.
  • A Jogi Könyvszalon gyarapíthatja közös tudásunkat
    A francia mintára létrejött Magyar Jogi Könyvszalon hozzájárulhat közös tudásunk gyarapításához és a közéleti vitakultúra színvonalának emeléséhez - mondta köszöntőjében az államfő a hagyományteremtő szándékkal megszervezett, jogi könyveket bemutató első ilyen rendezvényen.
MTI Hírfelhasználó