Európában gúnnyal üldözik a kereszténységet
A keresztényüldözés jelen van Európában is, míg azonban Afrikában gyilkol a keresztényellenes szélsőség, a mi kontinensünkön a gúny nyilaival lőnek a szeretet vallásának hívőire.
2021. március 16. 08:55

A földkerekségen több mint 340 millió keresztény ember szenved üldöztetést, kirekesztést a hite miatt – rögzíti az Open Doors szervezet. Dr. Vejkey Imrének, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

Képviselő úr, a világon minden öt, a vallása miatt üldözött ember közül négy keresztény. Naponta 13 keresztényt ölnek meg a vallása miatt egy kimutatás szerint. A brüsszeli bürokrácia, amely újabban a hongkongi demokrácia miatt aggódik, miért nem foglalkozik ezzel a szörnyű tragédiával?

– Brüsszel valóban nem foglalkozik a keresztényüldözés szörnyű tragédiájával, annak ellenére sem, hogy a strasbourgi székhelyű Európa Tanácsban – egy írásbeli állásfoglalásában – külön felhívtam a keresztényüldözésre az Európai döntéshozók figyelmét! Előadtam azt, hogy világszerte több mint 60 országban körülbelül 200 millió ember szenved valamilyen formában üldözést keresztény hite miatt, évente pedig több mint 100 ezer keresztény veszíti életét vallási meggyőződése következtében, és a világon minden öt, hitéért üldözött személyből négy keresztény. Felhívtam az európai döntéshozók figyelmét arra is, hogy Irakban megtizedelik a világ egyik legősibb keresztény közösségét, vagyis népirtás folyik a keresztényekkel szemben! Felhívtam továbbá arra is a figyelmet, hogy apokaliptikus viszonyok uralkodnak, egymás után pusztítják el a keresztény szent helyeket, és üldözik el onnan a lakóikat. A keresztények pedig ultimátumot kaptak, hogy vagy kifizetik a havi 450 dolláros fejadót – melyet ha akarnának, se tudnának megfizetni –, vagy áttérnek az iszlámra, vagy a halál vár rájuk! Brüsszel mindezen felhívásaim ellenére nem tett semmi érdemit! Magyarország azonban kiállt az üldözöttekért és most is kiáll, felszólítva a szélsőségeseket az erőszak azonnali leállítására, és a keresztények elleni támadások beszüntetésére!

Így állt elő az a helyzet, hogy a brüsszeli bürokrácia, az üldözött keresztényekért nem aggódik, de a hongkongi demokráciáért már igen! Így állt elő az a helyzet is, hogy a nyugati mainstream-médiumok a keresztényüldözésről és a vallásüldözésről szóló híreket nem sugározzák megfelelő súllyal, sőt jórészt elhallgatják! Azt az országot pedig, amelyik kiáll az üldözött keresztények mellett, továbbá saját keresztény értékei mellett, nos, azt az országot a nyugati mainstream-médiumok kifejezetten „fake news” hírekkel bombázzák! Ezért bombázzák Hazánkat, ezért bombáznak bennünket annyi igaztalan támadással az Európai Unióból!

Mi azonban felvesszük a harcot! Nem hagyjuk magukra a Közel-Keleten és Észak-Afrikában hitük megvállalásáért üldözött keresztényeket, és felvesszük a harcot a Nyugat-Európában eluralkodott krisztofóbiával szemben is!

Az Open Doors szervezet szerint Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában üldözik a keresztényeket. Mi itt, Európa kellős közepén mit tapasztalunk?

