Szent magyar nők napja
Árpád-házi Szent Margit ikonográfiájáról írt tanulmányt a Szent Margit Gimnázium kérésére Prokopp Mária professor emerita művészettörténész. A munka érzékelteti, hogy a királylány alakja hét és fél évszázaddal földi léte után mind a mai napig ihlető erővel hat képzőművészeinkre.
2021. március 8. 09:10

A Magyar Katolikus Egyház számos titokzatos hősiességű nő alakját magasította föl az eltelt évezredben. Árpád-házi Szent Margit soha nem esett ki nemzetünk emlékezetéből, ragyogása ma is hatással van fiataljainkra. Prokopp Mária professor emerita művészettörténészt kérdezte a Gondola.

– Professzor asszony, Ön nemrég fejezte be tanulmányát, melyet a Szent Margit Gimnázium kérésére Árpád-házi szent Margit ikonográfiájáról írt. A mai magyar gimnazisták érdeklődését miért csigázza fel a Nyulak szigetén élt Árpád-házi lány?

– Nagy öröm látni és hallani, a média érékes csatornáin, hogy milyen nagyszerű fiataljaink IS vannak!!! Minden látszat ellenére, vannak komoly közösségek a fiatalok között, akik a szellemi, lelki értékek iránt érdeklődnek, sőt valóságos apostolai az igaz értékeknek az irodalomban, képzőművészetben, zenében, és az ÉLET céljáról való felfogásban... A margizszigeti romok közelében felállított Szent Margit szobor az elmúlt két év alatt, egyre több embert késztetett mélyebb elgondolásra! megállásra!

A kolostorrom - epitettemlekek.hu

A szobor felépítése, pompás! Margit labirintuson áll. A labirintus ma már nem mond sokat a legtöbb embernek., de elgondolkoztat! Érdekes! Magára hívja a figyelmet! Nem kell okvetlenül a krétai híres knosszoszi palotának a labirintusát ismerni, elég talán annyit tudni, hogy Tézeusz az Ariadnétól kapott fonal gombolyításával tudott kijönni a labirintusból, miután legyőzte Minotauruszt! Tehát az ÉLET nem útvesztőkből áll, hanem van az életvezetésnek több ezer éves útmutatója, Mózes két kőtáblája, amely biztos vezérfonal a Boldogsághoz. Árpádházi Szent Margit ezt a két kőtáblának az utasításai szerint élt, és minden más vélemény ellenére, Ő BOLDOG volt!

S erről szólnak az Ő művészi ábrázolásai 750 év óta folyamatosan...

– Mi a különleges érték Szent Margit ikonográfiájában?

– Margitot domonkos szerzetesi öltözetben ábrázolják, ami arra utal, hogy ő önként elfogadta szülei fogadalmát, és örömét lelte abban, hogy a Világmindenség Teremtőjének és Urának a jegyese lehet! Jobbjában a liliomot, a tisztaság szimbólumát, és baljában a feszületet tartja avagy a Rózsafózért, avagy könyvet, az Élet könyvét, a Bibliát. Köpenyét fénylő arany csillagok ékesítik, és feje felett is gyakran lángnyelv látható, amely a szívében égő isteniránti nagy szeretet jelképe, amely teljesen betöltötte ÖRÖMMEL a szívét... A királyi korona gyakran a lábánál van, arról lemondott úgy, hogy helyette örök fénylő, arany koronát kapott, amely olykor a szerzetesi fátyol felett tündököl! A különleges érték, amelyet csak a legnagyobb művészek tudnak igazán megjeleníteni, az, hogy a teljes önátadás a szellemi, lelki értékeknek igazi, örök boldogsággal tölti be az embert! Az ábrázolások láttán ezen is elgondolkozhat minden ember! Minél magasabb rendű az a szellemi érték, amire ráteszed valaki az életét, annál nagyobb, igazabb, teljesebb az ÖRÖME!