– A helyzet az, hogy itt Európában a keresztény tanítás tárgyilagos megismertetése és megismerése társadalmi méretekben mára már szinte ugyanúgy lehetetlenné vált, mint ahogyan az az első századok nyílt keresztényüldözése idején. Természetesen vannak olyan országok Európában, melyek ez alól kivételt képeznek! Ilyen kivételt képez Magyarország és Lengyelország! Ebben a két országokban ténylegesen szabad a vallásgyakorlás!A keresztény nemzeti értékek felvállalása okán azonban mind Magyarország, mind Lengyelország állandó mondvacsinált nemzetközi politikai támadások kereszttüzében áll! Európa úgymond „humanizált fele” megtorolja rajtunk a keresztény nemzeti értékeink vállalását! Megtorolják, mert ők abban érdekeltek, hogy a keresztény értékeket relativizálják, a keresztény hitet tudománytalanként tüntessék fel! Közben pedig föderális Európai Unió címszó alatt, egy új, brüsszeli központú diktatúrát építenek!

Az Európai Unió vezetői a gazdasági és a társadalmi élet mindennapi szöveteiből folyamatosan és szisztematikusan kiirtották a keresztény értékeket, napjainkban pedig már ott tartunk, hogy az álhumánum és az erkölcstelenség tromfolja a szabadságjogok kiterjesztését!
Ezen tragikus folyamatok alatt az Európa Unió mai vezetői tagadják a közösségi értékek jelentőségét, vagyis szándékosan szétzilálják a keresztény családi, a keresztény nemzeti és a keresztény vallási közösségeket! Európa mai vezetői, relativizálják az igazságot: azt mondják, hogy nincs önmagában jó, és nincs önmagában rossz, így nincsenek étékek sem! Európa mai vezetői, úgy gondolják, hogy csak a feltétel nélküli emberi szabadság létezik, amit akár az extremitás felé kiszélesítve is fenn kell tartani. Ezen narratíva mentén a keresztény értékek szándékosan kiirtják!

Nyugat-Európa jövője és ezáltal az Európai Unió jövője tehát nagyban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e nyugatnak kilépnie a „krisztofóbiából”. Az Európai Unió alapító atyái – Konrad Adenauer, Robert Schuman és Alcide De Gasperi – azt mondták: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz! Most az utóbbi fordulat látszik megvalósulni, de a jövő alakításának a lehetősége még mindig a kezünkben van, bár már nem sokáig! Legyünk hát cselekvőek, és ne passzívak! Emeljük fel szavunkat a keresztény értékekért! Vállaljunk áldozatot! Merjünk keresztény életet élni és jót tenni!

Legyinthetünk-e, ha azt tapasztaljuk, hogy az egyik európai uniós tagállamban a sajtó kigúnyolja a kereszténységet, és ebben az állami igazságszolgáltatás egy setét szeglete partner?

– Nem legyinthetünk, különösen nem akkor, ha ez Hazánkban történik! A Jézust Krisztust gyalázó karikatúra fővárosi törvényszéki ítélete, mely a keresztény közösségünk védelmét elutasította, elfogadhatatlan! Az ítélet elfogadhatatlan az igazságtalansága, a megalapozatlansága és Alaptörvény-ellenessége okán, de ezeken túlmenően rendkívül aggasztó is!
Rendkívül aggasztó, mert maga a deliktumot elkövető és az eljáró bíró egy platformon vannak. Ezt platformot, 2 Timóteus 3. 3-4, úgy fogalmazza meg: „szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent!”

Ez az ítélet egy erkölcsi degenerált állapotot tükröz vissza! Konkrétan azt, hogy ma jónak és követendőnek ítélik az istenkáromló és szentségtelen megnyilvánulást, ezzel szemben rossznak és elutasítandónak a keresztény értékekért való kiállást! Ez ellen minden erőnkkel küzdenünk kell, különben holnap már azt követelik tőlünk, hogy felejtsük el Istent, és feltétel nélkül adjuk fel keresztény értékeinket!

A nem külföldről pénzelt, hanem hazai forrásokból működő értékvédő civil szervezetek – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány – miket tehetnek azért, hogy a kereszténység minél több magyar fiatalnak adjon megerősítő élményt?