A margitszigeti szobor - magyarkurir.hu

A Magyar Nemzeti Múzeum is készít nagyszabású kiállítást az idei évben a 750 évvel ezelőtt 28 évesen meghalt magyar királylányról és a 750 éves tiszteletéről. Hihetetlen elgondolni a mai rohanó világunkban, hogy elődeinket 750 éven át nem hagyta nyugodni, hogy nem tud megtörténni ennek a fiatal hős lánynak a legnagyobb erkölcsi elismertetése, a szentté nyilvánítása! Én a Szent Margit képzőművészeti ábrázolásainak ikonográfiájáról szóló tanulmányomat az éppen 100. éves fennállását ünneplő Szent Margit gimnázium tanárai és diákjai számára írtam, a tanulmánykötetük számára. Áttekintettem 750 év hazánkban és külföldön fennmaradt ábrázolásait és ezekből választottam ki a mintegy 50 bemutatott alkotást.

Tarlós István főpolgármester írt ki a pályázatot a margitszigeti romok közelében felállítandó szoborra 2017-ben. 39 pályázat érkezett be, ebből az első helyezést egy gyöngyösi születésű szobrászművésznő nyerte el, s a mestermű a Margitszigeten állíttatott fel. Az alkotó a gyöngyösi templomokban keresett fiatal arcot a szoborhoz. Mennyire szól a mai fiatalokhoz az alkotás?

– Bakos Ildikó gyöngyösi szobrászművész a szobor modelljét a gyöngyösi lányok közül választotta! Bronzba öntve ez a szobor az átszellemült lelkes fiatal teljes ÖNÁTADÁSÁT jeleníti meg. S ettől lesz olyan eszményiem szép a szobor és magával ragadó! Az elmúlt két év tapasztalata alapján, egyértelmű, hogy megérinti a mai fiatalokat is ezek az örök értékek!

- A második helyezést elért szobor Győrben, a Püspök-kertben kapott helyet: Veress András püspök meghívására. Ez a szíves fogadtatás mennyire érzékelteti, hogy Szent Margit alakja ma is eleven?

– A győri Püspök kert csodálatos parkjában felállíott Szent Margit emlékmű Borza Teréz Ferenczy Noémi díjas művésznő alkotása: Szent Margit fohásza Magyarországért. Talapzata az ezer éves Magyar királyság térképe.

 

Szent Margit a Püspökvárban - gyorplusz.hu

Talapzata az ezer éves Magyar királyság. Innen száll fel a magyar Égre 780 éve, 1242 januárjában egy fénylő gyöngyszem – ezt jelenti Margit neve – egy éneklő pacsirta, amely a három fénylő gótikus ív, amely a kolostort jelképezi, amelyet áthat a napfény, az örök értékek öröme! Itt áll Margit Istenhez emelve a szívét és a lelkét. Az emlékmű fénylő, fehérségének a sugárzása a Tisztaság, a Jóság, a Szeretet apoteózisa!

- Szent Margit alakja Mindszenty bíboros veszprémi püspöki és esztergomi érseki címerében egyaránt fontos szerepet töltött be! Miért különleges egyezés, hogy a bíboros érsek elleni bírósági ítélethirdetésnek épp a mai napon van a 72. évfordulója!

– Mindszenty József bíboros a XX. századi Magyarország legnagyobb hőse, példaképe! Margit életáldozata számára is példa volt, ezt jelzi a címerében szereplő Szent Margit-ábrázolás, és a jelmondata: Sacra Pannonia! Szent Magyarország! Ez a nemzet boldogulásának egyetlen biztos útja!
Az Ő erejének a forrása – Margithoz hasonlóan – Krisztus keresztje volt!

  

gondola
  • Az őszödi beszéd után megverték az embereket
    Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban az őszödi beszédet „dermesztő pillanatnak" nevezve a magyar politikában azt mondta: ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, a beszédet elmondta, becsapta az embereket, hazugsággal került kormányra, elvette az emberek pénzét, majd csődbe vitte az országot még ma is a baloldal vezetője.
  • Gyurcsányi beismerés: Hazudtak reggel, éjjel meg este
    Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök és garnitúrája hazudtak „reggel, éjjel meg este", kormányzás helyett félrevezettek mindenkit, a csőd szélére vezették Magyarországot.
  • Magyar nyelvemlék a VIII. századból
    Nincs nép a világon, amelyet ne töltene el jogos büszkeség, és ne igyekeznék ezt az oktatásban is tudatosítani, ha nyelvének múltja hirtelen meghosszabbodik négyszáz évvel.
MTI Hírfelhasználó