– A mai világban sokféle „liberális” gondolkodás létezik, de egyvalami közös bennük, hogy mind a fiatalokat igyekszik – az ifjúság jó szándékára és tapasztalatlanságra apellálva – megtéveszteni, elvonva őket keresztény értékeiktől és keresztény közösségeiktől!
Óriási feladata van tehát a nemzeti-keresztény civil szervezeteknek, így a Balassi Kard Művészeti Alapítványnak  is, hogy a fiatalokhoz eljutva megértessék velük: hamis a liberális narratíva! Vagyis hamis az a liberális megközelítés (még ha a közösségi médiumaik többségen ezt ontják is!), hogy a konzervatív értékrendű, vagyis a nemzeti-keresztény elkötelezettségű emberek kevésbé megértőek, kevésbé elfogadóak és így kevésbé szeretetteljesek, mint a marxista-liberális gondolkodók! A valóság azonban éppen ennek a „liberális” mantrának az ellenkezője! A valóság az, hogy míg a keresztény konzervatív ideológia a szeretet kultúrájából fakadva ad az életben korlátot, mely fogódzó, addig a marxista-liberális gondolkodás a halál kultúrájából, a másik ember igazi szeretetének a hiányából fakadva ad látszólagos „szabadságot” az embernek, s ez a vesztét jelenti!

A fiataloknak a saját nyelvükön kell elmondanunk, hogy a liberálisok által kínált út közül egyik sem vezet az igazi boldogsághoz és az örök élethez, hanem csak a depresszív elgyökértelenedéshez, a hit válságához és mindezek által egy embertelen, új világhoz!
Meg kell értetnünk a fiatalokkal, hogy mit is jelent ez a csapda, amit a liberálisok ástak nekik! Azt jelenti, hogy a fiatalokat el akarják vonni a bibliai igazságoktól, saját külön „liberális” igazságokat teremtve, megerősítve ezzel a halál kultúráját és a gendert!

Védenünk kell az ifjúságot, mert a „liberálisok” ki akarják oltani az ifjúság lelkéből mindazt, ami értékként a lelkükben ég, mert céljuk, hogy relativizálják a keresztény értékeket! A jót rossznak mondják, és elutasítandónak! A rosszat pedig jónak mondják, és követendőnek! Mindezzel a „liberálisok”, nem mást akarnak, mint lerombolni a társadalom hagyományos keresztény erkölcsi felfogását, démonizálni a keresztény világot, és felépíteni a maguk által humánusnak mondott istentelen új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk! Ezzel szemben kell határozottan megfogalmazzuk értékeinket! Ezzel szemben kell védenünk ifjúságunkat!

Molnár Pál

gondola
  • Magyar rajztanítási módszer világsikere
    Huszár Antal: A „Huszár-módszer” 2020-ban egy újabb mértani felfedezésemmel bővült, mely az emberi szem által érzékelt legszebb arány, az „arany-arány”, vagy ismertebb nevén az „aranymetszés” művészetekben történő alkalmazására nyújt forradalmian új megoldás.
  • Nőni fog a nyomás a határon
    A magyar déli határon próbálnak bejutni azok, akik elhagyják Afganisztánt; nőni fog a nyomás a határon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Röszkén, miután cseh kollégája, Andrej Babis társaságában ellátogatott a magyar-szerb határhoz. Senki sem követelheti, hogy amiért az országainkban sok nemzedék megdolgozott, az sokmilliós migránsbeáramlással semmivé legyen.
  • A klíma gyorsabban változik, mint eddig bármikor
    Áder János köztársasági elnök elmondta, ma globálisan többet fogyasztunk a természeti tőkéből, mint amennyi új tud termelődni. Ezért is fontos a Budapesten tartandó fenntarthatósági expo, amely a megoldásokról szól majd. Lesz emellett tudományos tanácskozás is, amely különböző témákat fog körül járni, mint például a vízválság vagy a közlekedés.
MTI Hírfelhasználó